Ratings

2_Kanagawa_Katsuhu_open (Japan)
2011-08-07

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 6.0, 308
  5577, KURITA, seiya, J, 6.0, 294
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.5, 309
  5538, ITO, junya, J, 5.5, 254
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 5.0, 270
  5655, SATANI, tetsu, J, 5.0, 251
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 5.0, 248
 10840, IMOTO, wataru, J, 5.0, 240
 10079, SHIMIZU, ryusei, J, 5.0, 226
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.5, 280
 10820, ASOU, daisuke, J, 4.5, 245
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.5, 233
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 290
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 255
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 252
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 4.0, 234
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 4.0, 234
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 232
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 4.0, 231
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 4.0, 231
  6891, KATORI, mitihiro, J, 4.0, 228
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 220
 11666, SHIKUMI, kenji, J, 4.0, 217
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 249
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 3.0, 233
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 230
  5569, OHMORI, keita, J, 3.0, 230
 11650, YOSHIKAWA, takeshi, J, 3.0, 223
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 222
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 3.0, 220
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.0, 199
 10602, NISHIMURA, tatsuyuki, J, 3.0, 199
 12132, TERASAWA, fuji, J, 3.0, 198
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 3.0, 196
  600, TAKEDA, kyoko, J, 3.0, 159
  5527, GOTO, masahiro, J, 2.5, 222
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 2.0, 213
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 205
 12254, KAWAHARA, yoshiaki, J, 2.0, 201
 11722, KAWARADA, seiji, J, 2.0, 200
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 187
 12283, MUSAKA, shizue, J, 2.0, 166
 12197, TSUKAMOTO, shunsuke, J, 1.5, 160
 12219, ISHIZU, yuto, J, 1.5, 145
 12287, NAKAZIMA, koki, J, 1.0, 160
  5694, INOUE, masaru, J, 1.0, 105

 

Here are all results.

