Ratings

KATO Taiji (Japan)

Japanese name(s): 加藤泰治
19 tournaments
113 results
Player ID: 5592
  • 2007
2007-12-09: 4th King State cup special 2007(Japan)
NAGASAKI Hidekazu32-32KATO Taiji
KATO Taijiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
SATO Koichirolost toKATO Taiji
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKATO Taiji
WATAHIKI Kentawon againstKATO Taiji
MORI Takahiro32-32KATO Taiji
2007-12-02: 10th head to head tournament(Japan)
TANAKA Amanewon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstNAKAMURA Shunsuke
KATO Taijiwon againstIKEDA Atsuhiko
WATAHIKI Kentawon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstOHNO Atsuko
ITO Junyawon againstKATO Taiji
2007-11-17: 17th giant king state cup(Japan)
KATO Taijiwon againstOHMORI Keita
NAKAMURA Yuyawon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstHAMADA Kikue
AZUMA Hidekiwon againstKATO Taiji
ENOMOTO Yasuhirowon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
2007-11-10: 33rd challenge cup - A(Japan)
SANO Yokowon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstSATO Koichiro
KATO Taijiwon againstKAWAGUCHI Genki
KATO Taijiwon againstKAWAGUCHI Hayato
KATO Taiji32-32ISHIHARA Makoto
WATANABE Hideakiwon againstKATO Taiji
2007-11-04: 55th Kanagawa Open A(Japan)
OHMORI Keitawon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstAKITA Kazuya
KATO Taijiwon againstTOSAKA Hideki
KATO Taijiwon againstWATANABE Hideaki
KATO Taiji32-32OZAWA Kou
KATO Taijiwon againstNAKAMURA Shunsuke
2007-11-03: 41_Shinagawa_open(Japan)
KATO Taiji33-31IIJIMA Takamune
KATO Taiji45-19OKUDA Tsuyoshi
SUKO Masayuki38-26KATO Taiji
KATO Taiji38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KATO Taiji33-31OZAWA Kou
SAWAKI Yusuke53-11KATO Taiji
2007-10-27: 3rd giant king state special(Japan)
KATO Taijilost toSATO Tetsuya
OKUDA Tsuyoshilost toKATO Taiji
KATO Taijilost toSATAKE Yosuke
KATO Taijiwon againstUEDA Mikiya
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstNAGAMATSU Ryota
2007-10-20: 16th giant king state cup(Japan)
WATAHIKI Kentalost toKATO Taiji
KATO Taijilost toAZUMA Hideki
TAMAKI Kyotarowon againstKATO Taiji
KATO Taijilost toKAWAGUCHI Hayato
KATO Taijiwon againstSANO Yoko
ITO Junyawon againstKATO Taiji
2007-10-14: 9th Ueno Open(Japan)
KINOSHITA Hirokowon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstSUGISAKI Harumi
KATO Taijiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
KATO Taijiwon againstSUKO Masayuki
NAGASHIMA Kazuhitowon againstKATO Taiji
2007-10-13: 32nd challenge cup - A(Japan)
ITO Junyawon againstKATO Taiji
OKUDA Tsuyoshiwon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstTAKEISHI Takuya
OZAWA Kou32-32KATO Taiji
KOBAYASHI Manabuwon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstKAWAGUCHI Genki
2007-10-06: 40th Shinagawa seaside opening(Japan)
KATO Taijiwon againstNAGANO Yasushi
KATO Taijiwon againstSUGISAKI Harumi
NAKAJIMA Tetsuya32-32KATO Taiji
KATO Taijiwon againstKOMAGATA Masayuki
KATO Taijiwon againstNODA Bintatsu
KATO Taijiwon againstSATO Koichiro
2007-10-06: 40_Shinagawa_open(Japan)
KATO Taiji40-24NAGANO Yasushi
KATO Taiji61-03MORI Takahiro
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKATO Taiji
KATO Taiji34-30KOMAGATA Masayuki
KATO Taiji37-27NODA Bintatsu
KATO Taiji50-14SATO Koichiro
2007-07-07: 37_Shinagawa_open(Japan)
KATO Taiji40-24SAKUSAI Yoshinari
KATO Taiji40-24SATAKE Yosuke
KATO Taiji35-29ROSE Brian
KATO Taiji48-16SATO Koichiro
NAKAJIMA Tetsuya38-26KATO Taiji
SUKO Masayuki36-28KATO Taiji
2007-06-09: 29th Chiyarenshi Open(Japan)
KATO Taijiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
SATO Koichirowon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstOKUDA Tsuyoshi
KATO Taijiwon againstWATANABE Keiichi
KATO Taijiwon againstITO Junya
KATO Taijiwon againstYAMAMOTO Kunihiro
2007-06-03: 9_Kawasaki_open(Japan)
HAMADA Kikuewon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstKAWAGUCHI Yuuki
TAMAKI Kyotaro32-32KATO Taiji
KATO Taijiwon againstSANO Yoko
KATO Taijiwon againstSAWAKI Yusuke
KOMAGATA Masayukiwon againstKATO Taiji
2007-06-02: 36_Shinagawa_open(Japan)
KATO Taiji40-24KAWAGUCHI Genki
KATO Taiji54-10NISHIYAMA Momoko
MATSUMOTO Hiroyuki39-25KATO Taiji
OZAWA Kou33-31KATO Taiji
TAMAKI Kyotaro41-23KATO Taiji
KATO Taiji43-21MASUDA Letaka
2007-04-07: 34_Shinagawa_open(Japan)
TAKANASHI Yusuke33-31KATO Taiji
KATO Taiji46-18SATO Tetsuya
KATO Taiji42-22SAKURAI Takeuchi
KOBAYASHI Manabu35-29KATO Taiji
KATO Taiji42-22WATANABE Keiichi
KATO Taiji34-30WATAHIKI Kenta
2007-03-25: 28_Meijin_finals(Japan)
KOZUKA Katsuhiko45-19KATO Taiji
KATO Taiji33-31UCHIDA Kiyoyuki
URA Satoru33-31KATO Taiji
KATO Taiji41-23KARASAWA Takehiko
KATO Taiji40-24TOKUDA Naoya
HOSHI Ryuichi62-02KATO Taiji
2007-01-07: 51st Kanagawa Open A(Japan)
KATO Taijiwon againstYASUDA Kenji
KATO Taijiwon againstKOIDE Satoshi
KATO Taijiwon againstKANOU Yuki
KATO Taijiwon againstTOMINAGA Kenta
NARIYA Makotowon againstKATO Taiji
KATO Taijiwon againstSANO Yoko