Ratings

132_Nagareyama_open (Japan)
2011-07-10

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 4.0, 217
  5577, KURITA, seiya, J, 4.0, 204
  5564, FUNATSU, asuka, J, 4.0, 195
 10692, MAEHIRA, yusuke, J, 4.0, 193
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 181
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 205
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 196
 12210, HONMA, yosuke, J, 3.0, 183
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 179
 10820, ASOU, daisuke, J, 3.0, 175
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 171
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 169
 11709, IKEDA, yuki, J, 3.0, 164
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 164
 11520, KANEKO, takahiro, J, 3.0, 153
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 145
 10686, SATO, reiko, J, 2.0, 181
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 2.0, 167
 10079, SHIMIZU, ryusei, J, 2.0, 160
  5650, KOBAYASHI, nobu, J, 2.0, 151
 12343, SUGIYAMA, yoshiaki, J, 2.0, 149
 11584, TASAKA, kanichiro, J, 2.0, 142
  5659, HAMADA, atushi, J, 2.0, 139
 12166, HAISHIMA, kazuya, J, 2.0, 127
 10706, ABE, ryuji, J, 1.0, 142
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 1.0, 142
 11657, OKUNO, masanobu, J, 1.0, 103
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 1.0, 76
 12344, MAESHIMA, tomoya, J, 1.0, 69
 12195, NAKAMURA, shinjiro, J, 0.0, 94

 

Here are all results.

2011-07-10: 132_Nagareyama_open(Japan)
HISHIYAMA Yuichi58-06KOBAYASHI Makoto
KURITA Seiya54-10SHINAGAWA Yukinobu
FUNATSU Asuka55-09SUGIYAMA Yoshiaki
OKUDA Tsuyoshi61-03NAKAMURA Shinjiro
TSUKAMOTO Kazuma46-18TAKAHASHI Shiu
WATANABE Keiichi35-29MAEHIRA Yusuke
ASOU Daisuke34-30IWATA Hiroyuki
KOSHINO Kazuhiko42-22OKUNO Masanobu
IKEDA Yuki39-25SATO Reiko
KANEKO Kodai35-29HONMA Yosuke
KOBAYASHI Manabu34-30ISHIKAWA Akira
SHIMIZU Ryusei33-31ABE Ryuji
TASAKA Kanichiro61-03MAESHIMA Tomoya
HAIJIMA Mitsuya37-27NARUMI Hisatoshi
KURITA Seiya46-18TSUKAMOTO Kazuma
FUNATSU Asuka34-30HISHIYAMA Yuichi
MAEHIRA Yusuke43-21ISHIKAWA Akira
IWATA Hiroyuki35-29ABE Ryuji
OKUDA Tsuyoshi54-10TASAKA Kanichiro
HONMA Yosuke41-23NARUMI Hisatoshi
WATANABE Keiichi51-13HAIJIMA Mitsuya
ASOU Daisuke42-22SHIMIZU Ryusei
GOTO Masahiro46-18HAMADA Atsushi
IKEDA Yuki35-29KOSHINO Kazuhiko
KANEKO Kodai39-25KOBAYASHI Manabu
SATO Reiko53-11OKUNO Masanobu
TAKAHASHI Shiu50-14SHINAGAWA Yukinobu
KOBAYASHI Makoto45-19SUGIYAMA Yoshiaki
MAESHIMA Tomoya33-31NAKAMURA Shinjiro
HISHIYAMA Yuichi40-24KANEKO Kodai
KURITA Seiya41-23OKUDA Tsuyoshi
FUNATSU Asuka44-20WATANABE Keiichi
MAEHIRA Yusuke35-29SATO Reiko
IWATA Hiroyuki41-23TSUKAMOTO Kazuma
HONMA Yosuke39-25TAKAHASHI Shiu
NARUMI Hisatoshi44-20NAKAMURA Shinjiro
GOTO Masahiro56-08MAESHIMA Tomoya
IKEDA Yuki37-27ASOU Daisuke
KOBAYASHI Manabuwon againstSHIMIZU Ryusei
TASAKA Kanichiro45-19KOSHINO Kazuhiko
HAMADA Atsushi56-08SHINAGAWA Yukinobu
HAIJIMA Mitsuya33-31KOBAYASHI Makoto
ISHIKAWA Akira45-19ABE Ryuji
OKUNO Masanobu56-08SUGIYAMA Yoshiaki
HISHIYAMA Yuichi53-11TASAKA Kanichiro
KURITA Seiya35-29FUNATSU Asuka
MAEHIRA Yusuke43-21HONMA Yosuke
IWATA Hiroyuki36-28WATANABE Keiichi
OKUDA Tsuyoshi36-28IKEDA Yuki
TSUKAMOTO Kazuma62-02OKUNO Masanobu
KOSHINO Kazuhiko35-29TAKAHASHI Shiu
NARUMI Hisatoshi37-27ISHIKAWA Akira
GOTO Masahiro41-23ASOU Daisuke
KANEKO Kodai38-26HAIJIMA Mitsuya
KOBAYASHI Manabu35-29SATO Reiko
SHIMIZU Ryusei47-17KOBAYASHI Makoto
SUGIYAMA Yoshiaki64-00SHINAGAWA Yukinobu
HAMADA Atsushi54-10MAESHIMA Tomoya
ABE Ryuji44-20NAKAMURA Shinjiro
HISHIYAMA Yuichi36-28KURITA Seiya
FUNATSU Asuka33-31OKUDA Tsuyoshi
MAEHIRA Yusuke43-21GOTO Masahiro
IWATA Hiroyuki39-25IKEDA Yuki
TSUKAMOTO Kazuma47-17KANEKO Kodai
HONMA Yosuke53-11HAMADA Atsushi
WATANABE Keiichi45-19KOBAYASHI Manabu
ASOU Daisuke49-15TASAKA Kanichiro
KOSHINO Kazuhiko46-18HAIJIMA Mitsuya
NARUMI Hisatoshi38-26SHIMIZU Ryusei
SATO Reiko45-19ISHIKAWA Akira
TAKAHASHI Shiu45-19ABE Ryuji
KOBAYASHI Makoto52-12OKUNO Masanobu
SUGIYAMA Yoshiaki49-15MAESHIMA Tomoya
SHINAGAWA Yukinobu44-20NAKAMURA Shinjiro