Ratings

79_Kanagawa_open (Japan)
2012-08-26

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5655, SATANI, tetsu, J, 5.0, 247
 10840, IMOTO, wataru, J, 5.0, 242
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 5.0, 233
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 5.0, 228
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 4.5, 227
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 224
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 216
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 211
  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 4.0, 211
 12648, AKAGI, tachiro, J, 4.0, 195
 12716, YABE, uma, J, 4.0, 192
  5540, NAKANO, jyou, J, 4.0, 192
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.5, 176
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 3.0, 234
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 3.0, 226
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 3.0, 201
 10920, SAITO, aya, J, 3.0, 198
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 193
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 3.0, 192
 12505, MABUCHI, yuta, J, 3.0, 187
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 187
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 179
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 177
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 170
  5508, TATSUMI-IIJIMA, yukiko, J, 2.0, 214
 11729, OHE, yoshimaru, J, 2.0, 188
 10896, TAKAHASHI, shiu, J, 2.0, 188
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 177
 12547, HIEDA, seiho, J, 2.0, 170
 11334, TAMAYA, gun, J, 2.0, 166
 12497, SUGUWARA, kiyoshi, J, 2.0, 158
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.5, 126
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 1.5, 107
 10197, TAKAHASHI, kenji, J, 1.0, 125
 12293, OGATA, masa, J, 1.0, 120
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 0.0, 137
  5547, OHNO, atsuko, J, 0.0, 98

 

Here are all results.

