Ratings

Hong Kong Championship 2006 (Hong-Kong)
2006-07-17

Here are all results.

2006-07-17: Hong Kong Championship 2006(Hong-Kong)
PIHLAJAPURO Katiewon againstWONG Kwok Ho
LI Chun Wanwon againstWONG Ka Hang
PAO Yu Lungwon againstFU Velma
LEE Chun Waiwon againstTAN Wai Kuen Johnny
TSOI Chun Yipwon againstCHAN Tin Shun
WONG Hing Yeewon againstYUEN Kwai Chim
CHOW Ka Mingwon againstIP Wai Sing
CHAN Chi Waiwon againstMA Wing Yin
LEE Chun Kuiwon againstDONG Zhen
WONG Chi Wahwon againstLAU Oi Ki
TONG Wai Lungwon againstLAM Chung Yan
WONG Tat Mingwon againstCHAN Cheuk Wing
WONG Ka Hangwon againstYUEN Kwai Chim
LI Chun Wanwon againstCHAN Chi Wai
TAN Wai Kuen Johnnywon againstLAU Oi Ki
CHAN Tin Shunwon againstLAM Chung Yan
LEE Chun Waiwon againstWONG Chi Wah
TSOI Chun Yipwon againstTONG Wai Lung
WONG Hing Yeewon againstWONG Tat Ming
CHOW Ka Mingwon againstPIHLAJAPURO Katie
MA Wing Yinwon againstCHAN Cheuk Wing
IP Wai Singwon againstWONG Kwok Ho
LEE Chun Kuiwon againstPAO Yu Lung
DONG Zhenwon againstFU Velma
WONG Ka Hangwon againstIP Wai Sing
LI Chun Wanwon againstCHOW Ka Ming
WONG Kwok Howon againstLAU Oi Ki
FU Velmawon againstLAM Chung Yan
TAN Wai Kuen Johnnywon againstTONG Wai Lung
CHAN Tin Shunwon againstDONG Zhen
WONG Hing Yeewon againstLEE Chun Wai
MA Wing Yinwon againstWONG Tat Ming
YUEN Kwai Chimwon againstCHAN Cheuk Wing
CHAN Chi Waiwon againstPIHLAJAPURO Katie
LEE Chun Kuiwon againstTSOI Chun Yip
WONG Chi Wahwon againstPAO Yu Lung
LI Chun Wanwon againstLEE Chun Kui
FU Velmawon againstIP Wai Sing
CHAN Tin Shunwon againstMA Wing Yin
LEE Chun Waiwon againstCHAN Chi Wai
TSOI Chun Yipwon againstWONG Chi Wah
WONG Hing Yeewon againstWONG Ka Hang
CHOW Ka Mingwon againstTAN Wai Kuen Johnny
YUEN Kwai Chimwon againstPIHLAJAPURO Katie
TONG Wai Lungwon againstPAO Yu Lung
DONG Zhenwon againstWONG Kwok Ho
LAU Oi Kiwon againstWONG Tat Ming
LAM Chung Yanwon againstCHAN Cheuk Wing
WONG Ka Hangwon againstCHAN Chi Wai
PIHLAJAPURO Katiewon againstIP Wai Sing
LI Chun Wanwon againstWONG Hing Yee
WONG Kwok Howon againstLAM Chung Yan
PAO Yu Lungwon againstWONG Tat Ming
TAN Wai Kuen Johnnywon againstWONG Chi Wah
CHAN Tin Shunwon againstCHOW Ka Ming
LEE Chun Waiwon againstTSOI Chun Yip
YUEN Kwai Chimwon againstDONG Zhen
LEE Chun Kuiwon againstFU Velma
TONG Wai Lungwon againstMA Wing Yin
CHAN Cheuk Wingwon againstLAU Oi Ki
WONG Ka Hangwon againstTSOI Chun Yip
PIHLAJAPURO Katiewon againstTONG Wai Lung
LI Chun Wanwon againstCHAN Tin Shun
PAO Yu Lungwon againstCHAN Chi Wai
TAN Wai Kuen Johnnywon againstYUEN Kwai Chim
WONG Hing Yeewon againstLEE Chun Kui
CHOW Ka Mingwon againstLEE Chun Wai
MA Wing Yinwon againstWONG Kwok Ho
IP Wai Singwon againstWONG Tat Ming
WONG Chi Wahwon againstFU Velma
DONG Zhenwon againstCHAN Cheuk Wing
LAU Oi Kiwon againstLAM Chung Yan
WONG Ka Hangwon againstCHOW Ka Ming
WONG Kwok Howon againstFU Velma
CHAN Tin Shunwon againstLEE Chun Kui
LEE Chun Waiwon againstLI Chun Wan
TSOI Chun Yipwon againstYUEN Kwai Chim
WONG Hing Yeewon againstTAN Wai Kuen Johnny
MA Wing Yinwon againstPAO Yu Lung
CHAN Chi Wai32-32CHAN Cheuk Wing
WONG Chi Wahwon againstPIHLAJAPURO Katie
DONG Zhenwon againstTONG Wai Lung
LAU Oi Kiwon againstIP Wai Sing
LAM Chung Yanwon againstWONG Tat Ming
WONG Ka Hang32-32LI Chun Wan
LEE Chun Wai28-36PIHLAJAPURO Katie
WONG Ka Hang46-18PIHLAJAPURO Katie
LEE Chun Wai45-19LI Chun Wan