Ratings

Third Gifu Terminal tournament (Japan)
2008-02-17

Here are all results.

2008-02-17: Third Gifu Terminal tournament(Japan)
NAKAMORI Hirokiwon againstTSUKAMOTO Hiroaki
TSUCHIDA Daisukewon againstUNO Toshihiro
OHIKE Yoshinoriwon againstNAKAMORI Chiaki
ESAKI Yutawon againstINOUE Taisuke
TOKUDA Naoyawon againstKOKETSU Shiyuuhei
TANAKA Atsushilost toOKAMOTO Harumi
NAGAO Hirotowon againstKOUKAWA Satoshi
SAKA Hiroshilost toKIBA Kenta
TSUJI Shinjiwon againstSUGIYAMA Toshio
TERADA Junyawon againstSHIROGANE Tetsuya
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstYAMADA Takeo
MIURA Hidekiwon againstTAKAHASHI Kikuchi
NAKAMORI Hirokiwon againstTSUJI Shinji
TSUCHIDA Daisukelost toMATSUMOTO Hiroyuki
OHIKE Yoshinoriwon againstKIBA Kenta
ESAKI Yutawon againstTOKUDA Naoya
TANAKA Atsushilost toYOSHIYUKI Suganuma
INOUE Taisukewon againstYAMADA Takeo
NAGAO Hirotowon againstOKAMOTO Harumi
SAKA Hiroshiwon againstKOUKAWA Satoshi
NAKAMORI Chiakiwon againstUNO Toshihiro
TERADA Junyawon againstMIURA Hideki
SUGIYAMA Toshiowon againstKOKETSU Shiyuuhei
TAKAHASHI Kikuchilost toYAMADA Takeo
WAKU Youwon againstOKAMOTO Shinya
NAKAMORI Hirokiwon againstESAKI Yuta
TSUCHIDA Daisukewon againstNAKAMORI Chiaki
OHIKE Yoshinori32-32NAGAO Hiroto
TOKUDA Naoyalost toTSUJI Shinji
TANAKA Atsushiwon againstTAKAHASHI Kikuchi
INOUE Taisukewon againstWAKU You
SAKA Hiroshilost toYOSHIYUKI Suganuma
KIBA Kentawon againstMIURA Hideki
TERADA Junyawon againstMATSUMOTO Hiroyuki
UNO Toshihirowon againstKOKETSU Shiyuuhei
OKAMOTO Harumiwon againstYAMADA Takeo
SUGIYAMA Toshiolost toTSUKAMOTO Hiroaki
KOUKAWA Satoshiwon againstOKAMOTO Shinya
NAKAMORI Hirokiwon againstTERADA Junya
TSUCHIDA Daisukewon againstESAKI Yuta
OHIKE Yoshinoriwon againstYOSHIYUKI Suganuma
TOKUDA Naoyawon againstTSUKAMOTO Hiroaki
TANAKA Atsushiwon againstWAKU You
INOUE Taisukelost toMATSUMOTO Hiroyuki
NAGAO Hirotowon againstOKAMOTO Harumi
SAKA Hiroshiwon againstNAKAMORI Chiaki
TSUJI Shinjiwon againstKIBA Kenta
UNO Toshihirolost toKOUKAWA Satoshi
SUGIYAMA Toshiowon againstMIURA Hideki
TAKAHASHI Kikuchiwon againstOKAMOTO Shinya
YAMADA Takeolost toSHIROGANE Tetsuya
NAKAMORI Hiroki32-32NAGAO Hiroto
TSUCHIDA Daisukewon againstTERADA Junya
OHIKE Yoshinoriwon againstTSUJI Shinji
ESAKI Yutawon againstMATSUMOTO Hiroyuki
TOKUDA Naoyawon againstYOSHIYUKI Suganuma
TANAKA Atsushiwon againstKOUKAWA Satoshi
INOUE Taisukewon againstKIBA Kenta
SAKA Hiroshiwon againstOKAMOTO Harumi
NAKAMORI Chiakiwon againstTSUKAMOTO Hiroaki
UNO Toshihirowon againstYAMADA Takeo
SUGIYAMA Toshiowon againstSHIROGANE Tetsuya
WAKU Youwon againstTAKAHASHI Kikuchi
OKAMOTO Shinyawon againstKOKETSU Shiyuuhei
NAKAMORI Hirokiwon againstOHIKE Yoshinori
TSUCHIDA Daisukewon againstNAGAO Hiroto
ESAKI Yutawon againstTSUJI Shinji
TOKUDA Naoyawon againstSAKA Hiroshi
TANAKA Atsushiwon againstSUGIYAMA Toshio
INOUE Taisukewon againstTERADA Junya
NAKAMORI Chiakiwon againstMATSUMOTO Hiroyuki
KIBA Kentawon againstYOSHIYUKI Suganuma
UNO Toshihirowon againstWAKU You
OKAMOTO Harumiwon againstKOUKAWA Satoshi
MIURA Hidekiwon againstOKAMOTO Shinya
TSUKAMOTO Hiroakiwon againstSHIROGANE Tetsuya
TAKAHASHI Kikuchiwon againstKOKETSU Shiyuuhei