Ratings

5 Beijing open (China)
2016-05-02

Here are all results.

2016-05-02: 5 Beijing open(China)
JI Zihui16-48SONG Yan
CHEN Xu14-50KANG Le
JIA Baolong48-16LIU Yaqing
WANG Weiwei51-13CHEN Shaodi
SONG Yan45-19WANG Weiwei
YU Tao21-43JIA Baolong
KANG Le46-18LIU Yaqing
CHEN Shaodi24-40JI Zihui
JIA Baolong51-13KANG Le
SONG Yan37-27YU Tao
JI Zihui47-17CHEN Xu
LIU Yaqing16-48WANG Weiwei
JIA Baolong19-45SONG Yan
WANG Weiwei37-27JI Zihui
KANG Le31-33CHEN Shaodi
YU Tao16-48CHEN Xu
CHEN Xu19-45SONG Yan
WANG Weiwei36-28JIA Baolong
LIU Yaqing15-49JI Zihui
CHEN Shaodi37-27YU Tao
SONG Yan48-16CHEN Shaodi
WANG Weiwei09-55KANG Le
YU Tao52-12JI Zihui
LIU Yaqing18-46CHEN Xu
SONG Yan49-15KANG Le
CHEN Shaodi27-37JIA Baolong
WANG Weiwei27-37CHEN Xu
YU Tao48-16LIU Yaqing
WANG Weiwei14-50SONG Yan
KANG Le33-31JIA Baolong
WANG Weiwei39-25JIA Baolong
KANG Le26-38SONG Yan