Ratings

53_Shinagawa_Open (Japan)
2009-02-07

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 6.0, 240
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 234
  5590, NAKAMURA, yuya, J, 5.0, 227
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 4.0, 241
  5655, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 240
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 215
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 4.0, 214
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 209
  6840, TANAKA, syuntaro, J, 4.0, 203
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 4.0, 195
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 183
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 3.0, 215
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 207
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 197
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 3.0, 193
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 190
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 183
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 178
  5551, SUGISAKI, nemoto, J, 3.0, 174
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 3.0, 173
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 165
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 165
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 164
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 220
  5563, KURACHI, takayuki, J, 2.0, 218
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 192
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 191
 10032, KOBAYASHI, siyunzirou, J, 2.0, 180
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 2.0, 177
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 176
  6830, TAKAHASHI, kenji, J, 2.0, 158
  5555, SATO, tetsuya, J, 1.0, 127
 10654, URAKAWA, tomohide, J, 1.0, 123
  5517, WATANABE, hideaki, J, 0.0, 107
  5602, NAGAMATSU, yoshiyuki, J, 0.0, 54

 

Here are all results.

2009-02-07: 53_Shinagawa_Open(Japan)
SHIMONOSONO Kozo42-22KOBAYASHI Syunjiro
IWATA Hiroyuki41-23KOSHINO Kazuhiko
MIYAZAKI Yuji45-19TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKANASHI Yusuke37-27SUGISAKI Harumi
SATANI Tetsu40-24OKUDA Tsuyoshi
SATO Koichirowon againstISHIKAWA Akira
SATO Tetsuya34-30URAKAWA Tomohide
MATSUYA Shinpei39-25ISHIHARA Makoto
NAKAMURA Yuya39-25SUZUKI Yuta
NAKAJIMA Tetsuya45-19KOBAYASHI Manabu
NAGASHIMA Kazuhito41-23TANAKA Atsushi
TANAKA Shuntaro36-28TAKIGAWA Mitsuaki
WATANABE Keiichi35-29WATANABE Hideaki
IIJIMA Takamune44-20SANO Yoko
HISHIYAMA Yuichiwon againstNAGAMATSU Ryota
HAMADA Kikue44-20NAGAMATSU Yoshiyuki
TAKEISHI Takuya43-21KURACHI Takayuki
NAGAMATSU Ryota53-11URAKAWA Tomohide
OKUDA Tsuyoshi43-21KOSHINO Kazuhiko
IWATA Hiroyuki33-31NAGASHIMA Kazuhito
TAKANASHI Yusuke40-24NAKAMURA Yuya
SATANI Tetsu49-15MATSUYA Shinpei
SATO Koichiro36-28SATO Tetsuya
KOBAYASHI Manabu34-30SANO Yoko
