Ratings

18_King_state_Open (Japan)
2008-08-30

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 228
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 5.0, 238
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 5.0, 222
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 5.0, 210
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 251
  6825, SHINKAWA, hiroki, J, 4.0, 235
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 231
 10509, TERADA, kouki, J, 4.0, 221
 10494, SAKAMOTO, yutuka, J, 4.0, 218
  5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 213
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 4.0, 206
  5542, KEISUKE, yu, J, 4.0, 206
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 198
  6821, TESAKI, Satoru, J, 4.0, 181
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 3.0, 230
 10040, ISHIBASHI, takuya, J, 3.0, 224
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 203
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 3.0, 203
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 202
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 3.0, 197
  5605, OZAWA, takumi, J, 3.0, 196
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 3.0, 192
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 191
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 189
  5555, SATO, tetsuya, J, 3.0, 184
 10201, ARAKI, kentarou, J, 3.0, 176
  5551, SUGISAKI, nemoto, J, 3.0, 162
  5563, KURACHI, takayuki, J, 2.0, 200
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 194
 10464, KITSUKAWA, hayo, J, 2.0, 194
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 188
  5540, NAKANO, jyou, J, 2.0, 187
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 2.0, 182
 10032, KOBAYASHI, siyunzirou, J, 2.0, 181
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 179
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 2.0, 175
 10503, SUZUKI, hiro, J, 2.0, 154
  5547, HINO, atsuko, J, 2.0, 136
  7066, YAMANOUCHI, atsushi, J, 2.0, 136
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 1.0, 153
 10445, HAMADA, kazuko, J, 1.0, 118
 10449, HIRAI, yu, J, 0.0, 80

 

Here are all results.

