Ratings

Hangzhou Youth open (China)
2022-11-12

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

      ID, Name, First name, Points, tie-break

 +60068, CAI, Luoke, CHN, 6.0
 +60069, YAO, Zheqi, CHN, 5.5
 +60070, LI, Nuoyan, CHN, 5.0
 +60071, CAI, Luoqi, CHN, 5.0
 +60072, MAO, Haoyi, CHN, 5.0
 +60073, HAN, Ce, CHN, 5.0
 +60074, LAI, Yinuo, CHN, 5.0
 +60075, LV, Zhenlin, CHN, 5.0
 +60076, CHEN, Yuxin, CHN, 4.5
 +60077, YU, Xirui, CHN, 4.0
 +60078, GUO, Zhenhang, CHN, 4.0
 +60079, LV, Zimo, CHN, 4.0
 +60080, LI, Chengze, CHN, 4.0
 +60081, TENG, Yule, CHN, 4.0
 +60082, ZHOU, Yuze, CHN, 4.0
 +60083, ZHOU, Xiaoyi, CHN, 4.0
 +60084, TENG, Yiyang, CHN, 3.0
 +60085, WANG, Junhao, CHN, 3.0
 +60086, CHEN, Yongqi, CHN, 3.0
 +60087, LI, Mingxuan, CHN, 3.0
 +60088, YAO, Yuze, CHN, 3.0
 +60089, SU, Peichen, CHN, 3.0
 +60090, YU, Yuechen, CHN, 3.0
 +60091, ZHANG, Yunrong, CHN, 3.0
 +60092, LIAN, Zhongyu, CHN, 3.0
 +60093, CAI, Xiaoke, CHN, 2.0
 +60094, SONG, Zining, CHN, 2.0
 +60095, HU, Yihang, CHN, 2.0
 +60096, WU, Donghang, CHN, 2.0
 +60097, WANG, Changqi, CHN, 2.0
 +60098, YU, Yuewen, CHN, 1.0

 

Here are all results.

2022-11-12: Hangzhou Youth open(China)
CAI Luoke34-30MAO Haoyi
TENG Yiyang31-33CAI Luoqi
CAI Xiaoke30-34TENG Yule
WANG Changqi09-55CHEN Yongqi
CHEN Yuxin35-29WANG Junhao
WU Donghang19-45GUO Zhenhang
HAN Ce48-16YAO Yuze
YAO Zheqi47-17HU Yihang
LAI Yinuo42-22YU Yuechen
YU Yuewen15-49LI Chengze
LI Mingxuan21-43YU Xirui
ZHOU Xiaoyi06-58LI Nuoyan
LIAN Zhongyu26-38ZHOU Yuze
ZHANG Yunrong09-55LV Zhenlin
LV Zimo52-12SONG Zining
LI Nuoyan36-28CAI Luoke
CAI Luoqi27-37LV Zhenlin
CHEN Yongqi48-16LV Zimo
TENG Yule14-50CHEN Yuxin
GUO Zhenhang23-41YAO Zheqi
YU Xirui52-12HAN Ce
ZHOU Yuze15-49LAI Yinuo
LI Chengze30-34SU Peichen
WANG Junhao41-23CAI Xiaoke
HU Yihang41-23WU Donghang
YAO Yuze29-35LI Mingxuan
YU Yuechen39-25LIAN Zhongyu
MAO Haoyi45-19YU Yuewen
ZHOU Xiaoyi29-35TENG Yiyang
ZHANG Yunrong17-47WANG Changqi
LV Zhenlin44-20CHEN Yongqi
CHEN Yuxin32-32YAO Zheqi
LAI Yinuo40-24YU Xirui
SU Peichen11-53LI Nuoyan
CAI Luoke49-15TENG Yule
MAO Haoyi11-53CAI Luoqi
TENG Yiyang23-41GUO Zhenhang
HAN Ce51-13WANG Junhao
WANG Changqi21-43HU Yihang
SONG Zining30-34LI Chengze
LI Mingxuan28-36YU Yuechen
LV Zimo50-14ZHOU Yuze
CAI Xiaoke13-51YAO Yuze
LIAN Zhongyu35-29YU Yuewen
WU Donghang23-41ZHOU Xiaoyi
LI Nuoyan31-33LAI Yinuo
LV Zhenlin25-39CHEN Yuxin
YAO Zheqi21-43CAI Luoke
CAI Luoqi45-19LI Chengze
CHEN Yongqi10-54YU Xirui
GUO Zhenhang45-19LV Zimo
YU Yuechen00-64HAN Ce
HU Yihang20-44SU Peichen
WANG Junhao36-28LI Mingxuan
YAO Yuze35-29LIAN Zhongyu
ZHOU Xiaoyi00-64MAO Haoyi
ZHOU Yuze22-42TENG Yiyang
TENG Yule13-51ZHANG Yunrong
SONG Zining31-33WANG Changqi
WU Donghang00-64CAI Xiaoke
LAI Yinuo49-15CHEN Yuxin
CAI Luoke49-15LV Zhenlin
YU Xirui23-41CAI Luoqi
SU Peichen01-63GUO Zhenhang
HAN Ce12-52LI Nuoyan
YAO Zheqi43-21CHEN Yongqi
TENG Yiyang51-13HU Yihang
LI Chengze45-19WANG Junhao
LV Zimo45-19YAO Yuze
MAO Haoyi42-22ZHANG Yunrong
WANG Changqi26-38YU Yuechen
CAI Xiaoke28-36ZHOU Xiaoyi
LI Mingxuan31-33ZHOU Yuze
LIAN Zhongyu17-47SONG Zining
YU Yuewen00-64TENG Yule
CAI Luoqi46-18LAI Yinuo
GUO Zhenhang10-54CAI Luoke
LI Nuoyan30-34YAO Zheqi
CHEN Yuxin10-54HAN Ce
LI Chengze46-18TENG Yiyang
LV Zhenlin39-25SU Peichen
YU Yuechen11-53LV Zimo
YU Xirui10-54MAO Haoyi
CHEN Yongqi34-30YAO Yuze
HU Yihang28-36ZHOU Xiaoyi
TENG Yule42-22SONG Zining
ZHOU Yuze58-06WANG Changqi
ZHANG Yunrong00-64WANG Junhao
YU Yuewen00-64CAI Xiaoke
LI Mingxuan45-19WU Donghang
CAI Luoke33-31CAI Luoqi
LAI Yinuo26-38YAO Zheqi
MAO Haoyi44-20GUO Zhenhang
HAN Ce46-18LI Chengze
LV Zimo18-46LI Nuoyan
TENG Yiyang20-44LV Zhenlin
CHEN Yuxin39-25YU Yuechen
ZHOU Xiaoyi37-27CHEN Yongqi
SU Peichen17-47TENG Yule
WANG Junhao24-40YU Xirui
CAI Xiaoke26-38ZHOU Yuze
HU Yihang26-38ZHANG Yunrong
SONG Zining19-45LI Mingxuan
WANG Changqi28-36LIAN Zhongyu
WU Donghang64-00YU Yuewen
CAI Luoqi29-35YAO Zheqi
LI Nuoyan39-25CAI Luoke