Ratings

19_Kansai_CH_A (Japan)
2008-11-02

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6970, KUDASHOU, takahiro, J, 7.0, 334
  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 6.0, 276
  6926, KANAI, kyousuke, J, 6.0, 249
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 5.0, 263
  5626, SATO, naohiro, J, 5.0, 260
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 5.0, 257
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 5.0, 255
  5526, UNO, toshihiro, J, 5.0, 250
 10096, WATANABE, hideki, J, 5.0, 243
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 5.0, 239
  6976, ASANO, yuki, J, 5.0, 195
  6911, KIBA, kenta, J, 4.0, 257
  6975, NOIRI, hisayasu, J, 4.0, 246
 10315, TERADA, siyouzi, J, 4.0, 244
  6805, SAKA, hiroshi, J, 4.0, 244
 10110, YODA, tsurumaki, J, 4.0, 234
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 228
 10361, SHIMAMINE, kawai, J, 4.0, 218
  6928, OKAWA, chieko, J, 4.0, 216
  5588, KOBAYASHI, yuko, J, 4.0, 205
  5671, OHNO, daisuke, J, 3.0, 260
 10039, MORIOKA, wataru, J, 3.0, 258
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 3.0, 246
 10042, KAWAKAMI, koji, J, 3.0, 228
  7082, MATUZAKA, katsuhiko , J, 3.0, 224
 10656, WAKU, shinsuke, J, 3.0, 219
  6982, KUMATSU, umehara, J, 3.0, 218
  5649, TOKUSHIMA, akira, J, 3.0, 215
  6929, IO, hideo, J, 3.0, 215
  5590, NAKAMURA, yuya, J, 3.0, 209
  6930, NISHIMINE, satoru, J, 3.0, 209
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 3.0, 208
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 207
  6996, SHIROGANE, tetsuya , J, 3.0, 205
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 3.0, 202
 10215, AIUCHI, housaka, J, 3.0, 192
 10182, KAWAKAMI, eiyo, J, 2.0, 208
 10209, UMEZAWA, tadaki, J, 2.0, 202
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 2.0, 191
 10040, ISHIBASHI, takuya, J, 2.0, 186
 10072, UCHIDA, kiyoyuki, J, 2.0, 174
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 2.0, 162
 10437, KONO, yuko, J, 2.0, 133
  5587, GOTO, hiroto, J, 1.0, 157
 10469, KUBO, hiraki, J, 1.0, 126
 10007, NAKAMURA, yuki, J, 1.0, 40
 10184, KASAI, yuta, J, 0.0, 145
 10559, KAMATANI, higashide, J, 0.0, 88

 

Here are all results.

