Ratings

65_Kanagawa_open (Japan)
2009-11-01

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6815, TANIGUTI, yukiyoshi, J, 5.0, 264
  5630, TANAKA, syu, J, 5.0, 248
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 238
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 5.0, 233
  5524, NAGAO, hiroto, J, 5.0, 225
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 245
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 4.0, 241
  5643, SANO, fujiwara, J, 4.0, 223
  5566, MATUZAWA, atsushi, J, 4.0, 217
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 4.0, 214
 10820, ASO, DAISUKE, , J, 4.0, 204
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 4.0, 203
 10401, KATO, jyou, J, 4.0, 198
  5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 188
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 185
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.5, 218
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 3.5, 183
 10840, IMOTO, wataru, J, 3.0, 212
  5553, SUGIMOTO, yuki, J, 3.0, 208
  5685, NARUYA, makoto, J, 3.0, 206
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 3.0, 204
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 203
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 192
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 191
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 183
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 3.0, 180
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.5, 172
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.5, 164
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 2.0, 209
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 2.0, 200
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 2.0, 181
  6840, TANAKA, syuntaro, J, 2.0, 173
 10901, TANIZAWA, biri, J, 2.0, 162
  5640, SHINOHARA, jun, J, 2.0, 159
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 2.0, 147
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 2.0, 142
 10914, YAMASAKI, miyamura, J, 2.0, 141
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 2.0, 126
 10602, NISHIMURA, tatsuyuki, J, 1.5, 178
 10867, MURATA, daisuke, J, 1.5, 133
  5694, INOUE, masaru, J, 1.0, 147
   600, TAKETA, kiyouko , J, 1.0, 119
  5547, HINO, atsuko, J, 0.0, 111
 10874, OGAWA, ami, J, 0.0, 86

 

Here are all results.

