Ratings

78_Kanagawa_open (Japan)
2012-07-01

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5655, SATANI, tetsu, J, 6.0, 256
 10840, IMOTO, wataru, J, 5.0, 240
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 5.0, 220
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.5, 218
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 4.5, 214
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.5, 206
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 4.0, 217
  5508, TATSUMI-IIJIMA, yukiko, J, 4.0, 215
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 214
 12221, ABE, yura, J, 4.0, 213
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 213
 10820, ASOU, daisuke, J, 4.0, 203
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 4.0, 202
  5540, NAKANO, jyou, J, 3.5, 209
  6821, SATORU, tesaki, J, 3.5, 199
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 3.5, 191
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.5, 185
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 225
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 212
 10920, SAITO, aya, J, 3.0, 209
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 203
 12587, TSUCHIYA, shotaro, J, 3.0, 201
  4004, SANO, yoko, J, 3.0, 201
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 196
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 190
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 186
 12497, SUGUWARA, kiyoshi, J, 3.0, 183
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 179
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 179
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.5, 206
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 2.0, 217
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 2.0, 205
 12524, MIYAZAWA, masuyama, J, 2.0, 187
  600, TAKEDA, kyoko, J, 2.0, 186
 12461, DEMACHI, koichiro, J, 2.0, 174
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 2.0, 167
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 160
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 143
 10868, NAGAO, kazuki, J, 2.0, 111
 11334, TAMAYA, gun, J, 1.5, 166
  5643, SANO, fujiwara, J, 1.5, 165
  5547, OHNO, atsuko, J, 1.5, 142
 12505, MABUCHI, yuta, J, 1.0, 166
 10363, KOIKE, hiroto, J, 1.0, 136
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 0.5, 49
 12462, KATO, yudai, J, 0.0, 81

 

Here are all results.

