Ratings

73_Kanagawa_open (Japan)
2011-07-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 6.0, 246
  6845, NISHIYAMA, yuki, J, 5.0, 260
 12283, MUSAKA, shizue, J, 5.0, 247
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 5.0, 240
 10109, EBIHARA, yusuke, J, 5.0, 236
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 228
 11650, YOSHIKAWA, takeshi, J, 4.0, 256
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 240
 11584, TASAKA, kanichiro, J, 4.0, 231
  5655, SATANI, tetsu, J, 4.0, 229
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 4.0, 224
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 4.0, 222
  5538, ITO, junya, J, 4.0, 220
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 4.0, 218
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 4.0, 202
 10868, NAGAO, kazuki, J, 4.0, 198
  5637, SANO, matsuda, J, 4.0, 195
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 4.0, 179
 11649, YOSHIKAWA, kazumi, J, 3.5, 208
 12151, KADOKURA, taya, J, 3.5, 185
 11695, NAGAO, ichiyo, J, 3.5, 183
 12210, HONMA, yosuke, J, 3.5, 177
 10786, KUROKAWA, yoshimura, J, 3.0, 231
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 218
 11711, INABA, seigi, J, 3.0, 217
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 215
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 208
 11726, MATSUDO, kiyohiko, J, 3.0, 207
 12309, SHIMIZU, taro, J, 3.0, 204
 10163, OKADA, kaori, J, 3.0, 192
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 192
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 3.0, 188
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 188
  5643, SANO, fujiwara, J, 3.0, 175
  5569, OHMORI, keita, J, 3.0, 175
  5578, URASHIMA, mei, J, 3.0, 171
 12266, KUNIO, masahiro, J, 3.0, 169
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 2.5, 179
  6865, TOKI, hidenobu, J, 2.5, 177
 11714, IWANO, shin, J, 2.5, 175
 10079, SHIMIZU, ryusei, J, 2.5, 163
  6862, TOKI, yugo, J, 2.0, 197
 11112, KODAMA, wataru, J, 2.0, 171
  7088, SANO, hidekazu, J, 2.0, 171
 10247, MURAKAMI, megumi, J, 2.0, 169
 12265, KUNIO, yukihiro, J, 2.0, 167
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 161
 12245, IWANO, hitomi, J, 2.0, 157
 12200, KANEKO, takahiro, J, 2.0, 157
 12249, KAMENOUE, tsuyoshi, J, 2.0, 155
 12246, IWANO, takuma, J, 2.0, 145
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 1.5, 164
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 1.5, 139
  4004, SANO, yoko, J, 1.0, 170
  600, TAKEDA, kyoko, J, 1.0, 158
 11540, KUNII, daisuke, J, 1.0, 154
 12188, ABE, ryuji, J, 0.0, 145
 10246, MURAKAMI, kousuke, J, 0.0, 88

 

Here are all results.

2011-07-03: 73_Kanagawa_open(Japan)
YAMAKAWA Takashi48-16SHIMIZU Ryusei
NOBUKAWA Hiroki46-18KOSHINO Kazuhiko
MURAKAMI Takeshi49-15NARUMI Hisatoshi
IWATA Hiroyuki44-20TOKI Hidenobu
SATANI Tetsu51-13TAKAHASHI Hisashi
