Ratings

71_Chiyarenshi (Japan)
2011-08-13

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10441, FUJITA, kousuke, J, 6.0, 231
  5578, URASHIMA, mei, J, 6.0, 230
 11584, TASAKA, kanichiro, J, 5.0, 215
 11703, ANDO, tomoaki, J, 5.0, 215
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 202
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 215
  5659, HAMADA, atushi, J, 4.0, 209
  5660, KUDOU, keita, J, 4.0, 209
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 187
  5538, ITO, junya, J, 4.0, 187
 11729, OHE, yoshimaru, J, 3.0, 214
 12258, KIMURA, yuto, J, 3.0, 203
  6863, SATO, yutaka, J, 3.0, 203
 12283, MUSAKA, shizue, J, 3.0, 197
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 197
 12336, YAMADA, shuji, J, 3.0, 194
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 194
 12180, OKUNO, masakazu, J, 3.0, 193
 12267, KURIHARA, takashi, J, 3.0, 190
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 3.0, 190
 11657, OKUNO, masanobu, J, 3.0, 187
 12335, YAGI, masamichi, J, 3.0, 187
 10746, ASAKAWA, takuya, J, 3.0, 186
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 3.0, 170
 12290, NISHIO, hakudo, J, 2.0, 183
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 2.0, 182
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 182
 11520, KANEKO, takahiro, J, 2.0, 176
 12241, INAZU, harutaro, J, 2.0, 172
 12296, OKUNO, midori, J, 2.0, 170
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 167
  5533, SATO, kouichiro, J, 2.0, 157
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 2.0, 154
 12289, NISHIMURA, kenta, J, 1.0, 160
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 1.0, 160
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 1.0, 145
  5535, IIJIMA, takamune, J, 0.0, 139
 12232, HATTORI, yuichiro, J, 0.0, 48
 12233, HATTORI, yasuchung, J, 0.0, 36

 

Here are all results.

