Ratings

25_Shinagawa_open (Japan)
2006-06-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5530, NODA, bintatsu, J, 6.0, 252
  5685, MAKOTO, naruya, J, 5.0, 241
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 210
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 247
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 4.0, 228
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 4.0, 221
 10678, NAKANO, maseru, J, 4.0, 220
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 220
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 216
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 4.0, 204
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 198
 12390, KIMIZUKA, yuki, J, 3.0, 212
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 205
 11044, ISHII, yasuhiro, J, 3.0, 197
 11158, MIGAMO, shinya, J, 3.0, 191
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 191
 10995, HAYASHI, yusuke, J, 3.0, 190
 12432, SUZUKI, yoshimasa, J, 3.0, 188
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 3.0, 183
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 181
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 162
 12387, SAEKI, rokusaburo, J, 2.0, 194
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 2.0, 188
  5594, MASAYUKI, suko, J, 2.0, 187
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 182
  5542, KOIDE, satoshi, J, 2.0, 169
  5591, SATAKE, yosuke, J, 2.0, 167
  499, OHYANAGI, masaki, J, 2.0, 155
 10073, KUKATSU, yutuka, J, 2.0, 133
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 2.0, 117
 12383, UEMURA, urakami, J, 1.0, 160
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 138
  5547, OHNO, atsuko, J, 1.0, 135
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 118

 

Here are all results.