2009-11-01: 65_Kanagawa_open(Japan)
KOMAGATA Masayuki48-16KOSHINO Kazuhiko
NAGAO Hiroto43-21TANIZAWA Misato
NAGASAKI Hidekazu52-12SHINOHARA Chiaki
MATSUZAWA Atsushi36-28TANAKA Amane
ASOU Daisuke46-18MURATA Daisuke
MATSUMOTO Hiroyuki33-31SUZUKI Yuta
TANAKA Atsushi35-29MATSUYA Shinpei
SATO Koichiro43-21KATO Yuzuru
MITSUYA Nobuaki41-23SHIMIZU Kouichi
IMOTO Wataru40-24ISHIKAWA Akira
NARIYA Makoto40-24SHINOHARA Jun
ITAGAKI Kenichi45-19TAKASHIMA Ryoji
KOBAYASHI Manabu44-20NISHIMURA Tatsuyuki
NODA Bintatsu36-28MIYAZAKI Yuji
SANO Yoko33-31OHTAKE Kosuke
IWATA Hiroyuki60-04OGAWA Ami
IKEDA Atsuhiko60-04TAKIGAWA Mitsuaki
TAKEDA Kyoko36-28OHNO Atsuko
TANIGUCHI Yukiyoshi61-03TAKAHASHI Shiu
SUGIMOTO Yuki38-26SANO Joichiro
YAMASAKI Miyamura37-27SHINOHARA Ryo
TANAKA Amane33-31OHNO Atsuko
MIYAZAKI Yuji47-17ISHIKAWA Akira
KOMAGATA Masayuki45-19NAGASAKI Hidekazu
NAGAO Hiroto39-25KOBAYASHI Manabu
MATSUZAWA Atsushi44-20TAKEDA Kyoko
MATSUMOTO Hiroyuki44-20SANO Yoko
KATO Yuzuru40-24TANIZAWA Misato
TANAKA Atsushi33-31NODA Bintatsu
SATO Koichiro42-22MITSUYA Nobuaki
NARIYA Makoto43-21IMOTO Wataru
ITAGAKI Kenichi42-22ASOU Daisuke
MATSUYA Shinpei41-23SUZUKI Yuta
KOSHINO Kazuhiko45-19MURATA Daisuke
IWATA Hiroyuki55-09IKEDA Atsuhiko
OHTAKE Kosuke35-29TANAKA Shuntaro
SHINOHARA Jun42-22SHIMIZU Kouichi
TAKIGAWA Mitsuaki39-25SHINOHARA Chiaki
NISHIMURA Tatsuyuki32-32TAKASHIMA Ryoji
TANIGUCHI Yukiyoshi53-11SUGIMOTO Yuki
SANO Joichiro44-20YAMASAKI Miyamura
TAKAHASHI Shiu39-25INOUE Masaru
TANAKA Amane38-26IMOTO Wataru
MIYAZAKI Yuji44-20TANAKA Atsushi
KOMAGATA Masayuki42-22IWATA Hiroyuki
NAGAO Hiroto39-25NARIYA Makoto
SUZUKI Yuta55-09OHNO Atsuko
MATSUZAWA Atsushi37-27MATSUMOTO Hiroyuki
ASOU Daisuke40-24NODA Bintatsu
KATO Yuzuru37-27TAKEDA Kyoko
SATO Koichiro33-31ITAGAKI Kenichi
MITSUYA Nobuaki32-32KOSHINO Kazuhiko
TAKASHIMA Ryoji38-26TANAKA Shuntaro
ISHIKAWA Akira37-27MURATA Daisuke
KOBAYASHI Manabu34-30IKEDA Atsuhiko
MATSUYA Shinpei34-30NAGASAKI Hidekazu
SHIMIZU Kouichi37-27TANIZAWA Misato
SANO Yoko44-20TAKIGAWA Mitsuaki
SHINOHARA Jun33-31OHTAKE Kosuke
NISHIMURA Tatsuyuki54-10OGAWA Ami
TANIGUCHI Yukiyoshi47-17YAMASAKI Miyamura
SHINOHARA Ryo43-21SANO Joichiro
SUGIMOTO Yuki52-12INOUE Masaru
TANAKA Amane45-19SHINOHARA Jun
MIYAZAKI Yuji33-31IWATA Hiroyuki
NAGAO Hiroto41-23KOMAGATA Masayuki
SUZUKI Yuta50-14KOSHINO Kazuhiko
NAGASAKI Hidekazu45-19IKEDA Atsuhiko
MATSUZAWA Atsushi47-17SATO Koichiro
ASOU Daisuke36-28MATSUMOTO Hiroyuki
KATO Yuzuru37-27SANO Yoko
TANAKA Atsushi35-29NISHIMURA Tatsuyuki
TAKASHIMA Ryoji36-28MITSUYA Nobuaki
IMOTO Wataru42-22TAKEDA Kyoko
NARIYA Makoto47-17ITAGAKI Kenichi
MATSUYA Shinpei46-18KOBAYASHI Manabu
SHIMIZU Kouichi39-25ISHIKAWA Akira
SHINOHARA Chiaki34-30OGAWA Ami
TANAKA Shuntaro59-05TAKIGAWA Mitsuaki
OHTAKE Kosuke46-18NODA Bintatsu
TANIZAWA Misato38-26OHNO Atsuko
TANIGUCHI Yukiyoshi43-21SHINOHARA Ryo
SUGIMOTO Yuki54-10TAKAHASHI Shiu
INOUE Masaru40-24YAMASAKI Miyamura
TANAKA Amane47-17ASOU Daisuke
MIYAZAKI Yuji52-12MATSUYA Shinpei
KOMAGATA Masayuki33-31NARIYA Makoto
NAGAO Hiroto33-31MATSUZAWA Atsushi
SUZUKI Yuta48-16IWATA Hiroyuki
NAGASAKI Hidekazu51-13OHTAKE Kosuke
MATSUMOTO Hiroyuki34-30ITAGAKI Kenichi
KATO Yuzuru37-27TANAKA Atsushi
SATO Koichiro43-21TAKASHIMA Ryoji
MITSUYA Nobuaki52-12NISHIMURA Tatsuyuki
IMOTO Wataru56-08SANO Yoko
ISHIKAWA Akira47-17OGAWA Ami
NODA Bintatsu50-14TAKEDA Kyoko
SHIMIZU Kouichi33-31KOBAYASHI Manabu
SHINOHARA Chiaki34-30SHINOHARA Jun
KOSHINO Kazuhiko38-26TANAKA Shuntaro
MURATA Daisuke37-27TAKIGAWA Mitsuaki
IKEDA Atsuhiko51-13TANIZAWA Misato
SANO Joichiro44-20TANIGUCHI Yukiyoshi
SHINOHARA Ryo36-28INOUE Masaru
TAKAHASHI Shiu59-05YAMASAKI Miyamura
TANAKA Amane57-07SATO Koichiro
MIYAZAKI Yuji34-30NAGAO Hiroto
KOMAGATA Masayuki42-22MATSUZAWA Atsushi
SUZUKI Yuta38-26KATO Yuzuru
NAGASAKI Hidekazu44-20NARIYA Makoto
ASOU Daisuke43-21MATSUYA Shinpei
MATSUMOTO Hiroyuki37-27IMOTO Wataru
TANAKA Atsushi38-26SHIMIZU Kouichi
MITSUYA Nobuaki43-21SHINOHARA Chiaki
TAKASHIMA Ryoji37-27KOSHINO Kazuhiko
ITAGAKI Kenichi39-25IWATA Hiroyuki
ISHIKAWA Akira53-11SHINOHARA Jun
KOBAYASHI Manabu39-25OHTAKE Kosuke
NODA Bintatsu33-31IKEDA Atsuhiko
MURATA Daisuke32-32SANO Yoko
TANAKA Shuntaro33-31NISHIMURA Tatsuyuki
TANIZAWA Misato39-25OGAWA Ami
TAKIGAWA Mitsuaki47-17OHNO Atsuko
SANO Joichiro46-18INOUE Masaru
SHINOHARA Ryo50-14TAKAHASHI Shiu
YAMASAKI Miyamura38-26SUGIMOTO Yuki
TANIGUCHI Yukiyoshi40-24INOUE Masaru
SANO Joichiro42-22TAKAHASHI Shiu
SHINOHARA Ryo37-27SUGIMOTO Yuki