Ratings

YUKA Takaaki (Japan)

Japanese name(s): 杉下孝明
77 tournaments
416 results
Player ID: 10087
2020-02-22: 3_Fukuroi_open(Japan)
YUKA Takaaki43-21TAGUCHI Amane
YUKA Takaaki42-22MIZUNO Keigo
YUKA Takaaki46-18MATSUMOTO Sora
FUJITA Takeshi53-11YUKA Takaaki
TAGUCHI Shinya36-28YUKA Takaaki
SHIOSAWA Kousuke48-16YUKA Takaaki
2020-01-26: 97_Hamamatsu_meeting(Japan)
WATANABE Osuke35-29YUKA Takaaki
MATSUMOTO Sora37-27YUKA Takaaki
MIZUNO Keigo43-21YUKA Takaaki
YUKA Takaaki37-27WATANABE Masaka
IWASAKI Masaaki53-11YUKA Takaaki
YUKA Takaaki37-27MATSUMOTO Riku
2019-12-28: 96_Hamamatsu_meeting(Japan)
MIZUNO Keigo34-30YUKA Takaaki
YUKA Takaaki52-12KAWATA Tetsu
YUKA Takaaki47-17FUJIMOTO Masaki
MATSUMOTO Sora35-29YUKA Takaaki
YUKA Takaaki33-31OKUDAIRA Fuyumi
YUKA Takaaki43-21MATSUMOTO Kuichi
2019-11-17: 2 Fukuroi open(Japan)
YUKA Takaaki38-26FUJITA Koichi
YUKA Takaaki50-14MATSUMOTO Riku
MATSUMOTO Kuichi39-25YUKA Takaaki
YUKA Takaaki37-27MATSUMOTO Sora
YUKA Takaaki37-27WATANABE Osuke
2019-10-20: 1 Fukuroi open(Japan)
NAKANISHI Tsugi34-30YUKA Takaaki
WATANABE Osuke40-24YUKA Takaaki
YUKA Takaaki38-26FUJITA Toshiko
MATSUMOTO Riku38-26YUKA Takaaki
FUJITA Koichi33-31YUKA Takaaki
2019-09-23: 95_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki43-21YOSHIKAWA Chiaki
ARAKI Yasuyuki50-14YUKA Takaaki
YUKA Takaaki55-09HASEGAWA Toshi
KATOKO Isamu44-20YUKA Takaaki
YUKA Takaaki44-20MATSUMOTO Kuichi
SHIMOMURA Shiki64-00YUKA Takaaki
MIZUNO Keigo44-20YUKA Takaaki
2019-09-15: 13_Shizuoka_open(Japan)
IWASAKI Masaaki41-23YUKA Takaaki
YUKA Takaaki42-22ONODA Katsuo
YUKA Takaaki51-13ABE Yoichi
KURITA Huzio39-25YUKA Takaaki
ISHIGAMI Etsuo46-18YUKA Takaaki
YUKA Takaaki54-10FUJITA Koichi
YUKA Takaaki43-21HASEGAWA Toshi
2019-08-24: 94_Hamamatsu_meeting(Japan)
SANO Hirotaka39-25YUKA Takaaki
YUKA Takaaki36-28MATSUMOTO Kuichi
YUKA Takaaki35-29HASEGAWA Toshi
MATSUMOTO Riku48-16YUKA Takaaki
YUKA Takaaki39-25NAKANISHI Tsugi
FUJITA Takeshi50-14YUKA Takaaki
2019-07-15: 93_Hamamatsu_meeting(Japan)
FUJITA Koichi39-25YUKA Takaaki
YUKA Takaaki43-21OISHI Hiroto
FUJITA Takeshi54-10YUKA Takaaki
KATOKO Koko39-25YUKA Takaaki
YUKA Takaaki52-12NOGUCHI Kiyouko
MATSUMOTO Sora41-23YUKA Takaaki
2019-06-22: 92_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki33-31NAKANISHI Tsugi
KAWAI Shinobu36-28YUKA Takaaki
YUKA Takaaki53-11KAWATA Tetsu
YUKA Takaaki37-27MATSUMOTO Riku
FUJITA Takeshi36-28YUKA Takaaki
OKUDAIRA Akio42-22YUKA Takaaki
