Ratings

24_Kyoto_open (Japan)
2012-05-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10045, KAMEDA, ryotota, J, 6.5, 260
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 6.0, 284
  6890, SAITO, masaki, J, 6.0, 264
  5570, OHIKE, yoshinori, J, 6.0, 263
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.5, 289
  698, SUEKUNI, makoto, J, 5.0, 277
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 5.0, 265
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 5.0, 256
 10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 5.0, 251
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 5.0, 250
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 5.0, 242
 11011, HIRATA, toru, J, 5.0, 238
 12584, FURUSAWA, toyoki, J, 5.0, 238
  5575, ESAKI, yuta, J, 4.0, 268
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 4.0, 258
  5579, HATA, hayato, J, 4.0, 252
  7002, KAGAWA, youichi, J, 4.0, 252
 11528, KIGUCHI, tomoya, J, 4.0, 242
 10651, TODA, aritoshi, J, 4.0, 241
  5524, NAGAO, hiroto, J, 4.0, 236
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 4.0, 236
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 230
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 4.0, 224
  7082, MATSUZAKA, katsuhiko, J, 4.0, 213
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 4.0, 196
 10656, WAKU, shinsuke, J, 4.0, 194
 12520, OHTSUBO, masayuki, J, 4.0, 192
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 3.5, 253
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.5, 249
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.5, 224
 11529, KITAMOTO, maki, J, 3.5, 223
 12505, MABUCHI, yuta, J, 3.0, 239
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 3.0, 236
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 3.0, 228
 12491, KINUTA, shiho, J, 3.0, 227
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 3.0, 226
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 221
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 3.0, 220
  5506, TAMAKI, suguru, J, 3.0, 217
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 215
 11351, TODA, guratoshi, J, 3.0, 212
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 3.0, 195
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 2.5, 238
 12320, TAKAGI, yosuke, J, 2.5, 218
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 2.5, 210
 11666, SHIKUMI, kenji, J, 2.5, 196
 12201, MURATA, takumi, J, 2.0, 225
 10753, KAGOTANI, hiroto, J, 2.0, 194
 12226, ASAI, syun, J, 2.0, 192
 12240, IKEHATA, keiko, J, 2.0, 182
