Ratings

38_Japan_Champ_Tokyo_prelim_1 (Japan)
2010-06-13

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 5.0, 227
  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 5.0, 213
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 206
  5605, OZAWA, takumi, J, 5.0, 204
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.0, 224
 10727, AKASHI, tomone, J, 4.0, 219
  603, KANEDA, shigeru, J, 4.0, 210
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 206
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 206
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 4.0, 206
  5630, TANAKA, syu, J, 4.0, 196
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 4.0, 194
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 3.0, 203
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 201
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 198
 10154, YAMADA, goro, J, 3.0, 192
  6863, SATO, yutaka, J, 3.0, 191
 10751, TANAKA, irie, J, 3.0, 187
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 178
  7078, HURUMOTO, yuuki, J, 3.0, 176
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 169
  6840, TANAKA, siyuntaro, J, 3.0, 167
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 158
  5549, CYNTHIA, yasuto, J, 3.0, 157
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 2.0, 198
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 2.0, 188
  5594, MASAYUKI, suko, J, 2.0, 185
  6865, KORE, hidenobu, J, 2.0, 183
 10401, KATO, jyou, J, 2.0, 180
 10820, ASO, daisuke, J, 2.0, 177
  5668, SHINOHARA, chiaki, J, 2.0, 177
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 2.0, 167
 11054, IWAKURA, hirata, J, 2.0, 150
  5640, SHINOHARA, jun, J, 1.0, 174
  5643, SANO, fujiwara, J, 1.0, 159
 11597, YAHABA, hideki, J, 1.0, 154
  5691, TANIDA, keiko, J, 1.0, 140
  5667, SATO, ryu, J, 0.0, 115

 

Here are all results.

