Ratings

48_Shinagawa_open (Japan)
2008-08-02

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5686, IWATA, hiroyuki, J, 6.0, 268
  5685, MAKOTO, naruya, J, 5.0, 255
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 217
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 194
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 252
  5529, AZUMA, hideki, J, 4.0, 222
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 4.0, 220
  5540, NAKANO, jyou, J, 4.0, 212
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 208
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 206
  5665, KAWAGUCHI, yuuki, J, 4.0, 202
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 196
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 189
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 227
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 218
 10448, HIKARU, hidemi, J, 3.0, 214
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 3.0, 206
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 206
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 205
  5605, OZAWA, kou, J, 3.0, 194
  6890, SAITO, masaki, J, 3.0, 188
 10201, ARAKI, kentaro, J, 3.0, 188
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 186
  5555, SATO, tetsuya, J, 3.0, 179
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 176
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 195
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 183
  6859, SUZUKI, yuta, J, 2.0, 173
  5538, ITO, junya, J, 2.0, 171
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 2.0, 160
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 156
  5618, KATO, tomihiro, J, 2.0, 153
  5551, SUGISAKI, harumi, J, 2.0, 141
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 163
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 1.0, 152
 10032, KOBAYASHI, siyunzirou, J, 1.0, 150
  4004, SANO, yoko, J, 1.0, 131
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 77
  7066, YAMANOUCHI, atsushi, J, 0.0, 63

 

Here are all results.

