Ratings

28_Meijin_finals (Japan)
2007-03-25

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6970, KUDASHOU, takahiro, J, 5.0, 243
  5502, GOTO, hiroshi, J, 5.0, 238
  5524, NAGAO, hiroto, J, 5.0, 236
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 235
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 5.0, 226
  300, TAMENORI, hideshi, J, 5.0, 221
  5680, HAJIME, watanabe, J, 5.0, 220
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 218
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 5.0, 217
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 5.0, 214
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 5.0, 202
  4014, TOMINAGA, kenta, J, 5.0, 193
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 256
  5512, OHNO, tomohiro, J, 4.0, 251
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.0, 241
  578, SAKAGUCHI, kazuhiro, J, 4.0, 234
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.0, 234
  5569, OHMORI, keita, J, 4.0, 233
  5559, KAWARADA, yuichi, J, 4.0, 233
  5558, TAMAKI, kyotaro, J, 4.0, 229
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 4.0, 227
 11096, KIKUKAWA, takamichi, J, 4.0, 226
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 4.0, 225
  4011, MIYAOKA, kazunori, J, 4.0, 224
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 4.0, 224
  6838, YAMAGUCHI, yosiaka, J, 4.0, 222
  5560, TSUJI, shinji, J, 4.0, 220
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 4.0, 220
 10162, YAMAZAKI, kohei, J, 4.0, 220
  5582, TAKENOBU, kosuke, J, 4.0, 218
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 215
  5669, NAKANO, shunsuke, J, 4.0, 215
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.0, 215
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 4.0, 214
  5573, NAGAYAMA, hironari, J, 4.0, 213
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 213
  6822, YAMADA, yuichi, J, 4.0, 213
 10678, NAKANO, maseru, J, 4.0, 203
  5562, HOSHINO, yoshihiro, J, 4.0, 202
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 4.0, 201
  651, KITAJIMA, hideki, J, 4.0, 201
 10070, KAMEMOTO, osamu, J, 4.0, 197
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 197
  6986, IZUMI, takashi, J, 4.0, 197
  7082, MATSUZAKA, katsuhiko, J, 4.0, 187
  5528, TOJO, masaru, J, 4.0, 184
  5685, MAKOTO, naruya, J, 3.0, 227
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 222
 10228, URUSHIHARA, yoshihisa, J, 3.0, 219
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 218
  5615, OHHASHI, tomoshige, J, 3.0, 217
