Ratings

59_Chiyarenshi (Japan)
2010-03-13

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 6.0, 230
 11123, KOYANAGI, takashi, J, 5.0, 229
  5643, SANO, fujiwara, J, 5.0, 217
 10840, IMOTO, wataru, J, 5.0, 208
  6866, SOMEYA, shingo, J, 4.0, 213
  6862, KORE, ayati, J, 4.0, 213
 10901, TANIZAWA, misato, J, 4.0, 212
  5630, TANAKA, syu, J, 4.0, 209
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 4.0, 204
 10422, MITO, hiiro, J, 4.0, 203
  5618, KATO, tomihiro, J, 4.0, 203
  5622, KAWAGUCHI, genki, J, 4.0, 193
  6900, HATENA, akijima, J, 3.0, 202
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 200
  5667, SATO, ryu, J, 3.0, 199
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 198
 10676, NAKANISHI, ryouta, J, 3.0, 194
  5674, TAKEYUKI, ide, J, 3.0, 189
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 183
 10550, ICHIMURA, hiroki, J, 3.0, 181
  6863, SATO, yutaka, J, 3.0, 180
  4004, SANO, yoko, J, 3.0, 177
  5547, OHNO, atsuko, J, 3.0, 177
 11054, IWAKURA, hirata, J, 3.0, 163
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 2.0, 188
  5545, KOBAYASI, manabu, J, 2.0, 179
  6865, KORE, hidenobu, J, 2.0, 178
 11201, NAKANISHI, ryuichiro, J, 2.0, 161
 11334, TAMAYA, gun, J, 2.0, 160
  5542, KOIDE, satoshi, J, 2.0, 160
 10998, HIDESATO, ryo, J, 2.0, 156
 10906, UMEMURA, yuji, J, 1.0, 164
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 1.0, 144
 10968, FURUTA, naoki, J, 1.0, 136
 11111, KODAMA, takeru, J, 1.0, 128
 11112, KODAMA, wataru, J, 1.0, 122
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 0.0, 132
  5665, KAWAGUCHI, yuuki, J, 0.0, 124

 

Here are all results.

