Ratings

135_Nagareyama_open (Japan)
2011-11-13

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 5.0, 213
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 219
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 4.0, 195
 10109, EBIHARA, yusuke, J, 4.0, 183
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 4.0, 180
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 4.0, 178
 12487, ISHIZAWA, naoki, J, 3.0, 191
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 185
 12166, HAISHIMA, kazuya, J, 3.0, 183
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 180
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 179
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 167
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 166
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 164
 11334, TAMAYA, gun, J, 3.0, 157
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 157
 12455, NAKAMURA, yuta, J, 2.0, 185
  6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 2.0, 173
 12505, MABUCHI, yuta, J, 2.0, 156
  6891, KATORI, mitihiro, J, 2.0, 155
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 2.0, 154
  5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 2.0, 150
  5650, KOBAYASHI, nobu, J, 2.0, 149
 11520, KANEKO, takahiro, J, 2.0, 145
 10068, KINOSHITA, takao, J, 2.0, 144
 12472, KODOMA, shodai, J, 2.0, 136
  5564, FUNATSU, asuka, J, 1.0, 161
 10686, SATO, reiko, J, 1.0, 130
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 1.0, 119
 12475, YAMAKAWA, yasuo, J, 1.0, 93
 12473, KOTANI, rumi, J, 1.0, 55
 12496, SUGAI, takeo, J, 0.0, 118

 

Here are all results.

2011-11-13: 135_Nagareyama_open(Japan)
WAKIMOTO Naoyuki46-18KURAHASHI Satoshi
MURAKAMI Takeshi55-09KANEKO Kodai
HAYASAKA Toshie63-01KODOMA Shodai
EBIHARA Yusuke35-29SUGAI Takeo
TAKAHASHI Shiu57-07MABUCHI Yuta
NARUMI Hisatoshi33-31NAKAMURA Yuta
ISHIZAWA Naoki51-13HAIJIMA Mitsuya
ISHIKAWA Akira52-12YAMAKAWA Yasuo
TANAKA Atsushi40-24HISHIYAMA Yuichi
KOSHINO Kazuhikowon againstKINOSHITA Tsutomu
KOBAYASHI Manabu37-27OKUDA Tsuyoshi
TAYAMA Tsubasa35-29KAMIKURA Daisuke
KATORI Michihiro41-23KOBAYASHI Makoto
FUNATSU Asuka64-00KOTANI Rumi
SATO Reiko43-21KINOSHITA Takao
OCHIAI Naofumi48-16WATANABE Keiichi
WAKIMOTO Naoyuki47-17OCHIAI Naofumi
MURAKAMI Takeshi53-11TAKAHASHI Shiu
HAYASAKA Toshie40-24FUNATSU Asuka
NARUMI Hisatoshi47-17KOSHINO Kazuhiko
ISHIKAWA Akira36-28ISHIZAWA Naoki
HAIJIMA Mitsuya60-04YAMAKAWA Yasuo
WATANABE Keiichi33-31KURAHASHI Satoshi
KOBAYASHI Manabu40-24TANAKA Atsushi
HISHIYAMA Yuichi35-29OKUDA Tsuyoshi
TAYAMA Tsubasa38-26EBIHARA Yusuke
KINOSHITA Tsutomu35-29NAKAMURA Yuta
KATORI Michihiro46-18SATO Reiko
KAMIKURA Daisuke35-29SUGAI Takeo
KANEKO Kodai45-19MABUCHI Yuta
KINOSHITA Takao42-22KOBAYASHI Makoto
KOTANI Rumi33-31KODOMA Shodai
WAKIMOTO Naoyuki40-24ISHIKAWA Akira
MURAKAMI Takeshi39-25HAYASAKA Toshie
EBIHARA Yusuke34-30KINOSHITA Takao
TAKAHASHI Shiu39-25HAIJIMA Mitsuya
NARUMI Hisatoshi36-28KATORI Michihiro
ISHIZAWA Naoki39-25FUNATSU Asuka
TANAKA Atsushi41-23KAMIKURA Daisuke
WATANABE Keiichi61-03KOTANI Rumi
OKUDA Tsuyoshi33-31KURAHASHI Satoshi
KOBAYASHI Manabu46-18TAYAMA Tsubasa
HISHIYAMA Yuichi33-31SATO Reiko
NAKAMURA Yuta51-13SUGAI Takeo
KINOSHITA Tsutomu59-05OCHIAI Naofumi
MABUCHI Yuta62-02YAMAKAWA Yasuo
KANEKO Kodai49-15KOSHINO Kazuhiko
KODOMA Shodai41-23KOBAYASHI Makoto
WAKIMOTO Naoyukiwon againstMURAKAMI Takeshi
HAYASAKA Toshie35-29KINOSHITA Tsutomu
EBIHARA Yusuke47-17KANEKO Kodai
TAKAHASHI Shiu34-30TANAKA Atsushi
NARUMI Hisatoshi46-18KOBAYASHI Manabu
ISHIZAWA Naoki49-15KATORI Michihiro
HAIJIMA Mitsuya51-13KINOSHITA Takao
WATANABE Keiichi37-27ISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko64-00KOTANI Rumi
OKUDA Tsuyoshi38-26KAMIKURA Daisuke
HISHIYAMA Yuichi40-24TAYAMA Tsubasa
NAKAMURA Yuta44-20FUNATSU Asuka
MABUCHI Yuta49-15SATO Reiko
KURAHASHI Satoshi34-30SUGAI Takeo
KOBAYASHI Makoto36-28YAMAKAWA Yasuo
KODOMA Shodai41-23OCHIAI Naofumi
WAKIMOTO Naoyuki48-16NARUMI Hisatoshi
MURAKAMI Takeshi40-24ISHIZAWA Naoki
HAYASAKA Toshiewon againstWATANABE Keiichi
EBIHARA Yusuke41-23KOBAYASHI Manabu
TAKAHASHI Shiu39-25HISHIYAMA Yuichi
ISHIKAWA Akira46-18KINOSHITA Tsutomu
HAIJIMA Mitsuya34-30NAKAMURA Yuta
TANAKA Atsushi45-19MABUCHI Yuta
KOSHINO Kazuhiko39-25KATORI Michihiro
OKUDA Tsuyoshi39-25KANEKO Kodai
TAYAMA Tsubasa42-22KODOMA Shodai
KAMIKURA Daisuke41-23SATO Reiko
KURAHASHI Satoshi36-28FUNATSU Asuka
KOBAYASHI Makoto45-19KOTANI Rumi
KINOSHITA Takao38-26OCHIAI Naofumi
YAMAKAWA Yasuo47-17SUGAI Takeo