 10374, TAKEDA, seizi, J, 3.0, 216
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 213
  5575, ESAKI, yuta, J, 3.0, 211
  655, TAKIZAWA, nobuyuki, J, 3.0, 210
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 3.0, 210
  6923, KIMURA, keigo, J, 3.0, 209
  5526, UNO, toshihiro, J, 3.0, 207
  6847, TOSAKA, hideki, J, 3.0, 205
  5654, KANOU, eisuke, J, 3.0, 205
  5682, TODA, tomoya, J, 3.0, 204
 10361, SHIMAMINE, kawai, J, 3.0, 203
 10985, HARIKAWA, yuki, J, 3.0, 202
  5506, TAMAKI, suguru, J, 3.0, 201
 11081, KAWAGASHIRA, kuniharu, J, 3.0, 200
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 3.0, 196
  6868, SASAKI, sohei, J, 3.0, 194
  5584, OSHIMIZU, takanori, J, 3.0, 194
  6800, TOKUDA, naoya, J, 3.0, 193
  6954, OGURI, kenji, J, 3.0, 193
 10069, KAMIO, mamoru, J, 3.0, 191
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 189
 10076, NIIE, satoshi, J, 3.0, 188
  6830, TAKAHASHI, kanji, J, 3.0, 188
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 3.0, 188
 10145, OMODERA, osamu, J, 3.0, 187
  5565, OHNAKA, kenichiro, J, 3.0, 187
  5698, TOMOYUKI, sugiyama, J, 3.0, 184
  6801, KOUKAWA, satoshi, J, 3.0, 183
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 181
  5591, SATAKE, yosuke, J, 3.0, 180
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 179
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 3.0, 179
 10083, AIBARA, shigero, J, 3.0, 176
  7002, KAGAWA, youichi, J, 3.0, 175
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 3.0, 171
  5592, KATO, taiji, J, 3.0, 166
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 164
  6891, KATORI, mitihiro, J, 3.0, 157
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 2.0, 199
 10813, UCHIO, yukihiko, J, 2.0, 198
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 2.0, 193
  7045, ISOBE, seiji, J, 2.0, 189
  7000, MIYASHITA, naoto, J, 2.0, 187
 10007, NAKAMURA, yuki, J, 2.0, 186
  5593, YAMAMOTO, kunisuke, J, 2.0, 185
  6846, KOYAMA, yasuyuki, J, 2.0, 182
 10995, HAYASHI, yusuke, J, 2.0, 177
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 2.0, 174
  6826, ISHII, kiyotaka, J, 2.0, 169
 10191, ETO, junichi, J, 2.0, 167
 11062, KADOWAKI, norihiro, J, 2.0, 167
  5681, SATO, tomoyuki, J, 2.0, 164
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 2.0, 161
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 2.0, 161
 11068, KARASAWA, takehiko, J, 2.0, 160
 10086, YOSHIKAWA, chiaki, J, 2.0, 159
  7048, KANDA, yoshihiro, J, 2.0, 156
