Ratings

3_Kanagawa_cup (Japan)
2012-08-05

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  299, MURAKAMI, takeshi, J, 7.0, 325
  5655, SATANI, tetsu, J, 6.0, 253
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 5.0, 286
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 5.0, 255
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 5.0, 254
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 5.0, 235
 12497, SUGUWARA, kiyoshi, J, 4.5, 306
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.5, 271
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 4.0, 255
 12221, ABE, yura, J, 4.0, 250
  5643, SANO, fujiwara, J, 4.0, 249
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 4.0, 236
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 4.0, 220
 11334, TAMAYA, gun, J, 4.0, 218
 10896, TAKAHASHI, shiu, J, 4.0, 203
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 3.5, 242
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.5, 234
 12200, KANEKO, takahiro, J, 3.5, 228
 12461, DEMACHI, koichiro, J, 3.5, 206
 12265, KUNIO, yukihiro, J, 3.0, 225
  4004, SANO, yoko, J, 3.0, 224
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 223
 12332, WADA, takeshi, J, 3.0, 221
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 3.0, 216
  5564, FUNATSU, asuka, J, 3.0, 212
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 165
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 2.5, 216
  600, TAKEDA, kyoko, J, 2.5, 202
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 2.0, 216
 12709, UEKI, kyoichi, J, 2.0, 181
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 2.0, 122
 12151, KADOKURA, taya, J, 1.0, 160
  5694, INOUE, masaru, J, 1.0, 106
 12677, KAWARADA, shinya, J, 1.0, 69
 12707, KIRIYAMA, naohumi, J, 0.0, 132

 

Here are all results.