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 2.0, 172
  6978, MATSUMOTO, kishie, J, 2.0, 165
 12244, ISHIKAWA, hiroyuki, J, 2.0, 163
 12647, TOYOTA, atsushi, J, 2.0, 155
 10766, NISHIMURA, hidemi, J, 2.0, 146
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 2.0, 141
 10184, KASAI, yuta, J, 1.0, 170
 12635, TAKEUCHI, natsumi, J, 1.0, 159
  6929, IO, hideo, J, 1.0, 147
 10222, NISHIMURA, akihiro, J, 0.0, 115

 

Here are all results.

2012-05-03: 24_Kyoto_open(Japan)
KAMEDA Ryota33-31ASAHINA Satoshi
SAITO Riki35-29TSUCHIYA Keishiro
OHIKE Yoshinori46-18TODA Guratoshi
YAMAKAWA Takashi47-17MATSUMOTO Kishie
SUEKUNI Makoto49-15OKI Shinsuke
TSUCHIDA Daisuke33-31SHIMAMURA Yoshihide
TAKAHASHI Shiu36-28SHIKUMI Kenji
ARAKI Yasuyuki37-27FUKUNAGA Kohachi
FURUSAWA Toyoki46-18KAGOTANI Hiroto
ESAKI Yuta63-01NISHIMURA Hidemi
MIYAZAKI Yuji56-08NARUMI Hisatoshi
KAGAWA Yoichi46-18NAKAYAMA Takahiro
HATA Hayato56-08ISHIKAWA Hiroyuki
KIGUCHI Tomoya42-22ASAI Syun
TODA Aritoshi41-23HIRATA Toru
NAGAO Hiroto58-06IO Hideo
IKEDA Atsuhiko45-19KINUTA Shiho
NAKAMORI Hiroki38-26NISHIYAMA Momoko
OKAMURA Hiroaki49-15TAKEUCHI Natsumi
MATSUZAKA Katsuhiko35-29MURATA Takumi
KOBAYASHI Ritsuko33-31KAMIKURA Daisuke
OHTSUBO Masayuki39-25TAKAGI Yosuke
MATSUMOTO Hiroshi54-10TOYOTA Atsushi
MABUCHI Yuta47-17KASAI Yuta
YOSHIDA Shigenobu33-31IKEHATA Keiko
TAMAKI Suguru36-28KURACHI Takayuki
GOTO Masahiro50-14NISHIMURA Akihiro
TAKAHASHI Hisashi42-22KITAMOTO Maki
MATSUMOTO Kazunori42-22HIRABAYASHI Eiji
KAMEDA Ryota35-29YOSHIDA Shigenobu
FUKUNAGA Kohachi43-21NISHIYAMA Momoko
SAITO Riki37-27MATSUZAKA Katsuhiko
OHIKE Yoshinori43-21KAGAWA Yoichi
YAMAKAWA Takashi61-03MABUCHI Yuta
SUEKUNI Makoto44-20OKAMURA Hiroaki
TSUCHIDA Daisuke50-14KOBAYASHI Ritsuko
ASAHINA Satoshi46-18KAMIKURA Daisuke
SHIMAMURA Yoshihide47-17IKEHATA Keiko
ARAKI Yasuyuki52-12NAKAMORI Hiroki
FURUSAWA Toyoki39-25IKEDA Atsuhiko
HIRATA Toru46-18TAKAGI Yosuke
ESAKI Yuta46-18NAGAO Hiroto
NAGASHIMA Kazuhito59-05OHTSUBO Masayuki
MIYAZAKI Yuji40-24HATA Hayato
KIGUCHI Tomoya43-21TAKAHASHI Hisashi
TODA Aritoshi49-15MATSUMOTO Kazunori
OKI Shinsuke33-31NISHIMURA Akihiro
KURACHI Takayuki48-16SHIKUMI Kenji
KITAMOTO Maki42-22ASAI Syun
TSUCHIYA Keishiro37-27MURATA Takumi
HIRABAYASHI Eiji53-11KINUTA Shiho
TAMAKI Suguru50-14TAKAHASHI Shiu
GOTO Masahiro37-27MATSUMOTO Hiroshi
NAKAYAMA Takahiro39-25TODA Guratoshi
KAGOTANI Hiroto39-25KASAI Yuta
TOYOTA Atsushi35-29NARUMI Hisatoshi
TAKEUCHI Natsumi53-11MATSUMOTO Kishie
IO Hideo37-27ISHIKAWA Hiroyuki
KAMEDA Ryota35-29MATSUMOTO Hiroshi
FUKUNAGA Kohachi52-12IKEDA Atsuhiko
