Ratings

1st Beijing Open (China)
2006-07-15 → 2006-07-16

Here are all results.

2006-07-152006-07-16: 1st Beijing Open(China)
JIANG Bofengwon againstSHUI Yibin
FENG Lingwon againstCHEN Kai
MAK Wai Tungwon againstXI Feng
CHEN Minwon againstXIN Xiangjie
WU Fenwon againstSONG Ying
XU Minwon againstLI Nan
WANG Weiweiwon againstZHANG Zhuo
FANG Yunwon againstWANG Pengfei
LIU Peiwenwon againstJIN Xin
JIANG Bofengwon againstMAK Wai Tung
FENG Lingwon againstWU Fen
CHEN Kaiwon againstSONG Ying
SHUI Yibinwon againstFANG Yun
XI Fengwon againstXIN Xiangjie
CHEN Minwon againstXU Min
LI Nanwon againstZHANG Zhuo
WANG Weiweiwon againstLIU Peiwen
WANG Pengfeiwon againstJIN Xin
JIANG Bofengwon againstWANG Weiwei
FENG Lingwon againstCHEN Min
CHEN Kaiwon againstLIU Peiwen
MAK Wai Tungwon againstFANG Yun
SHUI Yibinwon againstXI Feng
LI Nanwon againstWANG Pengfei
XU Minwon againstWU Fen
XIN Xiangjiewon againstSONG Ying
JIN Xinwon againstZHANG Zhuo
JIANG Bofengwon againstFENG Ling
CHEN Kaiwon againstSHUI Yibin
MAK Wai Tungwon againstWANG Pengfei
LI Nanwon againstCHEN Min
WU Fenwon againstXI Feng
XU Minwon againstWANG Weiwei
FANG Yunwon againstJIN Xin
XIN Xiangjiewon againstLIU Peiwen
SONG Ying32-32ZHANG Zhuo
JIANG Bofengwon againstLI Nan
FENG Lingwon againstXU Min
CHEN Kaiwon againstMAK Wai Tung
SHUI Yibinwon againstWU Fen
XI Fengwon againstLIU Peiwen
CHEN Minwon againstWANG Weiwei
FANG Yunwon againstXIN Xiangjie
JIN Xinwon againstSONG Ying
ZHANG Zhuowon againstWANG Pengfei
JIANG Bofengwon againstCHEN Kai
FENG Lingwon againstSHUI Yibin
MAK Wai Tungwon againstXU Min
XI Fengwon againstWANG Weiwei
CHEN Minwon againstJIN Xin
LI Nanwon againstFANG Yun
WU Fenwon againstXIN Xiangjie
LIU Peiwenwon againstZHANG Zhuo
SONG Yingwon againstWANG Pengfei
JIANG Bofengwon againstCHEN Min
FENG Lingwon againstMAK Wai Tung
CHEN Kaiwon againstLI Nan
SHUI Yibinwon againstXU Min
XI Fengwon againstFANG Yun
WU Fenwon againstJIN Xin
WANG Weiweiwon againstSONG Ying
LIU Peiwenwon againstWANG Pengfei
XIN Xiangjiewon againstZHANG Zhuo
MAK Wai Tungwon againstJIANG Bofeng
SHUI Yibinlost toFENG Ling
CHEN Kaiwon againstJIANG Bofeng
FENG Lingwon againstMAK Wai Tung
MAK Wai Tunglost toFENG Ling