Ratings

76_Shinagawa_open (Japan)
2011-07-09

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 11495, FUKUDA, akihiro, J, 6.0, 233
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 239
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 219
 10692, MAEHIRA, yusuke, J, 5.0, 213
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 5.0, 205
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 219
  5660, KUDOU, keita, J, 4.0, 212
 12306, SHIBATA, yuto, J, 4.0, 207
 10840, IMOTO, wataru, J, 4.0, 207
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 204
 11712, ISHIDA, kazuaki, J, 4.0, 202
 12295, OKUMURA, naoto, J, 4.0, 201
 11520, KANEKO, takahiro, J, 4.0, 201
 11490, AKAIKE, hide, J, 4.0, 200
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 4.0, 199
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 4.0, 193
  6863, SATO, yutaka, J, 4.0, 187
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 208
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 208
 11657, OKUNO, masanobu, J, 3.0, 207
 12219, ISHIZU, yuto, J, 3.0, 201
 12197, TSUKAMOTO, shunsuke, J, 3.0, 199
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 195
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 193
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 191
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 191
 10868, NAGAO, kazuki, J, 3.0, 190
 12210, HONMA, yosuke, J, 3.0, 190
  5547, OHNO, atsuko, J, 3.0, 183
  5599, UEDA, mikiya, J, 3.0, 176
  5637, SANO, matsuda, J, 3.0, 172
 11672, MATSUDA, shoma, J, 2.0, 196
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 189
 11584, TASAKA, kanichiro, J, 2.0, 181
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 174
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 2.0, 171
 11722, KAWARADA, seiji, J, 2.0, 169
 10909, WAKAYAMA, yusuke, J, 2.0, 157
 12262, KOGA, taiki, J, 2.0, 149
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 146
 11916, AKAIKE, norimitsu, J, 1.0, 165
  5643, SANO, fujiwara, J, 1.0, 151
 12335, YAGI, masamichi, J, 1.0, 148
 11709, IKEDA, yuki, J, 1.0, 147
 12283, MUSAKA, shizue, J, 1.0, 143
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 0.0, 131
 11695, NAGAO, ichiyo, J, 0.0, 126
 12330, UENOMACHI, natsuko, J, 0.0, 56
 12272, MATSUDA, ruki, J, 0.0, 48

 

Here are all results.