2008-11-02: 19_Kansai_CH_A(Japan)
UNO Toshihiro49-15GOTO Hiroto
OKAMOTO Kazuki37-27SAKA Hiroshi
KONO Yuko37-27KASAI Yuta
SUGASE Takahiro63-01KAMATANI Higashide
KUBO Hiraki53-11WATANABE Hideki
KANAI Kyousuke33-31NOIRI Hisayasu
TAKANASHI Yusuke41-23MATSUYA Shinpei
TERADA Shiyouzi41-23SHIMAMINE Kawai
KOBAYASHI Ritsuko35-29UCHIDA Kiyoyuki
MATSUMOTO Hiroshi41-23ISHIBASHI Takuya
MATSUMOTO Kazunori39-25KUMATSU Umehara
MORIOKA Wataru53-11HIRABAYASHI Eiji
TOKUSHIMA Akira35-29SATO Naohiro
NISHIMINE Satoru33-31NAKAYAMA Takahiro
ASANO Yukiwon againstYOSHIDA Shigenobu
AIUCHI Housaka34-30OKI Shinsuke
OKAWA Chieko38-26NAKAMORI Hiroki
OHTAKE Kosuke34-30OHNO Daisuke
NAKAMURA Yuki40-24KAWAKAMI Eiyo
NAKAMURA Yuyawon againstIO Hideo
SHIROGANE Tetsuya45-19KAWAKAMI Koji
KIBA Kenta39-25MATSUZAKA Katsuhiko
WAKIMOTO Naoyuki39-25TSUCHIYA Keishiro
YODA Kazuya38-26UMEZAWA Tadaaki
OKAMOTO Kazuki45-19KONO Yuko
SUGASE Takahiro52-12KUBO Hiraki
YOSHIDA Shigenobu49-15IO Hideo
KANAI Kyousuke40-24NISHIMINE Satoru
TAKANASHI Yusuke45-19TERADA Shiyouzi
SATO Naohiro40-24UCHIDA Kiyoyuki
SAKA Hiroshi42-22KASAI Yuta
MATSUZAKA Katsuhiko47-17KAWAKAMI Eiyo
MATSUYA Shinpei52-12ISHIBASHI Takuya
MATSUMOTO Hiroshiwon againstSHIROGANE Tetsuya
MORIOKA Wataru41-23UNO Toshihiro
TOKUSHIMA Akira62-02KOBAYASHI Ritsuko
ASANO Yuki37-27NAKAMURA Yuya
OKAWA Chieko55-09YODA Kazuya
OHTAKE Kosuke45-19AIUCHI Housaka
OHNO Daisuke56-08OKI Shinsuke
NAKAMORI Hiroki49-15UMEZAWA Tadaaki
WATANABE Hideki43-21KAMATANI Higashide
TSUCHIYA Keishiro52-12KUMATSU Umehara
SHIMAMINE Kawai36-28KAWAKAMI Koji
HIRABAYASHI Eiji37-27GOTO Hiroto
KIBA Kenta43-21MATSUMOTO Kazunori
NOIRI Hisayasu51-13NAKAYAMA Takahiro
UNO Toshihiro38-26SAKA Hiroshi
OKAMOTO Kazukiwon againstKIBA Kenta
OKI Shinsuke56-08KUMATSU Umehara
SUGASE Takahiro64-00TOKUSHIMA Akira
YOSHIDA Shigenobu43-21SHIROGANE Tetsuya
KANAI Kyousuke33-31OHTAKE Kosuke
TAKANASHI Yusuke37-27WAKIMOTO Naoyuki
SATO Naohiro39-25KUBO Hiraki
TERADA Shiyouzi48-16MATSUMOTO Kazunori
MATSUYA Shinpei36-28MATSUZAKA Katsuhiko
MORIOKA Wataru55-09OKAWA Chieko
ISHIBASHI Takuya53-11KAMATANI Higashide
KAWAKAMI Eiyo38-26UMEZAWA Tadaaki
KAWAKAMI Koji34-30IO Hideo
ASANO Yuki35-29MATSUMOTO Hiroshi
AIUCHI Housaka36-28HIRABAYASHI Eiji
OHNO Daisuke53-11NOIRI Hisayasu
NAKAYAMA Takahiro39-25GOTO Hiroto
NAKAMORI Hiroki48-16TSUCHIYA Keishiro
WATANABE Hideki47-17KONO Yuko
SHIMAMINE Kawai37-27NISHIMINE Satoru
UCHIDA Kiyoyuki41-23KASAI Yuta
YODA Kazuya45-19KOBAYASHI Ritsuko
IO Hideo38-26KASAI Yuta
UNO Toshihiro40-24OHTAKE Kosuke
SUGASE Takahiro33-31MORIOKA Wataru
YOSHIDA Shigenobu41-23OHNO Daisuke
KUMATSU Umehara51-13KAMATANI Higashide
KANAI Kyousuke47-17ASANO Yuki
GOTO Hiroto41-23UMEZAWA Tadaaki
TAKANASHI Yusuke38-26OKAMOTO Kazuki
SATO Naohiro34-30TERADA Shiyouzi
SAKA Hiroshi42-22OKI Shinsuke