2008-08-02: 48_Shinagawa_open(Japan)
IWATA Hiroyuki45-19YAMANOUCHI Atsushi
NARIYA Makoto38-26MURAKAMI Takeshi
NAKAJIMA Tetsuya39-25NOBUKAWA Hiroki
TAKANASHI Yusuke38-26OZAWA Kou
AZUMA Hideki35-29ITO Junya
NAKANO Jo43-21SUZUKI Yuta
SATO Koichiro34-30KOBAYASHI Manabu
NAGASHIMA Kazuhito36-28KOMAGATA Masayuki
HIKARU Hidemi51-13SANO Yoko
KURACHI Takayuki39-25KAWAGUCHI Yuuki
SUKO Masayuki53-11HAMADA Kikue
ARAKI Kentaro42-22KOBAYASHI Syunjiro
SHIMONOSONO Kozo45-19WATANABE Keiichi
SATO Tetsuya41-23KATO Tomihiro
KOSHINO Kazuhiko46-18TAKIGAWA Mitsuaki
ISHIKAWA Akira44-20TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OKUDA Tsuyoshi39-25NAGANO Yasushi
HISHIYAMA Yuichi44-20TANIDA Kunihiko
SUGISAKI Harumi36-28IIJIMA Takamune
IWATA Hiroyuki55-09HISHIYAMA Yuichi
NAKAJIMA Tetsuya39-25KURACHI Takayuki
TAKANASHI Yusuke33-31SAITO Riki
MURAKAMI Takeshi42-22OZAWA Kou
NOBUKAWA Hiroki46-18KAWAGUCHI Yuuki
NAKANO Jowon againstISHIKAWA Akira
NAGANO Yasushi52-12KATO Tomihiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29TANIDA Kunihiko
KOMAGATA Masayuki38-26ITO Junya
SATO Koichiro40-24AZUMA Hideki
NAGASHIMA Kazuhito58-06SUGISAKI Harumi
IIJIMA Takamune44-20KOBAYASHI Manabu
SUKO Masayuki39-25HIKARU Hidemi
ARAKI Kentaro50-14SATO Tetsuya
KOSHINO Kazuhiko35-29SHIMONOSONO Kozo
SUZUKI Yuta51-13KOBAYASHI Syunjiro
OKUDA Tsuyoshi38-26NARIYA Makoto
WATANABE Keiichi58-06YAMANOUCHI Atsushi
TAKIGAWA Mitsuaki45-19SANO Yoko
IWATA Hiroyuki36-28NAGASHIMA Kazuhito
NARIYA Makoto42-22WATANABE Keiichi
NAKAJIMA Tetsuya44-20KOSHINO Kazuhiko
TAKANASHI Yusuke33-31SATO Koichiro
MURAKAMI Takeshi49-15TAKIGAWA Mitsuaki
AZUMA Hideki44-20SATO Tetsuya
NAKANO Jo46-18OKUDA Tsuyoshi
NAGANO Yasushi33-31HIKARU Hidemi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28HISHIYAMA Yuichi
KAWAGUCHI Yuuki35-29KOBAYASHI Syunjiro
KOMAGATA Masayuki42-22KURACHI Takayuki
SAITO Riki47-17IIJIMA Takamune
OZAWA Kou34-30TANIDA Kunihiko
ARAKI Kentaro48-16SUKO Masayuki
SHIMONOSONO Kozo39-25ISHIKAWA Akira
SUZUKI Yutawon againstNOBUKAWA Hiroki
ITO Junya37-27KOBAYASHI Manabu
SANO Yoko43-21KATO Tomihiro
HAMADA Kikue38-26SUGISAKI Harumi
IWATA Hiroyuki44-20ARAKI Kentaro
NARIYA Makoto52-12SATO Koichiro
NAKAJIMA Tetsuya42-22NAKANO Jo
TAKANASHI Yusuke34-30NAGASHIMA Kazuhito
MURAKAMI Takeshi59-05SHIMONOSONO Kozo
AZUMA Hideki43-21NAGANO Yasushi
NOBUKAWA Hiroki44-20ISHIKAWA Akira
TATSUMI-IIJIMA Yukiko46-18HAMADA Kikue
KAWAGUCHI Yuuki43-21YAMANOUCHI Atsushi
KOMAGATA Masayuki45-19SUZUKI Yuta
IIJIMA Takamune40-24TAKIGAWA Mitsuaki
HIKARU Hidemi39-25WATANABE Keiichi
TANIDA Kunihiko37-27SANO Yoko
SUKO Masayuki42-22SAITO Riki
OZAWA Kou37-27HISHIYAMA Yuichi
SATO Tetsuya49-15SUGISAKI Harumi
KOSHINO Kazuhiko39-25OKUDA Tsuyoshi
KOBAYASHI Manabu33-31KOBAYASHI Syunjiro
ITO Junya42-22KURACHI Takayuki
IWATA Hiroyuki44-20TAKANASHI Yusuke
NARIYA Makoto55-09ARAKI Kentaro
NAKAJIMA Tetsuya33-31MURAKAMI Takeshi
AZUMA Hideki54-10KOMAGATA Masayuki
NOBUKAWA Hiroki39-25NAGASHIMA Kazuhito
NAKANO Jo41-23SUKO Masayuki
NAGANO Yasushi41-23ITO Junya
TATSUMI-IIJIMA Yukiko39-25KOSHINO Kazuhiko
KAWAGUCHI Yuuki46-18ISHIKAWA Akira
SATO Koichiro40-24OKUDA Tsuyoshi
SAITO Riki35-29HIKARU Hidemi
IIJIMA Takamune61-03HAMADA Kikue
TANIDA Kunihiko33-31WATANABE Keiichi
KURACHI Takayuki50-14HISHIYAMA Yuichi
OZAWA Kou44-20SATO Tetsuya
SHIMONOSONO Kozo39-25SUZUKI Yuta
KATO Tomihiro56-08YAMANOUCHI Atsushi
KOBAYASHI Manabu44-20TAKIGAWA Mitsuaki
SUGISAKI Harumi35-29SANO Yoko
IWATA Hiroyuki44-20NAKAJIMA Tetsuya
NARIYA Makoto42-22AZUMA Hideki
TAKANASHI Yusuke36-28NAKANO Jo
MURAKAMI Takeshi45-19ARAKI Kentaro
NOBUKAWA Hiroki34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGANO Yasushi36-28IIJIMA Takamune
KAWAGUCHI Yuuki35-29SHIMONOSONO Kozo
KOMAGATA Masayuki33-31OZAWA Kou
SATO Koichirowon againstSUKO Masayuki
NAGASHIMA Kazuhito50-14ITO Junya
SAITO Riki53-11KOSHINO Kazuhiko
HIKARU Hidemi39-25SUZUKI Yuta
TANIDA Kunihiko57-07HAMADA Kikue
KURACHI Takayuki48-16OKUDA Tsuyoshi
SATO Tetsuya35-29KOBAYASHI Manabu
ISHIKAWA Akira56-08WATANABE Keiichi
KATO Tomihiro41-23SUGISAKI Harumi
HISHIYAMA Yuichi34-30TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Syunjiro55-09YAMANOUCHI Atsushi