Ratings

10_anti-resistance_game (Japan)
2011-10-15

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6868, SASAKI, sohei, J, 5.0, 235
  5584, OSHIMIZU, tadanori, J, 5.0, 228
  7047, UMEZAWA, yoshinori, J, 4.0, 244
 10855, KIYONOBU, kenta, J, 4.0, 233
 10083, AIBARA, shigero, J, 4.0, 221
  5582, TAKENOBU, kosuke, J, 4.0, 210
  5654, KANOU, eisuke, J, 4.0, 204
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 4.0, 187
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 179
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.0, 171
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 3.0, 218
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 3.0, 199
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 197
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 196
 10904, TOYOTA, yasuteru, J, 3.0, 181
  7018, OKABAYASHI, noguchi, J, 3.0, 179
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 166
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 156
  5660, KUDOU, keita, J, 2.0, 162
  7050, HARII, mitsu, J, 2.0, 161
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 153
  7048, KANDA, yoshihiro, J, 2.0, 142
  6872, NOZAKI, jyunetsu, J, 1.0, 177
  6891, KATORI, mitihiro, J, 1.0, 129
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 1.0, 118
  5564, FUNATSU, asuka, J, 1.0, 117
  7046, SASAKI, sadayuki, J, 1.0, 103
  652, HORIUCHI, keiko, J, 1.0, 100
 11722, KAWARADA, seiji, J, 0.0, 88
 10100, FUKUCHI, katsunori, J, 0.0, 66

 

Here are all results.

2011-10-15: 10_anti-resistance_game(Japan)
KIYONOBU Kenta38-26TOYOTA Yasuteru
NAGASHIMA Kazuhito48-16SASAKI Sadayuki
KATORI Michihiro33-31TAKIZAWA Masaki
OSHIMIZU Takanori34-30NARUMI Hisatoshi
KANDA Yoshihiro48-16FUNATSU Asuka
NOZAKI Jyunetsu48-16KANOU Yuki
SASAKI Sohei54-10KAWARADA Seiji
AIHARA Shigeaki43-21KOBAYASHI Manabu
OHTAKE Kosuke49-15HARII Mitsu
WAKIMOTO Naoyuki41-23HORIUCHI Keiko
UMEZAWA Yoshinori64-00SHIBASAKI Lily
OKABAYASHI Noguchi35-29GOTO Masahiro
KURACHI Takayuki34-30TAKENOBU Kosuke
OKUDA Tsuyoshi44-20ASAHINA Satoshi
KUDOU Keita61-03FUKUCHI Katsunori
KIYONOBU Kenta47-17KATORI Michihiro
TOYOTA Yasuteru36-28NAGASHIMA Kazuhito
TAKIZAWA Masaki40-24SASAKI Sadayuki
KANOU Yuki40-24FUNATSU Asuka
OSHIMIZU Takanori42-22KANDA Yoshihiro
NARUMI Hisatoshi43-21NOZAKI Jyunetsu
SASAKI Sohei40-24KOBAYASHI Manabu
OHTAKE Kosuke44-20KAWARADA Seiji
HARII Mitsu43-21AIHARA Shigeaki
WAKIMOTO Naoyukiwon againstGOTO Masahiro
UMEZAWA Yoshinori55-09HORIUCHI Keiko
OKABAYASHI Noguchi37-27SHIBASAKI Lily
KURACHI Takayuki34-30KUDOU Keita
OKUDA Tsuyoshi52-12TAKENOBU Kosuke
ASAHINA Satoshi52-12FUKUCHI Katsunori
KIYONOBU Kenta50-14SASAKI Sadayuki
NAGASHIMA Kazuhito34-30TAKIZAWA Masaki
TOYOTA Yasuteru40-24KATORI Michihiro
KANOU Yuki59-05NARUMI Hisatoshi
OSHIMIZU Takanori51-13FUNATSU Asuka
KANDA Yoshihiro33-31NOZAKI Jyunetsu
SASAKI Soheiwon againstHARII Mitsu
AIHARA Shigeaki47-17OHTAKE Kosuke
KOBAYASHI Manabu42-22KAWARADA Seiji
UMEZAWA Yoshinori34-30WAKIMOTO Naoyuki
GOTO Masahiro39-25SHIBASAKI Lily
HORIUCHI Keiko35-29OKABAYASHI Noguchi
KURACHI Takayuki34-30OKUDA Tsuyoshi
ASAHINA Satoshi49-15KUDOU Keita
TAKENOBU Kosuke49-15FUKUCHI Katsunori
NAGASHIMA Kazuhito33-31KIYONOBU Kenta
TAKIZAWA Masaki37-27TOYOTA Yasuteru
SASAKI Sadayuki37-27KATORI Michihiro
KANOU Yuki42-22OSHIMIZU Takanori
NARUMI Hisatoshi42-22KANDA Yoshihiro
FUNATSU Asuka36-28NOZAKI Jyunetsu
SASAKI Sohei48-16OHTAKE Kosuke
AIHARA Shigeaki43-21KAWARADA Seiji
KOBAYASHI Manabu42-22HARII Mitsu
WAKIMOTO Naoyuki46-18OKABAYASHI Noguchi
GOTO Masahiro41-23UMEZAWA Yoshinori
SHIBASAKI Lily40-24HORIUCHI Keiko
OKUDA Tsuyoshi50-14FUKUCHI Katsunori
ASAHINA Satoshi37-27KURACHI Takayuki
TAKENOBU Kosuke51-13KUDOU Keita
KIYONOBU Kenta36-28TAKIZAWA Masaki
NAGASHIMA Kazuhito36-28KATORI Michihiro
TOYOTA Yasuteru52-12SASAKI Sadayuki
KANOU Yuki47-17KANDA Yoshihiro
OSHIMIZU Takanori46-18NOZAKI Jyunetsu
NARUMI Hisatoshi36-28FUNATSU Asuka
SASAKI Sohei35-29AIHARA Shigeaki
OHTAKE Kosuke40-24KOBAYASHI Manabu
HARII Mitsu49-15KAWARADA Seiji
WAKIMOTO Naoyuki38-26SHIBASAKI Lily
GOTO Masahiro55-09HORIUCHI Keiko
OKABAYASHI Noguchi34-30UMEZAWA Yoshinori
KURACHI Takayuki42-22FUKUCHI Katsunori
TAKENOBU Kosuke36-28ASAHINA Satoshi
KUDOU Keita43-21OKUDA Tsuyoshi
TAKIZAWA Masaki33-31KIYONOBU Kenta
OSHIMIZU Takanori33-31NOZAKI Jyunetsu
AIHARA Shigeaki38-26SASAKI Sohei
UMEZAWA Yoshinori38-26OKABAYASHI Noguchi
TAKENOBU Kosukewon againstASAHINA Satoshi