2008-08-30: 18_King_state_Open(Japan)
KOMAGATA Masayuki40-24NAKANO Jo
ARAKI Kentaro38-26ISHIKAWA Akira
SATO Koichiro39-25TESAKI Satoru
SANO Yoko40-24KOSHINO Kazuhiko
TERADA Kouki46-18HAMADA Kazuko
KOIDE Satoshi33-31SUZUKI Yuta
KOBAYASHI Syunjiro38-26KOBAYASHI Manabu
OZAWA Kou33-31OKUDA Tsuyoshi
NOBUKAWA Hiroki58-06KOBAYASHI Oh
SUGISAKI Harumi33-31HISHIYAMA Yuichi
HOSHI Ryuichi58-06YAMANOUCHI Atsushi
ISHIBASHI Takuya55-09OHNO Atsuko
MURAKAMI Takeshi53-11TSUKAMOTO Kazuma
SAWADA Tomohiro52-12KITSUKAWA Hayo
NAKAJIMA Tetsuya41-23SAKAMOTO Yutsuka
NAGASAKI Hidekazu36-28SATO Tetsuya
NAGANO Yasushi58-06SUZUKI Hiro
TANAKA Atsushi50-14HIRAI Yu
WATANABE Keiichi33-31KURACHI Takayuki
TAKEISHI Takuya38-26OHTAKE Kosuke
WATAHIKI Kenta37-27TAKIGAWA Mitsuaki
OKUDA Tsuyoshi33-31WATANABE Keiichi
ARAKI Kentaro35-29KOBAYASHI Syunjiro
SANO Yoko46-18SATO Koichiro
SAKAMOTO Yutsuka39-25KOSHINO Kazuhiko
TERADA Kouki44-20TANAKA Atsushi
TESAKI Satoru36-28NAKANO Jo
KOIDE Satoshi50-14SUGISAKI Harumi
KOBAYASHI Manabu34-30OHTAKE Kosuke
KOBAYASHI Oh33-31YAMANOUCHI Atsushi
NOBUKAWA Hiroki45-19HOSHI Ryuichi
ISHIKAWA Akira36-28TAKIGAWA Mitsuaki
KURACHI Takayuki40-24SATO Tetsuya
MURAKAMI Takeshi52-12SAWADA Tomohiro
OHNO Atsuko53-11SUZUKI Hiro
NAKAJIMA Tetsuya38-26KOMAGATA Masayuki
NAGASAKI Hidekazu41-23OZAWA Kou
NAGANO Yasushiwon againstISHIBASHI Takuya
TSUKAMOTO Kazuma46-18KITSUKAWA Hayo
WATAHIKI Kenta40-24TAKEISHI Takuya
SUZUKI Yuta33-31HISHIYAMA Yuichi
HAMADA Kazuko51-13HIRAI Yu
KOMAGATA Masayuki45-19HAMADA Kazuko
SATO Koichiro33-31OKUDA Tsuyoshi
SAKAMOTO Yutsuka42-22ISHIKAWA Akira
YAMANOUCHI Atsushi33-31KITSUKAWA Hayo
TERADA Kouki35-29NAGANO Yasushi
TESAKI Satoru34-30KOBAYASHI Manabu
KOIDE Satoshi50-14SANO Yoko
SUGISAKI Harumi35-29KOBAYASHI Oh
ISHIBASHI Takuya41-23HOSHI Ryuichi
KURACHI Takayuki38-26SAWADA Tomohiro
MURAKAMI Takeshi41-23NOBUKAWA Hiroki
OHTAKE Kosuke42-22SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya33-31ARAKI Kentaro
NAKANO Jo48-16KOSHINO Kazuhiko
TSUKAMOTO Kazuma49-15OHNO Atsuko
TANAKA Atsushi34-30KOBAYASHI Syunjiro
HISHIYAMA Yuichi38-26TAKIGAWA Mitsuaki
TAKEISHI Takuya37-27OZAWA Kou
WATAHIKI Kenta33-31NAGASAKI Hidekazu
SUZUKI Hiro56-08HIRAI Yu
SUZUKI Yutawon againstWATANABE Keiichi
KITSUKAWA Hayo52-12HIRAI Yu
KOMAGATA Masayuki40-24NAGANO Yasushi
ARAKI Kentaro36-28ISHIBASHI Takuya
SATO Koichiro33-31KURACHI Takayuki
SATO Tetsuya39-25KOSHINO Kazuhiko
SAKAMOTO Yutsuka34-30TANAKA Atsushi
TESAKI Satoru35-29SUZUKI Yuta
KOBAYASHI Oh34-30SUZUKI Hiro
OZAWA Kou47-17KOBAYASHI Manabu
HOSHI Ryuichi46-18SUGISAKI Harumi
MURAKAMI Takeshi60-04KOIDE Satoshi
OHTAKE Kosuke55-09HAMADA Kazuko
OHNO Atsuko38-26ISHIKAWA Akira
TAKIGAWA Mitsuaki59-05YAMANOUCHI Atsushi
SAWADA Tomohiro41-23OKUDA Tsuyoshi
NAKAJIMA Tetsuya43-21TERADA Kouki
NAGASAKI Hidekazu41-23TSUKAMOTO Kazuma
WATANABE Keiichi41-23KOBAYASHI Syunjiro
HISHIYAMA Yuichi47-17NAKANO Jo
TAKEISHI Takuya45-19SANO Yoko
WATAHIKI Kenta40-24NOBUKAWA Hiroki
OKUDA Tsuyoshi38-26KOBAYASHI Oh
KITSUKAWA Hayo54-10HAMADA Kazuko
KOMAGATA Masayuki34-30KOIDE Satoshi
KOSHINO Kazuhiko54-10HIRAI Yu
SATO Koichiro48-16ARAKI Kentaro
SATO Tetsuya34-30KOBAYASHI Manabu
SANO Yoko43-21WATANABE Keiichi
TESAKI Satoru33-31SAKAMOTO Yutsuka
NOBUKAWA Hiroki39-25ISHIBASHI Takuya
SUGISAKI Harumi43-21OHNO Atsuko
OHTAKE Kosuke34-30KURACHI Takayuki
TAKIGAWA Mitsuaki56-08KOBAYASHI Syunjiro
NAKAJIMA Tetsuya36-28TAKEISHI Takuya
NAKANO Jo41-23ISHIKAWA Akira
NAGASAKI Hidekazu39-25TERADA Kouki
NAGANO Yasushi46-18TSUKAMOTO Kazuma
TANAKA Atsushi34-30OZAWA Kou
HISHIYAMA Yuichi34-30SAWADA Tomohiro
WATAHIKI Kenta33-31MURAKAMI Takeshi
SUZUKI Hiro44-20YAMANOUCHI Atsushi
SUZUKI Yuta50-14HOSHI Ryuichi
OKUDA Tsuyoshi35-29NAKANO Jo
KOMAGATA Masayuki37-27SATO Koichiro
KOSHINO Kazuhiko44-20ISHIKAWA Akira
SATO Tetsuya37-27KITSUKAWA Hayo
SANO Yoko44-20ARAKI Kentaro
SAKAMOTO Yutsuka49-15OHTAKE Kosuke
YAMANOUCHI Atsushi41-23HIRAI Yu
TERADA Kouki50-14SUZUKI Yuta
KOIDE Satoshi39-25TAKEISHI Takuya
KOBAYASHI Manabu57-07SUZUKI Hiro
KOBAYASHI Oh64-00OHNO Atsuko
KOBAYASHI Syunjiro53-11HAMADA Kazuko
OZAWA Kou36-28TSUKAMOTO Kazuma
NOBUKAWA Hiroki46-18TESAKI Satoru
HOSHI Ryuichi43-21WATANABE Keiichi
ISHIBASHI Takuya43-21SAWADA Tomohiro
TAKIGAWA Mitsuaki34-30KURACHI Takayuki
NAKAJIMA Tetsuya37-27WATAHIKI Kenta
NAGASAKI Hidekazu50-14MURAKAMI Takeshi
NAGANO Yasushi42-22HISHIYAMA Yuichi
TANAKA Atsushi45-19SUGISAKI Harumi