2011-08-07: 2_Kanagawa_Katsuhu_open(Japan)
KURITA Seiya38-26KOMAGATA Masayuki
YAMAKAWA Takashi64-00ISHIZU Yuto
ITO Junya32-32GOTO Masahiro
HISHIYAMA Yuichi43-21KAMIKURA Daisuke
SATANI Tetsu51-13NISHIMURA Tatsuyuki
NAGASHIMA Kazuhito39-25KAWARADA Seiji
IMOTO Wataru39-25KOBAYASHI Manabu
SHIMIZU Ryusei45-19INOUE Masaru
ASOU Daisuke39-25IWATA Hiroyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30OHMORI Keita
NAKAMORI Hiroki34-30TAKANASHI Yusuke
SATO Koichiro47-17TERASAWA Fuji
YAMAZAKI Nobuyuki37-27TANAKA Atsushi
KATORI Michihiro40-24IWAKURA Hiroaki
KOSHINO Kazuhiko39-25OCHIAI Naofumi
SHIKUMI Kenji33-31KAWAHARA Yoshiaki
MITSUYA Nobuaki42-22ISHIKAWA Akira
TAKIGAWA Mitsuaki54-10MUSAKA Shizue
NARUMI Hisatoshi50-14TSUKAMOTO Shunsuke
NODA Bintatsu42-22TSUCHIYA Ryosuke
ITAGAKI Kenichi51-13YOSHIKAWA Takeshi
IKEDA Atsuhiko37-27NAKAZIMA Koki
TAKEDA Kyoko33-31TAKAHASHI Shiu
TAKANASHI Yusuke53-11OHMORI Keita
YAMAKAWA Takashi56-08TAKIGAWA Mitsuaki
ITO Junya38-26TAKAHASHI Shiu
HISHIYAMA Yuichi47-17SHIMIZU Ryusei
SATANI Tetsu34-30ITAGAKI Kenichi
IMOTO Wataru39-25KATORI Michihiro
IWATA Hiroyuki50-14IWAKURA Hiroaki
ASOU Daisuke35-29KURITA Seiya
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31NAKAMORI Hiroki
KAMIKURA Daisuke49-15INOUE Masaru
KOMAGATA Masayuki48-16KOBAYASHI Manabu
YAMAZAKI Nobuyuki47-17IKEDA Atsuhiko
TSUCHIYA Ryosuke36-28ISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko37-27NAGASHIMA Kazuhito
SHIKUMI Kenji49-15TAKEDA Kyoko
NARUMI Hisatoshi43-21SATO Koichiro
NODA Bintatsu34-30MITSUYA Nobuaki
NISHIMURA Tatsuyuki43-21YOSHIKAWA Takeshi
TERASAWA Fuji36-28TSUKAMOTO Shunsuke
OCHIAI Naofumi35-29KAWARADA Seiji
GOTO Masahiro57-07KAWAHARA Yoshiaki
TANAKA Atsushi43-21NAKAZIMA Koki
MUSAKA Shizue54-10ISHIZU Yuto
TAKANASHI Yusuke36-28ITO Junya
KURITA Seiya33-31SATO Koichiro
YAMAKAWA Takashi46-18NARUMI Hisatoshi
SATANI Tetsu46-18HISHIYAMA Yuichi
NAGASHIMA Kazuhito33-31NAKAMORI Hiroki
IMOTO Wataru43-21NODA Bintatsu
SHIMIZU Ryusei35-29TAKIGAWA Mitsuaki
IWATA Hiroyuki41-23ITAGAKI Kenichi
ASOU Daisuke47-17KOSHINO Kazuhiko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko53-11GOTO Masahiro
ISHIKAWA Akira55-09NAKAZIMA Koki
KAMIKURA Daisuke50-14TANAKA Atsushi
IWAKURA Hiroaki40-24YOSHIKAWA Takeshi
KOMAGATA Masayuki35-29MITSUYA Nobuaki
YAMAZAKI Nobuyuki43-21SHIKUMI Kenji
KATORI Michihiro39-25MUSAKA Shizue
OHMORI Keita51-13KAWAHARA Yoshiaki
IKEDA Atsuhiko38-26NISHIMURA Tatsuyuki
OCHIAI Naofumi36-28TSUCHIYA Ryosuke
TAKEDA Kyoko46-18TERASAWA Fuji
TAKAHASHI Shiu41-23KAWARADA Seiji
KOBAYASHI Manabu58-06TSUKAMOTO Shunsuke
ISHIZU Yuto54-10INOUE Masaru
TAKANASHI Yusuke58-06KAMIKURA Daisuke
KURITA Seiya52-12NAGASHIMA Kazuhito
YAMAKAWA Takashi40-24SATANI Tetsu
ITO Junya45-19ITAGAKI Kenichi
IMOTO Wataru38-26YAMAZAKI Nobuyuki
SHIMIZU Ryusei36-28NODA Bintatsu
IWATA Hiroyuki49-15NARUMI Hisatoshi
ASOU Daisuke32-32TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAKAMORI Hiroki56-08OHMORI Keita
ISHIKAWA Akira38-26GOTO Masahiro
