Ratings

77_Kanagawa_open (Japan)
2012-02-26

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5549, CYNTHIA, yasuto, J, 6.0, 299
  5569, OHMORI, keita, J, 5.0, 212
 10904, TOYOTA, yasuteru, J, 4.5, 227
 12200, KANEKO, takahiro, J, 4.5, 221
  5540, NAKANO, jyou, J, 4.5, 216
 10820, ASOU, daisuke, J, 4.5, 197
  6821, SATORU, tesaki, J, 4.0, 227
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 4.0, 224
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 221
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 4.0, 204
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 4.0, 200
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 197
 10676, NAKANISHI, ryouta, J, 4.0, 178
 10602, NISHIMURA, tatsuyuki, J, 3.5, 228
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.5, 197
 12497, SUGUWARA, kiyoshi, J, 3.5, 196
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.5, 188
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 212
 12487, ISHIZAWA, naoki, J, 3.0, 207
  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 3.0, 206
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 3.0, 202
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 3.0, 194
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 190
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 188
  6891, KATORI, mitihiro, J, 3.0, 184
 12547, HIEDA, seiho, J, 3.0, 181
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 2.5, 201
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 2.5, 164
 11296, SHINDO, kouki, J, 2.0, 214
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 2.0, 202
 11334, TAMAYA, gun, J, 2.0, 190
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 188
 12221, ABE, yura, J, 2.0, 188
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 183
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 2.0, 180
 11660, MIYAKOSHI, orita, J, 2.0, 163
  600, TAKEDA, kyoko, J, 2.0, 156
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 147
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 1.0, 179
 11597, YAHABA, hideki, J, 1.0, 125
 12518, KOROKU, shoichi, J, 1.0, 93
 12332, WADA, takeshi, J, 0.0, 95

 

Here are all results.

