Ratings

22_Shinagawa_open (Japan)
2006-03-11

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  698, SUEKUNI, makoto, J, 5.0, 268
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 264
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 251
 10467, KIUCHI, hideyuki, J, 5.0, 241
  6838, YAMAGUCHI, yoshiaki, J, 5.0, 217
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 236
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 234
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 229
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 214
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 4.0, 201
 11387, YAMAGATA, naohiro, J, 4.0, 185
  600, TAKEDA, kyoko, J, 4.0, 171
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 218
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 218
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 3.0, 214
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 196
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 192
  5569, OHMORI, keita, J, 3.0, 191
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 184
 10814, HATAKEYAMA, tomohiro, J, 3.0, 178
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 173
  5547, OHNO, atsuko, J, 3.0, 171
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 3.0, 171
  5504, KINOSHITA-HOSHI, Hisako, J, 2.0, 216
  7084, YAGI, masaki, J, 2.0, 208
  5596, OKAMOTO, akihiko, J, 2.0, 190
  5591, SATAKE, yosuke, J, 2.0, 175
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 175
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 170
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 2.0, 168
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 2.0, 152
  6851, YASHIRO, miyabi, J, 2.0, 127
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 126
  7087, HIGUCHI, sayuki, J, 1.0, 158
 12409, UEMURA, takahiro, J, 1.0, 138
 12410, KUSUMOTO, nobushige, J, 0.0, 92

 

Here are all results.