2010-06-13: 38_Japan_Champ_Tokyo_prelim_1(Japan)
NAGASAKI Hidekazu40-24SATO Ryu
ENOMOTO Yasuhiro41-23SHINOHARA Jun
OZAWA Kou41-22TANAKA Irie
WATAHIKI Kenta43-21SHINOHARA Ryo
IWATA Hiroyuki45-19TOKI Hidenobu
KANEDA Shigeru40-24ASOU Daisuke
KOZUKA Katsuhiko45-19SHINOHARA Chiaki
TANAKA Amane39-25KOMAGATA Masayuki
IIJIMA Takamune36-28SANO Joichiro
MATSUZAWA Atsushi37-27AKASHI Tomone
TAKASHIMA Ryoji36-28YAMADA Goro
SATO Yutaka41-23SHIMONOSONO Kozo
KOSHINO Kazuhiko39-25YAHABA Hideki
WATANABE Keiichi33-31NAGAMATSU Ryota
SUKO Masayuki34-30ISHIZAKI Hikaru
KATO Yuzuru33-31ISHIKAWA Akira
NAGASAKI Hidekazu40-24WATANABE Keiichi
OZAWA Kou37-27KATO Yuzuru
ISHIZAKI Hikaru33-31TOKI Hidenobu
IWATA Hiroyuki36-28MATSUZAWA Atsushi
KANEDA Shigeru37-27SUKO Masayuki
KOZUKA Katsuhiko41-23SATO Yutaka
TANAKA Amane33-31ENOMOTO Yasuhiro
AKASHI Tomone34-30SHINOHARA Jun
TAKASHIMA Ryoji34-30WATAHIKI Kenta
YAMADA Goro41-23TANAKA Shuntaro
FURUMOTO Yuki44-20YAHABA Hideki
SHIROTA Yasuto33-31ISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko33-31IIJIMA Takamune
KOMAGATA Masayuki43-21TANIDA Keiko
TANAKA Irie37-27ASOU Daisuke
KOIDE Satoshi38-26SATO Ryu
NAGAMATSU Ryota35-29SHINOHARA Chiaki
IWAKURA Hiroaki33-31SHINOHARA Ryo
SANO Joichirowon againstSHIMONOSONO Kozo
NAGASAKI Hidekazu38-26KOSHINO Kazuhiko
ENOMOTO Yasuhiro45-19SANO Joichiro
OZAWA Kou35-29IWATA Hiroyuki
ISHIZAKI Hikaru42-22MATSUZAWA Atsushi
WATAHIKI Kenta41-23IWAKURA Hiroaki
KANEDA Shigeru36-28TANAKA Amane
KOZUKA Katsuhiko33-31TAKASHIMA Ryoji
IIJIMA Takamune33-31SUKO Masayuki
YAMADA Goro35-29AKASHI Tomone
SATO Yutaka35-29KOIDE Satoshi
FURUMOTO Yuki37-27KATO Yuzuru
SHIROTA Yasutowon againstNAGAMATSU Ryota
ISHIKAWA Akira34-30TOKI Hidenobu
TANAKA Shuntaro37-27SHINOHARA Jun
TANAKA Irie46-18SATO Ryu
WATANABE Keiichi35-29KOMAGATA Masayuki
SHINOHARA Ryo36-28ASOU Daisuke
TANIDA Keiko35-29SHIMONOSONO Kozo
YAHABA Hideki35-29SHINOHARA Chiaki
NAGASAKI Hidekazu45-19KOZUKA Katsuhiko
ENOMOTO Yasuhiro41-23KOSHINO Kazuhiko
OZAWA Kou36-28KANEDA Shigeru
ISHIZAKI Hikaru34-30TANAKA Amane
WATAHIKI Kenta43-21WATANABE Keiichi
IWATA Hiroyuki33-31SHIROTA Yasuto
AKASHI Tomone43-21TANIDA Keiko
IIJIMA Takamune40-24TANAKA Irie
MATSUZAWA Atsushi38-26SUKO Masayuki
YAMADA Goro34-30FURUMOTO Yuki
SATO Yutaka36-28TAKASHIMA Ryoji
ISHIKAWA Akira41-22SHINOHARA Ryo
TANAKA Shuntaro41-23YAHABA Hideki
KOMAGATA Masayuki37-27SANO Joichiro
KOIDE Satoshi40-24IWAKURA Hiroaki
TOKI Hidenobu39-25SHIMONOSONO Kozo
KATO Yuzuruwon againstNAGAMATSU Ryota
ASOU Daisuke33-30SHINOHARA Jun
SHINOHARA Chiaki38-26SATO Ryu
NAGASAKI Hidekazu43-21OZAWA Kou
ENOMOTO Yasuhiro36-28YAMADA Goro
ISHIZAKI Hikaru36-28SATO Yutaka
IWATA Hiroyukiwon againstKANEDA Shigeru
TANAKA Amane33-31WATAHIKI Kenta
AKASHI Tomone45-19KOIDE Satoshi
IIJIMA Takamune36-28KOZUKA Katsuhiko
MATSUZAWA Atsushi37-27FURUMOTO Yuki
TAKASHIMA Ryoji43-21TANAKA Irie
SHIROTA Yasuto35-29KOMAGATA Masayuki
KOSHINO Kazuhiko33-31TOKI Hidenobu
TANAKA Shuntaro35-29KATO Yuzuru
WATANABE Keiichi33-31ISHIKAWA Akira
SUKO Masayuki41-23SHINOHARA Ryo
NAGAMATSU Ryota41-23SANO Joichiro
IWAKURA Hiroaki41-23YAHABA Hideki
ASOU Daisuke34-30SHINOHARA Chiaki
SHIMONOSONO Kozo43-21SATO Ryu
SHINOHARA Junwon againstTANIDA Keiko
ENOMOTO Yasuhiro33-31IWATA Hiroyuki
OZAWA Kou34-30IIJIMA Takamune
ISHIZAKI Hikaru38-26YAMADA Goro
WATAHIKI Kenta36-28SATO Yutaka
KANEDA Shigeru38-26SHIROTA Yasuto
KOZUKA Katsuhiko40-24KOSHINO Kazuhiko
TANAKA Amane33-31TAKASHIMA Ryoji
AKASHI Tomone41-23WATANABE Keiichi
MATSUZAWA Atsushiwon againstTANAKA Shuntaro
FURUMOTO Yuki38-26SUKO Masayuki
ISHIKAWA Akira33-31ASOU Daisuke
KOMAGATA Masayuki35-29IWAKURA Hiroaki
TANAKA Irie37-27NAGAMATSU Ryota
KOIDE Satoshiwon againstKATO Yuzuru
TOKI Hidenobu33-31SHINOHARA Jun
SHIMONOSONO Kozo36-28YAHABA Hideki
SHINOHARA Chiakiwon againstTANIDA Keiko
SHINOHARA Ryo34-30SANO Joichiro