Ratings

49_King_state (Japan)
2010-11-20

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 6.0, 225
 10459, KANASAWA, kouta, J, 5.0, 230
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 213
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 212
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 212
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 4.0, 213
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 208
 10104, HAGIKURA, yutaka, J, 4.0, 208
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 200
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 199
 10701, SHIROMA, ryuchi, J, 4.0, 194
 11124, KOZIMA, ochachi, J, 3.0, 202
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 3.0, 200
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 199
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 3.0, 197
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 190
  7048, KANDA, yoshihiro, J, 3.0, 184
 11054, IWAKURA, hirata, J, 3.0, 183
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 163
 10746, ASAKAWA, takuya, J, 2.0, 198
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 2.0, 188
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 183
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 171
 11711, INABA, seigi, J, 2.0, 169
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 2.0, 151
 10854, KIKUCHI, tsuyoshi, J, 1.0, 180
  5538, ITO, jyunya, J, 1.0, 175
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 1.0, 150
 11746, SUZUKI, jataro, J, 1.0, 149
 11726, MATSUDO, kiyohiko, J, 1.0, 147
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 1.0, 65
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 0.0, 125

 

Here are all results.

2010-11-20: 49_King_state(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya38-26KOIDE Satoshi
MURAKAMI Takeshi39-25KIKUCHI Gou
TAKANASHI Yusuke40-24IKEDA Atsuhiko
YAMAKAWA Takashi44-20KOMAGATA Masayuki
HAGIKURA Yutaka36-28KANDA Yoshihiro
NAGANO Yasushi33-31WATANABE Keiichi
SHIROMA Ryuchi34-30KOBAYASHI Manabu
ENOMOTO Yasuhirowon againstNAKAMORI Chiaki
TSUCHIYA Ryosuke34-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOZUKA Katsuhiko37-27OHTAKE Kosuke
ITO Junya39-25IWAKURA Hiroaki
HISHIYAMA Yuichi36-28TAKIGAWA Mitsuaki
KANAZAWA Kota43-21SUZUKI Yutaro
KOZIMA Ochachi36-28ASAKAWA Takuya
INABA Seigi39-25MATSUDO Kiyohiko
NAKAJIMA Tetsuya34-30KOZUKA Katsuhiko
MURAKAMI Takeshi34-30ITO Junya
YAMAKAWA Takashi34-30TAKANASHI Yusuke
HAGIKURA Yutaka35-29TSUCHIYA Ryosuke
NAGANO Yasushi43-21SHIROMA Ryuchi
ENOMOTO Yasuhiro41-23WATANABE Keiichi
IWATA Hiroyuki39-25TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOIDE Satoshi33-31KIKUCHI Gou
KANDA Yoshihiro36-28OHTAKE Kosuke
IWAKURA Hiroaki38-26IKEDA Atsuhiko
KOBAYASHI Manabu36-28NAKAMORI Chiaki
HISHIYAMA Yuichi34-30KOZIMA Ochachi
KANAZAWA Kota45-18INABA Seigi
TAKIGAWA Mitsuaki45-18ASAKAWA Takuya
MATSUDO Kiyohiko39-25SUZUKI Yutaro
NAKAJIMA Tetsuya35-29HAGIKURA Yutaka
MURAKAMI Takeshi41-23ENOMOTO Yasuhiro
TAKANASHI Yusuke37-27ITO Junya
YAMAKAWA Takashi37-27NAGANO Yasushi
SHIROMA Ryuchi33-31KOIDE Satoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31OHTAKE Kosuke
IWATA Hiroyuki37-27KOZUKA Katsuhiko
KANDA Yoshihiro34-30TSUCHIYA Ryosuke
KOMAGATA Masayuki39-25NAKAMORI Chiaki
KOBAYASHI Manabu38-26IWAKURA Hiroaki
WATANABE Keiichi33-31KIKUCHI Gou
HISHIYAMA Yuichi35-29KANAZAWA Kota
TAKIGAWA Mitsuaki45-19MATSUDO Kiyohiko
KOZIMA Ochachi38-26INABA Seigi
ASAKAWA Takuya46-18SUZUKI Yutaro
MURAKAMI Takeshi33-31YAMAKAWA Takashi
TAKANASHI Yusuke35-29NAKAJIMA Tetsuya
HAGIKURA Yutaka45-19KOBAYASHI Manabu
NAGANO Yasushi41-23IWATA Hiroyuki
SHIROMA Ryuchi38-26KOMAGATA Masayuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26IKEDA Atsuhiko
ENOMOTO Yasuhiro41-23KANDA Yoshihiro
KOIDE Satoshi36-28TSUCHIYA Ryosuke
KOZUKA Katsuhiko38-26ITO Junya
IWAKURA Hiroaki34-30WATANABE Keiichi
NAKAMORI Chiaki33-31KIKUCHI Gou
HISHIYAMA Yuichi33-31ASAKAWA Takuya
KANAZAWA Kota44-20TAKIGAWA Mitsuaki
KOZIMA Ochachi43-21MATSUDO Kiyohiko
INABA Seigi39-25SUZUKI Yutaro
NAKAJIMA Tetsuya35-29SHIROMA Ryuchi
MURAKAMI Takeshi42-22NAGANO Yasushi
TAKANASHI Yusuke35-29ENOMOTO Yasuhiro
HAGIKURA Yutaka35-29YAMAKAWA Takashi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko40-24IWAKURA Hiroaki
IWATA Hiroyuki39-25KOBAYASHI Manabu
TSUCHIYA Ryosuke38-26ITO Junya
KOIDE Satoshi34-30KOZUKA Katsuhiko
KANDA Yoshihiro33-31KOMAGATA Masayuki
OHTAKE Kosuke35-29WATANABE Keiichi
NAKAMORI Chiaki44-20IKEDA Atsuhiko
KIKUCHI Gou34-30ISHIKAWA Akira
HISHIYAMA Yuichi46-17INABA Seigi
KANAZAWA Kota37-27KOZIMA Ochachi
TAKIGAWA Mitsuaki39-25SUZUKI Yutaro
ASAKAWA Takuya43-20MATSUDO Kiyohiko
NAKAJIMA Tetsuya41-23MURAKAMI Takeshi
TAKANASHI Yusuke36-28HAGIKURA Yutaka
YAMAKAWA Takashi33-31ENOMOTO Yasuhiro
NAGANO Yasushi34-30KOIDE Satoshi
SHIROMA Ryuchi39-25IWATA Hiroyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30KANDA Yoshihiro
TSUCHIYA Ryosuke41-23KOBAYASHI Manabu
KOZUKA Katsuhiko37-27NAKAMORI Chiaki
KOMAGATA Masayuki35-29OHTAKE Kosuke
IWAKURA Hiroaki36-28KIKUCHI Gou
WATANABE Keiichi37-27ITO Junya
ISHIKAWA Akira35-29IKEDA Atsuhiko
HISHIYAMA Yuichi41-23MATSUDO Kiyohiko
KANAZAWA Kotawon againstASAKAWA Takuya
TAKIGAWA Mitsuaki36-28KOZIMA Ochachi
SUZUKI Yutaro35-29INABA Seigi