Ratings

31_King_State (Japan)
2009-05-05

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 6.0, 228
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 5.0, 219
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 5.0, 213
 10104, HAGIKURA, joe, J, 5.0, 204
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 4.0, 218
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 211
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 208
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 4.0, 206
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 203
 10201, ARAKI, kentarou, J, 4.0, 199
  602, OHTANI, oni, J, 4.0, 184
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 4.0, 173
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 208
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 208
  5680, WATANABE, hajime, J, 3.0, 203
  6890, SAITO, masaki, J, 3.0, 200
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 196
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 192
  5542, KEISUKE, yu, J, 3.0, 190
  5536, SAKURAI, yoshinari, J, 3.0, 189
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 3.0, 187
  5547, HINO, atsuko, J, 3.0, 186
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 183
  5555, SATO, tetsuya, J, 3.0, 181
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 2.0, 191
   600, TAKETA, kiyouko , J, 2.0, 191
  5607, SEKIGUCHI, shinya, J, 2.0, 190
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 2.0, 187
  5622, KAWAGUCHI, genki, J, 2.0, 183
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 2.0, 180
  5640, SHINOHARA, jun, J, 2.0, 175
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 153
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 180
 10679, KUME, toru, J, 1.0, 163
  5517, WATANABE, hideaki, J, 1.0, 163
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 0.0, 162

 

Here are all results.

