Ratings

41_Shinagawa_open (Japan)
2007-11-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  4014, TOMINAGA, kenta, J, 6.0, 270
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 284
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 5.0, 263
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 4.0, 247
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.0, 231
  5605, OZAWA, kou, J, 4.0, 222
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 4.0, 213
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 209
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 4.0, 209
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 208
  5517, WATANABE, hideaki, J, 4.0, 190
  5592, KATO, taiji, J, 4.0, 186
  5543, WATANABE, keiichi, J, 4.0, 184
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 231
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 220
  600, TAKEDA, kyoko, J, 3.0, 203
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 200
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 198
  5607, SEKIGUCHI, shinya, J, 3.0, 198
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 184
  5599, UEDA, mikiya, J, 3.0, 161
  5653, KAWABATA, seiji, J, 3.0, 161
  5608, MASUDA, letaka, J, 3.0, 160
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 148
  5611, NAKAO, takahiro, J, 2.0, 179
  5610, OHSUMI, naoto, J, 2.0, 179
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 178
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 2.0, 174
  5551, SUGISAKI, harumi, J, 2.0, 167
  5612, SAITO, ayumi, J, 2.0, 161
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 161
  5546, NAGANO, yasushi, J, 2.0, 159
  5555, SATO, tetsuya, J, 1.0, 171
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 107
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 1.0, 96
  5598, NAKAMURA, shunsuke, J, 0.0, 126
  5613, ISHII, takao, J, 0.0, 74

 

Here are all results.