2006-06-03: 25_Shinagawa_open(Japan)
NODA Bintatsu41-23SATAKE Yosuke
NARIYA Makoto39-25SAEKI Rokusaburo
NAKAJIMA Tetsuya52-12HAYASHI Yusuke
SAWADA Tomohiro40-24OHNO Atsuko
KOZUKA Katsuhiko44-20WATANABE Keiichi
NAKANO Maseru36-28SUKO Masayuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko54-10NISHIYAMA Momoko
ENOMOTO Yasuhiro34-30SUZUKI Yoshimasa
SHIMONOSONO Kozo41-23UEMURA Urakami
OKUDA Tsuyoshiwon againstKIMIZUKA Yuki
ISHII Yasuhiro41-23NAGAO Hiroto
MITSUYA Nobuaki44-20IIJIMA Takamune
MIGAMO Shinya39-25KOBAYASHI Manabu
OHYANAGI Masaki36-28SATO Tetsuya
KUKATSU Yutsuka34-30NOGAMI Yoshiyuki
HAMADA Kikue42-22SAWAKI Yusuke
NODA Bintatsu49-15SHIMONOSONO Kozo
NARIYA Makoto39-25SAWADA Tomohiro
NAKAJIMA Tetsuya35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IIJIMA Takamune58-06WATANABE Keiichi
NAKANO Maseru61-03KUKATSU Yutsuka
ENOMOTO Yasuhiro36-28OKUDA Tsuyoshi
NAGAO Hiroto46-18UEMURA Urakami
ISHII Yasuhiro46-18HAMADA Kikue
MITSUYA Nobuaki35-29KOZUKA Katsuhiko
MIGAMO Shinya42-22OHYANAGI Masaki
HAYASHI Yusuke33-31KOIDE Satoshi
SUZUKI Yoshimasa34-30SATO Tetsuya
NOGAMI Yoshiyuki33-31KIMIZUKA Yuki
SAEKI Rokusaburo51-13OHNO Atsuko
SAWAKI Yusuke57-07SATAKE Yosuke
SUKO Masayuki47-17KOBAYASHI Manabu
NODA Bintatsu42-22ISHII Yasuhiro
NARIYA Makoto40-24MITSUYA Nobuaki
NAKAJIMA Tetsuya37-27NAKANO Maseru
SAWADA Tomohiro40-24SUZUKI Yoshimasa
KOZUKA Katsuhiko40-24SAWAKI Yusuke
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22IIJIMA Takamune
ENOMOTO Yasuhiro50-14MIGAMO Shinya
OKUDA Tsuyoshi51-13OHYANAGI Masaki
KIMIZUKA Yuki49-15NISHIYAMA Momoko
NAGAO Hiroto45-19HAMADA Kikue
NOGAMI Yoshiyuki41-23SHIMONOSONO Kozo
KOBAYASHI Manabu40-24UEMURA Urakami
SATO Koichiro40-24SATO Tetsuya
SAEKI Rokusaburo41-23SUKO Masayuki
KOIDE Satoshi58-06WATANABE Keiichi
SATAKE Yosuke36-28OHNO Atsuko
KUKATSU Yutsuka33-31HAYASHI Yusuke
NODA Bintatsu34-30NARIYA Makoto
IIJIMA Takamune53-11SAWAKI Yusuke
SAWADA Tomohiro54-10NOGAMI Yoshiyuki
KOZUKA Katsuhiko38-26NAGAO Hiroto
NAKANO Maseru38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ENOMOTO Yasuhiro52-12NAKAJIMA Tetsuya
SHIMONOSONO Kozo42-22HAMADA Kikue
KIMIZUKA Yuki35-29SUKO Masayuki
ISHII Yasuhiro54-10OKUDA Tsuyoshi
MITSUYA Nobuaki34-30SAEKI Rokusaburo
MIGAMO Shinya45-19KUKATSU Yutsuka
SUZUKI Yoshimasa44-20HAYASHI Yusuke
SATO Koichiro48-16KOBAYASHI Manabu
NISHIYAMA Momoko35-29SATAKE Yosuke
SATO Tetsuya45-19OHNO Atsuko
KOIDE Satoshi35-29OHYANAGI Masaki
WATANABE Keiichi40-24UEMURA Urakami
NODA Bintatsu45-19ENOMOTO Yasuhiro
NARIYA Makoto54-10ISHII Yasuhiro
NAKAJIMA Tetsuya39-25MITSUYA Nobuaki
IIJIMA Takamune46-18SAEKI Rokusaburo
SAWADA Tomohiro46-18NAKANO Maseru
KOZUKA Katsuhiko41-23MIGAMO Shinya
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30KIMIZUKA Yuki
SHIMONOSONO Kozo40-24KUKATSU Yutsuka
OKUDA Tsuyoshi41-23NOGAMI Yoshiyuki
HAYASHI Yusuke50-14HAMADA Kikue
SUZUKI Yoshimasa40-24NAGAO Hiroto
KOBAYASHI Manabu39-25WATANABE Keiichi
NISHIYAMA Momoko36-28KOIDE Satoshi
SUKO Masayuki37-27SATO Koichiro
SATO Tetsuya37-27SAWAKI Yusuke
OHYANAGI Masaki35-29SATAKE Yosuke
OHNO Atsuko34-30UEMURA Urakami
NODA Bintatsu41-23SAWADA Tomohiro
NARIYA Makoto39-25ENOMOTO Yasuhiro
NAKAJIMA Tetsuya35-29KOZUKA Katsuhiko
IIJIMA Takamune48-16SUZUKI Yoshimasa
NAKANO Maseru40-24ISHII Yasuhiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29MITSUYA Nobuaki
SHIMONOSONO Kozo43-21NISHIYAMA Momoko
OKUDA Tsuyoshi36-28MIGAMO Shinya
KIMIZUKA Yuki35-29SAEKI Rokusaburo
NAGAO Hiroto41-23SUKO Masayuki
HAYASHI Yusuke44-20OHYANAGI Masaki
NOGAMI Yoshiyuki46-18SATO Tetsuya
KOBAYASHI Manabu44-20KUKATSU Yutsuka
SATO Koichiro47-17KOIDE Satoshi
SAWAKI Yusuke47-17OHNO Atsuko
SATAKE Yosuke43-21WATANABE Keiichi
UEMURA Urakami41-23HAMADA Kikue