  6997, YAMAZOE, keiji, J, 2.0, 154
  5609, MORI, takahiro, J, 2.0, 153
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 2.0, 153
  6841, YOSHIDA, yoshiaki, J, 2.0, 148
 10944, CHATANI, shoji, J, 2.0, 142
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 139
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 2.0, 138
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 2.0, 136
  5525, URA, satoru, J, 2.0, 118
 11403, YASUDA, tadahiro, J, 1.0, 174
  6960, NAMIKI, kazunari, J, 1.0, 167
  6931, OBAMA, satomi, J, 1.0, 163
  5545, KOBAYASI, manabu, J, 1.0, 148
  5555, SATO, tetsuya, J, 1.0, 148
 10072, UCHIDA, kiyoyuki, J, 1.0, 132
  6828, KOMATSU, yoshiaki, J, 1.0, 130
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 1.0, 125
 11378, YABUSAKI, satoshi, J, 1.0, 118
  5650, KOBAYASHI, nobu, J, 1.0, 116
  6962, MUKAI, daisuke, J, 1.0, 116
 10073, KUKATSU, yutuka, J, 0.0, 122
 10079, SHIMIZU, ryusei, J, 0.0, 117
 10539, HIRABAYASI, mihoko, J, 0.0, 104
 10391, TAKANO, satoshi, J, 0.0, 75
  5694, INOUE, masaru, J, 0.0, 69

List of players

133 players

 

Here are all results.

2007-03-25: 28_Meijin_finals(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya46-18YABUSAKI Satoshi
ARAKI Yasuyuki56-08TAKANO Satoshi
SUGASE Takahiro50-14CHATANI Shoji
GOTO Hiroshi33-31ISOBE Seiji
NAGAO Hiroto45-19OBAMA Satomi
ENOMOTO Yasuhiro37-27URUSHIHARA Yoshihisa
MIYAZAKI Yuji49-15KOMATZU Yoshiaki
TOMINAGA Kenta39-25SATO Tetsuya
TAMENORI Hideshi51-13KIMURA Keigo
WATANABE Hajime44-20YAMAMOTO Kunihiro
NAGASHIMA Kazuhito40-24YAMAGUCHI Yoshiaki
YAMAKAWA Takashi35-29SHIMIZU Ryusei
TSUCHIDA Daisuke54-10INOUE Masaru
OHNO Tomohiro51-13KADOWAKI Norihiro
NODA Bintatsu44-20HAYASHI Yusuke
NAKANO Shunsuke55-09TAKIGAWA Mitsuaki
MURAKAMI Takeshi60-04OHNAKA Kenichiro
KURACHI Takayuki48-16MATSUZAKA Katsuhiko
KAWARADA Yuichi42-22SUGIYAMA Tomoyuki
OHMORI Keita54-10AIHARA Shigeaki
TAMAKI Kyotaro42-22IKEDA Atsuhiko
MATSUMOTO Hiroshi34-30MITSUYA Nobuaki
KIKUKAWA Takamichi39-25SATAKE Yosuke
MIYAOKA Tamaki46-18NAMIKI Kazunari
TAKIZAWA Masaki37-27KOBAYASHI Makoto
YAMAZAKI Kohei48-16YAMAZOE Keiji
TSUJI Shinji49-15KARASAWA Takehiko
TAKENOBU Kosuke45-19SASAKI Sohei
GOTO Masahiro38-26KAWAGASHIRA Kuniharu
YAMADA Yuichi43-21YASUDA Tadahiro
HOSHINO Yoshihiro33-31SATO Tomoyuki
KITAJIMA Hideki33-31MORI Takahiro
TAKASHIMA Ryoji42-22TAMAKI Suguru
KAMEMOTO Osamu47-17MUKAI Daisuke
TANIDA Kunihiko35-29UCHIDA Kiyoyuki
IZUMI Takashi41-23IIJIMA Takamune
NARIYA Makoto57-07NAKAYAMA Takahiro
KOZUKA Katsuhiko45-19KATO Taiji