2011-08-13: 71_Chiyarenshi(Japan)
TAKANASHI Yusuke33-31IIJIMA Takamune
NAKAJIMA Tetsuya36-28IWATA Hiroyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31IWAKURA Hiroaki
SATO Koichiro37-27ISHIKAWA Akira
URASHIMA Mei43-21HISHIYAMA Yuichi
ANDO Tomoaki38-26ASAKAWA Takuya
NAGAMATSU Ryota46-18TAKIGAWA Mitsuaki
NARUMI Hisatoshi43-21SHINAGAWA Yukinobu
SHIBASAKI Lily42-22KOBAYASHI Manabu
KANEKO Kodai33-31SATO Yutaka
FUJITA Kousuke38-26MUSAKA Shizue
TASAKA Kanichiro37-27OKUNO Masanobu
KUDOU Keita34-30YAGI Masamichi
HAMADA Atsushi44-20HATTORI Yuichiro
KIMURA Yuto41-23INAZU Harutaro
OHE Yoshimaru48-16NISHIMURA Kenta
OKUNO Masakazu36-28KURIHARA Aru
YAMADA Shuji37-27OKUNO Midori
NISHIO Hakudo45-19HATTORI Yasuchung
ITO Junya41-23TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKANASHI Yusuke35-29IWAKURA Hiroaki
NAKAJIMA Tetsuya38-26SATO Koichiro
IWATA Hiroyuki34-30IIJIMA Takamune
URASHIMA Mei44-20NAGAMATSU Ryota
ANDO Tomoaki34-30KANEKO Kodai
NARUMI Hisatoshi34-30SHIBASAKI Lily
ASAKAWA Takuya33-31SATO Yutaka
KOBAYASHI Manabu33-31HISHIYAMA Yuichi
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstSHINAGAWA Yukinobu
FUJITA Kousuke43-21TASAKA Kanichiro
KUDOU Keita42-22YAMADA Shuji
HAMADA Atsushi38-26KIMURA Yuto
MUSAKA Shizue40-24OKUNO Masanobu
YAGI Masamichi35-29OKUNO Masakazu
NISHIO Hakudo36-28OHE Yoshimaru
OKUNO Midori40-24KURIHARA Aru
INAZU Harutaro36-28HATTORI Yuichiro
NISHIMURA Kenta47-17HATTORI Yasuchung
ITO Junya41-23SATO Koichiro
TAKANASHI Yusuke35-29NAKAJIMA Tetsuya
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22IIJIMA Takamune
IWATA Hiroyuki40-24ISHIKAWA Akira
URASHIMA Mei40-24NARUMI Hisatoshi
ANDO Tomoaki45-19SHIBASAKI Lily
NAGAMATSU Ryota45-19KANEKO Kodai
ASAKAWA Takuya39-25KOBAYASHI Manabu
SATO Yutaka35-29TAKIGAWA Mitsuaki
HISHIYAMA Yuichiwon againstSHINAGAWA Yukinobu
FUJITA Kousuke38-26KUDOU Keita
TASAKA Kanichiro41-23OKUNO Masakazu
HAMADA Atsushi45-19NISHIO Hakudo
MUSAKA Shizue34-30YAMADA Shuji
KIMURA Yuto34-30OHE Yoshimaru
YAGI Masamichi40-24OKUNO Midori
OKUNO Masanobu39-25KURIHARA Aru
INAZU Harutaro41-23NISHIMURA Kenta
TAKANASHI Yusuke33-31ITO Junya
NAKAJIMA Tetsuya37-26ISHIKAWA Akira
IWATA Hiroyuki40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IWAKURA Hiroaki34-30SATO Koichiro
URASHIMA Mei36-28ANDO Tomoaki
NAGAMATSU Ryota38-26ASAKAWA Takuya
NARUMI Hisatoshi35-29KANEKO Kodai
SATO Yutaka36-28SHIBASAKI Lily
HISHIYAMA Yuichi38-26TAKIGAWA Mitsuaki
SHINAGAWA Yukinobu36-28KOBAYASHI Manabu
FUJITA Kousuke41-23HAMADA Atsushi
TASAKA Kanichiro41-23NISHIO Hakudo
KUDOU Keita40-24KIMURA Yuto
MUSAKA Shizue43-21YAGI Masamichi
OHE Yoshimaru40-24INAZU Harutaro
OKUNO Masakazu40-23OKUNO Midori
YAMADA Shuji36-28OKUNO Masanobu
KURIHARA Aru43-21NISHIMURA Kenta
ITO Junya34-30NAKAJIMA Tetsuya
TAKANASHI Yusuke35-29IWATA Hiroyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstISHIKAWA Akira
IWAKURA Hiroaki36-28IIJIMA Takamune
URASHIMA Mei34-30ASAKAWA Takuya
ANDO Tomoaki38-26SATO Yutaka
NAGAMATSU Ryota35-29NARUMI Hisatoshi
SHIBASAKI Lily36-28HISHIYAMA Yuichi
SHINAGAWA Yukinobuwon againstKANEKO Kodai
KOBAYASHI Manabu39-25TAKIGAWA Mitsuaki
FUJITA Kousuke33-31KIMURA Yuto
TASAKA Kanichiro33-30MUSAKA Shizue
HAMADA Atsushi37-27KUDOU Keita
YAGI Masamichi35-29OHE Yoshimaru
YAMADA Shuji44-20INAZU Harutaro
OKUNO Masanobu33-31OKUNO Masakazu
KURIHARA Aru34-30NISHIO Hakudo
OKUNO Midori39-25NISHIMURA Kenta
ITO Junya40-24IWAKURA Hiroaki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31TAKANASHI Yusuke
SATO Koichiro41-23IWATA Hiroyuki
ISHIKAWA Akira36-28IIJIMA Takamune
URASHIMA Mei33-31NAGAMATSU Ryota
ANDO Tomoakiwon againstNARUMI Hisatoshi
ASAKAWA Takuyawon againstHISHIYAMA Yuichi
SATO Yutaka44-20KOBAYASHI Manabu
SHIBASAKI Lily35-29SHINAGAWA Yukinobu
KANEKO Kodai34-30TAKIGAWA Mitsuaki
FUJITA Kousuke38-26YAGI Masamichi
TASAKA Kanichiro42-22HAMADA Atsushi
KUDOU Keita40-24MUSAKA Shizue
KIMURA Yuto47-17OKUNO Midori
OHE Yoshimaru39-25YAMADA Shuji
OKUNO Masakazu34-30NISHIO Hakudo
OKUNO Masanobu36-28NISHIMURA Kenta
KURIHARA Aru36-28INAZU Harutaro