2012-07-01: 78_Kanagawa_open(Japan)
SATANI Tetsu37-27KOSHINO Kazuhiko
IMOTO Wataru38-26TAKIGAWA Mitsuaki
IIJIMA Takamune36-28TAYAMA Tsubasa
GOTO Masahiro44-20ITAGAKI Kenichi
TAKAHASHI Hisashi39-25KOBAYASHI Manabu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31IWAKURA Hiroaki
MURAKAMI Takeshi38-26KAMIKURA Daisuke
NAGAMATSU Ryota40-24OHNO Atsuko
ASOU Daisuke35-29MABUCHI Yuta
MATSUZAWA Atsushi35-29ABE Yura
NAKANO Jo51-13KAWAGUCHI Hayato
TESAKI Satoru41-23TAKEDA Kyoko
YAMAZAKI Nobuyuki42-22TSUCHIYA Shotaro
TANAKA Atsushi49-15KATO Yudai
SAITO Aya37-27MIYAZAWA Masuyama
TSUKAMOTO Kazuma33-31HAYASAKA Toshie
OKUDA Tsuyoshi36-28MITSUYA Nobuaki
SUGUWARA Kiyoshi35-29SANO Yoko
NODA Bintatsu33-31TAKAHASHI Shiu
HISHIYAMA Yuichi57-07NAGAO Kazuki
ISHIKAWA Akira38-26DEMACHI Koichiro
SANO Joichiro38-26KOIKE Hiroto
SATANI Tetsu44-20SAITO Aya
IMOTO Wataru48-16SANO Joichiro
KAMIKURA Daisuke45-19KOIKE Hiroto
IIJIMA Takamune40-24OKUDA Tsuyoshi
MITSUYA Nobuaki36-28ABE Yura
GOTO Masahiro34-30TANAKA Atsushi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko53-11SUGUWARA Kiyoshi
MURAKAMI Takeshi44-20ISHIKAWA Akira
NAGAMATSU Ryota43-21TAKAHASHI Hisashi
NARUMI Hisatoshi40-24IWAKURA Hiroaki
MATSUZAWA Atsushi40-24ASOU Daisuke
TESAKI Satoru37-27YAMAZAKI Nobuyuki
ITAGAKI Kenichi36-28TSUCHIYA Shotaro
TSUKAMOTO Kazuma57-07NODA Bintatsu
SANO Yoko52-12MABUCHI Yuta
KOBAYASHI Manabu46-18DEMACHI Koichiro
KAWAGUCHI Hayato44-20KATO Yudai
HISHIYAMA Yuichi32-32NAKANO Jo
MIYAZAWA Masuyama34-30TAKIGAWA Mitsuaki
HAYASAKA Toshie38-26TAKAHASHI Shiu
TAYAMA Tsubasa32-32KOSHINO Kazuhiko
OHNO Atsuko41-23TAKEDA Kyoko
SATANI Tetsu34-30MURAKAMI Takeshi
KAMIKURA Daisuke36-28YAMAZAKI Nobuyuki
IIJIMA Takamune45-19MATSUZAWA Atsushi
MITSUYA Nobuaki41-23MIYAZAWA Masuyama
TAKAHASHI Hisashi51-13OKUDA Tsuyoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko39-25TSUKAMOTO Kazuma
NAGAMATSU Ryota40-24IMOTO Wataru
ABE Yura42-22TAKIGAWA Mitsuaki
NARUMI Hisatoshi39-25HISHIYAMA Yuichi
ASOU Daisuke47-17ISHIKAWA Akira
TESAKI Satoru32-32GOTO Masahiro
ITAGAKI Kenichi32-32SANO Joichiro
KOSHINO Kazuhiko34-30TAKAHASHI Shiu
TANAKA Atsushi36-28KOBAYASHI Manabu
SAITO Aya47-17KAWAGUCHI Hayato
SANO Yoko37-27NAKANO Jo
TSUCHIYA Shotaro38-26IWAKURA Hiroaki
NODA Bintatsu39-25SUGUWARA Kiyoshi
TAKEDA Kyoko46-18KOIKE Hiroto
DEMACHI Koichiro38-26MABUCHI Yuta
HAYASAKA Toshie40-24OHNO Atsuko
TAYAMA Tsubasa40-24NAGAO Kazuki
SATANI Tetsu48-16IIJIMA Takamune
IMOTO Wataru49-15HAYASAKA Toshie
KAMIKURA Daisuke41-23ASOU Daisuke
MITSUYA Nobuaki43-21SAITO Aya
GOTO Masahiro41-23SANO Yoko
TAKAHASHI Hisashi39-25MURAKAMI Takeshi
NAGAMATSU Ryota41-23TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ABE Yura45-19KOBAYASHI Manabu
NARUMI Hisatoshi45-19TESAKI Satoru
MATSUZAWA Atsushi49-15NODA Bintatsu
ITAGAKI Kenichi37-27NAKANO Jo
KOSHINO Kazuhiko35-29SANO Joichiro
YAMAZAKI Nobuyuki63-01SHIBASAKI Lily
TSUKAMOTO Kazuma39-25TANAKA Atsushi
TSUCHIYA Shotaro45-19TAKEDA Kyoko
OKUDA Tsuyoshi48-16ISHIKAWA Akira
KAWAGUCHI Hayato47-17DEMACHI Koichiro
SUGUWARA Kiyoshi55-09KATO Yudai
HISHIYAMA Yuichi47-17TAYAMA Tsubasa
TAKAHASHI Shiu59-05NAGAO Kazuki
MIYAZAWA Masuyama48-16OHNO Atsuko
TAKIGAWA Mitsuaki34-30IWAKURA Hiroaki
MABUCHI Yuta52-12KOIKE Hiroto
SATANI Tetsu45-19NAGAMATSU Ryota
IMOTO Wataru46-18TSUKAMOTO Kazuma
KAMIKURA Daisuke38-26MATSUZAWA Atsushi
MITSUYA Nobuaki32-32IIJIMA Takamune
GOTO Masahiro39-25NARUMI Hisatoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26TAKAHASHI Hisashi
MURAKAMI Takeshi44-20TSUCHIYA Shotaro
ABE Yura35-29YAMAZAKI Nobuyuki
ASOU Daisuke36-28MIYAZAWA Masuyama
NAKANO Jo39-25TAYAMA Tsubasa
TESAKI Satoru39-25HISHIYAMA Yuichi
KOSHINO Kazuhiko42-22ITAGAKI Kenichi
SAITO Aya54-10SUGUWARA Kiyoshi
SANO Yoko37-27TANAKA Atsushi
KOBAYASHI Manabu41-23MABUCHI Yuta
OKUDA Tsuyoshi38-26HAYASAKA Toshie
KAWAGUCHI Hayato39-25NODA Bintatsu
NAGAO Kazuki40-24KATO Yudai
TAKAHASHI Shiu43-21SANO Joichiro
IWAKURA Hiroaki54-10KOIKE Hiroto
TAKEDA Kyoko56-08TAKIGAWA Mitsuaki
DEMACHI Koichiro59-05OHNO Atsuko
ISHIKAWA Akira48-16SHIBASAKI Lily
SATANI Tetsu48-16GOTO Masahiro
IMOTO Wataru35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KAMIKURA Daisuke34-30NAGAMATSU Ryota
IIJIMA Takamune49-15KOSHINO Kazuhiko
MITSUYA Nobuaki34-30NARUMI Hisatoshi
TAKAHASHI Hisashi41-23SANO Yoko
MURAKAMI Takeshi33-31TESAKI Satoru
ABE Yura34-30SAITO Aya
ASOU Daisuke38-26KAWAGUCHI Hayato
MATSUZAWA Atsushi33-31TSUKAMOTO Kazuma
NAKANO Jo33-31OKUDA Tsuyoshi
ITAGAKI Kenichi44-20HISHIYAMA Yuichi
YAMAZAKI Nobuyuki36-28TAKAHASHI Shiu
TANAKA Atsushi45-19TAKEDA Kyoko
TSUCHIYA Shotaro48-16DEMACHI Koichiro
KOBAYASHI Manabu37-27MIYAZAWA Masuyama
SUGUWARA Kiyoshi47-17HAYASAKA Toshie
NODA Bintatsu60-04ISHIKAWA Akira
NAGAO Kazuki35-29SANO Joichiro
IWAKURA Hiroaki40-24TAYAMA Tsubasa
TAKIGAWA Mitsuaki40-24MABUCHI Yuta
SHIBASAKI Lily32-32OHNO Atsuko
KOIKE Hiroto51-13KATO Yudai