ITAGAKI Kenichi44-20ABE Ryuji
TAKANASHI Yusuke48-16MITSUYA Nobuaki
MATSUYA Shinpei51-13TAKEDA Kyoko
HONMA Yosuke34-30KOBAYASHI Manabu
YAMAZAKI Nobuyuki46-18TAKAHASHI Shiu
OKADA Hionobu33-31TOKI Yugo
IWAKURA Hiroaki40-24SANO Joichiro
TAKASHIMA Ryoji43-21ISHIKAWA Akira
OHMORI Keita35-29GOTO Masahiro
URASHIMA Mei33-31SANO Yoko
SANO Hidekazu38-26KANEKO Takahiro
OHNO Atsuko47-17ITO Junya
NISHIYAMA Yuki51-13YOSHIKAWA Kazumi
MUSAKA Shizue52-12IWANO Shin
YOSHIKAWA Takeshi57-07IWANO Takuma
TASAKA Kanichiro51-13MATSUDO Kiyohiko
NAGAO Kazuki39-25KODAMA Wataru
SANO Matsuda48-16IWANO Hitomi
KUROKAWA Yoshimura59-05NAGAO Ichiyo
INABA Seigi50-14KAMENOUE Tsuyoshi
SHIMIZU Taro42-22EBIHARA Yusuke
KUNIO Masahiro35-29KADOKURA Taya
KUNIO Yukihiro47-17MURAKAMI Megumi
KUNII Daisuke52-12MURAKAMI Kousuke
YAMAKAWA Takashi46-18MURAKAMI Takeshi
NOBUKAWA Hiroki36-28YAMAZAKI Nobuyuki
SATANI Tetsu52-12MATSUYA Shinpei
ITAGAKI Kenichi40-24IWATA Hiroyuki
TAKANASHI Yusuke40-24OHNO Atsuko
ITO Junya49-15SHIMIZU Ryusei
KOBAYASHI Manabu33-31TOKI Yugo
ISHIKAWA Akira50-14SANO Joichiro
GOTO Masahiro49-15KANEKO Takahiro
TAKASHIMA Ryoji45-19IWAKURA Hiroaki
KOSHINO Kazuhiko46-18TAKAHASHI Shiu
OHMORI Keita38-26SANO Hidekazu
URASHIMA Mei54-10HONMA Yosuke
TAKAHASHI Hisashi46-18TAKEDA Kyoko
TOKI Hidenobu37-27ABE Ryuji
NARUMI Hisatoshi51-13MITSUYA Nobuaki
SANO Yoko39-25OKADA Hionobu
NISHIYAMA Yuki44-20TASAKA Kanichiro
MUSAKA Shizue45-19KUNII Daisuke
EBIHARA Yusuke43-21MURAKAMI Megumi
YOSHIKAWA Takeshi38-26KUROKAWA Yoshimura
NAGAO Kazuki39-25KUNIO Masahiro
SANO Matsuda49-15INABA Seigi
YOSHIKAWA Kazumi40-24MATSUDO Kiyohiko
KADOKURA Taya33-31KODAMA Wataru
NAGAO Ichiyo33-31IWANO Takuma
SHIMIZU Taro45-19KUNIO Yukihiro
IWANO Shin46-18MURAKAMI Kousuke
KAMENOUE Tsuyoshi37-27IWANO Hitomi
YAMAKAWA Takashi39-25SATANI Tetsu
NOBUKAWA Hiroki50-14OHMORI Keita
MURAKAMI Takeshi43-21ITO Junya
IWATA Hiroyuki42-22SANO Yoko
TAKANASHI Yusuke45-19TAKASHIMA Ryoji
KOBAYASHI Manabu48-16SANO Hidekazu
MATSUYA Shinpei47-17TAKAHASHI Hisashi
MITSUYA Nobuaki41-23TAKEDA Kyoko
HONMA Yosuke37-27TOKI Hidenobu
ISHIKAWA Akira53-11OHNO Atsuko
GOTO Masahiro52-12YAMAZAKI Nobuyuki
IWAKURA Hiroaki45-19OKADA Hionobu
URASHIMA Mei39-25ITAGAKI Kenichi
TOKI Yugo44-20ABE Ryuji
KANEKO Takahiro44-20SANO Joichiro
NARUMI Hisatoshi32-32KOSHINO Kazuhiko
TAKAHASHI Shiu32-32SHIMIZU Ryusei
NISHIYAMA Yuki44-20YOSHIKAWA Takeshi
MUSAKA Shizue46-18SANO Matsuda
EBIHARA Yusuke41-23INABA Seigi
TASAKA Kanichiro50-14KUROKAWA Yoshimura
YOSHIKAWA Kazumi52-12KUNIO Masahiro
KADOKURA Taya45-19IWANO Shin
MATSUDO Kiyohiko54-10MURAKAMI Kousuke
SHIMIZU Taro56-08NAGAO Kazuki
KODAMA Wataru46-18IWANO Hitomi
KUNIO Yukihiro41-23KUNII Daisuke
KAMENOUE Tsuyoshi32-32NAGAO Ichiyo
IWANO Takuma33-31MURAKAMI Megumi
YAMAKAWA Takashi36-28TAKANASHI Yusuke
NOBUKAWA Hiroki42-22URASHIMA Mei
