Ratings

28_Shinagawa_open (Japan)
2006-09-02

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 239
  6838, YAMAGUCHI, yoshiaki, J, 5.0, 214
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 191
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 228
  5685, MAKOTO, naruya, J, 4.0, 227
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 224
 10776, TAKASAKI, shohei, J, 4.0, 219
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 218
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 210
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 4.0, 199
  5596, OKAMOTO, akihiko, J, 4.0, 190
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 215
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 3.0, 201
  5555, SATO, tetsuya, J, 3.0, 200
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 197
  5565, OHNAKA, kenichiro, J, 3.0, 190
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 189
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 3.0, 177
  6820, OKAWA, kun, J, 3.0, 175
  5680, WATANABE, hajime, J, 3.0, 170
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 2.0, 215
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 209
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 2.0, 195
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 186
  5517, WATANABE, hideaki, J, 2.0, 167
  5645, KIMURA, masashi, J, 2.0, 165
 11062, KADOWAKI, norihiro, J, 2.0, 146
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 158
  652, HORIUCHI, keiko, J, 1.0, 143
  5542, KOIDE, satoshi, J, 1.0, 132
 10680, IGARASHI, jun, J, 1.0, 72
  600, TAKEDA, kyoko, J, 0.0, 91

 

Here are all results.

2006-09-02: 28_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya38-26SATO Koichiro
YAMAGUCHI Yoshiaki44-20KADOWAKI Norihiro
TAKANASHI Yusuke37-27ISHIHARA Makoto
NAGASHIMA Kazuhito41-23NARIYA Makoto
NAGASAKI Hidekazu58-06TAKEDA Kyoko
TAKASAKI Shohei41-23WATANABE Keiichi
IIJIMA Takamune44-20HAMADA Kikue
NAKAMORI Hiroki34-30SATO Tetsuya
OHNAKA Kenichiro39-25OKAWA Akira
KOSHINO Kazuhikowon againstHORIUCHI Keiko
NOGAMI Yoshiyuki41-23MORI Takahiro
WATANABE Hajime35-29OKUDA Tsuyoshi
MITSUYA Nobuaki47-17MATSUZAWA Atsushi
WATANABE Hideaki52-12OKAMOTO Akihiko
KIMURA Masashi40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IGARASHI Jun40-24KOIDE Satoshi
NAKAJIMA Tetsuya34-30OHNAKA Kenichiro
YAMAGUCHI Yoshiaki45-19MITSUYA Nobuaki
TAKANASHI Yusuke36-28WATANABE Hajime
NARIYA Makoto42-22WATANABE Keiichi
NAGASAKI Hidekazu40-24WATANABE Hideaki
TAKASAKI Shohei50-14NOGAMI Yoshiyuki
IIJIMA Takamune38-26NAGASHIMA Kazuhito
NAKAMORI Hiroki47-17KOSHINO Kazuhiko
MATSUZAWA Atsushi40-24HAMADA Kikue
OKAMOTO Akihiko40-24TAKEDA Kyoko
SATO Koichiro51-13OKAWA Akira
ISHIHARA Makoto44-20OKUDA Tsuyoshi
SATO Tetsuya38-26HORIUCHI Keiko
MORI Takahiro39-25KADOWAKI Norihiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko53-11KOIDE Satoshi
KIMURA Masashiwon againstIGARASHI Jun
NAKAJIMA Tetsuya35-29KIMURA Masashi
YAMAGUCHI Yoshiaki48-16NAKAMORI Hiroki
NAGASAKI Hidekazu33-31TAKASAKI Shohei
IIJIMA Takamune50-14TAKANASHI Yusuke
MATSUZAWA Atsushi37-27MORI Takahiro
OKAMOTO Akihiko34-30KOSHINO Kazuhiko
SATO Koichiro35-29NAGASHIMA Kazuhito
ISHIHARA Makoto33-31OHNAKA Kenichiro
SATO Tetsuya40-24WATANABE Hajime
NOGAMI Yoshiyuki38-26NARIYA Makoto
OKAWA Akira33-31OKUDA Tsuyoshi
MITSUYA Nobuaki64-00IGARASHI Jun
WATANABE Keiichi37-27HORIUCHI Keiko
WATANABE Hideaki34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOIDE Satoshi36-28TAKEDA Kyoko
KADOWAKI Norihiro33-31HAMADA Kikue
NAKAJIMA Tetsuya42-22IIJIMA Takamune
YAMAGUCHI Yoshiaki35-29NAGASAKI Hidekazu
TAKANASHI Yusuke33-31SATO Tetsuya
NAGASHIMA Kazuhito38-26MORI Takahiro
NARIYA Makoto46-18WATANABE Hajime
TAKASAKI Shohei33-31MITSUYA Nobuaki
NAKAMORI Hiroki51-13KIMURA Masashi
MATSUZAWA Atsushi38-26OKAMOTO Akihiko
SATO Koichiro41-23WATANABE Hideaki
ISHIHARA Makoto42-22NOGAMI Yoshiyuki
OHNAKA Kenichiro38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOSHINO Kazuhiko47-17KADOWAKI Norihiro
OKAWA Akira41-23WATANABE Keiichi
OKUDA Tsuyoshi51-13HORIUCHI Keiko
HAMADA Kikue34-30KOIDE Satoshi
NAKAJIMA Tetsuya58-06YAMAGUCHI Yoshiaki
TAKANASHI Yusuke35-29MATSUZAWA Atsushi
NAGASHIMA Kazuhito44-20WATANABE Hideaki
NARIYA Makoto53-11SATO Tetsuya
NAGASAKI Hidekazuwon againstIIJIMA Takamune
TAKASAKI Shohei36-28ISHIHARA Makoto
NAKAMORI Hiroki34-30SATO Koichiro
OKAMOTO Akihiko42-22KIMURA Masashi
MORI Takahiro47-17OKUDA Tsuyoshi
OHNAKA Kenichiro38-26MITSUYA Nobuaki
NOGAMI Yoshiyuki36-28KOSHINO Kazuhiko
WATANABE Hajimewon againstHAMADA Kikue
TATSUMI-IIJIMA Yukiko47-17OKAWA Akira
WATANABE Keiichi50-14TAKEDA Kyoko
KADOWAKI Norihiro33-31KOIDE Satoshi
NAKAJIMA Tetsuyawon againstNAGASAKI Hidekazu
YAMAGUCHI Yoshiaki36-28TAKASAKI Shohei
TAKANASHI Yusuke36-28NAKAMORI Hiroki
NAGASHIMA Kazuhito50-14OHNAKA Kenichiro
NARIYA Makoto37-27ISHIHARA Makoto
IIJIMA Takamunewon againstSATO Koichiro
MATSUZAWA Atsushi38-26NOGAMI Yoshiyuki
OKAMOTO Akihiko36-28MITSUYA Nobuaki
SATO Tetsuya50-14WATANABE Hideaki
MORI Takahiro35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOSHINO Kazuhiko35-29KIMURA Masashi
OKAWA Akira46-18KADOWAKI Norihiro
WATANABE Hajime33-31WATANABE Keiichi
OKUDA Tsuyoshi47-17HAMADA Kikue
HORIUCHI Keiko45-19TAKEDA Kyoko