Ratings

40_Shinagawa_open (Japan)
2007-10-06

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 5.0, 261
  5592, KATO, taiji, J, 5.0, 254
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 248
  5645, KIMURA, masashi, J, 5.0, 231
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 217
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.0, 247
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 240
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 230
  5558, TAMAKI, kyotaro, J, 4.0, 220
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 216
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 209
  5538, ITO, junya, J, 4.0, 204
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.0, 204
  5654, KANOU, eisuke, J, 4.0, 198
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 198
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 4.0, 185
  5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 182
  5517, WATANABE, hideaki, J, 4.0, 174
  5529, AZUMA, hideki, J, 3.0, 217
  5655, SATANI, tetsu, J, 3.0, 212
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 204
  5546, NAGANO, yasushi, J, 3.0, 203
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 3.0, 200
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 3.0, 199
  5599, UEDA, mikiya, J, 3.0, 194
  5605, OZAWA, kou, J, 3.0, 194
  5591, SATAKE, yosuke, J, 3.0, 193
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 188
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 184
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 183
  5555, SATO, tetsuya, J, 3.0, 173
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 172
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 170
  5594, MASAYUKI, suko, J, 2.0, 200
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 198
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 184
  5608, MASUDA, letaka, J, 2.0, 182
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 2.0, 176
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 171
  5544, TANAKA, kazuo, J, 2.0, 171
  5653, KAWABATA, seiji, J, 2.0, 170
  5611, NAKAO, takahiro, J, 2.0, 168
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 166
  5657, KOSUKE, daisuke, J, 2.0, 161
  5622, KAWAGUCHI, genki, J, 1.0, 166
  5620, KOBAYASHI, kasa, J, 1.0, 146
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 1.0, 133
  5551, SUGISAKI, harumi, J, 1.0, 102
  5542, KOIDE, satoshi, J, 1.0, 87
  5613, ISHII, takao, J, 1.0, 82
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 0.0, 133

 

Here are all results.