2019-05-04: 49_blue_sky_conference(Japan)
MATSUMOTO Sora49-15YUKA Takaaki
YUKA Takaaki44-20SUZUKI Takao
YUKA Takaaki57-07OTA Tokiko
TAKAGI Yosuke48-16YUKA Takaaki
YUKA Takaaki36-28MATSUMOTO Kuichi
TANAKA Junji34-30YUKA Takaaki
2019-04-25: 30_Shizuoka_Festival_13_Shizuoka_open(Japan)
SANO Hirotaka51-13YUKA Takaaki
YUKA Takaaki48-16HASEGAWA Toshi
YUKA Takaaki52-12ABE Yoichi
IWASAKI Masaaki49-15YUKA Takaaki
YUKA Takaaki37-27ISHIGAMI Etsuo
2019-03-30: 91_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki47-17FUJITA Koichi
OHTSUBO Hidetaka40-24YUKA Takaaki
TOMOTA Yusuke49-15YUKA Takaaki
OSIHI Akira40-24YUKA Takaaki
FUJITA Takeshi51-13YUKA Takaaki
2018-11-04: 47_All_Japan_Tokai_prelim(Japan)
YUKA Takaaki44-20MAEDA Shikari
NAMIKI Kazunari36-28YUKA Takaaki
MATSUMOTO Sora50-14YUKA Takaaki
ISOBE Mikio34-30YUKA Takaaki
YUKA Takaaki47-17UKAI Takane
YUKA Takaaki45-19NAKAYAMA Takahiro
2018-09-16: 12_Shizuoka_open(Japan)
YUKA Takaaki51-13MAKITA Shoichi
SUGIYAMA Mitsuaki35-29YUKA Takaaki
YUKA Takaaki50-14FUJITA Koichi
YUKA Takaaki50-14SUGIYAMA Akemi
YUKA Takaaki51-13HASEGAWA Toshi
IWASAKI Masaaki39-25YUKA Takaaki
2018-08-11: 90_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki38-26NAMIKI Aoi
HASEGAWA Toshi36-28YUKA Takaaki
OSIHI Akira32-32YUKA Takaaki
YUKA Takaaki48-16NOGUCHI Kiyouko
YUKA Takaaki34-30FUJIMOTO Kenta
2018-04-21: 29_Shizuoka_festival(Japan)
YUKA Takaaki49-15MAEZIMA Tomiko
ENOMOTO Hiroyuki39-25YUKA Takaaki
YUKA Takaaki39-25ONODA Katsuo
YUKA Takaaki43-21KAWATA Tetsu
YUKA Takaaki39-25ABE Yoichi
KURITA Huzio48-16YUKA Takaaki
2017-09-17: 11_Shizuoka_open(Japan)
SUGIYAMA Akemi44-20YUKA Takaaki
YUKA Takaaki40-24ONODA Katsuo
YUKA Takaaki50-14ABE Yoichi
KURITA Huzio34-30YUKA Takaaki
YUKA Takaaki53-11FUJITA Koichi
2017-08-12: 89_Hamamatsu_meeting(Japan)
FUJIMOTO Masaki39-25YUKA Takaaki
YUKA Takaaki45-19ABE Yoichi
OSIHI Akira35-29YUKA Takaaki
YUKA Takaaki53-11UEDA Hirosuki
ARAKI Yasuyuki48-16YUKA Takaaki
YUKA Takaaki49-15MIZUNO Keigo
2017-06-18: 45_All_Japan_Tokai_prelim(Japan)
YUKA Takaaki50-14UKAI Takane
TANAKA Atsushi53-11YUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstMUKAI Daisuke
YUKA Takaaki49-15ABE Yoichi
ITO Azumi38-26YUKA Takaaki
YUKA Takaaki56-08KAWATA Tetsu
2017-05-04: 47_Blue_Sky_conf(Japan)
ARAKI Yasuyuki41-23YUKA Takaaki
YUKA Takaaki40-24ARAKI Yasuyuki
YUKA Takaaki56-08OZAKI Yoshito
OZAKI Yoshito44-20YUKA Takaaki
KOZUKA Katsuhiko36-28YUKA Takaaki
YUKA Takaaki52-12KOZUKA Katsuhiko