2011-07-09: 76_Shinagawa_open(Japan)
TAKANASHI Yusuke44-20WATANABE Keiichi
YAMAKAWA Takashi36-28KOBAYASHI Manabu
MAEHIRA Yusuke38-26KOIDE Satoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30TASAKA Kanichiro
NAKAJIMA Tetsuya38-26KANEKO Kodai
SAWAKI Yusuke47-17UENOMACHI Natsuko
IWAKURA Hiroaki36-28SHIBATA Yuto
TAKAHASHI Hisashi35-29IMOTO Wataru
SATO Yutaka38-26IKEDA Yuki
IWATA Hiroyuki41-23ISHIDA Kazuaki
TANAKA Atsushi42-22OHNO Atsuko
UEDA Mikiya36-28MUSAKA Shizue
MATSUDA Shoma39-25OHTAKE Kosuke
HISHIYAMA Yuichi37-27ISHIKAWA Akira
SHIBASAKI Lily37-27KAWARADA Seiji
KOBAYASHI Oh34-30HONMA Yosuke
FUKUDA Akihiro44-20KOGA Taiki
KUDOU Keita42-22OKUNO Masanobu
AKAIKE Hidewon againstTSUKAMOTO Shunsuke
NAGAO Kazuki40-24OKUMURA Naoto
ISHIZU Yuto42-22MATSUDA Ruki
AKAIKE Norimitsu39-25NAGAO Ichiyo
TAKANASHI Yusuke43-21SAWAKI Yusuke
YAMAKAWA Takashi46-17UEDA Mikiya
MAEHIRA Yusuke42-22MATSUDA Shoma
TATSUMI-IIJIMA Yukiko40-24KOBAYASHI Oh
NAKAJIMA Tetsuya42-22SATO Yutaka
IMOTO Wataru36-28WAKAYAMA Yusuke
SHIBATA Yuto38-26KOBAYASHI Manabu
IWAKURA Hiroaki35-29TAKAHASHI Hisashi
KANEKO Kodai33-31OHTAKE Kosuke
ISHIKAWA Akira40-24KAWARADA Seiji
IWATA Hiroyuki41-23TANAKA Atsushi
WATANABE Keiichi47-17UENOMACHI Natsuko
HONMA Yosuke35-29TASAKA Kanichiro
OHNO Atsuko35-28ISHIDA Kazuaki
IKEDA Yuki34-30KOIDE Satoshi
SHIBASAKI Lily34-30HISHIYAMA Yuichi
SANO Yoko34-30MUSAKA Shizue
SANO Joichiro34-30YAGI Masamichi
FUKUDA Akihiro41-23ISHIZU Yuto
KUDOU Keita34-30NAGAO Kazuki
AKAIKE Hide43-21AKAIKE Norimitsu
OKUMURA Naoto44-19NAGAO Ichiyo
SANO Matsuda34-30TSUKAMOTO Shunsuke
OKUNO Masanobu38-26MATSUDA Ruki
YAMAKAWA Takashi40-24IWATA Hiroyuki
MAEHIRA Yusuke36-28IWAKURA Hiroaki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26SHIBASAKI Lily
NAKAJIMA Tetsuya33-31TAKANASHI Yusuke
SAWAKI Yusuke43-21HISHIYAMA Yuichi
IMOTO Wataru35-29HONMA Yosuke
SHIBATA Yuto40-24WATANABE Keiichi
KANEKO Kodaiwon againstIKEDA Yuki
ISHIDA Kazuaki33-31OHTAKE Kosuke
SATO Yutaka36-28SANO Joichiro
ISHIKAWA Akira42-22SANO Yoko
TANAKA Atsushi39-25TAKAHASHI Hisashi
KOIDE Satoshi38-26MUSAKA Shizue
UEDA Mikiya37-26OHNO Atsuko
MATSUDA Shoma42-22KOBAYASHI Oh
WAKAYAMA Yusuke38-26KOBAYASHI Manabu
TASAKA Kanichiro38-26YAGI Masamichi
KAWARADA Seiji42-22UENOMACHI Natsuko
FUKUDA Akihiro35-29KUDOU Keita
OKUMURA Naoto36-28SANO Matsuda
NAGAO Kazuki33-31AKAIKE Hide
TSUKAMOTO Shunsuke39-25NAGAO Ichiyo
ISHIZU Yuto39-25AKAIKE Norimitsu
KOGA Taiki33-31OKUNO Masanobu
TAKANASHI Yusuke40-24IWATA Hiroyuki
YAMAKAWA Takashi38-26NAKAJIMA Tetsuya
MAEHIRA Yusuke36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SAWAKI Yusuke41-23SATO Yutaka
IMOTO Wataru42-22UEDA Mikiya
SHIBATA Yuto44-19SHIBASAKI Lily
TAKAHASHI Hisashi38-26IKEDA Yuki
KANEKO Kodai41-22TASAKA Kanichiro
ISHIDA Kazuaki33-31SANO Yoko
ISHIKAWA Akira37-27IWAKURA Hiroaki
TANAKA Atsushi34-30MATSUDA Shoma
WATANABE Keiichi47-17OHTAKE Kosuke
HONMA Yosuke38-26WAKAYAMA Yusuke
KOBAYASHI Manabu39-25YAGI Masamichi
OHNO Atsukowon againstSANO Joichiro
HISHIYAMA Yuichi40-24KOIDE Satoshi
KAWARADA Seiji33-31KOBAYASHI Oh
FUKUDA Akihiro38-26AKAIKE Hide
KUDOU Keita37-27OKUMURA Naoto
NAGAO Kazuki33-31ISHIZU Yuto
SANO Matsuda40-24AKAIKE Norimitsu
TSUKAMOTO Shunsuke37-27KOGA Taiki
OKUNO Masanobu46-18NAGAO Ichiyo
TAKANASHI Yusuke41-23SHIBATA Yuto
YAMAKAWA Takashi35-29MAEHIRA Yusuke
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstISHIKAWA Akira
NAKAJIMA Tetsuya33-31SAWAKI Yusuke
IMOTO Wataru34-30IWATA Hiroyuki
IWAKURA Hiroaki33-31MATSUDA Shoma
TAKAHASHI Hisashi34-30HISHIYAMA Yuichi
KANEKO Kodai41-23TANAKA Atsushi
ISHIDA Kazuaki48-16KAWARADA Seiji
SATO Yutaka36-28OHNO Atsuko
HONMA Yosukewon againstWATANABE Keiichi
KOIDE Satoshi40-24SANO Yoko
KOBAYASHI Manabu35-29IKEDA Yuki
UEDA Mikiya36-28SHIBASAKI Lily
TASAKA Kanichiro36-28WAKAYAMA Yusuke
KOBAYASHI Oh36-28SANO Joichiro
MUSAKA Shizue34-30YAGI Masamichi
FUKUDA Akihiro36-28NAGAO Kazuki
KUDOU Keita42-22ISHIZU Yuto
AKAIKE Hidewon againstKOGA Taiki
OKUMURA Naoto35-29AKAIKE Norimitsu
SANO Matsuda45-18NAGAO Ichiyo
TSUKAMOTO Shunsukewon againstOKUNO Masanobu
TAKANASHI Yusuke40-24YAMAKAWA Takashi
MAEHIRA Yusukewon againstNAKAJIMA Tetsuya
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31IMOTO Wataru
SAWAKI Yusuke36-28KANEKO Kodai
SHIBATA Yuto34-30ISHIKAWA Akira
IWAKURA Hiroaki34-30TANAKA Atsushi
TAKAHASHI Hisashi38-26HONMA Yosuke
ISHIDA Kazuaki37-27UEDA Mikiya
SATO Yutakawon againstMATSUDA Shoma
IWATA Hiroyuki33-31HISHIYAMA Yuichi
WATANABE Keiichi38-25TASAKA Kanichiro
KOIDE Satoshi37-27SHIBASAKI Lily
KOBAYASHI Manabu37-27KOBAYASHI Oh
OHNO Atsuko39-25MUSAKA Shizue
WAKAYAMA Yusuke37-27KAWARADA Seiji
SANO Yoko35-29SANO Joichiro
YAGI Masamichi37-27OHTAKE Kosuke
FUKUDA Akihiro39-25SANO Matsuda
AKAIKE Hide36-28KUDOU Keita
OKUMURA Naoto35-29TSUKAMOTO Shunsuke
OKUNO Masanobu38-26NAGAO Kazuki
ISHIZU Yuto44-20NAGAO Ichiyo
KOGA Taiki37-27AKAIKE Norimitsu