2007-10-06: 40_Shinagawa_open(Japan)
ENOMOTO Yasuhiro50-14KAWABATA Seiji
KATO Taiji40-24NAGANO Yasushi
NAKAJIMA Tetsuya49-15ITO Junya
YAMAKAWA Takashi53-11KOBAYASHI Manabu
WATAHIKI Kenta56-08SAKURAI Takeuchi
IIJIMA Takamune52-12SUGISAKI Harumi
TAMAKI Kyotaro36-28ISHII Takao
SATO Koichiro47-17NAKAO Takahiro
NAGASAKI Hidekazu43-21KOIDE Satoshi
NODA Bintatsu37-27SATO Tetsuya
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22MASUDA Letaka
KANOU Yukiwon againstKOMAGATA Masayuki
TANAKA Atsushi35-29OZAWA Kou
WATANABE Hideaki50-14UEDA Mikiya
AZUMA Hideki46-18TANAKA Kazuo
SATANI Tetsu53-11NISHIYAMA Momoko
SAWAKI Yusuke49-15KOSHINO Kazuhiko
TANIDA Kunihiko38-26ISHIKAWA Akira
SATAKE Yosuke34-30OHNO Atsuko
KAWAGUCHI Hayato35-29KAWAGUCHI Genki
MORI Takahiro40-24TAKIGAWA Mitsuaki
SUKO Masayuki47-17OHUCHI Yasuhiro
TAKEISHI Takuya42-22KOSUKE Daisuke
WATANABE Keiichiwon againstKOBAYASHI Oh
KOBAYASHI Kasa33-31KIMURA Masashi
KATO Taiji61-03MORI Takahiro
NAKAJIMA Tetsuya48-16SAWAKI Yusuke
KIMURA Masashi50-14KOBAYASHI Oh
YAMAKAWA Takashi37-27IIJIMA Takamune
KOMAGATA Masayuki53-11WATANABE Keiichi
TAMAKI Kyotaro35-29TANIDA Kunihiko
SATO Koichiro36-28SUKO Masayuki
NAGASAKI Hidekazu37-27AZUMA Hideki
ITO Junya44-20KOSHINO Kazuhiko
NODA Bintatsu35-29TANAKA Atsushi
KANOU Yuki40-24KOBAYASHI Kasa
OHUCHI Yasuhiro40-24NAKAO Takahiro
WATANABE Hideaki33-31ENOMOTO Yasuhiro
SATANI Tetsu37-27WATAHIKI Kenta
ISHIKAWA Akira45-19SATO Tetsuya
NAGANO Yasushi46-18TAKIGAWA Mitsuaki
OZAWA Kou42-22OHNO Atsuko
SATAKE Yosuke42-22KAWAGUCHI Hayato
KOBAYASHI Manabu61-03SUGISAKI Harumi
MASUDA Letaka45-19KOSUKE Daisuke
TAKEISHI Takuya46-18TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TANAKA Kazuo45-19KOIDE Satoshi
KAWABATA Seiji36-28UEDA Mikiya
KAWAGUCHI Genki64-00ISHII Takao
NISHIYAMA Momoko55-09SAKURAI Takeuchi
ENOMOTO Yasuhiro36-28WATAHIKI Kenta
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKATO Taiji
KIMURA Masashi35-29IIJIMA Takamune
YAMAKAWA Takashi37-27SATANI Tetsu
KOMAGATA Masayuki53-11KAWAGUCHI Genki
SATO Koichiro43-21NAGASAKI Hidekazu
ITO Junya33-31TANAKA Kazuo
NODA Bintatsu37-27TAMAKI Kyotaro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30NISHIYAMA Momoko
KANOU Yukiwon againstSATAKE Yosuke
WATANABE Hideaki35-29TAKEISHI Takuya
OKUDA Tsuyoshi43-21UEDA Mikiya
ISHIKAWA Akira43-21SAWAKI Yusuke
NAGANO Yasushi55-09TANAKA Atsushi
OZAWA Kou43-21KOBAYASHI Kasa
KOBAYASHI Manabu34-30TANIDA Kunihiko
KAWAGUCHI Hayato43-21MASUDA Letaka
KOSHINO Kazuhiko41-23TAKIGAWA Mitsuaki
SATO Tetsuya36-28OHNO Atsuko
MORI Takahiro45-19WATANABE Keiichi
SUKO Masayuki40-24AZUMA Hideki
KAWABATA Seiji45-19OHUCHI Yasuhiro
KOSUKE Daisuke45-19NAKAO Takahiro
KOIDE Satoshi47-17KOBAYASHI Oh
ISHII Takaowon againstSAKURAI Takeuchi
ENOMOTO Yasuhiro53-11TAKEISHI Takuya
KATO Taiji34-30KOMAGATA Masayuki
NAKAJIMA Tetsuya48-16YAMAKAWA Takashi
KIMURA Masashi47-17OZAWA Kou
WATAHIKI Kenta54-10KAWAGUCHI Genki
IIJIMA Takamune49-15MORI Takahiro
TAMAKI Kyotaro46-18KOBAYASHI Manabu
SATO Koichiro59-05WATANABE Hideaki
NAGASAKI Hidekazu45-19ISHIKAWA Akira
NODA Bintatsu40-24KANOU Yuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29KAWABATA Seiji
OHUCHI Yasuhiro40-24KOSUKE Daisuke
TANAKA Atsushi36-28MASUDA Letaka
OKUDA Tsuyoshi56-08SATO Tetsuya
AZUMA Hideki49-15TANIDA Kunihiko
SATANI Tetsu37-27SUKO Masayuki
NAGANO Yasushi43-21SATAKE Yosuke
SAWAKI Yusuke53-11NISHIYAMA Momoko
UEDA Mikiya34-30TAKIGAWA Mitsuaki
KAWAGUCHI Hayato33-31ITO Junya
KOSHINO Kazuhiko40-24WATANABE Keiichi
OHNO Atsuko57-07ISHII Takao
KOBAYASHI Oh52-12NAKAO Takahiro
TANAKA Kazuo36-28KOBAYASHI Kasa
SUGISAKI Harumi34-30SAKURAI Takeuchi
ENOMOTO Yasuhiro51-13NAGANO Yasushi
KATO Taiji37-27NODA Bintatsu
NAKAJIMA Tetsuya47-17SATO Koichiro
KIMURA Masashiwon againstSATANI Tetsu
YAMAKAWA Takashi38-26NAGASAKI Hidekazu
WATAHIKI Kenta40-24AZUMA Hideki
KOMAGATA Masayuki34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IIJIMA Takamune36-28SUKO Masayuki
TAMAKI Kyotaro48-16WATANABE Hideaki
ITO Junya34-30TAKEISHI Takuya
KANOU Yuki43-21KAWAGUCHI Hayato
OHUCHI Yasuhiro34-30TANAKA Kazuo
TANAKA Atsushi39-25ISHIKAWA Akira
SAWAKI Yusuke34-30SATAKE Yosuke
TANIDA Kunihiko40-24KAWAGUCHI Genki
OZAWA Kou46-18OKUDA Tsuyoshi
UEDA Mikiya56-08ISHII Takao
KOBAYASHI Manabu35-29KAWABATA Seiji
KOSHINO Kazuhiko42-22MASUDA Letaka
SATO Tetsuya48-16KOSUKE Daisuke
MORI Takahiro40-24SUGISAKI Harumi
OHNO Atsuko44-20KOBAYASHI Kasa
KOBAYASHI Oh46-18NISHIYAMA Momoko
TAKIGAWA Mitsuaki40-24WATANABE Keiichi
NAKAO Takahiro39-25SAKURAI Takeuchi
ENOMOTO Yasuhiro40-24NAKAJIMA Tetsuya
KATO Taiji50-14SATO Koichiro
KIMURA Masashi36-28TAMAKI Kyotaro
YAMAKAWA Takashi36-28NODA Bintatsu
WATAHIKI Kenta42-22NAGANO Yasushi
KOMAGATA Masayuki38-26SATANI Tetsu
IIJIMA Takamune37-27KANOU Yuki
NAGASAKI Hidekazu37-27SAWAKI Yusuke
ITO Junya47-17OZAWA Kou
TATSUMI-IIJIMA Yukiko39-25KOSHINO Kazuhiko
OHUCHI Yasuhiro35-29MORI Takahiro
TANAKA Atsushi34-30KAWAGUCHI Hayato
WATANABE Hideaki35-29KOBAYASHI Manabu
OKUDA Tsuyoshi53-11TANAKA Kazuo
AZUMA Hideki47-17KAWABATA Seiji
ISHIKAWA Akira46-18TAKEISHI Takuya
TANIDA Kunihiko47-17OHNO Atsuko
UEDA Mikiya41-23KOBAYASHI Oh
SATAKE Yosuke34-30SUKO Masayuki
SATO Tetsuya35-29SUGISAKI Harumi
MASUDA Letaka44-20KOBAYASHI Kasa
TAKIGAWA Mitsuaki36-28KAWAGUCHI Genki
NAKAO Takahiro57-07ISHII Takao
WATANABE Keiichi56-08NISHIYAMA Momoko
KOSUKE Daisuke35-29SAKURAI Takeuchi