FUJITA Takeshi41-23YUKA Takaaki
2017-04-22: 28_Shizuoka_festival(Japan)
SUZUKI Takao42-22YUKA Takaaki
HASEGAWA Toshi53-11YUKA Takaaki
SUGIYAMA Mitsuaki48-16YUKA Takaaki
YUKA Takaaki44-20ISHIGAMI Etsuo
2016-09-18: 10_Shizuoka_open(Japan)
YUKA Takaaki61-03OKABE Michiaki
YUKA Takaaki44-20MAEZIMA Tomiko
YUKA Takaaki48-16FUJITA Koichi
SATO Masuo56-08YUKA Takaaki
YUKA Takaaki41-23ONODA Katsuo
YUKA Takaaki51-13SATO Masuo
2016-08-11: 88_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki45-19FUJITA Koichi
OHTSUBO Hidetaka40-24YUKA Takaaki
FUJITA Takeshi37-27YUKA Takaaki
KAWAMURA Yoshihiro52-12YUKA Takaaki
YUKA Takaaki58-06HASEGAWA Toshi
2016-06-05: 44_All_Japan_Tokai_prelim(Japan)
YUKA Takaaki42-22IWASAKI Masaaki
SANO Hirotaka51-13YUKA Takaaki
YUKA Takaaki37-27YOSHIKAWA Chiaki
YUKA Takaaki42-22FUJITA Koichi
ARAKI Yasuyuki52-12YUKA Takaaki
YUKA Takaaki58-06HASEGAWA Toshi
2016-04-09: Shizuoka_championship_2016(Japan)
SUZUKI Takao34-30YUKA Takaaki
YUKA Takaaki38-26FUJITA Koichi
YUKA Takaaki58-06KAWATA Tetsu
SATO Masuo57-07YUKA Takaaki
ONODA Katsuo33-31YUKA Takaaki
2016-03-19: 37_Meijin_masters(Japan)
MATSUMOTO Kazunoriwon againstYUKA Takaaki
TAKEDA Kyokowon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstYASUI Tsugo
SUGIYAMA Akemiwon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstKUKATSU Yutsuka
2015-04-26: 45_Blue_Sky_conference(Japan)
YUKA Takaaki39-25FUJITA Koichi
ARAKI Yasuyuki45-19YUKA Takaaki
IWASAKI Masaaki51-13YUKA Takaaki
YUKA Takaaki32-32OZAKI Yoshito
KOZUKA Katsuhiko57-07YUKA Takaaki
YUKA Takaaki34-30TAKESHIMA Sakihiro
2015-03-29: 85_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki54-10HASEGAWA Toshi
SUZUKI Takahiro38-26YUKA Takaaki
YUKA Takaaki33-31MUKAI Daisuke
FUJITA Takeshi35-29YUKA Takaaki
TANAKA Atsushi56-08YUKA Takaaki
2014-09-14: 6_Silver_tournament(Japan)
YUKA Takaaki41-23OTA Keiichi
YUKA Takaaki51-13OTA Tokiko
YUKA Takaaki43-21SUGIYAMA Akemi
YUKA Takaaki32-32SATO Masuo
SHIBATA Kenichirou38-26YUKA Takaaki
YUKA Takaaki37-27MAEZIMA Tomiko
2014-08-17: 84_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki43-21TAKESHIMA Sakihiro
SUZUKI Takahiro44-20YUKA Takaaki
TOMOTA Yusuke43-21YUKA Takaaki
YUKA Takaaki41-23KATAOKA Yuichi
SANO Hirotaka39-25YUKA Takaaki
2014-06-08: 42_All_Japan_Hamamatsu_prelim(Japan)
ENOMOTO Hiroyuki49-15YUKA Takaaki
YOSHIKAWA Chiaki34-30YUKA Takaaki
MUKAI Daisuke39-25YUKA Takaaki
YUKA Takaaki51-13HASEGAWA Toshi
YUKA Takaaki54-10OTA Tokiko