2012-08-26: 79_Kanagawa_open(Japan)
SATANI Tetsu52-12TAKIGAWA Mitsuaki
IMOTO Wataru42-22SAITO Aya
KAMIKURA Daisuke37-27ASAHINA Satoshi
ITAGAKI Kenichi40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IWATA Hiroyuki57-07IKEDA Atsuhiko
AKAGI Tachiro34-30TAKAHASHI Hisashi
YABE Uma33-31OGATA Masa
NAKANO Jo40-24NARUMI Hisatoshi
IWAKURA Hiroaki42-22ISHIZAKI Hikaru
NODA Bintatsu35-29ISHIKAWA Akira
MABUCHI Yuta37-27OSHIMA Yusuke
GOTO Masahiro36-28NAGAMATSU Ryota
YAMAZAKI Nobuyuki37-27NAKAMORI Hiroki
TAKAHASHI Shiu48-16OHNO Atsuko
TAYAMA Tsubasa38-26KOSHINO Kazuhiko
SUGUWARA Kiyoshi33-31SAWAKI Yusuke
TAKAHASHI Kenji35-29HIEDA Shigemasa
WATANABE Keiichi33-31OHE Yoshimaru
SATANI Tetsu47-17IWATA Hiroyuki
IMOTO Wataru49-15TAKAHASHI Shiu
ASAHINA Satoshi37-27OSHIMA Yusuke
KAMIKURA Daisuke37-27MABUCHI Yuta
ITAGAKI Kenichi41-23TAYAMA Tsubasa
MITSUYA Nobuaki33-31SAWAKI Yusuke
NAGAMATSU Ryota47-17HIEDA Shigemasa
NAKAMORI Hiroki34-30KOSHINO Kazuhiko
ISHIZAKI Hikaru36-28SAITO Aya
YABE Uma44-20WATANABE Keiichi
NAKANO Jo33-31IWAKURA Hiroaki
TAKIGAWA Mitsuaki48-16OHNO Atsuko
NODA Bintatsu37-27TAKAHASHI Kenji
YAMAZAKI Nobuyuki39-25GOTO Masahiro
NARUMI Hisatoshi34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OHE Yoshimaru37-27OGATA Masa
ISHIKAWA Akira45-19TAKAHASHI Hisashi
SUGUWARA Kiyoshi38-26AKAGI Tachiro
SATANI Tetsu50-14IMOTO Wataru
ASAHINA Satoshi34-30OHE Yoshimaru
KAMIKURA Daisuke43-21YAMAZAKI Nobuyuki
ITAGAKI Kenichi55-09YABE Uma
MITSUYA Nobuaki44-20SUGUWARA Kiyoshi
NAGAMATSU Ryota37-27IWATA Hiroyuki
NAKAMORI Hiroki48-16TAYAMA Tsubasa
ISHIZAKI Hikaru46-18NARUMI Hisatoshi
AKAGI Tachiro45-19TAKIGAWA Mitsuaki
NAKANO Jo36-28NODA Bintatsu
SAWAKI Yusuke50-14OGATA Masa
TAKAHASHI Hisashi34-30HIEDA Shigemasa
SAITO Aya35-29OSHIMA Yusuke
IWAKURA Hiroaki42-22ISHIKAWA Akira
GOTO Masahiro33-31TAKAHASHI Kenji
IKEDA Atsuhiko32-32WATANABE Keiichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22KOSHINO Kazuhiko
TAKAHASHI Shiu46-18MABUCHI Yuta
IMOTO Wataru50-14ISHIZAKI Hikaru
ASAHINA Satoshi40-24NODA Bintatsu
ITAGAKI Kenichi34-30SATANI Tetsu
MITSUYA Nobuaki38-26IWAKURA Hiroaki
IWATA Hiroyuki37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGAMATSU Ryota35-29TAKAHASHI Shiu
NAKAMORI Hiroki46-18AKAGI Tachiro
YABE Uma41-23GOTO Masahiro
NAKANO Jo34-30KAMIKURA Daisuke
OSHIMA Yusuke39-25OHNO Atsuko
SAWAKI Yusuke46-18WATANABE Keiichi
SAITO Aya34-30TAKAHASHI Hisashi
MABUCHI Yuta47-17TAKIGAWA Mitsuaki
YAMAZAKI Nobuyuki37-27SUGUWARA Kiyoshi
NARUMI Hisatoshi47-17TAYAMA Tsubasa
IKEDA Atsuhiko36-28OHE Yoshimaru
ISHIKAWA Akira39-25TAKAHASHI Kenji
HIEDA Shigemasa36-28KOSHINO Kazuhiko
SATANI Tetsu33-31NAKANO Jo
IMOTO Wataru48-16NAKAMORI Hiroki
ASAHINA Satoshi49-15YAMAZAKI Nobuyuki
KAMIKURA Daisuke41-23NAGAMATSU Ryota
ITAGAKI Kenichi32-32MITSUYA Nobuaki
IWATA Hiroyuki45-19TAKAHASHI Shiu
ISHIZAKI Hikaru50-14SUGUWARA Kiyoshi
AKAGI Tachiro36-28NODA Bintatsu
YABE Uma41-23IKEDA Atsuhiko
OSHIMA Yusuke57-07TAKAHASHI Kenji
SAWAKI Yusuke45-19IWAKURA Hiroaki
TAKAHASHI Hisashi49-15OGATA Masa
SAITO Aya55-09NARUMI Hisatoshi
TAKIGAWA Mitsuaki50-14HIEDA Shigemasa
MABUCHI Yuta40-24ISHIKAWA Akira
GOTO Masahiro41-23WATANABE Keiichi
OHE Yoshimaru37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAYAMA Tsubasa43-21OHNO Atsuko
SATANI Tetsu35-29MITSUYA Nobuaki
IMOTO Wataru39-25ITAGAKI Kenichi
ASAHINA Satoshi46-18NAKANO Jo
KAMIKURA Daisuke40-24YABE Uma
IWATA Hiroyuki41-23SAWAKI Yusuke
NAGAMATSU Ryota46-18MABUCHI Yuta
NAKAMORI Hiroki40-24SAITO Aya
ISHIZAKI Hikaru43-21GOTO Masahiro
AKAGI Tachiro36-28YAMAZAKI Nobuyuki
OSHIMA Yusuke55-09IKEDA Atsuhiko
TAKAHASHI Hisashi39-25OHE Yoshimaru
IWAKURA Hiroaki33-31TAKAHASHI Shiu
TAKIGAWA Mitsuaki46-18ISHIKAWA Akira
NODA Bintatsu35-29TAYAMA Tsubasa
NARUMI Hisatoshi38-26SUGUWARA Kiyoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko64-00WATANABE Keiichi
HIEDA Shigemasa44-20OHNO Atsuko
OGATA Masa33-31KOSHINO Kazuhiko