2012-02-26: 77_Kanagawa_open(Japan)
SHIROTA Yasuto61-03WADA Takeshi
TOYOTA Yasuteru51-13OHMORI Keita
KANEKO Takahiro42-22TAYAMA Tsubasa
NAKANO Jo47-17MITSUYA Nobuaki
ASOU Daisuke37-27MATSUYA Shinpei
YAMAZAKI Nobuyuki45-19KAMIKURA Daisuke
KOMAGATA Masayuki48-16HIEDA Shigemasa
KOSHINO Kazuhiko36-28SHINDO Kouki
NAKANISHI Ryouta54-10KOROKU Shoichi
HISHIYAMA Yuichi32-32ISHIKAWA Akira
SUGUWARA Kiyoshi44-20WATANABE Keiichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko45-19ISHIZAWA Naoki
NARUMI Hisatoshi41-23MIYAKOSHI Orita
ISHIZAKI Hikaru46-18OHNO Atsuko
MATSUZAWA Atsushi34-30TSUCHIYA Ryosuke
NAGAO Hiroto37-27TESAKI Satoru
KATORI Michihiro34-30ITAGAKI Kenichi
TAKAHASHI Hisashi38-26NISHIMURA Tatsuyuki
IKEDA Atsuhiko41-23TAKIGAWA Mitsuaki
ABE Yura45-19YAHABA Hideki
TAKEDA Kyoko38-26HAYASAKA Toshie
SHIROTA Yasuto61-03NAKANISHI Ryouta
OHMORI Keita54-10HIEDA Shigemasa
TOYOTA Yasuteru33-31KOMAGATA Masayuki
ASOU Daisuke37-27TAKAHASHI Hisashi
TESAKI Satoru35-29HAYASAKA Toshie
YAMAZAKI Nobuyuki52-12SUGUWARA Kiyoshi
MATSUYA Shinpei38-26SHINDO Kouki
MITSUYA Nobuaki38-26OHNO Atsuko
KOSHINO Kazuhiko43-21NAGAO Hiroto
NISHIMURA Tatsuyuki43-21TAKIGAWA Mitsuaki
HISHIYAMA Yuichi38-26ITAGAKI Kenichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko43-21ABE Yura
NARUMI Hisatoshi38-26TAKEDA Kyoko
ISHIZAKI Hikaru53-11NAKANO Jo
MATSUZAWA Atsushi38-26KATORI Michihiro
ISHIKAWA Akira39-25TSUCHIYA Ryosuke
IKEDA Atsuhiko45-19KANEKO Takahiro
KAMIKURA Daisuke35-29ISHIZAWA Naoki
MIYAKOSHI Orita40-24TAYAMA Tsubasa
WATANABE Keiichi46-18YAHABA Hideki
KOROKU Shoichi41-23WADA Takeshi
SHIROTA Yasuto43-21ISHIZAKI Hikaru
OHMORI Keita34-30ABE Yura
TOYOTA Yasuteru32-32IKEDA Atsuhiko
KANEKO Takahiro47-17KATORI Michihiro
NAKANO Jo45-19NAGAO Hiroto
ASOU Daisuke34-30MATSUZAWA Atsushi
TESAKI Satoru57-07MIYAKOSHI Orita
KOMAGATA Masayuki41-23ISHIKAWA Akira
MATSUYA Shinpei38-26WATANABE Keiichi
NISHIMURA Tatsuyuki36-28HISHIYAMA Yuichi
SUGUWARA Kiyoshi49-15NAKANISHI Ryouta
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26YAMAZAKI Nobuyuki
NARUMI Hisatoshi54-10KOSHINO Kazuhiko
ISHIZAWA Naoki45-19SHINDO Kouki
HAYASAKA Toshie34-30TSUCHIYA Ryosuke
HIEDA Shigemasa64-00WADA Takeshi
TAKAHASHI Hisashi52-12TAKEDA Kyoko
TAYAMA Tsubasa46-18TAKIGAWA Mitsuaki
OHNO Atsuko38-26YAHABA Hideki
KAMIKURA Daisuke37-27MITSUYA Nobuaki
ITAGAKI Kenichi55-09KOROKU Shoichi
SHIROTA Yasuto40-24NARUMI Hisatoshi
OHMORI Keita36-28MATSUZAWA Atsushi
TOYOTA Yasuteru47-17ISHIZAKI Hikaru
KANEKO Takahiro32-32TAKAHASHI Hisashi
ASOU Daisuke32-32TATSUMI-IIJIMA Yukiko
YAMAZAKI Nobuyuki43-21IKEDA Atsuhiko
KOMAGATA Masayuki37-27TESAKI Satoru
MATSUYA Shinpei32-32NAKANO Jo
MITSUYA Nobuaki40-24HAYASAKA Toshie
KOSHINO Kazuhiko36-28KAMIKURA Daisuke
NAKANISHI Ryouta39-25MIYAKOSHI Orita
HISHIYAMA Yuichi35-29ABE Yura
SUGUWARA Kiyoshi32-32NISHIMURA Tatsuyuki
ISHIZAWA Naoki52-12WATANABE Keiichi
NAGAO Hiroto55-09TAKEDA Kyoko
ISHIKAWA Akira34-30ITAGAKI Kenichi
HIEDA Shigemasa36-28TAYAMA Tsubasa
SHINDO Kouki61-03YAHABA Hideki
TSUCHIYA Ryosuke52-12KOROKU Shoichi
TAKIGAWA Mitsuaki35-29WADA Takeshi
OHNO Atsuko53-11KATORI Michihiro
SHIROTA Yasuto52-12TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OHMORI Keita36-28KOMAGATA Masayuki
KANEKO Takahiro36-28NISHIMURA Tatsuyuki
NAKANO Jo35-29HISHIYAMA Yuichi
ASOU Daisuke35-29TOYOTA Yasuteru
TESAKI Satoru41-23ISHIZAWA Naoki
YAMAZAKI Nobuyuki33-31NARUMI Hisatoshi
MATSUYA Shinpei32-32ISHIKAWA Akira
MITSUYA Nobuaki42-22HIEDA Shigemasa
KOSHINO Kazuhiko43-21TAKAHASHI Hisashi
NAKANISHI Ryouta34-30KAMIKURA Daisuke
SUGUWARA Kiyoshi40-24IKEDA Atsuhiko
ISHIZAKI Hikaru41-23NAGAO Hiroto
HAYASAKA Toshie46-18TAYAMA Tsubasa
MATSUZAWA Atsushi37-27OHNO Atsuko
KATORI Michihiro48-16MIYAKOSHI Orita
SHINDO Kouki51-13ABE Yura
TSUCHIYA Ryosuke40-24ITAGAKI Kenichi
TAKIGAWA Mitsuaki62-02WATANABE Keiichi
TAKEDA Kyoko55-09KOROKU Shoichi
YAHABA Hideki47-17WADA Takeshi
SHIROTA Yasuto42-22ASOU Daisuke
OHMORI Keita39-25YAMAZAKI Nobuyuki
TOYOTA Yasuteru35-29KOSHINO Kazuhiko
KANEKO Takahiro45-19SUGUWARA Kiyoshi
NAKANO Jo46-18TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TESAKI Satoru40-24NARUMI Hisatoshi
KOMAGATA Masayuki36-28ISHIZAKI Hikaru
MATSUYA Shinpei37-27MATSUZAWA Atsushi
MITSUYA Nobuaki36-28ISHIKAWA Akira
NAKANISHI Ryouta33-31TAKAHASHI Hisashi
NISHIMURA Tatsuyuki63-01IKEDA Atsuhiko
HISHIYAMA Yuichi35-29SHINDO Kouki
ISHIZAWA Naoki39-25TSUCHIYA Ryosuke
HAYASAKA Toshie43-21OHNO Atsuko
NAGAO Hiroto35-29TAKIGAWA Mitsuaki
KATORI Michihiro48-16TAKEDA Kyoko
HIEDA Shigemasa33-31KAMIKURA Daisuke
TAYAMA Tsubasa52-12YAHABA Hideki
ABE Yura50-14ITAGAKI Kenichi
MIYAKOSHI Orita52-12KOROKU Shoichi
WATANABE Keiichi41-23WADA Takeshi