KOSHINO Kazuhiko48-16YOSHIKAWA Chiaki
ESAKI Yuta47-17OHHASHI Tomoshige
TAKIZAWA Nobuyuki40-24NAKAMURA Yuki
SAWAKI Yusuke50-14KOUKAWA Satoshi
TODA Tomoya39-25KOBAYASHI Manabu
SHIMAMINE Kawai53-11HIRAKAWA Yuki
TAKANASHI Yusuke36-28UNO Toshihiro
OGURI Kenji35-29WATAHIKI Kenta
KAMIO Mamoru39-25TOKUDA Naoya
TAKAHASHI Kanji44-20ISHII Kiyotaka
OMODERA Osamu41-23MIYASHITA Naoto
KOMAGATA Masayuki40-24NAGAYAMA Hironari
SATO Koichiro48-16NAKAMORI Hiroki
KAGAWA Yoichi46-18KOIDE Satoshi
YOSHIYUKI Suganuma38-26HOSHI Ryuichi
SUKO Masayuki41-23KANOU Yuki
KATORI Michihiro36-28ETO Junichi
OKUDA Tsuyoshi51-13NAGASAKI Hidekazu
UCHIO Yukihiko51-13TOJO Atsushi
KASHIWAGI Mitsuyoshi64-00TOSAKA Hideki
KOYAMA Yasuyuki43-21SAWADA Tomohiro
ISHIHARA Makoto54-10ISHIKAWA Akira
MATSUZAWA Atsushi36-28OSHIMIZU Takanori
KANDA Yoshihiro64-00NIIE Satoshi
OHUCHI Yasuhiro35-29USURAURA Yusuke
YOSHIDA Yoshiaki34-30SAKAGUCHI Kazuhiro
NAKAMORI Chiaki42-22NAKANO Maseru
URA Satoru36-28KUKATSU Yutsuka
NAKAJIMA Tetsuya45-19HIRABAYASHI Mihoko
ARAKI Yasuyuki43-21KOYAMA Yasuyuki
SUGASE Takahiro52-12SHIMAMINE Kawai
GOTO Hiroshi45-19KASHIWAGI Mitsuyoshi
NAGAO Hiroto43-21OHUCHI Yasuhiro
NAGASAKI Hidekazu52-12MORI Takahiro
ENOMOTO Yasuhiro45-19TAKASHIMA Ryoji
MIYAZAKI Yuji44-20YOSHIYUKI Suganuma
TOMINAGA Kenta35-29KOZUKA Katsuhiko
TAMENORI Hideshi42-22UCHIO Yukihiko
WATANABE Hajime42-22OGURI Kenji
NAGASHIMA Kazuhito36-28KURACHI Takayuki
NODA Bintatsu64-00URA Satoru
NAKANO Shunsuke48-16YOSHIDA Yoshiaki
WATAHIKI Kenta43-21YAMAMOTO Kunihiro
SAKAGUCHI Kazuhiro52-12TAKIGAWA Mitsuaki
KAWARADA Yuichi48-16KANDA Yoshihiro
HOSHI Ryuichi34-30KADOWAKI Norihiro
TAKIZAWA Masaki62-02SATO Koichiro
YAMAZAKI Kohei55-09TSUJI Shinji
TAKENOBU Kosuke46-18OHNO Tomohiro
GOTO Masahiro35-29TAKIZAWA Nobuyuki
MITSUYA Nobuaki38-26OHHASHI Tomoshige
NAGAYAMA Hironari51-13SATAKE Yosuke
YAMADA Yuichi37-27NARIYA Makoto
NAKANO Maseru37-27MIYASHITA Naoto
HOSHINO Yoshihiro33-31MURAKAMI Takeshi
KITAJIMA Hideki38-26OKUDA Tsuyoshi
KAMEMOTO Osamu41-23TAKANASHI Yusuke
TANIDA Kunihiko36-28KAMIO Mamoru
IZUMI Takashi34-30YAMAKAWA Takashi
MATSUZAKA Katsuhiko64-00YAMAGUCHI Yoshiaki
TOJO Atsushi40-24NAMIKI Kazunari
IIJIMA Takamune53-11SHIMIZU Ryusei
USURAURA Yusuke44-20OBAMA Satomi
KOSHINO Kazuhiko33-31TODA Tomoya
ESAKI Yuta33-31MATSUMOTO Hiroshi
SAWAKI Yusuke37-27OHMORI Keita
TOSAKA Hideki47-17KOMATZU Yoshiaki
KANOU Yuki51-13SATO Tetsuya
HIRAKAWA Yuki42-22TAMAKI Kyotaro
TAMAKI Suguru58-06NAKAYAMA Takahiro
KAWAGASHIRA Kuniharu39-25NAKAMURA Yuki
