Ratings

60_Shinagawa_open (Japan)
2009-10-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 228
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 5.0, 225
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 5.0, 220
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 5.0, 194
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 227
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.0, 215
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 4.0, 203
  5599, UETA, konya, J, 4.0, 203
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 200
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 4.0, 194
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 4.0, 194
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 4.0, 183
 10727, AKASHI, tomone, J, 4.0, 161
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 197
 10104, HAGIKURA, joe, J, 3.0, 193
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 3.0, 192
  5595, KURAMOCHI, yuta, J, 3.0, 191
 10901, TANIZAWA, biri, J, 3.0, 189
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 188
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 187
  5542, KEISUKE, yu, J, 3.0, 172
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 3.0, 170
  6862, KORE, ayati, J, 2.0, 192
 10820, ASO, DAISUKE, , J, 2.0, 189
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 2.0, 188
 10391, TAKANO, satoshi, J, 2.0, 186
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 2.0, 186
 10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 2.0, 181
  5535, IIJIMA, takamune, J, 2.0, 180
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 179
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 176
  6865, KORE, hidenobu, J, 2.0, 167
 10840, IMOTO, wataru, J, 2.0, 158
  5547, HINO, atsuko, J, 1.0, 198
  5691, TANIDA, keiko, J, 1.0, 177
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 1.0, 154
 10885, SHIBASAKI, lily, J, 1.0, 130
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 1.0, 67

 

Here are all results.

