Ratings

77_Chiyarenshi_open (Japan)
2012-08-11

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 11520, KANEKO, takahiro, J, 5.0, 212
  5659, HAMADA, atsushi, J, 5.0, 210
  698, SUEKUNI, makoto, J, 5.0, 207
 12468, OKUNO, naokazu, J, 5.0, 204
 12704, MATSUZAWA, sato, J, 4.0, 219
  5540, NAKANO, jyou, J, 4.0, 208
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 4.0, 205
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 4.0, 202
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 4.0, 190
 12293, OGATA, masa, J, 4.0, 187
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 170
 11657, OKUNO, masanobu, J, 4.0, 160
 12180, OKUNO, masakazu, J, 3.0, 265
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 3.0, 214
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 204
 10896, TAKAHASHI, shiu, J, 3.0, 199
  5655, SATANI, tetsu, J, 3.0, 199
 12461, DEMACHI, koichiro, J, 3.0, 186
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 3.0, 186
 11725, KOKUBO, shigeki, J, 3.0, 183
 12721, KASAI, yukiko, J, 3.0, 183
 10868, NAGAO, kazuki, J, 3.0, 174
 12688, IWAMOTO, masaru, J, 3.0, 157
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 2.0, 184
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 2.0, 165
 12221, ABE, yura, J, 2.0, 160
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 2.0, 160
  5508, TATSUMI-IIJIMA, yukiko, J, 2.0, 155
  5542, KOIDE, satoshi, J, 2.0, 152
 12488, TANEDA, kenji, J, 2.0, 152
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 145
 12681, ANZAI, taka, J, 2.0, 140
 12676, MAEDA, shota, J, 1.0, 160
  6986, IZUMI, takashi, J, 1.0, 144
  5535, IIJIMA, takamune, J, 1.0, 141
 12489, TANEDA, yuri, J, 1.0, 140
 11747, TANEDA, kazuki, J, 1.0, 126
 12675, MAEDA, hiromi, J, 0.0, 129
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 0.0, 128

 

Here are all results.