MURAKAMI Takeshi33-31IWATA Hiroyuki
SATANI Tetsu40-24GOTO Masahiro
ITO Junya34-30YAMAZAKI Nobuyuki
KOBAYASHI Manabu36-28ISHIKAWA Akira
MATSUYA Shinpei33-31ITAGAKI Kenichi
MITSUYA Nobuaki42-22TAKAHASHI Shiu
OKADA Hionobu35-29TAKAHASHI Hisashi
IWAKURA Hiroaki33-31HONMA Yosuke
TAKASHIMA Ryoji35-29OHMORI Keita
KOSHINO Kazuhiko46-18SANO Yoko
SANO Joichiro35-29TAKEDA Kyoko
TOKI Hidenobu40-24KANEKO Takahiro
SHIMIZU Ryusei34-30ABE Ryuji
TOKI Yugo39-25NARUMI Hisatoshi
SANO Hidekazu42-22OHNO Atsuko
NISHIYAMA Yuki52-12KUNIO Yukihiro
MUSAKA Shizue50-14SHIMIZU Taro
EBIHARA Yusuke39-25YOSHIKAWA Kazumi
NAGAO Kazuki44-20KAMENOUE Tsuyoshi
SANO Matsuda35-29TASAKA Kanichiro
KADOKURA Taya34-30YOSHIKAWA Takeshi
KUROKAWA Yoshimura55-09KUNII Daisuke
INABA Seigi53-11MATSUDO Kiyohiko
KUNIO Masahiro37-27IWANO Takuma
IWANO Shin53-11MURAKAMI Megumi
KODAMA Wataru45-19NAGAO Ichiyo
IWANO Hitomi43-21MURAKAMI Kousuke
YAMAKAWA Takashi37-27NOBUKAWA Hiroki
MURAKAMI Takeshi41-23TAKASHIMA Ryoji
IWATA Hiroyuki46-18SANO Hidekazu
ITAGAKI Kenichi43-21TOKI Hidenobu
TAKANASHI Yusuke36-28SATANI Tetsu
ITO Junya41-23OHMORI Keita
KOBAYASHI Manabu47-17URASHIMA Mei
MATSUYA Shinpei39-25IWAKURA Hiroaki
MITSUYA Nobuaki33-31SHIMIZU Ryusei
HONMA Yosuke33-31OKADA Hionobu
ISHIKAWA Akira35-29TOKI Yugo
GOTO Masahiro50-14KOSHINO Kazuhiko
YAMAZAKI Nobuyuki51-13NARUMI Hisatoshi
SANO Joichiro49-15TAKAHASHI Shiu
TAKAHASHI Hisashi42-22OHNO Atsuko
KANEKO Takahiro33-31SANO Yoko
TAKEDA Kyoko46-18ABE Ryuji
NISHIYAMA Yuki44-20MUSAKA Shizue
EBIHARA Yusuke52-12KADOKURA Taya
YOSHIKAWA Takeshi56-08KODAMA Wataru
TASAKA Kanichiro36-28INABA Seigi
SANO Matsuda36-28SHIMIZU Taro
YOSHIKAWA Kazumi46-18KUNIO Yukihiro
NAGAO Ichiyo60-04KUNIO Masahiro
KUROKAWA Yoshimura47-17NAGAO Kazuki
MATSUDO Kiyohiko51-13IWANO Hitomi
MURAKAMI Megumi45-19MURAKAMI Kousuke
KAMENOUE Tsuyoshi32-32IWANO Shin
IWANO Takuma37-27KUNII Daisuke
YAMAKAWA Takashi40-24KOBAYASHI Manabu
NOBUKAWA Hiroki39-25TAKANASHI Yusuke
MURAKAMI Takeshi44-20MATSUYA Shinpei
IWATA Hiroyuki53-11GOTO Masahiro
SATANI Tetsu33-31ISHIKAWA Akira
ITAGAKI Kenichi41-23TAKASHIMA Ryoji
ITO Junya58-06URASHIMA Mei
MITSUYA Nobuaki34-30IWAKURA Hiroaki
HONMA Yosuke32-32KOSHINO Kazuhiko
YAMAZAKI Nobuyuki41-23TOKI Yugo
OKADA Hionobu49-15KANEKO Takahiro
SANO Joichiro33-31SANO Hidekazu
OHMORI Keita36-28NARUMI Hisatoshi
TAKAHASHI Hisashi32-32TOKI Hidenobu
SHIMIZU Ryusei35-29SANO Yoko
OHNO Atsuko35-29TAKEDA Kyoko
TAKAHASHI Shiu34-30ABE Ryuji
MUSAKA Shizue34-30KUROKAWA Yoshimura
EBIHARA Yusuke39-25NISHIYAMA Yuki
YOSHIKAWA Takeshi55-09SANO Matsuda
TASAKA Kanichiro45-19SHIMIZU Taro
NAGAO Kazuki51-13IWANO Shin
KADOKURA Taya32-32YOSHIKAWA Kazumi
NAGAO Ichiyo34-30KUNIO Yukihiro
INABA Seigi48-16KODAMA Wataru
MATSUDO Kiyohiko54-10IWANO Takuma
KUNIO Masahiro56-08MURAKAMI Kousuke
MURAKAMI Megumi44-20KAMENOUE Tsuyoshi
IWANO Hitomi40-24KUNII Daisuke