KOBAYASHI Ritsuko63-01KONO Yuko
MATSUYA Shinpei33-31WAKIMOTO Naoyuki
MATSUMOTO Hiroshi38-26OKAWA Chieko
NISHIMINE Satoru34-30KAWAKAMI Koji
AIUCHI Housaka35-29NAKAMURA Yuya
NAKAYAMA Takahiro34-30KAWAKAMI Eiyo
NAKAMORI Hiroki33-31KIBA Kenta
WATANABE Hideki39-25TOKUSHIMA Akira
TSUCHIYA Keishiro45-19KUBO Hiraki
SHIROGANE Tetsuya39-25MATSUZAKA Katsuhiko
HIRABAYASHI Eiji36-28MATSUMOTO Kazunori
NOIRI Hisayasu39-25UCHIDA Kiyoyuki
YODA Kazuya42-22SHIMAMINE Kawai
IO Hideo47-17KUBO Hiraki
UNO Toshihiro35-29MATSUYA Shinpei
OKAMOTO Kazuki40-24SATO Naohiro
OKI Shinsuke48-16UCHIDA Kiyoyuki
SUGASE Takahiro41-23TAKANASHI Yusuke
KUMATSU Umehara36-28KASAI Yuta
KANAI Kyousuke39-25YOSHIDA Shigenobu
SAKA Hiroshi47-17SHIROGANE Tetsuya
TERADA Shiyouzi46-18TSUCHIYA Keishiro
KOBAYASHI Ritsukowon againstNISHIMINE Satoru
MATSUMOTO Kazunori38-26KONO Yuko
KAWAKAMI Koji45-19KAWAKAMI Eiyo
ASANO Yuki37-27OHNO Daisuke
OHTAKE Kosuke53-11ISHIBASHI Takuya
NAKAMORI Hiroki38-26MORIOKA Wataru
NAKAMURA Yuya41-23TOKUSHIMA Akira
WATANABE Hideki43-21MATSUMOTO Hiroshi
SHIMAMINE Kawai35-29NAKAYAMA Takahiro
UMEZAWA Tadaaki37-27KAMATANI Higashide
HIRABAYASHI Eiji36-28MATSUZAKA Katsuhiko
KIBA Kenta46-18WAKIMOTO Naoyuki
NOIRI Hisayasu46-18OKAWA Chieko
YODA Kazuya47-17AIUCHI Housaka
IO Hideo40-24AIUCHI Housaka
OKAMOTO Kazuki35-29YODA Kazuya
KONO Yuko33-31KAWAKAMI Eiyo
SUGASE Takahiro39-25KANAI Kyousuke
TAKANASHI Yusuke47-17WATANABE Hideki
SATO Naohiro56-08MATSUYA Shinpei
KOBAYASHI Ritsuko33-31SHIMAMINE Kawai
MATSUZAKA Katsuhiko34-30KUMATSU Umehara
MATSUMOTO Hiroshi36-28NAKAMURA Yuya
TOKUSHIMA Akira40-24MATSUMOTO Kazunori
ISHIBASHI Takuya56-08NAKAYAMA Takahiro
ASANO Yuki34-30MORIOKA Wataru
OKAWA Chiekowon againstGOTO Hiroto
OHTAKE Kosuke38-26TERADA Shiyouzi
OHNO Daisuke41-23HIRABAYASHI Eiji
NAKAMORI Hiroki39-25UNO Toshihiro
TSUCHIYA Keishiro39-25KAWAKAMI Koji
UMEZAWA Tadaaki45-19KASAI Yuta
SHIROGANE Tetsuya39-25NISHIMINE Satoru
KIBA Kenta34-30YOSHIDA Shigenobu
NOIRI Hisayasu42-22SAKA Hiroshi
WAKIMOTO Naoyuki42-22OKI Shinsuke
UNO Toshihiro40-24YODA Kazuya
OKAMOTO Kazuki61-03ASANO Yuki
OKI Shinsuke33-31HIRABAYASHI Eiji
SUGASE Takahiro42-22NAKAMORI Hiroki
KUMATSU Umehara56-08NAKAYAMA Takahiro
KANAI Kyousukewon againstTAKANASHI Yusuke
SATO Naohiro38-26NOIRI Hisayasu
SAKA Hiroshi38-26YOSHIDA Shigenobu
TERADA Shiyouzi34-30OHNO Daisuke
MATSUZAKA Katsuhiko37-27AIUCHI Housaka
MATSUMOTO Hiroshi42-22MORIOKA Wataru
NISHIMINE Satoru34-30UMEZAWA Tadaaki
KAWAKAMI Eiyo49-15KAMATANI Higashide
KAWAKAMI Koji47-17GOTO Hiroto
OKAWA Chieko38-26MATSUYA Shinpei
OHTAKE Kosukewon againstKIBA Kenta
NAKAMURA Yuya52-12SHIROGANE Tetsuya
WATANABE Hideki43-21KOBAYASHI Ritsuko
TSUCHIYA Keishiro33-31ISHIBASHI Takuya
SHIMAMINE Kawai34-30TOKUSHIMA Akira
UCHIDA Kiyoyuki39-25MATSUMOTO Kazunori
WAKIMOTO Naoyuki51-13IO Hideo