OHIKE Yoshinori39-25ARAKI Yasuyuki
YAMAKAWA Takashi38-26ESAKI Yuta
SUEKUNI Makoto47-17TODA Aritoshi
TSUCHIDA Daisuke38-26SAITO Riki
ASAHINA Satoshi38-26HATA Hayato
FURUSAWA Toyoki47-17KIGUCHI Tomoya
MIYAZAKI Yuji41-23NAGASHIMA Kazuhito
KAGAWA Yoichi54-10TAKEUCHI Natsumi
NAGAO Hiroto37-27SHIMAMURA Yoshihide
NAKAMORI Hiroki47-17TAKAHASHI Shiu
OKAMURA Hiroaki43-21HIRATA Toru
OKI Shinsuke33-31MABUCHI Yuta
OHTSUBO Masayuki33-31IO Hideo
KURACHI Takayuki43-21HIRABAYASHI Eiji
NARUMI Hisatoshi36-28KASAI Yuta
KITAMOTO Maki36-28TSUCHIYA Keishiro
YOSHIDA Shigenobu38-26NAKAYAMA Takahiro
KAMIKURA Daisuke51-13IKEHATA Keiko
TAMAKI Suguru43-21GOTO Masahiro
NISHIMURA Hidemi33-31MURATA Takumi
NISHIYAMA Momoko55-09NISHIMURA Akihiro
TAKAGI Yosuke53-11TODA Guratoshi
TAKAHASHI Hisashi47-17MATSUZAKA Katsuhiko
ASAI Syun41-23SHIKUMI Kenji
MATSUMOTO Kazunori46-18KAGOTANI Hiroto
ISHIKAWA Hiroyuki33-31KINUTA Shiho
TOYOTA Atsushi39-25KOBAYASHI Ritsuko
KAMEDA Ryota34-30TSUCHIDA Daisuke
FUKUNAGA Kohachi36-28KAGAWA Yoichi
SAITO Riki37-27NAKAMORI Hiroki
OHIKE Yoshinori34-30TAMAKI Suguru
YAMAKAWA Takashi35-29SUEKUNI Makoto
ASAHINA Satoshi35-29KURACHI Takayuki
SHIMAMURA Yoshihide36-28NISHIYAMA Momoko
TAKAHASHI Shiu43-21ISHIKAWA Hiroyuki
ARAKI Yasuyuki35-29NAGAO Hiroto
FURUSAWA Toyoki34-30MIYAZAKI Yuji
HIRATA Toru40-24ASAI Syun
ESAKI Yuta40-24NAGASHIMA Kazuhito
HATA Hayato42-22MATSUMOTO Hiroshi
KIGUCHI Tomoya48-16MATSUMOTO Kazunori
TODA Aritoshi44-20GOTO Masahiro
IKEDA Atsuhiko56-08NAKAYAMA Takahiro
OKAMURA Hiroaki43-21TAKAHASHI Hisashi
KOBAYASHI Ritsuko38-26MATSUMOTO Kishie
OKI Shinsuke40-24TOYOTA Atsushi
OHTSUBO Masayuki38-26NISHIMURA Hidemi
NARUMI Hisatoshi52-12IO Hideo
MABUCHI Yuta60-04MATSUZAKA Katsuhiko
YOSHIDA Shigenobu44-20KITAMOTO Maki
KINUTA Shiho46-18NISHIMURA Akihiro
KAMIKURA Daisuke54-10HIRABAYASHI Eiji
TODA Guratoshi35-29KAWAGUCHI Hayato
TAKAGI Yosuke37-27TSUCHIYA Keishiro
SHIKUMI Kenji41-23IKEHATA Keiko
MURATA Takumi43-21KASAI Yuta
KAGOTANI Hiroto46-18TAKEUCHI Natsumi
KAMEDA Ryota40-24OHIKE Yoshinori
FUKUNAGA Kohachi56-08OKAMURA Hiroaki
SAITO Riki48-16OKI Shinsuke
YAMAKAWA Takashi46-18FURUSAWA Toyoki
TSUCHIDA Daisuke38-26TODA Aritoshi
ASAHINA Satoshi41-23KIGUCHI Tomoya
SHIMAMURA Yoshihide41-23IKEDA Atsuhiko
TAKAHASHI Shiu37-27TOYOTA Atsushi
ARAKI Yasuyuki36-28YOSHIDA Shigenobu
HIRATA Toru36-28GOTO Masahiro
ESAKI Yuta38-26SUEKUNI Makoto
NAGASHIMA Kazuhito33-31HATA Hayato
MIYAZAKI Yuji37-27TAMAKI Suguru
KAGAWA Yoichi33-31KURACHI Takayuki
NAKAMORI Hiroki42-22NARUMI Hisatoshi
MATSUZAKA Katsuhiko49-15IO Hideo