2012-08-05: 3_Kanagawa_cup(Japan)
MURAKAMI Takeshi54-10OCHIAI Naofumi
SATANI Tetsu47-17KUNIO Yukihiro
ITAGAKI Kenichi59-05KAWARADA Shinya
KOSHINO Kazuhiko35-29KADOKURA Taya
YAMAZAKI Nobuyuki33-31SUGUWARA Kiyoshi
HISHIYAMA Yuichi36-28HAYASAKA Toshie
NODA Bintatsu45-19UEKI Kyoichi
MITSUYA Nobuaki36-28GOTO Masahiro
ABE Yura36-28FUNATSU Asuka
SANO Joichiro39-25TAKIGAWA Mitsuaki
IKEDA Atsuhiko34-30TAKAHASHI Hisashi
KOBAYASHI Manabu39-25KANEKO Takahiro
DEMACHI Koichiro41-23TAKAHASHI Shiu
SANO Yoko49-15WADA Takeshi
TSUCHIYA Ryosuke36-28KIRIYAMA Naohumi
TAKEDA Kyoko58-06INOUE Masaru
MATSUYA Shinpei48-16TAYAMA Tsubasa
MURAKAMI Takeshi39-25SANO Yoko
SATANI Tetsu39-25MATSUYA Shinpei
YAMAZAKI Nobuyuki39-25ISHIKAWA Akira
HISHIYAMA Yuichi39-25TSUCHIYA Ryosuke
SUGUWARA Kiyoshi32-32TAKAHASHI Hisashi
MITSUYA Nobuaki48-16ABE Yura
IKEDA Atsuhiko34-30KOSHINO Kazuhiko
TAYAMA Tsubasa43-21WADA Takeshi
TAKAHASHI Shiu43-21TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Manabu44-20SANO Joichiro
KANEKO Takahiro43-21KIRIYAMA Naohumi
DEMACHI Koichiro32-32NODA Bintatsu
GOTO Masahiro43-21KADOKURA Taya
UEKI Kyoichi37-27KUNIO Yukihiro
FUNATSU Asuka33-31HAYASAKA Toshie
OCHIAI Naofumi47-17INOUE Masaru
TAKEDA Kyoko38-26ITAGAKI Kenichi
MURAKAMI Takeshi48-16TAKEDA Kyoko
ITAGAKI Kenichi48-16NODA Bintatsu
KOSHINO Kazuhiko37-27FUNATSU Asuka
HISHIYAMA Yuichi36-28KOBAYASHI Manabu
MITSUYA Nobuaki43-21SATANI Tetsu
ABE Yura58-06KAWARADA Shinya
IKEDA Atsuhiko35-29YAMAZAKI Nobuyuki
HAYASAKA Toshie42-22SUGUWARA Kiyoshi
TAKAHASHI Shiu35-29KANEKO Takahiro
ISHIKAWA Akira37-27SANO Joichiro
TAKIGAWA Mitsuaki50-14KIRIYAMA Naohumi
SANO Yoko50-14DEMACHI Koichiro
GOTO Masahiro34-30MATSUYA Shinpei
WADA Takeshi35-29KUNIO Yukihiro
TSUCHIYA Ryosuke44-20TAYAMA Tsubasa
OCHIAI Naofumi34-30UEKI Kyoichi
TAKAHASHI Hisashi51-13KADOKURA Taya
MURAKAMI Takeshi43-21MITSUYA Nobuaki
SATANI Tetsu38-26ABE Yura
ITAGAKI Kenichi52-12SANO Yoko
YAMAZAKI Nobuyuki43-21KOSHINO Kazuhiko
SUGUWARA Kiyoshi64-00KAWARADA Shinya
NODA Bintatsu64-00OCHIAI Naofumi
IKEDA Atsuhiko46-18HISHIYAMA Yuichi
HAYASAKA Toshie36-28MATSUYA Shinpei
TAYAMA Tsubasa49-15SANO Joichiro
TAKAHASHI Shiu49-15ISHIKAWA Akira
KOBAYASHI Manabu32-32TAKEDA Kyoko
KANEKO Takahiro32-32TAKIGAWA Mitsuaki
KUNIO Yukihiro34-30KADOKURA Taya
GOTO Masahiro37-27TSUCHIYA Ryosuke
WADA Takeshi41-23INOUE Masaru
FUNATSU Asuka38-26UEKI Kyoichi
TAKAHASHI Hisashi55-09DEMACHI Koichiro
MURAKAMI Takeshi33-31IKEDA Atsuhiko
SATANI Tetsu37-27GOTO Masahiro
KOSHINO Kazuhiko40-24TAYAMA Tsubasa
YAMAZAKI Nobuyuki35-29MITSUYA Nobuaki
HISHIYAMA Yuichi49-15TAKAHASHI Hisashi
SUGUWARA Kiyoshi54-10OCHIAI Naofumi
NODA Bintatsu51-13TAKEDA Kyoko
ABE Yura39-25SANO Yoko
SANO Joichiro47-17UEKI Kyoichi
HAYASAKA Toshie35-29KOBAYASHI Manabu
TAKAHASHI Shiu37-27ITAGAKI Kenichi
ISHIKAWA Akira41-23WADA Takeshi
KANEKO Takahiro34-30DEMACHI Koichiro
KUNIO Yukihiro52-12KIRIYAMA Naohumi
TSUCHIYA Ryosuke40-24FUNATSU Asuka
MATSUYA Shinpei39-25TAKIGAWA Mitsuaki
INOUE Masaru48-16KAWARADA Shinya
MURAKAMI Takeshi56-08TAKAHASHI Shiu
SATANI Tetsu36-28IKEDA Atsuhiko
ITAGAKI Kenichi38-26ABE Yura
KOSHINO Kazuhiko41-23GOTO Masahiro
HISHIYAMA Yuichi45-19YAMAZAKI Nobuyuki
SUGUWARA Kiyoshi52-12ISHIKAWA Akira
NODA Bintatsu34-30MITSUYA Nobuaki
SANO Joichiro64-00INOUE Masaru
HAYASAKA Toshie35-29TSUCHIYA Ryosuke
TAYAMA Tsubasa33-31KUNIO Yukihiro
TAKIGAWA Mitsuaki43-21OCHIAI Naofumi
KOBAYASHI Manabu49-15TAKAHASHI Hisashi
KANEKO Takahiro38-26TAKEDA Kyoko
DEMACHI Koichiro35-29KADOKURA Taya
SANO Yoko47-17MATSUYA Shinpei
FUNATSU Asuka33-31WADA Takeshi
KAWARADA Shinya33-31KIRIYAMA Naohumi
MURAKAMI Takeshi52-12HISHIYAMA Yuichi
SATANI Tetsu35-29NODA Bintatsu
ITAGAKI Kenichi36-28IKEDA Atsuhiko
KOSHINO Kazuhiko51-13HAYASAKA Toshie
YAMAZAKI Nobuyuki56-08TAKAHASHI Shiu
SUGUWARA Kiyoshi51-13KOBAYASHI Manabu
MITSUYA Nobuaki48-16SANO Yoko
ABE Yura49-15TSUCHIYA Ryosuke
SANO Joichiro37-27KANEKO Takahiro
TAYAMA Tsubasa33-31GOTO Masahiro
ISHIKAWA Akira35-29FUNATSU Asuka
TAKIGAWA Mitsuaki46-18TAKAHASHI Hisashi
DEMACHI Koichiro45-19TAKEDA Kyoko
KUNIO Yukihiro35-29MATSUYA Shinpei
WADA Takeshi55-09KAWARADA Shinya
UEKI Kyoichi52-12INOUE Masaru
KADOKURA Taya38-26KIRIYAMA Naohumi