2014-04-27: 44_Blue_sky_conference(Japan)
YUKA Takaaki37-27ARIBA Naoki
YUKA Takaaki45-19YOSHIKAWA Chiaki
MATSUMOTO Hiroyuki42-22YUKA Takaaki
YUKA Takaaki50-14OTA You
NAMIKI Kazunari41-23YUKA Takaaki
ARAKI Yasuyuki53-11YUKA Takaaki
2014-04-26: 25_festival_othello_conf(Japan)
YUKA Takaaki49-15SUZUKI Toyoharu
YUKA Takaaki45-19KAWATA Tetsu
YUKA Takaaki36-28MAEZIMA Tomiko
YUKA Takaaki41-23SATO Masuo
NAGAYA Toshiko35-29YUKA Takaaki
2014-03-30: 83_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki39-25KAWAMURA Toyoto
YUKA Takaaki52-12FUJITA Shouta
FUKASAWA Keisuke52-12YUKA Takaaki
YUKA Takaaki40-24NAGAYA Toshiko
YUKA Takaaki39-25HASEGAWA Toshi
2014-01-04: 82_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki32-32OZAKI Yoshito
YUKA Takaaki45-19KAWAMURA Toyoto
TSUKAMOTO Hiroaki41-23YUKA Takaaki
NAGAO Hiroto34-30YUKA Takaaki
YOSHIKAWA Chiaki38-26YUKA Takaaki
2013-09-15: 5_Silver_tournament(Japan)
YUKA Takaaki52-12HASEGAWA Hideko
YUKA Takaaki37-27SUGIYAMA Mitsuaki
SUGIYAMA Akemi52-12YUKA Takaaki
YUKA Takaaki33-31MAEZIMA Tomiko
SATO Masuo40-24YUKA Takaaki
YUKA Takaaki37-27FUJITA Koichi
2013-08-11: 81_Hamamatsu_meeting(Japan)
OZAKI Yoshito35-29YUKA Takaaki
YUKA Takaaki55-09NAGAYA Toshiko
YOSHIKAWA Chiaki37-27YUKA Takaaki
YUKA Takaaki44-20KAWAMURA Yoshihiro
KAZUHISA Tagami51-13YUKA Takaaki
2013-05-18: 24_festival_othello_conf(Japan)
YUKA Takaaki53-11FUJITA Shouta
YUKA Takaaki41-23SATO Masuo
YUKA Takaaki43-21ONODA Katsuo
FUJITA Koichi32-32YUKA Takaaki
SUGIYAMA Mitsuaki43-21YUKA Takaaki
2013-05-06: 43_blue_sky_conference(Japan)
YUKA Takaaki50-14TAYAMA Tsubasa
KAZUHISA Tagami50-14YUKA Takaaki
YUKA Takaaki54-10OTA Tokiko
TAKAGI Yosuke45-19YUKA Takaaki
SAKURAI Yuka43-21YUKA Takaaki
YUKA Takaaki51-13KAWAMURA Toyoto
2013-04-07: 80_Hamamatsu_meeting(Japan)
FUJITA Takeshi43-21YUKA Takaaki
YUKA Takaaki54-10YAMAGUCHI Naoki
ARAKI Yasuyuki48-16YUKA Takaaki
OZAKI Yoshito52-12YUKA Takaaki
YUKA Takaaki52-12OYAMA Kazuma
2013-01-06: 79_Hamamatsu_meeting(Japan)
KOBAYASHI Manabu35-29YUKA Takaaki
FUJITA Koichi32-32YUKA Takaaki
HASEGAWA Toshi33-31YUKA Takaaki
YUKA Takaaki51-13OTA Tokiko
2012-09-16: 4_Silver_tournament(Japan)
YUKA Takaaki51-13SUZUKI Toyoharu
SHIMONOSONO Kozo35-29YUKA Takaaki
YUKA Takaaki47-17HAYASHI Ayako
YUKA Takaaki48-16KOBAYASHI Tome
SUGIYAMA Akemi40-24YUKA Takaaki
YUKA Takaaki35-29KURITA Huzio
2012-08-12: 78_Hamamatsu_meeting(Japan)
TAYAMA Tsubasa39-25YUKA Takaaki
OHTSUBO Hidetaka33-31YUKA Takaaki