2009-10-03: 60_Shinagawa_open(Japan)
NAGASAKI Hidekazu40-24KOIDE Satoshi
MIYAZAKI Yuji40-24SANO Yoko
TAKANASHI Yusuke41-23UEDA Mikiya
NAGASHIMA Kazuhito36-28NAKAMORI Chiaki
NAKAJIMA Tetsuya41-23AKASHI Tomone
KURACHI Takayuki38-26IMOTO Wataru
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29TOKI Yugo
YAMAZAKI Nobuyuki35-29HAMADA Kikue
SHIMIZU Kouichi37-27ASOU Daisuke
IWATA Hiroyuki35-29ISHIKAWA Akira
TANIZAWA Misato37-27SHIMONOSONO Kozo
KOBAYASHI Oh38-26TOKI Hidenobu
HISHIYAMA Yuichi33-31SUZUKI Yuta
HAGIKURA Yutaka33-31MATSUYA Shinpei
IIJIMA Takamune34-30KOBAYASHI Manabu
ENOMOTO Hiroyuki36-28KURAMOCHI Yuta
TAKANO Satoshi33-31OHNO Atsuko
SAKURAI Takeuchi33-31TANIDA Keiko
NAGASAKI Hidekazu37-27MIYAZAKI Yuji
TAKANASHI Yusuke33-31NAKAJIMA Tetsuya
NAGASHIMA Kazuhitowon againstENOMOTO Hiroyuki
UEDA Mikiya39-25KOIDE Satoshi
YAMAZAKI Nobuyuki40-24SHIBASAKI Lily
SANO Yoko35-29TOKI Hidenobu
IWATA Hiroyuki38-25TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TANIZAWA Misato44-19SHIMIZU Kouichi
KOBAYASHI Oh42-22KURACHI Takayuki
HISHIYAMA Yuichi34-30SAKURAI Takeuchi
KURAMOCHI Yuta42-22ISHIKAWA Akira
KOBAYASHI Manabu34-30OHNO Atsuko
SHIMONOSONO Kozo36-28IMOTO Wataru
ASOU Daisuke35-29NAKAMORI Chiaki
TOKI Yugo40-24HAMADA Kikue
SUZUKI Yuta40-24TANIDA Keiko
IIJIMA Takamune33-31HAGIKURA Yutaka
MATSUYA Shinpei35-29TAKANO Satoshi
NAGASAKI Hidekazuwon againstTAKANASHI Yusuke
MIYAZAKI Yuji44-19KURAMOCHI Yuta
NAGASHIMA Kazuhito34-30NAKAJIMA Tetsuya
AKASHI Tomone33-31OHNO Atsuko
KURACHI Takayuki43-21SHIMIZU Kouichi
UEDA Mikiya42-22SAKURAI Takeuchi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23SHIMONOSONO Kozo
YAMAZAKI Nobuyuki37-27IWATA Hiroyuki
NAKAMORI Chiaki40-24TOKI Hidenobu
SANO Yoko37-27TAKANO Satoshi
TANIZAWA Misato44-20KOBAYASHI Oh
HISHIYAMA Yuichi39-25IIJIMA Takamune
HAGIKURA Yutakawon againstTOKI Yugo
KOBAYASHI Manabu39-25MATSUYA Shinpei
ASOU Daisuke45-19SHIBASAKI Lily
SUZUKI Yuta35-29ENOMOTO Hiroyuki
ISHIKAWA Akira36-28IMOTO Wataru
HAMADA Kikue33-31TANIDA Keiko
NAGASAKI Hidekazu40-24TANIZAWA Misato
MIYAZAKI Yuji33-31HISHIYAMA Yuichi
TAKANASHI Yusuke34-30IWATA Hiroyuki
NAGASHIMA Kazuhito34-30YAMAZAKI Nobuyuki
AKASHI Tomone37-27HAGIKURA Yutaka
NAKAJIMA Tetsuya43-21ENOMOTO Hiroyuki
KURACHI Takayuki38-26KOBAYASHI Manabu
KOIDE Satoshi42-22SAKURAI Takeuchi
UEDA Mikiya35-29SUZUKI Yuta
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31IIJIMA Takamune
NAKAMORI Chiaki37-27MATSUYA Shinpei
SANO Yoko34-30TOKI Yugo
SHIMIZU Kouichi36-28HAMADA Kikue
KOBAYASHI Oh40-23ASOU Daisuke
SHIMONOSONO Kozo35-29KURAMOCHI Yuta
ISHIKAWA Akira34-30TAKANO Satoshi
TOKI Hidenobuwon againstOHNO Atsuko
TANIDA Keiko40-24SHIBASAKI Lily
MIYAZAKI Yuji45-19TANIZAWA Misato
TAKANASHI Yusuke44-20KOBAYASHI Oh
NAGASHIMA Kazuhito33-31NAGASAKI Hidekazu
AKASHI Tomone34-30IWATA Hiroyuki
NAKAJIMA Tetsuya39-25SUZUKI Yuta
KOIDE Satoshi33-31TANIDA Kunihiko
UEDA Mikiya34-30HISHIYAMA Yuichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26SANO Yoko
YAMAZAKI Nobuyuki33-31KURACHI Takayuki
NAKAMORI Chiaki37-27IIJIMA Takamune
SHIMIZU Kouichi34-30ISHIKAWA Akira
IMOTO Wataru34-30MATSUYA Shinpei
KURAMOCHI Yuta39-25TANIDA Keiko
KOBAYASHI Manabuwon againstASOU Daisuke
SHIMONOSONO Kozo33-31HAGIKURA Yutaka
ENOMOTO Hiroyuki36-28TOKI Yugo
TAKANO Satoshi45-19TOKI Hidenobu
SHIBASAKI Lily33-31HAMADA Kikue
OHNO Atsuko44-20SAKURAI Takeuchi
NAGASAKI Hidekazu45-19YAMAZAKI Nobuyuki
MIYAZAKI Yuji39-25NAGASHIMA Kazuhito
TAKANASHI Yusuke36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
AKASHI Tomone34-30UEDA Mikiya
NAKAJIMA Tetsuya43-21TANIZAWA Misato
KURACHI Takayuki43-21HISHIYAMA Yuichi
KOIDE Satoshi48-16SHIMONOSONO Kozo
NAKAMORI Chiakiwon againstKOBAYASHI Oh
SANO Yoko38-26KOBAYASHI Manabu
SHIMIZU Kouichi36-28SUZUKI Yuta
IWATA Hiroyuki37-27ASOU Daisuke
TANIDA Kunihiko36-28ENOMOTO Hiroyuki
HAGIKURA Yutaka39-25ISHIKAWA Akira
IMOTO Wataru42-22TAKANO Satoshi
KURAMOCHI Yuta34-30IIJIMA Takamune
TOKI Yugo34-30SHIBASAKI Lily
MATSUYA Shinpei38-26TANIDA Keiko
HAMADA Kikue34-30OHNO Atsuko
TOKI Hidenobu37-27SAKURAI Takeuchi