Ratings

140_Nagareyama_open (Japan)
2012-07-22

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 12706, KURIHARA, tomoyuki, J, 5.0, 251
 12221, ABE, yura, J, 5.0, 245
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 5.0, 224
 12505, MABUCHI, yuta, J, 5.0, 212
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 4.0, 270
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 4.0, 226
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 4.0, 220
 11520, KANEKO, takahiro, J, 4.0, 219
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 213
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 202
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 4.0, 190
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 3.0, 211
 10197, TAKAHASHI, kenji, J, 3.0, 209
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 207
 11334, TAMAYA, gun, J, 3.0, 196
  5593, YAMAMOTO, kunisuke, J, 3.0, 192
 10896, TAKAHASHI, shiu, J, 3.0, 190
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 190
  6891, KATORI, mitihiro, J, 3.0, 186
  5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 3.0, 176
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 156
  5643, SANO, fujiwara, J, 2.0, 215
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 190
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 186
  5564, FUNATSU, asuka, J, 2.0, 168
 10891, SUZUKI, yoshiyuki, J, 2.0, 166
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 161
 12494, ARAI, hiroyuki, J, 2.0, 161
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 2.0, 139
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 1.0, 181
 12690, ICHIHARA, yuji, J, 1.0, 142
 11723, KAWASAKI, akito, J, 0.0, 50

 

Here are all results.