2010-03-13: 59_Chiyarenshi(Japan)
NAGAMATSU Ryota41-23KOBAYASHI Oh
IMOTO Wataru34-30TANIZAWA Misato
TSUKAMOTO Kazuma44-20TAKEYUKI Ide
TOKI Yugo42-22TAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Amane39-25TOKI Hidenobu
KAWAGUCHI Genki37-27SATO Ryu
KAWAGUCHI Hayato47-17OHNO Atsuko
OHTAKE Kosuke35-29KAWAGUCHI Yuuki
WATANABE Keiichi33-31OHUCHI Yasuhiro
SATO Yutaka39-25SANO Yoko
UMEMURA Yuji48-16IWAKURA Hiroaki
KOBAYASHI Manabu35-29KATO Tomihiro
KOYANAGI Takashi44-19NAKANISHI Ryouta
SANO Joichiro44-20TAKADA Ryo
SOMEYA Shingo40-24FURUTA Naoki
MITO Hiiro41-22KODAMA Wataru
HATENA Akijima40-24TAYAMA Tsubasa
ICHIMURA Hiroki43-21KODAMA Takeru
NAGAMATSU Ryota45-19SATO Yutaka
IMOTO Wataru41-23WATANABE Keiichi
TANIZAWA Misato42-22OHUCHI Yasuhiro
TSUKAMOTO Kazuma37-27TOKI Yugo
KATO Tomihiro39-25KAWAGUCHI Yuuki
KAWAGUCHI Genki64-00TANAKA Amane
KAWAGUCHI Hayato33-31UMEMURA Yuji
OHTAKE Kosuke38-26KOBAYASHI Manabu
SATO Ryu36-28KOIDE Satoshi
OHNO Atsuko33-31TAKEYUKI Ide
TOKI Hidenobu37-27SANO Yoko
TAKIGAWA Mitsuaki39-25KOBAYASHI Oh
SANO Joichiro36-28KOYANAGI Takashi
SOMEYA Shingo35-29HATENA Akijima
NAKANISHI Ryouta39-25KODAMA Takeru
NAKANISHI Ryuichiro38-26TAYAMA Tsubasa
ICHIMURA Hiroki36-28MITO Hiiro
FURUTA Naoki36-28KODAMA Wataru
NAGAMATSU Ryota34-30KAWAGUCHI Hayato
IMOTO Wataru64-00TSUKAMOTO Kazuma
TANIZAWA Misato37-27TOKI Yugo
TANAKA Amane34-30UMEMURA Yuji
KATO Tomihiro34-30SATO Ryu
IWAKURA Hiroaki43-21KAWAGUCHI Yuuki
OHTAKE Kosuke34-30KAWAGUCHI Genki
WATANABE Keiichi34-30OHNO Atsuko
SATO Yutaka38-26TAKIGAWA Mitsuaki
TAKEYUKI Ide41-23KOIDE Satoshi
SANO Yoko35-29OHUCHI Yasuhiro
KOBAYASHI Manabu38-26TOKI Hidenobu
KOYANAGI Takashi42-22MITO Hiiro
SANO Joichiro38-26ICHIMURA Hiroki
SOMEYA Shingo39-25NAKANISHI Ryuichiro
HATENA Akijima41-23FURUTA Naoki
NAKANISHI Ryouta43-21TAKADA Ryo
KODAMA Wataru33-31TAYAMA Tsubasa
NAGAMATSU Ryota34-30IMOTO Wataru
TANIZAWA Misato39-25KAWAGUCHI Hayato
TSUKAMOTO Kazuma64-00OHTAKE Kosuke
TOKI Yugo37-27SATO Ryu
KATO Tomihiro35-29TANAKA Amane
KAWAGUCHI Genki33-31KOBAYASHI Manabu
IWAKURA Hiroaki44-20SATO Yutaka
WATANABE Keiichi64-00UMEMURA Yuji
OHNO Atsuko36-28KOBAYASHI Oh
SANO Yoko36-28TAKIGAWA Mitsuaki
OHUCHI Yasuhiro35-29KOIDE Satoshi
TOKI Hidenobu38-26TAKEYUKI Ide
KOYANAGI Takashi36-28HATENA Akijima
SANO Joichiro35-29SOMEYA Shingo
MITO Hiiro34-30NAKANISHI Ryuichiro
NAKANISHI Ryouta43-21ICHIMURA Hiroki
TAKADA Ryo41-22KODAMA Wataru
KODAMA Takeru38-26FURUTA Naoki
NAGAMATSU Ryota34-30TANIZAWA Misato
IMOTO Wataru35-29OHTAKE Kosuke
TSUKAMOTO Kazuma37-27KAWAGUCHI Genki
TOKI Yugo43-21SANO Yoko
TANAKA Amane40-24KOBAYASHI Manabu
KATO Tomihiro38-26KAWAGUCHI Hayato
IWAKURA Hiroaki33-31WATANABE Keiichi
SATO Ryu38-26OHNO Atsuko
SATO Yutaka35-29TOKI Hidenobu
TAKEYUKI Ide37-27KAWAGUCHI Yuuki
OHUCHI Yasuhiro41-23UMEMURA Yuji
KOIDE Satoshi38-26KOBAYASHI Oh
KOYANAGI Takashi36-28SOMEYA Shingo
SANO Joichiro36-28NAKANISHI Ryouta
MITO Hiiro42-22KODAMA Takeru
ICHIMURA Hiroki34-30HATENA Akijima
TAKADA Ryo44-20NAKANISHI Ryuichiro
TAYAMA Tsubasa37-27FURUTA Naoki
NAGAMATSU Ryota42-22TSUKAMOTO Kazuma
IMOTO Wataru36-28KATO Tomihiro
TANIZAWA Misato34-30OHTAKE Kosuke
TOKI Yugo37-27IWAKURA Hiroaki
TANAKA Amane35-29SATO Yutaka
KAWAGUCHI Genki34-30WATANABE Keiichi
KAWAGUCHI Hayato39-25KOBAYASHI Manabu
SATO Ryu41-23TOKI Hidenobu
TAKEYUKI Ide34-30OHUCHI Yasuhiro
OHNO Atsuko35-29TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Yoko33-30KOBAYASHI Oh
KOIDE Satoshi42-22KAWAGUCHI Yuuki
KOYANAGI Takashi43-21ICHIMURA Hiroki
SOMEYA Shingo42-22NAKANISHI Ryouta
MITO Hiiro36-28SANO Joichiro
HATENA Akijima34-30TAKADA Ryo
NAKANISHI Ryuichiro48-16KODAMA Wataru
TAYAMA Tsubasa42-22KODAMA Takeru