Ratings

130_Nagareyama_open (Japan)
2011-04-30

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10083, AIBARA, shigero, J, 5.0, 234
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 4.0, 222
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 4.0, 190
 10686, SATO, reiko, J, 4.0, 187
  5543, WATANABE, keiichi, J, 4.0, 184
 10616, SATOHISA, kazu, J, 4.0, 179
  6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 3.0, 200
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 185
  5564, FUNATSU, asuka, J, 3.0, 184
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 181
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 177
  5660, KUDOU, keita, J, 3.0, 176
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 175
  6891, KATORI, mitihiro, J, 3.0, 169
  5621, HANEDA, jun, J, 3.0, 156
 10566, KEIYOU, katsura, J, 3.0, 143
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 177
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 2.0, 173
 10109, EBIHARA, yusuke, J, 2.0, 160
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 2.0, 151
 11490, AKAIKE, hide, J, 2.0, 151
 10874, OGAWA, ami, J, 2.0, 146
 10615, SATO, takumi, J, 2.0, 141
 12166, HAISHIMA, kazuya, J, 2.0, 137
 11666, SHIKUMI, kenji, J, 2.0, 127
 11649, YOSHIKAWA, kazumi, J, 2.0, 115
 11650, YOSHIKAWA, takeshi, J, 1.0, 151
  5650, KOBAYASHI, nobu, J, 1.0, 136
 10068, KINOSHITA, takao, J, 1.0, 129
 10205, NOGUCHI, shigefumi, J, 1.0, 125
 12195, NAKAMURA, shinjiro, J, 1.0, 93
 11916, AKAIKE, norimitsu, J, 0.0, 66

 

Here are all results.

2011-04-30: 130_Nagareyama_open(Japan)
AIHARA Shigeaki52-12OKUDA Tsuyoshi
TAKAHASHI Shiu62-02AKAIKE Norimitsu
NARUMI Hisatoshi43-21HAIJIMA Mitsuya
SATO Reiko51-13SHIKUMI Kenji
WATANABE Keiichi51-13NAKAMURA Shinjiro
SATO Hisakazu33-31KOSHINO Kazuhiko
KINOSHITA Tsutomu45-19SATO Takumi
NAGAO Hiroto39-25KATORI Michihiro
IWAKURA Hiroaki34-30YOSHIKAWA Takeshi
HADA Jun44-20FUNATSU Asuka
KATSURA Hisatoshi38-26KINOSHITA Takao
KOBAYASHI Manabu49-15KAWAGUCHI Hayato
EBIHARA Yusuke39-25NOGUCHI Shigefumi
AKAIKE Hide53-11KOBAYASHI Makoto
OGAWA Ami42-22KUDOU Keita
YOSHIKAWA Kazumi44-20HAYASAKA Toshie
AIHARA Shigeaki54-10WATANABE Keiichi
TAKAHASHI Shiu52-12AKAIKE Hide
NARUMI Hisatoshi56-08HADA Jun
SATO Reiko45-19KOBAYASHI Manabu
SATO Hisakazu42-22IWAKURA Hiroaki
KINOSHITA Tsutomu54-10YOSHIKAWA Kazumi
NAGAO Hiroto46-18OGAWA Ami
FUNATSU Asuka58-06HAIJIMA Mitsuya
OKUDA Tsuyoshi61-03NAKAMURA Shinjiro
KOSHINO Kazuhiko38-26YOSHIKAWA Takeshi
KUDOU Keita45-19NOGUCHI Shigefumi
KATSURA Hisatoshi33-31EBIHARA Yusuke
KAWAGUCHI Hayato54-10SHIKUMI Kenji
HAYASAKA Toshie44-20SATO Takumi
KOBAYASHI Makoto53-11AKAIKE Norimitsu
KINOSHITA Takao44-20KATORI Michihiro
AIHARA Shigeaki39-25TAKAHASHI Shiu
SATO Reiko34-30NAGAO Hiroto
WATANABE Keiichi52-12KOBAYASHI Makoto
SATO Hisakazu49-15KATSURA Hisatoshi
KINOSHITA Tsutomu50-14NARUMI Hisatoshi
OKUDA Tsuyoshi51-13FUNATSU Asuka
KOSHINO Kazuhiko37-27KAWAGUCHI Hayato
KUDOU Keita34-30KOBAYASHI Manabu
IWAKURA Hiroaki48-16OGAWA Ami
KATORI Michihiro50-14YOSHIKAWA Takeshi
HADA Jun51-13YOSHIKAWA Kazumi
EBIHARA Yusuke41-23KINOSHITA Takao
AKAIKE Hide42-22HAYASAKA Toshie
SATO Takumi59-05NOGUCHI Shigefumi
HAIJIMA Mitsuya33-31SHIKUMI Kenji
NAKAMURA Shinjiro37-27AKAIKE Norimitsu
AIHARA Shigeaki40-24KINOSHITA Tsutomu
TAKAHASHI Shiu46-18OKUDA Tsuyoshi
NARUMI Hisatoshi40-24NAGAO Hiroto
SATO Reiko42-22SATO Hisakazu
WATANABE Keiichi33-31EBIHARA Yusuke
FUNATSU Asuka45-19KINOSHITA Takao
KOSHINO Kazuhiko44-20AKAIKE Hide
KUDOU Keita44-20KATSURA Hisatoshi
IWAKURA Hiroaki45-19HADA Jun
KATORI Michihiro34-30KAWAGUCHI Hayato
KOBAYASHI Manabu54-10SATO Takumi
HAYASAKA Toshie35-29KOBAYASHI Makoto
OGAWA Ami54-10YOSHIKAWA Kazumi
HAIJIMA Mitsuya50-14NAKAMURA Shinjiro
SHIKUMI Kenji38-26YOSHIKAWA Takeshi
NOGUCHI Shigefumi47-17AKAIKE Norimitsu
AIHARA Shigeaki49-15SATO Reiko
TAKAHASHI Shiu37-27KINOSHITA Tsutomu
NARUMI Hisatoshi37-27KOSHINO Kazuhiko
WATANABE Keiichi38-26IWAKURA Hiroaki
SATO Hisakazu33-31KUDOU Keita
NAGAO Hiroto46-18EBIHARA Yusuke
FUNATSU Asuka48-16OGAWA Ami
OKUDA Tsuyoshi39-25KOBAYASHI Manabu
KATORI Michihiro40-24AKAIKE Hide
HADA Jun34-30HAYASAKA Toshie
KATSURA Hisatoshi37-27HAIJIMA Mitsuya
KAWAGUCHI Hayato47-17KINOSHITA Takao
SATO Takumi33-31KOBAYASHI Makoto
SHIKUMI Kenji35-29NOGUCHI Shigefumi
YOSHIKAWA Kazumi38-26NAKAMURA Shinjiro
YOSHIKAWA Takeshi55-09AKAIKE Norimitsu