YUKA Takaaki45-19HASEGAWA Toshi
SANO Hirotaka54-10YUKA Takaaki
ITO Chihiro36-28YUKA Takaaki
2012-06-10: 40_All_Japan_Hamamatsu_prelim(Japan)
YOSHIKAWA Chiaki39-25YUKA Takaaki
YUKA Takaaki52-12OZAKI Yoshito
YUKA Takaaki52-12FUJITA Koichi
YUKA Takaaki34-30SANO Hirotaka
MUKAI Daisuke42-22YUKA Takaaki
NAMIKI Kazunari56-08YUKA Takaaki
2012-05-19: 23_festival_Othello_conf(Japan)
YUKA Takaaki48-16SATO Masuo
YUKA Takaaki51-13ABE Yoichi
YUKA Takaaki39-25ONODA Katsuo
SUGIYAMA Akemi55-09YUKA Takaaki
MAEZIMA Tomiko52-12YUKA Takaaki
2012-05-06: 42 blue sky conference(Japan)
KOBAYASHI Manabu40-24YUKA Takaaki
ITO Masashi34-30YUKA Takaaki
YUKA Takaaki42-22OTA You
IWAMOTO Yoshimi35-29YUKA Takaaki
YUKA Takaaki39-25HASEGAWA Toshi
YUKA Takaaki39-25MABUCHI Yuta
2012-03-25: 77_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki41-23SUZUKI Yoshiteru
FUJITA Koichi38-26YUKA Takaaki
YUKA Takaaki49-15OHTSUBO Hidetaka
TAYAMA Tsubasa33-31YUKA Takaaki
YUKA Takaaki43-21OTA Keiichi
2012-01-15: 76_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki42-22HASEGAWA Toshi
ITO Chihiro37-27YUKA Takaaki
YUKA Takaaki42-22NAGAYA Toshiko
NAGAO Hiroto58-06YUKA Takaaki
OTA Keiichi55-09YUKA Takaaki
2011-09-18: 3_period_Shiruha_conf(Japan)
YUKA Takaaki34-30HASEGAWA Hideko
YUKA Takaaki46-18TAKEDA Hajime
SUGIYAMA Akemi41-23YUKA Takaaki
YUKA Takaaki51-13KURITA Huzio
YUKA Takaaki36-28TAKEDA Kyoko
MATSUNAGA Hisashi45-19YUKA Takaaki
2011-08-14: 75_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki34-30IZUMI Shinichi
KOZUKA Katsuhiko60-04YUKA Takaaki
YUKA Takaaki58-06NAGAYA Toshiko
TATEISHI Katsuhiro38-26YUKA Takaaki
MUKAI Daisuke42-22YUKA Takaaki
2011-05-01: 41 blue sky conference(Japan)
TAKAHASHI Shiu43-21YUKA Takaaki
YUKA Takaaki36-28KAWAMURA Yoshihiro
FUJITA Takeshi48-16YUKA Takaaki
YUKA Takaaki48-16KAGEYAMA Toshi
YUKA Takaaki38-26SATO Endo
TAKIGAWA Mitsuaki43-21YUKA Takaaki
2011-04-03: 74_Hamamatsu_meeting(Japan)
TOMOTA Yusuke52-12YUKA Takaaki
YUKA Takaaki40-24KAGEYAMA Toshi
FUJITA Takeshi43-21YUKA Takaaki
YUKA Takaaki55-09OTA Keiichi
TAKAHASHI Shiu37-27YUKA Takaaki
2011-01-09: Hamamatsu_open(Japan)
YUKA Takaaki44-20ITO Chihiro
NAGAYA Toshiko35-29YUKA Takaaki
YUKA Takaaki56-08GOTO Yasuhide
YUKA Takaaki43-21OTA Tokiko
MIZUNO Keigo49-15YUKA Takaaki
TANAKA Atsushi38-26YUKA Takaaki
2010-12-12: 73_Hamamatsu_meeting(Japan)
HASEGAWA Toshi39-25YUKA Takaaki
YOSHIYUKI Suganuma52-12YUKA Takaaki
YUKA Takaaki51-13GOTO Yasuhide