2012-08-11: 77_Chiyarenshi_open(Japan)
SUEKUNI Makoto37-27TSUCHIYA Ryosuke
TAKANASHI Yusukewon againstMITSUYA Nobuaki
SATANI Tetsu39-25TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KAMIKURA Daisuke33-31IWATA Hiroyuki
HISHIYAMA Yuichi33-31ASAHINA Satoshi
IIJIMA Takamunewon againstIZUMI Takashi
KANEKO Kodai44-20DEMACHI Koichiro
NAKANO Jo35-29OHTAKE Kosuke
TAKIGAWA Mitsuaki39-25NAGAO Kazuki
TAKAHASHI Hisashi43-21TANEDA Kazuki
TAKAHASHI Shiu45-19KOIDE Satoshi
ABE Yura42-22OCHIAI Naofumi
HAMADA Atsushi40-24MAEDA Hiromi
OKUNO Naokazu35-29TANEDA Yuri
OKUNO Masanobu44-19IWAMOTO Masaru
OKUNO Masakazu40-24ANZAI Taka
KOKUBO Shigeki36-27MATSUZAWA Sato
KASAI Yukiko34-30MAEDA Shota
NAKAJIMA Tetsuya40-24HISHIYAMA Yuichi
SUEKUNI Makoto33-31SATANI Tetsu
TAKANASHI Yusuke44-20IZUMI Takashi
TSUCHIYA Ryosuke35-29ASAHINA Satoshi
MITSUYA Nobuaki38-26IWATA Hiroyuki
KAMIKURA Daisuke33-31IIJIMA Takamune
KANEKO Kodai34-30TAKAHASHI Shiu
OGATA Masa36-28OHTAKE Kosuke
NAKANO Jo35-29ABE Yura
TAKIGAWA Mitsuaki34-30TAKAHASHI Hisashi
DEMACHI Koichiro39-25TANEDA Kazuki
NAGAO Kazuki36-28OCHIAI Naofumi
HAMADA Atsushi40-24OKUNO Masakazu
OKUNO Naokazu38-26TANEDA Kenji
MATSUZAWA Sato34-30MAEDA Shota
KOKUBO Shigekiwon againstOKUNO Masakazu
KASAI Yukiko36-28TANEDA Yuri
ANZAI Taka35-29MAEDA Hiromi
NAKAJIMA Tetsuya34-30TAKANASHI Yusuke
SUEKUNI Makoto36-28KAMIKURA Daisuke
TSUCHIYA Ryosuke43-21IIJIMA Takamune
SATANI Tetsuwon againstMITSUYA Nobuaki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26HISHIYAMA Yuichi
IWATA Hiroyuki34-30ASAHINA Satoshi
KANEKO Kodai36-28TAKIGAWA Mitsuaki
OGATA Masa39-25NAGAO Kazuki
TAKAHASHI Hisashi45-19ABE Yura
TAKAHASHI Shiu33-31NAKANO Jo
OHTAKE Kosuke44-19OCHIAI Naofumi
DEMACHI Koichiro39-24KOIDE Satoshi
OKUNO Naokazu39-25HAMADA Atsushi
MATSUZAWA Sato42-22TANEDA Kenji
OKUNO Masanobu38-26OKUNO Masakazu
IWAMOTO Masaru37-27ANZAI Taka
KASAI Yukiko36-28KOKUBO Shigeki
MAEDA Shota41-23TANEDA Yuri
NAKAJIMA Tetsuya35-29SUEKUNI Makoto
TAKANASHI Yusuke34-30SATANI Tetsu
TSUCHIYA Ryosukewon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
MITSUYA Nobuaki42-22KAMIKURA Daisuke
HISHIYAMA Yuichi37-27IZUMI Takashi
IWATA Hiroyuki34-30IIJIMA Takamune
KANEKO Kodai37-27TAKAHASHI Hisashi
OGATA Masa41-23TAKAHASHI Shiu
NAKANO Jo40-24TAKIGAWA Mitsuaki
OHTAKE Kosuke33-31DEMACHI Koichiro
KOIDE Satoshi42-22TANEDA Kazuki
NAGAO Kazukiwon againstABE Yura
HAMADA Atsushi35-29MATSUZAWA Sato
OKUNO Naokazu34-30KASAI Yukiko
OKUNO Masanobu40-24KOKUBO Shigeki
IWAMOTO Masaru36-28MAEDA Shota
OKUNO Masakazu40-24MAEDA Hiromi
ANZAI Taka36-28TANEDA Kenji
SUEKUNI Makoto33-31TAKANASHI Yusuke
TSUCHIYA Ryosuke35-29NAKAJIMA Tetsuya
SATANI Tetsu35-29IWATA Hiroyuki
MITSUYA Nobuaki36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ASAHINA Satoshi33-31IZUMI Takashi
KAMIKURA Daisuke39-25HISHIYAMA Yuichi
KANEKO Kodai33-31OGATA Masa
TAKIGAWA Mitsuaki33-31OHTAKE Kosuke
TAKAHASHI Shiu36-28TAKAHASHI Hisashi
DEMACHI Koichiro33-31NAKANO Jo
NAGAO Kazuki34-30KOIDE Satoshi
TANEDA Kazukiwon againstOCHIAI Naofumi
HAMADA Atsushiwon againstIWAMOTO Masaru
OKUNO Naokazu35-29OKUNO Masakazu
MATSUZAWA Sato46-18ANZAI Taka
OKUNO Masakazu43-21KASAI Yukiko
KOKUBO Shigeki37-27TANEDA Yuri
TANEDA Kenji43-21MAEDA Hiromi
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSATANI Tetsu
SUEKUNI Makoto39-25MITSUYA Nobuaki
TAKANASHI Yusuke34-30TSUCHIYA Ryosuke
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31KAMIKURA Daisuke
ASAHINA Satoshi37-27IIJIMA Takamune
IZUMI Takashi34-30IWATA Hiroyuki
OGATA Masa40-24DEMACHI Koichiro
NAKANO Jo36-28KANEKO Kodai
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstTAKAHASHI Shiu
TAKAHASHI Hisashi41-22NAGAO Kazuki
ABE Yura38-26TANEDA Kazuki
KOIDE Satoshi37-27OCHIAI Naofumi
HAMADA Atsushi38-26KOKUBO Shigeki
MATSUZAWA Sato41-23OKUNO Naokazu
OKUNO Masanobu38-26KASAI Yukiko
IWAMOTO Masaru33-31OKUNO Masakazu
TANEDA Kenji33-31MAEDA Shota
TANEDA Yuri33-31MAEDA Hiromi