SUGISAKI Harumi36-28TAKAHASHI Kanji
ISHIKAWA Akirawon againstHISHIYAMA Yuichi
KURACHI Takayuki60-04NAGAMATSU Yoshiyuki
TAKIGAWA Mitsuaki34-30WATANABE Hideaki
NAKAJIMA Tetsuya34-30MIYAZAKI Yuji
TANAKA Atsushi41-23KOBAYASHI Syunjiro
TANAKA Shuntaro44-20WATANABE Keiichi
IIJIMA Takamune34-30HAMADA Kikue
TAKEISHI Takuya50-14SHIMONOSONO Kozo
SUZUKI Yuta35-29ISHIHARA Makoto
IWATA Hiroyuki40-24SATO Koichiro
MIYAZAKI Yuji43-21KURACHI Takayuki
TAKAHASHI Kanji36-28KOSHINO Kazuhiko
TAKANASHI Yusuke43-21IIJIMA Takamune
SATANI Tetsu48-16TAKEISHI Takuya
KOBAYASHI Syunjiro37-27URAKAWA Tomohide
MATSUYA Shinpei36-28KOBAYASHI Manabu
SUGISAKI Harumi34-30HISHIYAMA Yuichi
ISHIHARA Makoto37-27SANO Yoko
TAKIGAWA Mitsuaki33-31SATO Tetsuya
NAKAMURA Yuya38-26OKUDA Tsuyoshi
NAKAJIMA Tetsuya41-23TANAKA Shuntaro
NAGASHIMA Kazuhito45-19NAGAMATSU Ryota
TANAKA Atsushi33-31SHIMONOSONO Kozo
HAMADA Kikue39-25ISHIKAWA Akira
TATSUMI-IIJIMA Yukiko47-17WATANABE Hideaki
SUZUKI Yuta41-23WATANABE Keiichi
OKUDA Tsuyoshi36-28KURACHI Takayuki
TAKANASHI Yusuke37-27SATANI Tetsu
KOSHINO Kazuhiko64-00NAGAMATSU Yoshiyuki
SANO Yoko33-31WATANABE Hideaki
KOBAYASHI Manabu41-23TAKAHASHI Kanji
MATSUYA Shinpei43-21TAKIGAWA Mitsuaki
ISHIHARA Makoto52-12SATO Tetsuya
ISHIKAWA Akira40-24NAGAMATSU Ryota
NAKAMURA Yuya36-28HAMADA Kikue
NAKAJIMA Tetsuya57-07IWATA Hiroyuki
NAGASHIMA Kazuhito38-26MIYAZAKI Yuji
TANAKA Shuntaro34-30TAKEISHI Takuya
WATANABE Keiichi36-28KOBAYASHI Syunjiro
IIJIMA Takamune43-21SUGISAKI Harumi
HISHIYAMA Yuichi44-20SHIMONOSONO Kozo
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23TANAKA Atsushi
SUZUKI Yuta39-25SATO Koichiro
URAKAWA Tomohide46-18NAGAMATSU Yoshiyuki
NAGAMATSU Ryota35-29KOSHINO Kazuhiko
SHIMONOSONO Kozo50-14SANO Yoko
IWATA Hiroyuki42-22MATSUYA Shinpei
TAKAHASHI Kanji40-24KURACHI Takayuki
TAKANASHI Yusuke46-18NAKAJIMA Tetsuya
SATO Koichiro39-25HISHIYAMA Yuichi
KOBAYASHI Manabuwon againstOKUDA Tsuyoshi
KOBAYASHI Syunjiro42-22SATO Tetsuya
ISHIHARA Makoto47-17MIYAZAKI Yuji
NAKAMURA Yuya40-24TANAKA Shuntaro
NAGASHIMA Kazuhitowon againstSATANI Tetsu
TANAKA Atsushi39-25ISHIKAWA Akira
WATANABE Keiichi40-24TAKIGAWA Mitsuaki
IIJIMA Takamune48-16SUZUKI Yuta
TAKEISHI Takuya41-23SUGISAKI Harumi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko44-20HAMADA Kikue
NAGAMATSU Ryota44-20SHIMONOSONO Kozo
OKUDA Tsuyoshi36-28HISHIYAMA Yuichi
MIYAZAKI Yuji54-10WATANABE Keiichi
TAKANASHI Yusuke37-27NAGASHIMA Kazuhito
KOSHINO Kazuhiko55-09URAKAWA Tomohide
SATANI Tetsu44-20IWATA Hiroyuki
SATO Koichiro53-11KOBAYASHI Manabu
SANO Yoko52-12NAGAMATSU Yoshiyuki
MATSUYA Shinpei40-24TANAKA Atsushi
SUGISAKI Harumi33-31HAMADA Kikue
ISHIHARA Makoto51-13TAKEISHI Takuya
ISHIKAWA Akira36-28KOBAYASHI Syunjiro
KURACHI Takayuki64-00WATANABE Hideaki
TAKIGAWA Mitsuaki33-31TAKAHASHI Kanji
NAKAMURA Yuya50-14TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAKAJIMA Tetsuya39-25IIJIMA Takamune
TANAKA Shuntaro42-22SUZUKI Yuta