KOBAYASHI Ritsuko38-26MATSUMOTO Kazunori
OHTSUBO Masayuki53-11KAMIKURA Daisuke
MATSUMOTO Hiroshi46-18NISHIMURA Hidemi
KITAMOTO Maki43-21KAGOTANI Hiroto
MABUCHI Yuta44-20NAGAO Hiroto
TSUCHIYA Keishiro46-18ASAI Syun
KINUTA Shiho41-23SHIKUMI Kenji
HIRABAYASHI Eiji44-20TAKEUCHI Natsumi
TODA Guratoshi53-11ISHIKAWA Hiroyuki
MATSUMOTO Kishie45-19NAKAYAMA Takahiro
TAKAGI Yosuke32-32TAKAHASHI Hisashi
MURATA Takumi39-25NISHIYAMA Momoko
IKEHATA Keiko39-25KASAI Yuta
KAWAGUCHI Hayato44-20NISHIMURA Akihiro
KAMEDA Ryota32-32YAMAKAWA Takashi
FUKUNAGA Kohachi36-28ESAKI Yuta
SAITO Riki45-19OHTSUBO Masayuki
OHIKE Yoshinori40-24TSUCHIDA Daisuke
SUEKUNI Makoto45-19TAMAKI Suguru
ASAHINA Satoshi37-27MIYAZAKI Yuji
SHIMAMURA Yoshihide34-30NAGASHIMA Kazuhito
TAKAHASHI Shiu44-20OKI Shinsuke
ARAKI Yasuyuki44-20FURUSAWA Toyoki
HIRATA Toru36-28KITAMOTO Maki
KAGAWA Yoichi41-23MABUCHI Yuta
HATA Hayato40-24MATSUMOTO Kishie
TODA Aritoshi34-30KIGUCHI Tomoya
NAGAO Hiroto38-26MURATA Takumi
IKEDA Atsuhiko39-25GOTO Masahiro
NAKAMORI Hiroki36-28YOSHIDA Shigenobu
OKAMURA Hiroaki49-15KOBAYASHI Ritsuko
MATSUZAKA Katsuhiko44-20TOYOTA Atsushi
MATSUMOTO Hiroshi43-21TAKAHASHI Hisashi
KURACHI Takayuki38-26TAKAGI Yosuke
NARUMI Hisatoshi45-19HIRABAYASHI Eiji
KINUTA Shiho54-10MATSUMOTO Kazunori
KAMIKURA Daisuke33-31TSUCHIYA Keishiro
TODA Guratoshi43-21KAGOTANI Hiroto
NAKAYAMA Takahiro38-26IO Hideo
SHIKUMI Kenji32-32NISHIYAMA Momoko
ASAI Syun52-12TAKEUCHI Natsumi
IKEHATA Keiko37-27NISHIMURA Hidemi
ISHIKAWA Hiroyuki40-24KAWAGUCHI Hayato
KASAI Yuta41-23NISHIMURA Akihiro
KAMEDA Ryota51-13ARAKI Yasuyuki
FUKUNAGA Kohachi34-30YAMAKAWA Takashi
SAITO Riki36-28ASAHINA Satoshi
OHIKE Yoshinori37-27ESAKI Yuta
SUEKUNI Makoto37-27MIYAZAKI Yuji
TSUCHIDA Daisuke52-12OKAMURA Hiroaki
SHIMAMURA Yoshihide35-29KAGAWA Yoichi
TAKAHASHI Shiu59-05OHTSUBO Masayuki
FURUSAWA Toyoki34-30TODA Aritoshi
HIRATA Toru36-28NAKAMORI Hiroki
NAGASHIMA Kazuhito52-12TAMAKI Suguru
HATA Hayato33-31MABUCHI Yuta
KIGUCHI Tomoya39-25KINUTA Shiho
NAGAO Hiroto36-28YOSHIDA Shigenobu
IKEDA Atsuhiko36-28KAMIKURA Daisuke
MATSUZAKA Katsuhiko37-27TODA Guratoshi
KOBAYASHI Ritsuko33-31KAGOTANI Hiroto
OKI Shinsuke37-27TAKAGI Yosuke
KURACHI Takayuki32-32MATSUMOTO Hiroshi
KITAMOTO Maki32-32NARUMI Hisatoshi
TSUCHIYA Keishiro38-26TAKAHASHI Hisashi
HIRABAYASHI Eiji51-13ASAI Syun
GOTO Masahiro34-30MURATA Takumi
MATSUMOTO Kishie42-22IKEHATA Keiko
NAKAYAMA Takahiro47-17MATSUMOTO Kazunori
NISHIMURA Hidemi41-23ISHIKAWA Hiroyuki
NISHIYAMA Momoko51-13KASAI Yuta
SHIKUMI Kenji33-31TAKEUCHI Natsumi
KAWAGUCHI Hayato44-20IO Hideo