OSHIMIZU Takanori37-27INOUE Masaru
SASAKI Sohei36-28KIMURA Keigo
TOKUDA Naoya41-23OHNAKA Kenichiro
TAKAHASHI Kanji37-27SUKO Masayuki
SAWADA Tomohiro47-17TAKANO Satoshi
SUGIYAMA Tomoyuki35-29URUSHIHARA Yoshihisa
KOMAGATA Masayuki34-30KIKUKAWA Takamichi
NAKAMORI Hiroki37-27KOBAYASHI Makoto
AIHARA Shigeaki38-26SATO Tomoyuki
KATO Taiji33-31UCHIDA Kiyoyuki
KATORI Michihiro48-16KAGAWA Yoichi
ISOBE Seiji52-12KOUKAWA Satoshi
HAYASHI Yusuke40-24NIIE Satoshi
ISHIHARA Makoto33-31MIYAOKA Tamaki
ISHII Kiyotaka50-14KUKATSU Yutsuka
ETO Junichi37-27KOIDE Satoshi
IKEDA Atsuhiko41-23KARASAWA Takehiko
MATSUZAWA Atsushi40-24TSUCHIDA Daisuke
YAMAZOE Keiji34-30YASUDA Tadahiro
CHATANI Shoji52-12ISHIKAWA Akira
NAKAMORI Chiaki36-28OMODERA Osamu
KOBAYASHI Manabu36-28YOSHIKAWA Chiaki
MUKAI Daisuke38-26UNO Toshihiro
NAKAJIMA Tetsuya43-21MATSUZAWA Atsushi
ARAKI Yasuyuki43-21ESAKI Yuta
SUGASE Takahiro43-21ISHIHARA Makoto
GOTO Hiroshi44-20HOSHINO Yoshihiro
NAGASAKI Hidekazu42-22OHUCHI Yasuhiro
ENOMOTO Yasuhiro33-31TANIDA Kunihiko
MIYAZAKI Yuji35-29SAWAKI Yusuke
TOMINAGA Kenta44-20YAMAZAKI Kohei
TAMENORI Hideshi39-25TAKENOBU Kosuke
WATANABE Hajime37-27KOMAGATA Masayuki
NAGASHIMA Kazuhito40-24NAGAO Hiroto
YAMAKAWA Takashi50-14HIRABAYASHI Mihoko
TSUCHIDA Daisuke58-06KATORI Michihiro
MURAKAMI Takeshi44-20AIHARA Shigeaki
SAKAGUCHI Kazuhiro46-18MUKAI Daisuke
KURACHI Takayuki46-18KOYAMA Yasuyuki
KAWARADA Yuichi35-29NODA Bintatsu
OHMORI Keita40-24SHIMAMINE Kawai
TAMAKI Kyotaro47-17YAMAZOE Keiji
MATSUMOTO Hiroshi39-25NAGAYAMA Hironari
KIKUKAWA Takamichi42-22OGURI Kenji
MIYAOKA Tamaki56-08CHATANI Shoji
TAKIZAWA Masaki33-31GOTO Masahiro
YAMAGUCHI Yoshiaki55-09TAKANO Satoshi
YAMADA Yuichi40-24TAKAHASHI Kanji
NAKANO Maseru39-25WATAHIKI Kenta
KITAJIMA Hideki52-12NAKAMORI Chiaki
KAMEMOTO Osamu34-30KOSHINO Kazuhiko
IZUMI Takashi34-30NAKANO Shunsuke
TOJO Atsushi33-31HAYASHI Yusuke
NARIYA Makoto55-09IKEDA Atsuhiko
IIJIMA Takamune43-21ETO Junichi
URUSHIHARA Yoshihisa58-06UCHIDA Kiyoyuki
KOZUKA Katsuhiko38-26TOKUDA Naoya
OHHASHI Tomoshige50-14KOBAYASHI Makoto
USURAURA Yusuke53-11KOBAYASHI Manabu
KIMURA Keigo50-14KOUKAWA Satoshi
TOSAKA Hideki49-15KAMIO Mamoru
TODA Tomoya46-18TAKANASHI Yusuke
KANOU Yuki45-19KANDA Yoshihiro
HIRAKAWA Yuki41-23ISHII Kiyotaka
TAMAKI Suguru40-24HOSHI Ryuichi
KAWAGASHIRA Kuniharu44-20OKUDA Tsuyoshi
KOIDE Satoshi34-30SHIMIZU Ryusei
SAWADA Tomohiro52-12MATSUZAKA Katsuhiko
OHNAKA Kenichiro49-15NIIE Satoshi
OMODERA Osamu33-31SATO Koichiro
SUGIYAMA Tomoyuki40-24SASAKI Sohei