YUKA Takaaki42-22TAKESHIMA Sakihiro
SHIMIZU Hidekazu35-29YUKA Takaaki
2010-09-19: 2_Shiruha_conference(Japan)
YUKA Takaaki40-24IWAMOTO Yoshimi
YUKA Takaaki33-31SUGIYAMA Akemi
TAKEDA Hajime42-22YUKA Takaaki
TAKEDA Kyoko44-20YUKA Takaaki
YUKA Takaaki64-00NAKANO Sumiko
HASEGAWA Shin'Ichi51-13YUKA Takaaki
2010-05-02: 40 blue sky conference(Japan)
OZAKI Yoshito43-21YUKA Takaaki
KAWAMURA Yoshihiro34-30YUKA Takaaki
YUKA Takaaki52-12TOKI Hidenobu
YUKA Takaaki55-09HORIE Yoshinori
YUKA Takaaki39-25KAWAMURA Toyoto
2010-04-04: 71_Hamamatsu_meeting(Japan)
KAWAMURA Yoshihiro53-11YUKA Takaaki
YUKA Takaaki51-13HORIE Yoshinori
FUJITA Takeshi50-14YUKA Takaaki
IMAMURA Hiroshi53-11YUKA Takaaki
YUKA Takaaki42-22TAKESHIMA Sakihiro
2010-01-24: 2010_Hamamatsu_open(Japan)
YUKA Takaaki33-31FUJITA Koichi
YUKA Takaaki40-24HASEGAWA Toshi
KAWAMURA Yoshihiro45-19YUKA Takaaki
OTA Keiichi36-28YUKA Takaaki
MIZUNO Keigo33-31YUKA Takaaki
OGAWA Ami35-29YUKA Takaaki
2009-12-20: 70_Hamamatsu_meeting(Japan)
YUKA Takaaki54-10OKAZU Hiroaki
YUKA Takaaki47-17FUJITA Koichi
NAGAO Hiroto57-07YUKA Takaaki
IZUMI Shinichi49-15YUKA Takaaki
OGURI Kenji45-19YUKA Takaaki
2009-11-22: 10_Shizouka_conference(Japan)
YUKA Takaaki40-24SHIMONOSONO Kozo
YUKA Takaaki37-27KOBAYASHI Tome
YUKA Takaaki33-31SUZUKI Toyoharu
KURITA Huzio35-29YUKA Takaaki
IWAMOTO Yoshimi54-10YUKA Takaaki
YUKA Takaaki32-32OKABE Michiaki
2009-09-20: 1st_period_Shiruha_conf(Japan)
YUKA Takaaki34-30TAKEDA Hajime
MAEZIMA Tomiko50-14YUKA Takaaki
YUKA Takaaki35-29OZAKI Sumio
YUKA Takaaki44-20FUJITA Koichi
YUKA Takaaki49-15ISOBE Yutaka
SUGIYAMA Mitsuaki33-31YUKA Takaaki
2009-08-16: 69_Hamamatsu_meeting(Japan)
SANO Erika37-27YUKA Takaaki
YUKA Takaaki45-19SHIHO Kazuhiro
KAWAMURA Toyoto37-27YUKA Takaaki
YUKA Takaaki53-11TATEISHI Katsuhiro
YUKA Takaaki46-18OTA Tokiko
2009-05-10: 39 blue sky conference(Japan)
YUKA Takaaki37-27KAWAMURA Yoshihiro
YUKA Takaaki44-20OTA Tokiko
MUKAI Daisuke34-30YUKA Takaaki
YUKA Takaaki35-29OKAZU Hiroaki
YUKA Takaaki51-13UCHIYAMA Yoshimichi
2009-04-26: Shizuoka_conference(Japan)
MATSUNAGA Hisashi60-04YUKA Takaaki
YUKA Takaaki52-12KOBAYASHI Tome
YUKA Takaaki48-16YOSHINO Nobuko
YUKA Takaaki49-15SATO Genji
YUKA Takaaki37-27SUGIYAMA Mitsuaki
YUKA Takaaki42-22OTA Tokiko
2009-01-04: 2009_Hamamatsu_Open(Japan)
IWASAKI Masaaki53-11YUKA Takaaki
YUKA Takaaki58-06SHIHO Kazuhiro
NAGAO Hiroto50-14YUKA Takaaki
YUKA Takaaki61-03OTA You
YUKA Takaaki42-22FUJITA Koichi
