Ratings

131_Nagareyama_open (Japan)
2011-05-15

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 231
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.0, 190
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 184
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 180
  5564, FUNATSU, asuka, J, 4.0, 180
 10079, SHIMIZU, ryusei, J, 4.0, 178
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 199
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 196
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 190
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 185
  5618, KATO, tomihiro, J, 3.0, 181
 12210, HONMA, yosuke, J, 3.0, 165
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 164
  5621, HANEDA, jun, J, 3.0, 164
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 157
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 144
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 172
 10615, SATO, takumi, J, 2.0, 167
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 2.0, 164
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 2.0, 160
 11657, OKUNO, masanobu, J, 2.0, 159
  6891, KATORI, mitihiro, J, 2.0, 154
 11584, TASAKA, kanichiro, J, 2.0, 149
 11490, AKAIKE, hide, J, 2.0, 141
 10898, TAKAOKA, shohei, J, 2.0, 139
 12158, MIYAJI, hiroaki, J, 2.0, 128
 12166, HAISHIMA, kazuya, J, 1.0, 145
 12180, OKUNO, masakazu, J, 1.0, 138
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 1.0, 127
 11722, KAWARADA, seiji, J, 1.0, 121
  5650, KOBAYASHI, nobu, J, 1.0, 105
 11916, AKAIKE, norimitsu, J, 0.0, 63

 

Here are all results.

2011-05-15: 131_Nagareyama_open(Japan)
MURAKAMI Takeshi49-15ASAHINA Satoshi
KOSHINO Kazuhiko37-27KOZUKA Katsuhiko
GOTO Masahiro39-25KAWARADA Seiji
FUNATSU Asuka40-24HAIJIMA Mitsuya
SHIMIZU Ryusei38-26OKUNO Masakazu
NARUMI Hisatoshi47-17OKUNO Masanobu
NAGAO Hiroto41-23IWAKURA Hiroaki
KATO Tomihiro48-16AKAIKE Hide
HONMA Yosuke44-20NAGASHIMA Kazuhito
HADA Jun54-10TAKAHASHI Shiu
OHTAKE Kosuke42-22KATORI Michihiro
KOBAYASHI Manabu33-31TASAKA Kanichiro
SATO Takumi54-10KOBAYASHI Makoto
TSUCHIYA Ryosuke41-23TAKAOKA Shohei
MATSUYA Shinpei58-06AKAIKE Norimitsu
MIYAJI Hiroaki41-23WATANABE Keiichi
MURAKAMI Takeshi62-02HADA Jun
ASAHINA Satoshi47-17TAKAHASHI Shiu
KOSHINO Kazuhiko33-31KOBAYASHI Manabu
GOTO Masahiro41-23SHIMIZU Ryusei
FUNATSU Asuka43-21MIYAJI Hiroaki
NARUMI Hisatoshi45-19KATO Tomihiro
KOZUKA Katsuhiko57-07TASAKA Kanichiro
NAGAO Hiroto38-26TSUCHIYA Ryosuke
IWAKURA Hiroaki43-21HAIJIMA Mitsuya
NAGASHIMA Kazuhito37-27KATORI Michihiro
OHTAKE Kosukewon againstHONMA Yosuke
SATO Takumi59-05MATSUYA Shinpei
AKAIKE Hide33-31OKUNO Masanobu
TAKAOKA Shohei33-31WATANABE Keiichi
KAWARADA Seiji51-13OKUNO Masakazu
KOBAYASHI Makoto50-14AKAIKE Norimitsu
MURAKAMI Takeshi50-14SATO Takumi
ASAHINA Satoshi53-11MIYAJI Hiroaki
GOTO Masahirowon againstNAGAO Hiroto
FUNATSU Asukawon againstNARUMI Hisatoshi
SHIMIZU Ryusei43-21KOBAYASHI Makoto
KOZUKA Katsuhiko46-18HONMA Yosuke
KATO Tomihiro46-18KAWARADA Seiji
NAGASHIMA Kazuhito34-30HADA Jun
OHTAKE Kosuke35-29KOSHINO Kazuhiko
KOBAYASHI Manabu35-29MATSUYA Shinpei
WATANABE Keiichi53-11KATORI Michihiro
TSUCHIYA Ryosuke45-19IWAKURA Hiroaki
OKUNO Masanobu45-19HAIJIMA Mitsuya
TASAKA Kanichiro34-30OKUNO Masakazu
TAKAOKA Shohei34-30AKAIKE Hide
TAKAHASHI Shiu50-14AKAIKE Norimitsu
MURAKAMI Takeshi35-29FUNATSU Asuka
ASAHINA Satoshi39-25NARUMI Hisatoshi
KOSHINO Kazuhiko41-23TAKAOKA Shohei
GOTO Masahiro39-25OHTAKE Kosuke
SHIMIZU Ryusei33-31NAGAO Hiroto
KOZUKA Katsuhiko38-26SATO Takumi
IWAKURA Hiroaki56-08KOBAYASHI Makoto
KATO Tomihiro40-24TSUCHIYA Ryosuke
HONMA Yosuke33-31WATANABE Keiichi
NAGASHIMA Kazuhito53-11KOBAYASHI Manabu
HADA Jun42-22MATSUYA Shinpei
OKUNO Masanobu50-14KAWARADA Seiji
KATORI Michihiro43-21AKAIKE Norimitsu
TASAKA Kanichiro57-07MIYAJI Hiroaki
AKAIKE Hidewon againstTAKAHASHI Shiu
HAIJIMA Mitsuya51-13OKUNO Masakazu
MURAKAMI Takeshi35-29GOTO Masahiro
ASAHINA Satoshi36-28KOZUKA Katsuhiko
KOSHINO Kazuhiko44-20NAGASHIMA Kazuhito
FUNATSU Asuka36-28KATO Tomihiro
SHIMIZU Ryusei41-23OHTAKE Kosuke
NARUMI Hisatoshi50-14SATO Takumi
NAGAO Hiroto48-16OKUNO Masanobu
IWAKURA Hiroaki44-20TASAKA Kanichiro
HONMA Yosuke38-26TAKAOKA Shohei
HADA Jun36-28TSUCHIYA Ryosuke
KOBAYASHI Manabu34-30AKAIKE Hide
WATANABE Keiichi34-30HAIJIMA Mitsuya
MATSUYA Shinpei46-18TAKAHASHI Shiu
KATORI Michihiro51-13KAWARADA Seiji
MIYAJI Hiroaki48-16KOBAYASHI Makoto
OKUNO Masakazu56-08AKAIKE Norimitsu