NAKAMORI Hiroki38-26MITSUYA Nobuaki
KAGAWA Yoichi34-30UNO Toshihiro
YOSHIYUKI Suganuma38-26TSUJI Shinji
SUKO Masayuki33-31KASHIWAGI Mitsuyoshi
UCHIO Yukihiko34-30TAKASHIMA Ryoji
ISOBE Seiji64-00OHNO Tomohiro
MIYASHITA Naoto33-31OBAMA Satomi
NAKAMURA Yuki35-29YAMAMOTO Kunihiro
SATO Tomoyuki33-31KADOWAKI Norihiro
KARASAWA Takehiko36-28YASUDA Tadahiro
MORI Takahiro44-20YOSHIKAWA Chiaki
YABUSAKI Satoshi42-22OSHIMIZU Takanori
YOSHIDA Yoshiaki38-26TAKIZAWA Nobuyuki
TAKIGAWA Mitsuaki43-21SATAKE Yosuke
URA Satoru33-31KATO Taiji
NAMIKI Kazunari47-17ISHIKAWA Akira
KOMATZU Yoshiaki38-26KUKATSU Yutsuka
NAKAYAMA Takahiro42-22SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya39-25IZUMI Takashi
ARAKI Yasuyuki38-26WATANABE Hajime
NAGAO Hiroto42-22KIKUKAWA Takamichi
NAGASAKI Hidekazu37-27OSHIMIZU Takanori
ENOMOTO Yasuhiro44-20SUGASE Takahiro
MIYAZAKI Yuji38-26KAWARADA Yuichi
TOMINAGA Kenta37-27GOTO Hiroshi
TAMENORI Hideshi34-30YAMADA Yuichi
YAMAKAWA Takashi53-11YOSHIDA Yoshiaki
TSUCHIDA Daisuke37-27YABUSAKI Satoshi
OHNO Tomohiro56-08SUKO Masayuki
NODA Bintatsu46-18YOSHIYUKI Suganuma
NAKANO Shunsuke50-14MATSUZAWA Atsushi
MURAKAMI Takeshi42-22ISHIHARA Makoto
WATAHIKI Kenta57-07MUKAI Daisuke
SAKAGUCHI Kazuhiro49-15GOTO Masahiro
KURACHI Takayuki45-19KAWAGASHIRA Kuniharu
TAMAKI Kyotaro53-11SAWAKI Yusuke
MATSUMOTO Hiroshi50-14NAKAMORI Chiaki
HOSHI Ryuichi35-29KIMURA Keigo
MIYAOKA Tamaki34-30ISOBE Seiji
TAKIZAWA Masaki40-24NAGASHIMA Kazuhito
YAMAGUCHI Yoshiaki40-24NAKAMURA Yuki
TSUJI Shinji57-07KOMATZU Yoshiaki
TAKENOBU Kosuke33-31HIRAKAWA Yuki
MITSUYA Nobuaki34-30KOBAYASHI Manabu
NAGAYAMA Hironari43-21TAKANASHI Yusuke
NAKANO Maseru39-25OMODERA Osamu
HOSHINO Yoshihiro45-19YAMAZAKI Kohei
KITAJIMA Hideki36-28KAMEMOTO Osamu
TAKASHIMA Ryoji34-30NAMIKI Kazunari
TANIDA Kunihiko33-31UCHIO Yukihiko
MATSUZAKA Katsuhiko46-18ETO Junichi
TOJO Atsushi36-28KANOU Yuki
NARIYA Makoto40-24TOSAKA Hideki
URUSHIHARA Yoshihisa33-31IKEDA Atsuhiko
KOZUKA Katsuhiko47-17URA Satoru
OHHASHI Tomoshige57-07TAKIGAWA Mitsuaki
USURAURA Yusuke40-24SAWADA Tomohiro
KOSHINO Kazuhiko47-17KATORI Michihiro
TAKIZAWA Nobuyuki42-22HIRABAYASHI Mihoko
UNO Toshihiro33-31KOYAMA Yasuyuki
TODA Tomoya43-21IIJIMA Takamune
SHIMAMINE Kawai38-26SATO Tomoyuki
TAMAKI Suguru46-18TAKAHASHI Kanji
OGURI Kenji51-13INOUE Masaru
TOKUDA Naoya38-26ISHII Kiyotaka
KOIDE Satoshi49-15MORI Takahiro
NIIE Satoshi46-18YASUDA Tadahiro
OHNAKA Kenichiro44-20KAMIO Mamoru
SUGIYAMA Tomoyuki37-27OHMORI Keita
KOUKAWA Satoshi56-08UCHIDA Kiyoyuki