2007-11-03: 41_Shinagawa_open(Japan)
TOMINAGA Kenta51-13SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya58-06SATO Koichiro
SAWAKI Yusuke51-13HAMADA Kikue
TAKEISHI Takuya50-14OZAWA Kou
TSUKAMOTO Kazuma56-08SAKURAI Takeuchi
KOZUKA Katsuhiko42-22SHIMONOSONO Kozo
OKUDA Tsuyoshi33-31KOSHINO Kazuhiko
WATANABE Hideaki34-30WATAHIKI Kenta
KATO Taiji33-31IIJIMA Takamune
TATSUMI-IIJIMA Yukiko52-12WATANABE Keiichi
TAKEDA Kyoko58-06SANO Yoko
SEKIGUCHI Shinya54-10ISHII Takao
SUKO Masayuki46-18UEDA Mikiya
KAWABATA Seiji34-30ISHIWATA Yoshikazu
MASUDA Letaka38-26SAITO Ayumi
OHSUMI Naoto51-13NAKAMURA Shunsuke
ISHIKAWA Akira55-09SUGISAKI Harumi
NAGANO Yasushi35-29NAKAO Takahiro
TOMINAGA Kenta52-12OHSUMI Naoto
NAKAJIMA Tetsuya53-11KAWABATA Seiji
SAWAKI Yusuke52-12TATSUMI-IIJIMA Yukiko
WATAHIKI Kenta40-24ISHIWATA Yoshikazu
OZAWA Kou46-18UEDA Mikiya
KOZUKA Katsuhiko53-11MASUDA Letaka
SATO Koichiro53-11SAKURAI Takeuchi
KATO Taiji45-19OKUDA Tsuyoshi
WATANABE Keiichiwon againstNAKAMURA Shunsuke
TAKEDA Kyoko52-12TSUKAMOTO Kazuma
KOSHINO Kazuhiko35-29IIJIMA Takamune
SEKIGUCHI Shinya44-20ISHIKAWA Akira
SUKO Masayuki36-28TAKEISHI Takuya
SHIMONOSONO Kozo39-25SAITO Ayumi
MORI Takahiro33-31NAKAO Takahiro
SUGISAKI Harumi54-10ISHII Takao
NAGANO Yasushi43-21WATANABE Hideaki
SATO Tetsuya52-12HAMADA Kikue
TOMINAGA Kenta50-14SAWAKI Yusuke
NAKAJIMA Tetsuya45-19TAKEDA Kyoko
TAKEISHI Takuya48-16NAGANO Yasushi
WATAHIKI Kenta45-19OHSUMI Naoto
OZAWA Kou47-17MORI Takahiro
TSUKAMOTO Kazuma37-27SATO Tetsuya
KOZUKA Katsuhiko37-27SEKIGUCHI Shinya
SATO Koichiro38-26KOSHINO Kazuhiko
OKUDA Tsuyoshi48-16SUGISAKI Harumi
WATANABE Hideaki40-24SHIMONOSONO Kozo
WATANABE Keiichi34-30SANO Yoko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko52-12ISHIKAWA Akira
IIJIMA Takamune44-20NAKAO Takahiro
SUKO Masayuki38-26KATO Taiji
UEDA Mikiya41-23NAKAMURA Shunsuke
MASUDA Letaka45-19KAWABATA Seiji
SAITO Ayumi39-25ISHIWATA Yoshikazu
HAMADA Kikue55-09ISHII Takao
TOMINAGA Kenta36-28NAKAJIMA Tetsuya
SAWAKI Yusuke53-11SEKIGUCHI Shinya
TAKEISHI Takuya53-11TAKEDA Kyoko
OZAWA Kou47-17WATAHIKI Kenta
KOZUKA Katsuhiko37-27SUKO Masayuki
SATO Koichiro53-11TSUKAMOTO Kazuma
OKUDA Tsuyoshi48-16NAGANO Yasushi
KATO Taiji38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
WATANABE Keiichi43-21SATO Tetsuya
IIJIMA Takamune56-08SHIMONOSONO Kozo
KOSHINO Kazuhiko54-10ISHIKAWA Akira
MORI Takahiro44-20SUGISAKI Harumi
UEDA Mikiya44-20HAMADA Kikue
MASUDA Letaka39-25WATANABE Hideaki
SANO Yoko51-13KAWABATA Seiji
NAKAO Takahiro33-31SAKURAI Takeuchi
OHSUMI Naoto47-17SAITO Ayumi
ISHIWATA Yoshikazu33-31NAKAMURA Shunsuke
TOMINAGA Kenta34-30KOZUKA Katsuhiko
NAKAJIMA Tetsuya46-18TAKEISHI Takuya
SAWAKI Yusuke40-24SUKO Masayuki
WATAHIKI Kenta46-18SEKIGUCHI Shinya
TSUKAMOTO Kazuma45-19MORI Takahiro
SATO Koichiro42-22OKUDA Tsuyoshi
WATANABE Hideaki36-28OHSUMI Naoto
KATO Taiji33-31OZAWA Kou
WATANABE Keiichi49-15MASUDA Letaka
IIJIMA Takamune34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOSHINO Kazuhiko43-21TAKEDA Kyoko
SHIMONOSONO Kozo57-07HAMADA Kikue
KAWABATA Seiji33-31ISHIKAWA Akira
UEDA Mikiya35-29NAGANO Yasushi
SANO Yoko44-20SAITO Ayumi
NAKAO Takahiro36-28SATO Tetsuya
ISHIWATA Yoshikazu33-31SUGISAKI Harumi
SAKURAI Takeuchi33-31ISHII Takao
TOMINAGA Kenta47-17SATO Koichiro
NAKAJIMA Tetsuya54-10KOZUKA Katsuhiko
SAWAKI Yusuke53-11KATO Taiji
TAKEISHI Takuya50-14WATANABE Keiichi
WATAHIKI Kenta53-11KOSHINO Kazuhiko
OZAWA Kou37-27SUKO Masayuki
TSUKAMOTO Kazuma52-12MASUDA Letaka
OKUDA Tsuyoshi38-26IIJIMA Takamune
WATANABE Hideaki34-30SANO Yoko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko59-05UEDA Mikiya
TAKEDA Kyoko42-22OHSUMI Naoto
SEKIGUCHI Shinya44-20NAGANO Yasushi
SHIMONOSONO Kozo34-30NAKAO Takahiro
MORI Takahiro35-29ISHIWATA Yoshikazu
KAWABATA Seiji51-13SAKURAI Takeuchi
ISHIKAWA Akira50-14ISHII Takao
SUGISAKI Harumi37-27NAKAMURA Shunsuke
SAITO Ayumi34-30SATO Tetsuya