SATO Koichiro35-29MITSUYA Nobuaki
IWAKURA Hiroaki50-14NISHIMURA Tatsuyuki
KOMAGATA Masayuki45-19HISHIYAMA Yuichi
TSUCHIYA Ryosuke40-24TAKIGAWA Mitsuaki
KATORI Michihiro44-20SHIKUMI Kenji
KOSHINO Kazuhiko43-21IKEDA Atsuhiko
YOSHIKAWA Takeshi51-13KAWARADA Seiji
TERASAWA Fuji41-23ISHIZU Yuto
OCHIAI Naofumi52-12TAKEDA Kyoko
KAWAHARA Yoshiaki46-18NAKAZIMA Koki
KOBAYASHI Manabu44-20TAKAHASHI Shiu
MUSAKA Shizue35-29TANAKA Atsushi
TSUKAMOTO Shunsuke51-13INOUE Masaru
TAKANASHI Yusuke42-22ASOU Daisuke
KURITA Seiya41-23YAMAZAKI Nobuyuki
YAMAKAWA Takashi40-24IMOTO Wataru
ITO Junya33-31NAKAMORI Hiroki
HISHIYAMA Yuichi50-14TSUCHIYA Ryosuke
SATANI Tetsu43-21KOMAGATA Masayuki
NAGASHIMA Kazuhito58-06TERASAWA Fuji
SHIMIZU Ryusei39-25KOSHINO Kazuhiko
IWATA Hiroyuki56-08TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ISHIKAWA Akira54-10KOBAYASHI Manabu
SATO Koichiro51-13IWAKURA Hiroaki
KAMIKURA Daisuke35-29NARUMI Hisatoshi
KATORI Michihiro48-16OCHIAI Naofumi
SHIKUMI Kenji36-28IKEDA Atsuhiko
TAKIGAWA Mitsuaki53-11TAKAHASHI Shiu
OHMORI Keita56-08TSUKAMOTO Shunsuke
YOSHIKAWA Takeshi50-14TANAKA Atsushi
NODA Bintatsu54-10MUSAKA Shizue
ITAGAKI Kenichi36-28MITSUYA Nobuaki
NISHIMURA Tatsuyuki38-26KAWAHARA Yoshiaki
TAKEDA Kyoko35-29GOTO Masahiro
KAWARADA Seiji41-23ISHIZU Yuto
INOUE Masaru33-31NAKAZIMA Koki
TAKANASHI Yusuke56-08SATANI Tetsu
KURITA Seiya51-13KATORI Michihiro
ITO Junya41-23ASOU Daisuke
HISHIYAMA Yuichi50-14YAMAZAKI Nobuyuki
NAGASHIMA Kazuhito42-22KOMAGATA Masayuki
SHIMIZU Ryusei40-24IMOTO Wataru
IWATA Hiroyuki32-32YAMAKAWA Takashi
NAKAMORI Hiroki62-02TAKEDA Kyoko
ISHIKAWA Akira37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SATO Koichiro40-24NODA Bintatsu
KAMIKURA Daisuke42-22OCHIAI Naofumi
IWAKURA Hiroaki39-25IKEDA Atsuhiko
TSUCHIYA Ryosuke43-21NISHIMURA Tatsuyuki
SHIKUMI Kenji41-23KOSHINO Kazuhiko
MITSUYA Nobuaki50-14GOTO Masahiro
NARUMI Hisatoshi46-18KOBAYASHI Manabu
YOSHIKAWA Takeshi46-18TAKIGAWA Mitsuaki
ITAGAKI Kenichi38-26OHMORI Keita
TERASAWA Fuji52-12MUSAKA Shizue
TAKAHASHI Shiu61-03ISHIZU Yuto
KAWAHARA Yoshiaki61-03INOUE Masaru
KAWARADA Seiji38-26TANAKA Atsushi
NAKAZIMA Koki43-21TSUKAMOTO Shunsuke
TAKANASHI Yusuke33-31YAMAKAWA Takashi
KURITA Seiya50-14SHIMIZU Ryusei
ITO Junya37-27IWATA Hiroyuki
HISHIYAMA Yuichi43-21ISHIKAWA Akira
SATANI Tetsu45-19KATORI Michihiro
NAGASHIMA Kazuhito37-27SATO Koichiro
IMOTO Wataru33-31KAMIKURA Daisuke
ASOU Daisuke47-17SHIKUMI Kenji
TATSUMI-IIJIMA Yukiko46-18YOSHIKAWA Takeshi
NAKAMORI Hiroki45-19NODA Bintatsu
IWAKURA Hiroaki54-10OCHIAI Naofumi
KOMAGATA Masayuki35-29NARUMI Hisatoshi
YAMAZAKI Nobuyuki41-23ITAGAKI Kenichi
TSUCHIYA Ryosuke48-16TAKEDA Kyoko
KOSHINO Kazuhiko36-28TERASAWA Fuji
MITSUYA Nobuaki41-23TAKAHASHI Shiu
TAKIGAWA Mitsuaki47-17KAWAHARA Yoshiaki
OHMORI Keita48-16KOBAYASHI Manabu
NISHIMURA Tatsuyuki44-20MUSAKA Shizue
IKEDA Atsuhiko33-31KAWARADA Seiji
GOTO Masahiro53-11NAKAZIMA Koki
TANAKA Atsushi52-12INOUE Masaru
ISHIZU Yuto32-32TSUKAMOTO Shunsuke