KOMAGATA Masayuki34-30ESAKI Yuta
SATAKE Yosuke34-30SHIMIZU Ryusei
SATO Koichiro37-27OHUCHI Yasuhiro
NAKAMORI Hiroki51-13KAGAWA Yoichi
AIHARA Shigeaki46-18KANDA Yoshihiro
KATO Taiji41-23KARASAWA Takehiko
OKUDA Tsuyoshi44-20MIYASHITA Naoto
HAYASHI Yusuke36-28KASHIWAGI Mitsuyoshi
YOSHIKAWA Chiaki43-21TAKANO Satoshi
YAMAZOE Keiji35-29NAKAYAMA Takahiro
CHATANI Shoji38-26SASAKI Sohei
ISHIKAWA Akira57-07KADOWAKI Norihiro
OBAMA Satomi37-27YAMAMOTO Kunihiro
SATO Tetsuya48-16KUKATSU Yutsuka
NAKAJIMA Tetsuya45-19KITAJIMA Hideki
ARAKI Yasuyuki37-27TAKIZAWA Masaki
SUGASE Takahiro39-25SUGIYAMA Tomoyuki
GOTO Hiroshi49-15TAMAKI Suguru
NAGAO Hiroto40-24TODA Tomoya
NAGASAKI Hidekazu50-14KOMAGATA Masayuki
ENOMOTO Yasuhiro43-21TAMENORI Hideshi
TOMINAGA Kenta38-26MIYAZAKI Yuji
WATANABE Hajime64-00MATSUMOTO Hiroshi
NAGASHIMA Kazuhito64-00YAMAKAWA Takashi
TSUCHIDA Daisuke47-17IZUMI Takashi
OHNO Tomohiro55-09CHATANI Shoji
NODA Bintatsu64-00NARIYA Makoto
NAKANO Shunsuke64-00NAKANO Maseru
MURAKAMI Takeshi36-28KOZUKA Katsuhiko
WATAHIKI Kenta48-16KOIDE Satoshi
SAKAGUCHI Kazuhiro35-29KOSHINO Kazuhiko
KURACHI Takayuki45-19NAKAMORI Hiroki
OHMORI Keita41-23ISOBE Seiji
TAMAKI Kyotaro35-29KAWARADA Yuichi
KIKUKAWA Takamichi50-14NAKAMORI Chiaki
HOSHI Ryuichi44-20HAYASHI Yusuke
YAMAGUCHI Yoshiaki33-31ESAKI Yuta
YAMAZAKI Kohei64-00UCHIO Yukihiko
TSUJI Shinji46-18ISHIHARA Makoto
TAKENOBU Kosuke44-20MIYAOKA Tamaki
GOTO Masahiro48-16KAGAWA Yoichi
MITSUYA Nobuaki54-10SAWADA Tomohiro
NAGAYAMA Hironari33-31IIJIMA Takamune
YAMADA Yuichi39-25TOJO Atsushi
HOSHINO Yoshihiro41-23TANIDA Kunihiko
TAKASHIMA Ryoji38-26SHIMAMINE Kawai
KAMEMOTO Osamu39-25USURAURA Yusuke
MATSUZAKA Katsuhiko33-31OGURI Kenji
URUSHIHARA Yoshihisa45-19TOSAKA Hideki
OHHASHI Tomoshige37-27OKUDA Tsuyoshi
TAKIZAWA Nobuyuki46-18YABUSAKI Satoshi
KIMURA Keigo53-11ISHIKAWA Akira
UNO Toshihiro56-08INOUE Masaru
KANOU Yuki64-00SAWAKI Yusuke
TAKANASHI Yusuke54-10TAKIGAWA Mitsuaki
OSHIMIZU Takanori35-29HIRABAYASHI Mihoko
SASAKI Sohei46-18NAMIKI Kazunari
KAMIO Mamoru51-13SATO Tetsuya
NIIE Satoshi38-26NAKAYAMA Takahiro
OHNAKA Kenichiro42-22TAKAHASHI Kanji
OMODERA Osamu44-20MATSUZAWA Atsushi
KOUKAWA Satoshi51-13ISHII Kiyotaka
SATAKE Yosuke54-10KOBAYASHI Makoto
SATO Koichiro38-26KAWAGASHIRA Kuniharu
AIHARA Shigeaki35-29HIRAKAWA Yuki
YOSHIYUKI Suganuma46-18URA Satoru
KATO Taiji40-24TOKUDA Naoya
SUKO Masayuki37-27YAMAZOE Keiji
KATORI Michihiro34-30YOSHIDA Yoshiaki
KASHIWAGI Mitsuyoshi52-12IKEDA Atsuhiko
YAMAMOTO Kunihiro44-20TAKANO Satoshi