TAKIGAWA Mitsuaki40-24YUKA Takaaki
2008-09-28: 9_Shizuoka_Open(Japan)
YUKA Takaaki44-20SUZUKI Toyoharu
YUKA Takaaki43-21KURITA Huzio
YUKA Takaaki57-07FUJITA Koichi
MATSUNAGA Hisashi52-12YUKA Takaaki
YUKA Takaaki37-27SUGIYAMA Mitsuaki
YAMAMOTO Yasuko33-31YUKA Takaaki
2008-08-17: 66_Hamamatsu_meeting_A(Japan)
YUKA Takaaki40-24MUKAI Daisuke
TANAKA Atsushi42-22YUKA Takaaki
IWASAKI Masaaki39-25YUKA Takaaki
KURODA Takuji34-30YUKA Takaaki
OZAKI Yoshito34-30YUKA Takaaki
2008-05-25: 2008 Shizuoka Open(Japan)
YUKA Takaakiwon againstSUZUKI Toyoharu
YUKA Takaakiwon againstIWAMOTO Yoshimi
OZAKI Sumiolost toYUKA Takaaki
SHIMONOSONO Kozowon againstYUKA Takaaki
SATO Masuolost toYUKA Takaaki
KURITA Huziowon againstYUKA Takaaki
2008-04-27: 38 blue sky conference(Japan)
YUKA Takaakiwon againstSUZUKI Kisa
YUKA Takaakiwon againstSUZUKI Yuta
TOKUDA Naoyawon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstIZUMI Shinichi
YUKA Takaakiwon againstOZAKI Yoshito
2008-04-13: Shizuoka championship 2008(Japan)
NAGAYA Toshikolost toYUKA Takaaki
KOYAMA Yasuyukiwon againstYUKA Takaaki
KANAZAWA Miyukiwon againstYUKA Takaaki
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstKOBAYASHI Tamami
2008-03-30: 65th Hamamatsu meeting(Japan)
YUKA Takaakiwon againstOTA Tokiko
SUZUKI Takahirowon againstYUKA Takaaki
OGURI Kenjiwon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstOKABE Michiaki
IWAMOTO Yoshimiwon againstYUKA Takaaki
2007-12-16: Year End Conference(Japan)
OKUDA Tsuyoshiwon againstYUKA Takaaki
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstYUKA Takaaki
HASEGAWA Toshiwon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakilost toKANAZAWA Miyuki
YUKA Takaakiwon againstMASUDA Yuki
2007-04-15: Shizuoka Championship 2007(Japan)
FUJITA Takeshiwon againstYUKA Takaaki
NAGAYA Toshikowon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstSUZUKI Toyoharu
IWAMOTO Yoshimiwon againstYUKA Takaaki
SATO Masuowon againstYUKA Takaaki
2005-07-17: 33rd all Japan(Japan)
MATSUNAGA Hisashiwon againstYUKA Takaaki
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstYUKA Takaaki
WAKU Youwon againstYUKA Takaaki
1997-07-27: 25th All Japan(Japan)
MURAKAMI Takeshiwon againstYUKA Takaaki
FUTAGAMI Tetsuyawon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstREN Fuji
1991-08-04: 19th All Japan(Japan)
TAMENORI Hideshiwon againstYUKA Takaaki
YUKA Takaakiwon againstKUKATSU Yutsuka
NOZAKI Jyunetsuwon againstYUKA Takaaki