Ratings

Hong Kong Championship 2006 (Hong-Kong)
2006-07-17

Here are all results.

2006-07-17: Hong Kong Championship 2006(Hong-Kong)
WU Katiewon againstWONG Kwok Ho
LI Chun Wanwon againstWONG Ka Hang
PAO Yu Lungwon againstFU Velma
LEE Chun Waiwon againstTAN Wai Kuen Johnny
TSOI Chun Yipwon againstCHAN Tin Shun
WONG Hing Yeewon againstYUEN Kwai Chim
CHOW Ka Mingwon againstIP Wai Sing
CHAN Chi Waiwon againstMA Wing Yin
LEE Chun Kuiwon againstTUNG Ching
WONG Chi Wahwon againstLAU Oi Ki
TONG Wai Lungwon againstLAM Chung Yan
WONG Tat Mingwon againstCHAN Cheuk Wing
WONG Ka Hangwon againstYUEN Kwai Chim
LI Chun Wanwon againstCHAN Chi Wai
TAN Wai Kuen Johnnywon againstLAU Oi Ki
CHAN Tin Shunwon againstLAM Chung Yan
LEE Chun Waiwon againstWONG Chi Wah
TSOI Chun Yipwon againstTONG Wai Lung
WONG Hing Yeewon againstWONG Tat Ming
CHOW Ka Mingwon againstWU Katie
MA Wing Yinwon againstCHAN Cheuk Wing
IP Wai Singwon againstWONG Kwok Ho
LEE Chun Kuiwon againstPAO Yu Lung
TUNG Chingwon againstFU Velma
WONG Ka Hangwon againstIP Wai Sing
LI Chun Wanwon againstCHOW Ka Ming
WONG Kwok Howon againstLAU Oi Ki
FU Velmawon againstLAM Chung Yan
TAN Wai Kuen Johnnywon againstTONG Wai Lung
CHAN Tin Shunwon againstTUNG Ching
WONG Hing Yeewon againstLEE Chun Wai
MA Wing Yinwon againstWONG Tat Ming
YUEN Kwai Chimwon againstCHAN Cheuk Wing
CHAN Chi Waiwon againstWU Katie
LEE Chun Kuiwon againstTSOI Chun Yip
WONG Chi Wahwon againstPAO Yu Lung
LI Chun Wanwon againstLEE Chun Kui
FU Velmawon againstIP Wai Sing
CHAN Tin Shunwon againstMA Wing Yin
LEE Chun Waiwon againstCHAN Chi Wai
TSOI Chun Yipwon againstWONG Chi Wah
WONG Hing Yeewon againstWONG Ka Hang
CHOW Ka Mingwon againstTAN Wai Kuen Johnny
YUEN Kwai Chimwon againstWU Katie
TONG Wai Lungwon againstPAO Yu Lung
TUNG Chingwon againstWONG Kwok Ho
LAU Oi Kiwon againstWONG Tat Ming
LAM Chung Yanwon againstCHAN Cheuk Wing
WONG Ka Hangwon againstCHAN Chi Wai
WU Katiewon againstIP Wai Sing
LI Chun Wanwon againstWONG Hing Yee
WONG Kwok Howon againstLAM Chung Yan
PAO Yu Lungwon againstWONG Tat Ming
TAN Wai Kuen Johnnywon againstWONG Chi Wah
CHAN Tin Shunwon againstCHOW Ka Ming
LEE Chun Waiwon againstTSOI Chun Yip
YUEN Kwai Chimwon againstTUNG Ching
LEE Chun Kuiwon againstFU Velma
TONG Wai Lungwon againstMA Wing Yin
CHAN Cheuk Wingwon againstLAU Oi Ki
WONG Ka Hangwon againstTSOI Chun Yip
WU Katiewon againstTONG Wai Lung
LI Chun Wanwon againstCHAN Tin Shun
PAO Yu Lungwon againstCHAN Chi Wai
TAN Wai Kuen Johnnywon againstYUEN Kwai Chim
WONG Hing Yeewon againstLEE Chun Kui
CHOW Ka Mingwon againstLEE Chun Wai
MA Wing Yinwon againstWONG Kwok Ho
IP Wai Singwon againstWONG Tat Ming
WONG Chi Wahwon againstFU Velma
TUNG Chingwon againstCHAN Cheuk Wing
LAU Oi Kiwon againstLAM Chung Yan
WONG Ka Hangwon againstCHOW Ka Ming
WONG Kwok Howon againstFU Velma
CHAN Tin Shunwon againstLEE Chun Kui
LEE Chun Waiwon againstLI Chun Wan
TSOI Chun Yipwon againstYUEN Kwai Chim
WONG Hing Yeewon againstTAN Wai Kuen Johnny
MA Wing Yinwon againstPAO Yu Lung
CHAN Chi Wai32-32CHAN Cheuk Wing
WONG Chi Wahwon againstWU Katie
TUNG Chingwon againstTONG Wai Lung
LAU Oi Kiwon againstIP Wai Sing
LAM Chung Yanwon againstWONG Tat Ming
WONG Ka Hang32-32LI Chun Wan
LEE Chun Wai28-36WU Katie
WONG Ka Hang46-18WU Katie
LEE Chun Wai45-19LI Chun Wan