2006-03-11: 22_Shinagawa_open(Japan)
NAGASAKI Hidekazu47-17KOZUKA Katsuhiko
NAKAJIMA Tetsuya56-08HIGUCHI Sayuki
KIUCHI Hideyuki43-21MITSUYA Nobuaki
YAMAGUCHI Yoshiaki36-28OKAMOTO Akihiko
NAGASHIMA Kazuhito60-04YASHIRO Miyabi
KOSHINO Kazuhiko34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NOGAMI Yoshiyuki35-29KINOSHITA Hisako
YAMAGATA Naohiro35-29SAWAKI Yusuke
TAKEDA Kyoko35-29ENOMOTO Yasuhiro
MURAKAMI Takeshi56-08SATO Tetsuya
SATO Koichiro38-26SUEKUNI Makoto
SUKO Masayuki54-10OKUDA Tsuyoshi
MORI Takahiro34-30HAMADA Kikue
OHNO Atsuko33-31HATAKEYAMA Tomohiro
YAGI Masaki43-21OHMORI Keita
WATANABE Keiichi35-29IIJIMA Takamune
SHIMONOSONO Kozo36-28SATAKE Yosuke
UEMURA Takahiro46-18KUSUMOTO Nobushige
SUEKUNI Makoto49-15HATAKEYAMA Tomohiro
NAGASAKI Hidekazu59-05UEMURA Takahiro
NAKAJIMA Tetsuya50-14WATANABE Keiichi
KIUCHI Hideyuki44-20SATO Koichiro
YAMAGUCHI Yoshiaki35-29SHIMONOSONO Kozo
NAGASHIMA Kazuhito42-22SUKO Masayuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko50-14HAMADA Kikue
YAMAGATA Naohiro41-23NOGAMI Yoshiyuki
TAKEDA Kyoko43-21KOSHINO Kazuhiko
KOZUKA Katsuhiko55-09KUSUMOTO Nobushige
IIJIMA Takamune34-30KINOSHITA Hisako
MURAKAMI Takeshi35-29YAGI Masaki
OHMORI Keita47-17MITSUYA Nobuaki
MORI Takahiro46-18OHNO Atsuko
OKUDA Tsuyoshi33-31HIGUCHI Sayuki
SAWAKI Yusuke42-22ENOMOTO Yasuhiro
SATAKE Yosuke58-06OKAMOTO Akihiko
SATO Tetsuya41-23YASHIRO Miyabi
SUEKUNI Makoto41-23OHMORI Keita
NAKAJIMA Tetsuya35-29NAGASAKI Hidekazu
KIUCHI Hideyuki52-12YAMAGATA Naohiro
YAMAGUCHI Yoshiaki33-31SUKO Masayuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko39-25KOZUKA Katsuhiko
ENOMOTO Yasuhiro46-18HAMADA Kikue
NOGAMI Yoshiyuki35-29IIJIMA Takamune
TAKEDA Kyoko35-29MORI Takahiro
MURAKAMI Takeshi42-22NAGASHIMA Kazuhito
SATO Koichiro53-11KOSHINO Kazuhiko
HATAKEYAMA Tomohiro45-19HIGUCHI Sayuki
OKUDA Tsuyoshi37-27KINOSHITA Hisako
SAWAKI Yusuke43-21SHIMONOSONO Kozo
YAGI Masaki48-16SATAKE Yosuke
WATANABE Keiichi54-10UEMURA Takahiro
MITSUYA Nobuaki43-21OKAMOTO Akihiko
YASHIRO Miyabi33-31KUSUMOTO Nobushige
SATO Tetsuya43-21OHNO Atsuko
SUEKUNI Makoto46-18WATANABE Keiichi
NAGASAKI Hidekazu56-08TAKEDA Kyoko
NAKAJIMA Tetsuya42-22YAMAGUCHI Yoshiaki
KIUCHI Hideyuki34-30MURAKAMI Takeshi
NAGASHIMA Kazuhito37-27YAGI Masaki
ENOMOTO Yasuhiro50-14SUKO Masayuki
KOSHINO Kazuhiko49-15MITSUYA Nobuaki
NOGAMI Yoshiyuki40-24OKUDA Tsuyoshi
YAMAGATA Naohiro56-08SATO Tetsuya
KOZUKA Katsuhiko49-15SHIMONOSONO Kozo
IIJIMA Takamune58-06HATAKEYAMA Tomohiro
MORI Takahiro39-25TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OHNO Atsuko39-25UEMURA Takahiro
SAWAKI Yusukewon againstSATO Koichiro
KINOSHITA Hisako51-13HAMADA Kikue
OKAMOTO Akihiko58-06KUSUMOTO Nobushige
SATAKE Yosuke39-25OHMORI Keita
YASHIRO Miyabi33-31HIGUCHI Sayuki
SUEKUNI Makoto49-15SAWAKI Yusuke
NAGASAKI Hidekazu37-27MURAKAMI Takeshi
KIUCHI Hideyuki40-24NAKAJIMA Tetsuya
YAMAGUCHI Yoshiaki51-13TAKEDA Kyoko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28WATANABE Keiichi
ENOMOTO Yasuhiro43-21IIJIMA Takamune
KOSHINO Kazuhiko55-09SATO Tetsuya
NOGAMI Yoshiyuki48-16MORI Takahiro
YAMAGATA Naohiro34-30NAGASHIMA Kazuhito
KOZUKA Katsuhiko47-17SATAKE Yosuke
SATO Koichiro34-30YAGI Masaki
SUKO Masayuki38-26OHNO Atsuko
OHMORI Keita37-27KINOSHITA Hisako
HATAKEYAMA Tomohiro34-30MITSUYA Nobuaki
OKUDA Tsuyoshi42-22YASHIRO Miyabi
OKAMOTO Akihiko47-17SHIMONOSONO Kozo
HAMADA Kikue42-22UEMURA Takahiro
HIGUCHI Sayuki47-17KUSUMOTO Nobushige
SUEKUNI Makoto57-07YAMAGATA Naohiro
NAGASAKI Hidekazu36-28KIUCHI Hideyuki
NAKAJIMA Tetsuya44-20NOGAMI Yoshiyuki
YAMAGUCHI Yoshiaki40-24MURAKAMI Takeshi
NAGASHIMA Kazuhito45-19SATO Koichiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko54-10SAWAKI Yusuke
ENOMOTO Yasuhiro39-25KOZUKA Katsuhiko
KOSHINO Kazuhiko44-20MORI Takahiro
TAKEDA Kyoko37-27OKUDA Tsuyoshi
IIJIMA Takamune47-17SATAKE Yosuke
SUKO Masayuki33-31YAGI Masaki
OHMORI Keita38-26WATANABE Keiichi
HATAKEYAMA Tomohiro47-17SATO Tetsuya
OHNO Atsuko34-30OKAMOTO Akihiko
KINOSHITA Hisako52-12YASHIRO Miyabi
HAMADA Kikue53-11KUSUMOTO Nobushige
MITSUYA Nobuaki42-22HIGUCHI Sayuki
SHIMONOSONO Kozo34-30UEMURA Takahiro