2012-07-22: 140_Nagareyama_open(Japan)
KURIHARA Tomoyuki63-01ICHIHARA Yuji
ABE Yura36-28KANEKO Kodai
NAGAMATSU Ryota45-19HAYASAKA Toshie
MABUCHI Yuta43-21SANO Joichiro
KAMIKURA Daisuke64-00KAWASAKI Akito
WAKIMOTO Naoyuki39-25ISHIKAWA Akira
TAKAHASHI Hisashi54-10KOBAYASHI Manabu
KOSHINO Kazuhiko44-20TAKAHASHI Shiu
TAKAHASHI Kenji53-11SUZUKI Yoshiyuki
TAYAMA Tsubasa37-27KATORI Michihiro
OKUDA Tsuyoshi38-26HISHIYAMA Yuichi
KURAHASHI Satoshi42-22YAMAMOTO Kunihiro
WATANABE Keiichi35-29OCHIAI Naofumi
SANO Yoko42-22TAKIGAWA Mitsuaki
ARAI Hiroyuki53-11NARUMI Hisatoshi
NAGASHIMA Kazuhito55-09FUNATSU Asuka
KURIHARA Tomoyuki39-25KAMIKURA Daisuke
ABE Yura47-17WATANABE Keiichi
NAGAMATSU Ryotawon againstKOSHINO Kazuhiko
MABUCHI Yuta35-29SANO Yoko
TAKAHASHI Hisashi34-30NAGASHIMA Kazuhito
KANEKO Kodai46-18OCHIAI Naofumi
ISHIKAWA Akira39-25YAMAMOTO Kunihiro
NARUMI Hisatoshi33-31SUZUKI Yoshiyuki
TAKAHASHI Shiu38-26HAYASAKA Toshie
OKUDA Tsuyoshi38-26TAYAMA Tsubasa
KATORI Michihiro40-24HISHIYAMA Yuichi
KURAHASHI Satoshi34-30WAKIMOTO Naoyuki
FUNATSU Asuka34-30KOBAYASHI Manabu
TAKIGAWA Mitsuaki34-30SANO Joichiro
ARAI Hiroyuki37-27TAKAHASHI Kenji
ICHIHARA Yuji54-10KAWASAKI Akito
KURIHARA Tomoyuki47-17ARAI Hiroyuki
ABE Yura51-13TAKAHASHI Hisashi
MABUCHI Yuta37-27NAGAMATSU Ryota
KAMIKURA Daisuke48-16NAGASHIMA Kazuhito
KANEKO Kodai35-29SANO Yoko
ISHIKAWA Akira38-26TAYAMA Tsubasa
NARUMI Hisatoshi39-25FUNATSU Asuka
HAYASAKA Toshie55-09SUZUKI Yoshiyuki
TAKAHASHI Kenji50-14KOSHINO Kazuhiko
HISHIYAMA Yuichi39-25SANO Joichiro
YAMAMOTO Kunihiro55-09OCHIAI Naofumi
TAKAHASHI Shiu40-24TAKIGAWA Mitsuaki
OKUDA Tsuyoshi50-14KURAHASHI Satoshi
KATORI Michihiro38-26WAKIMOTO Naoyuki
WATANABE Keiichi37-27ICHIHARA Yuji
KOBAYASHI Manabu58-06KAWASAKI Akito
KURIHARA Tomoyuki35-29ABE Yura
NAGAMATSU Ryota41-23KATORI Michihiro
MABUCHI Yuta47-17OKUDA Tsuyoshi
KAMIKURA Daisuke54-10TAKAHASHI Kenji
WAKIMOTO Naoyuki46-18KOBAYASHI Manabu
KANEKO Kodai34-30ARAI Hiroyuki
KOSHINO Kazuhiko34-30TAYAMA Tsubasa
ISHIKAWA Akira40-24TAKAHASHI Hisashi
NARUMI Hisatoshi50-14WATANABE Keiichi
HAYASAKA Toshie39-25SANO Yoko
HISHIYAMA Yuichi51-13ICHIHARA Yuji
YAMAMOTO Kunihiro46-18NAGASHIMA Kazuhito
KURAHASHI Satoshi37-27TAKAHASHI Shiu
SANO Joichiro52-12OCHIAI Naofumi
SUZUKI Yoshiyuki56-08KAWASAKI Akito
TAKIGAWA Mitsuaki40-24FUNATSU Asuka
ABE Yura36-28KAMIKURA Daisuke
NAGAMATSU Ryota36-28OKUDA Tsuyoshi
MABUCHI Yutawon againstKURIHARA Tomoyuki
WAKIMOTO Naoyuki53-11YAMAMOTO Kunihiro
TAKAHASHI Hisashi49-15KATORI Michihiro
KANEKO Kodai47-17ISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko44-20TAKIGAWA Mitsuaki
NARUMI Hisatoshi36-28KURAHASHI Satoshi
HAYASAKA Toshie59-05ARAI Hiroyuki
TAKAHASHI Kenji37-27HISHIYAMA Yuichi
TAYAMA Tsubasawon againstNAGASHIMA Kazuhito
TAKAHASHI Shiu47-17WATANABE Keiichi
SANO Yoko41-23SANO Joichiro
KOBAYASHI Manabu39-25SUZUKI Yoshiyuki
FUNATSU Asuka48-16ICHIHARA Yuji
OCHIAI Naofumi38-26KAWASAKI Akito
KURIHARA Tomoyuki35-29KANEKO Kodai
ABE Yura46-18MABUCHI Yuta
NAGAMATSU Ryota43-21NARUMI Hisatoshi
KAMIKURA Daisuke51-13HAYASAKA Toshie
WAKIMOTO Naoyukiwon againstTAKAHASHI Kenji
TAKAHASHI Hisashi46-18TAKAHASHI Shiu
KOSHINO Kazuhiko45-19OKUDA Tsuyoshi
ISHIKAWA Akira43-21KURAHASHI Satoshi
HISHIYAMA Yuichi40-24SANO Yoko
TAYAMA Tsubasa45-19ARAI Hiroyuki
YAMAMOTO Kunihiro33-31KOBAYASHI Manabu
KATORI Michihiro43-21TAKIGAWA Mitsuaki
WATANABE Keiichi36-28FUNATSU Asuka
SANO Joichiro64-00KAWASAKI Akito
SUZUKI Yoshiyuki34-30NAGASHIMA Kazuhito
OCHIAI Naofumi33-31ICHIHARA Yuji