2009-05-05: 31_King_State(Japan)
TAKANASHI Yusuke37-27KAWAGUCHI Genki
TANIDA Kunihiko41-23SANO Yoko
MATSUMOTO Hiroyuki33-31OHUCHI Yasuhiro
HAGIKURA Yutaka42-22NAGAMATSU Ryota
NAKAJIMA Tetsuya37-27ARAKI Kentaro
MIYAZAKI Yuji37-27WATANABE Hideaki
SUZUKI Yuta35-29TAKEDA Kyoko
OTANI Takashiwon againstWATANABE Keiichi
ISHIWATA Yoshikazu34-30KUME Toru
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28TANAKA Atsushi
SAITO Riki39-25SEKIGUCHI Shinya
WATANABE Hajime44-20TAKIGAWA Mitsuaki
TSUKAMOTO Kazuma46-17SHINOHARA Ryo
HISHIYAMA Yuichi37-27ISHIKAWA Akira
KOIDE Satoshi33-31ASAHINA Satoshi
OHNO Atsuko33-31OHTAKE Kosuke
SAKURAI Yoshinari33-31SHINOHARA Jun
IWATA Hiroyuki41-23SATO Tetsuya
TAKANASHI Yusuke33-31MIYAZAKI Yuji
TANIDA Kunihiko36-28SAITO Riki
MATSUMOTO Hiroyuki42-22SAKURAI Yoshinari
HAGIKURA Yutaka38-26IWATA Hiroyuki
NAKAJIMA Tetsuya35-29HISHIYAMA Yuichi
NAGAMATSU Ryota47-17SANO Yoko
ARAKI Kentaro33-31KAWAGUCHI Genki
OTANI Takashi34-30KOIDE Satoshi
ISHIWATA Yoshikazu34-30OHNO Atsuko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23SUZUKI Yuta
WATANABE Hajime36-28TSUKAMOTO Kazuma
ISHIKAWA Akira44-20WATANABE Hideaki
SATO Tetsuya34-30SEKIGUCHI Shinya
TANAKA Atsushi33-31TAKEDA Kyoko
TAKIGAWA Mitsuaki33-31SHINOHARA Ryo
ASAHINA Satoshi41-23OHTAKE Kosuke
SHINOHARA Jun36-28KUME Toru
WATANABE Keiichi34-30OHUCHI Yasuhiro
TAKANASHI Yusuke47-16OTANI Takashi
TANIDA Kunihiko37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
HAGIKURA Yutaka34-30WATANABE Hajime
NAKAJIMA Tetsuya41-23MATSUMOTO Hiroyuki
MIYAZAKI Yuji38-26ISHIKAWA Akira
SUZUKI Yuta47-17SATO Tetsuya
NAGAMATSU Ryota36-28ASAHINA Satoshi
ARAKI Kentaro34-30SAKURAI Yoshinari
OHUCHI Yasuhiro35-29TAKIGAWA Mitsuaki
ISHIWATA Yoshikazu33-31TSUKAMOTO Kazuma
SAITO Riki41-23KOIDE Satoshi
OHNO Atsuko46-18TANAKA Atsushi
SHINOHARA Ryo36-28OHTAKE Kosuke
SEKIGUCHI Shinya38-26TAKEDA Kyoko
IWATA Hiroyuki38-26HISHIYAMA Yuichi
SHINOHARA Jun34-30WATANABE Keiichi
SANO Yoko34-30WATANABE Hideaki
KUME Toru33-31KAWAGUCHI Genki
TAKANASHI Yusuke40-24HAGIKURA Yutaka
TANIDA Kunihiko44-20ISHIWATA Yoshikazu
MATSUMOTO Hiroyuki33-31SUZUKI Yuta
NAKAJIMA Tetsuya36-28WATANABE Hajime
MIYAZAKI Yuji45-19IWATA Hiroyuki
NAGAMATSU Ryota42-22OHNO Atsuko
ARAKI Kentaro38-26SHINOHARA Jun
OHUCHI Yasuhiro34-29ASAHINA Satoshi
OTANI Takashi40-24HISHIYAMA Yuichi
SAITO Riki34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TSUKAMOTO Kazuma34-29WATANABE Keiichi
KOIDE Satoshi36-28TAKIGAWA Mitsuaki
ISHIKAWA Akira41-23KUME Toru
SATO Tetsuya40-24SANO Yoko
TANAKA Atsushi38-26SHINOHARA Ryo
SEKIGUCHI Shinya40-24SAKURAI Yoshinari
KAWAGUCHI Genki33-31TAKEDA Kyoko
WATANABE Hideaki33-31OHTAKE Kosuke
TAKANASHI Yusuke36-28NAKAJIMA Tetsuya
TANIDA Kunihikowon againstMIYAZAKI Yuji
MATSUMOTO Hiroyuki42-22NAGAMATSU Ryota
HAGIKURA Yutaka33-31SAITO Riki
SUZUKI Yuta38-26WATANABE Hajime
OHUCHI Yasuhiro38-26SEKIGUCHI Shinya
OTANI Takashi38-26ARAKI Kentaro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko45-19ISHIWATA Yoshikazu
TSUKAMOTO Kazuma39-25ISHIKAWA Akira
HISHIYAMA Yuichi39-25KAWAGUCHI Genki
KOIDE Satoshi42-22SHINOHARA Jun
OHNO Atsuko33-31IWATA Hiroyuki
SAKURAI Yoshinari45-19KUME Toru
SATO Tetsuya36-28TANAKA Atsushi
SHINOHARA Ryo39-25WATANABE Hideaki
TAKIGAWA Mitsuaki48-16SANO Yoko
ASAHINA Satoshi35-29WATANABE Keiichi
TAKEDA Kyoko40-24OHTAKE Kosuke
TAKANASHI Yusuke35-29TANIDA Kunihiko
MATSUMOTO Hiroyuki40-24OTANI Takashi
HAGIKURA Yutaka33-31NAKAJIMA Tetsuya
MIYAZAKI Yuji35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SUZUKI Yuta37-27SAITO Riki
NAGAMATSU Ryota34-30TSUKAMOTO Kazuma
ARAKI Kentaro41-22OHNO Atsuko
OHUCHI Yasuhiro38-26KOIDE Satoshi
ISHIWATA Yoshikazu33-31SATO Tetsuya
WATANABE Hajime39-25IWATA Hiroyuki
HISHIYAMA Yuichi37-27ASAHINA Satoshi
ISHIKAWA Akira33-31SEKIGUCHI Shinya
SAKURAI Yoshinari35-29TAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Atsushi38-26SHINOHARA Jun
SHINOHARA Ryo38-26WATANABE Keiichi
KAWAGUCHI Genki36-28WATANABE Hideaki
TAKEDA Kyoko34-30KUME Toru
SANO Yoko39-25OHTAKE Kosuke