KOYAMA Yasuyuki37-27MUKAI Daisuke
ETO Junichi33-31MIYASHITA Naoto
KADOWAKI Norihiro37-27KUKATSU Yutsuka
KARASAWA Takehiko50-14SATO Tomoyuki
YOSHIKAWA Chiaki33-31NAKAMURA Yuki
KANDA Yoshihiro43-21KOMATZU Yoshiaki
MORI Takahiro33-31KOBAYASHI Manabu
OHUCHI Yasuhiro34-30OBAMA Satomi
UCHIDA Kiyoyuki40-24YASUDA Tadahiro
SUGASE Takahiro39-25TAKENOBU Kosuke
GOTO Hiroshi40-24YAMADA Yuichi
NAGAO Hiroto42-22KURACHI Takayuki
NAGASAKI Hidekazu41-23KITAJIMA Hideki
MIYAZAKI Yuji34-30TAMAKI Kyotaro
TAMENORI Hideshi34-30HOSHINO Yoshihiro
WATANABE Hajime39-25TAKIZAWA Masaki
NAGASHIMA Kazuhito42-22SAKAGUCHI Kazuhiro
YAMAKAWA Takashi56-08KAMEMOTO Osamu
OHNO Tomohiro39-25OHNAKA Kenichiro
WATAHIKI Kenta39-25USURAURA Yusuke
KAWARADA Yuichi53-11YOSHIYUKI Suganuma
OHMORI Keita44-20TAMAKI Suguru
MATSUMOTO Hiroshi41-23SATO Koichiro
KIKUKAWA Takamichi43-21TODA Tomoya
HOSHI Ryuichi62-02KATO Taiji
MIYAOKA Tamaki37-27AIHARA Shigeaki
YAMAGUCHI Yoshiaki38-26KOSHINO Kazuhiko
YAMAZAKI Kohei46-18SUKO Masayuki
TSUJI Shinji33-31KOZUKA Katsuhiko
GOTO Masahiro48-16KATORI Michihiro
MITSUYA Nobuaki64-00KOMAGATA Masayuki
NAGAYAMA Hironari37-27TAKIZAWA Nobuyuki
NAKANO Maseru34-30OHHASHI Tomoshige
TAKASHIMA Ryoji38-26KANOU Yuki
TANIDA Kunihiko39-25SUGIYAMA Tomoyuki
IZUMI Takashi46-18NAKAMORI Hiroki
MATSUZAKA Katsuhiko48-16OMODERA Osamu
TOJO Atsushi37-27URUSHIHARA Yoshihisa
IIJIMA Takamune51-13YABUSAKI Satoshi
ESAKI Yuta49-15KOBAYASHI Manabu
SAWAKI Yusuke51-13KARASAWA Takehiko
KIMURA Keigo36-28KANDA Yoshihiro
UNO Toshihiro34-30ETO Junichi
TOSAKA Hideki34-30HAYASHI Yusuke
SHIMAMINE Kawai50-14URA Satoru
HIRAKAWA Yuki48-16NARIYA Makoto
KAWAGASHIRA Kuniharu46-18MORI Takahiro
TAKANASHI Yusuke44-20NAKAMORI Chiaki
OSHIMIZU Takanori45-19YOSHIDA Yoshiaki
SASAKI Sohei43-21ISOBE Seiji
OGURI Kenji64-00KOYAMA Yasuyuki
TOKUDA Naoya39-25YAMAZOE Keiji
KAMIO Mamoru38-26ISHIHARA Makoto
KOIDE Satoshi45-19YOSHIKAWA Chiaki
NIIE Satoshi33-31KASHIWAGI Mitsuyoshi
TAKAHASHI Kanji43-21CHATANI Shoji
SAWADA Tomohiro34-30MATSUZAWA Atsushi
KOUKAWA Satoshi36-28UCHIO Yukihiko
SATAKE Yosuke33-31OKUDA Tsuyoshi
KAGAWA Yoichi50-14OHUCHI Yasuhiro
MIYASHITA Naoto53-11INOUE Masaru
NAKAMURA Yuki47-17SHIMIZU Ryusei
YAMAMOTO Kunihiro44-20HIRABAYASHI Mihoko
ISHII Kiyotaka37-27SATO Tetsuya
KADOWAKI Norihiro49-15NAKAYAMA Takahiro
SATO Tomoyuki34-30NAMIKI Kazunari
IKEDA Atsuhiko46-18UCHIDA Kiyoyuki
KOBAYASHI Makoto38-26OBAMA Satomi
ISHIKAWA Akira64-00KOMATZU Yoshiaki
TAKIGAWA Mitsuaki55-09MUKAI Daisuke
YASUDA Tadahiro53-11KUKATSU Yutsuka