Ratings

1_Tokyo_open (Japan)
2012-04-30

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

      ID, Name, First name, Points, tie-break

    700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 217
  12250, KAMIKURA, daisuke, J, 5.0, 221
  12221, ABE, yura, J, 5.0, 201
  12276, MIYATA, toru, J, 4.0, 218
  11317, TAKAHASHI, naga, J, 4.0, 211
   5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 210
  10939, ASANO, yoshiko, J, 4.0, 206
   5508, TATSUMI-IIJIMA, yukiko, J, 4.0, 206
  11520, KANEKO, takahiro, J, 4.0, 202
   5524, NAGAO, hiroto, J, 4.0, 199
  11672, MATSUDA, shoma, J, 4.0, 199
  12258, KIMURA, yuto, J, 4.0, 196
   6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.0, 195
   5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 189
  10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 3.0, 206
  10896, TAKAHASHI, siu, J, 3.0, 200
  12467, SHIOYA, hiroyuki, J, 3.0, 198
  12293, OGATA, masa, J, 3.0, 198
   5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 198
   6863, SATO, yutaka, J, 3.0, 197
  11490, AKAIKE, hide, J, 3.0, 196
  11584, TASAKA, kanichiro, J, 3.0, 196
  12505, MABUCHI, yuta, J, 3.0, 193
  11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 192
  12537, HAYASHI, taka, J, 3.0, 189
   5667, SATO, ryu, J, 3.0, 185
  11708, HASHIKAWA, techine, J, 3.0, 183
  10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 195
  10840, IMOTO, wataru, J, 2.0, 194
   6996, SHIROGANE, tetsuya, J, 2.0, 191
  10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 2.0, 182
  12531, NITTA, yoshiko, J, 2.0, 176
  12479, MATSURA, satoshi, J, 2.0, 165
  11747, TANEDA, kazuki, J, 2.0, 162
  12517, FURUKAWA, yuji, J, 2.0, 161
  12507, MIURA, toshie, J, 1.0, 182
  11722, KAWARADA, seiji, J, 1.0, 178
  11726, MATSUDO, kiyohiko, J, 1.0, 175
  12462, KATO, yudai, J, 1.0, 164
  12583, TOMONO, aimi, J, 1.0, 150

 

Here are all results.

2012-04-30: 1_Tokyo_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya44-20MATSUDO Kiyohiko
KAMIKURA Daisuke39-25ASANO Yoshiko
ABE Yura35-29KOSHINO Kazuhiko
MIYATA Toru38-26TAKAHASHI Shiu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22TANEDA Kazuki
TAKAHASHI Hisashi36-28TAKIGAWA Mitsuaki
KIMURA Yuto33-31MATSUDA Shoma
IIJIMA Takamune44-20FURUKAWA Yuji
KANEKO Takahiro40-24MATSURA Satoshi
ASAHINA Satoshi35-29HASHIKAWA Techine
NAGAMATSU Ryotawon againstSHIOYA Hiroyuki
NAGAO Hiroto38-26SHIROGANE Tetsuya
MABUCHI Yuta37-27HAYASHI Taka
SATO Yutaka36-28KAWARADA Seiji
SATO Ryu41-23OGATA Masa
TSUCHIYA Ryosuke41-23TOMONO Aimi
TASAKA Kanichiro41-23AKAIKE Hide
NARUMI Hisatoshi33-31MIURA Toshie
SHINAGAWA Yukinobu38-26NITTA Yoshiko
IMOTO Wataru42-22KATO Yudai
NAKAJIMA Tetsuya37-27IIJIMA Takamune
KAMIKURA Daisuke36-28MIYATA Toru
ABE Yura35-29KIMURA Yuto
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27IMOTO Wataru
KANEKO Takahiro35-29TASAKA Kanichiro
ASANO Yoshikowon againstTAKAHASHI Shiu
ASAHINA Satoshi37-27TAKAHASHI Hisashi
NAGAMATSU Ryotawon againstNARUMI Hisatoshi
MATSUDA Shoma40-24SHIOYA Hiroyuki
KOSHINO Kazuhiko37-27TAKIGAWA Mitsuaki
SATO Yutaka35-29MABUCHI Yuta
SATO Ryu35-29TSUCHIYA Ryosuke
AKAIKE Hide44-20MATSURA Satoshi
HAYASHI Taka36-28KAWARADA Seiji
OGATA Masa39-25TOMONO Aimi
HASHIKAWA Techine33-31MIURA Toshie
SHIROGANE Tetsuya41-23NITTA Yoshiko
SHINAGAWA Yukinobuwon againstNAGAO Hiroto
TANEDA Kazuki43-21KATO Yudai
FURUKAWA Yuji36-27MATSUDO Kiyohiko
NAKAJIMA Tetsuya33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KAMIKURA Daisuke35-29SATO Ryu
ABE Yura36-28SATO Yutaka
MIYATA Toru46-18TANEDA Kazuki
TAKAHASHI Hisashi43-20HASHIKAWA Techine
KIMURA Yuto35-29NARUMI Hisatoshi
IIJIMA Takamunewon againstTASAKA Kanichiro
KANEKO Takahirowon againstASAHINA Satoshi
ASANO Yoshiko40-24FURUKAWA Yuji
NAGAMATSU Ryotawon againstSHINAGAWA Yukinobu
NAGAO Hiroto33-31IMOTO Wataru
KOSHINO Kazuhiko41-23MATSUDA Shoma
MABUCHI Yuta40-24TSUCHIYA Ryosuke
TAKAHASHI Shiu34-30KAWARADA Seiji
AKAIKE Hide35-29SHIROGANE Tetsuya
SHIOYA Hiroyuki38-26MIURA Toshie
HAYASHI Taka34-30OGATA Masa
TAKIGAWA Mitsuaki36-28NITTA Yoshiko
MATSURA Satoshi34-30KATO Yudai
MATSUDO Kiyohiko46-17TOMONO Aimi
NAKAJIMA Tetsuya34-30KAMIKURA Daisuke
ABE Yura33-31KANEKO Takahiro
MIYATA Toru37-27NAGAMATSU Ryota
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27KOSHINO Kazuhiko
TAKAHASHI Hisashi33-31SHINAGAWA Yukinobu
KIMURA Yuto40-24ASANO Yoshiko
MATSUDA Shoma33-31SHIROGANE Tetsuya
NAGAO Hiroto34-30SATO Yutaka
MABUCHI Yuta40-24ASAHINA Satoshi
SATO Ryu34-30IIJIMA Takamune
TSUCHIYA Ryosuke44-20SHIOYA Hiroyuki
TASAKA Kanichiro34-30IMOTO Wataru
TAKAHASHI Shiu34-30OGATA Masa
HAYASHI Taka36-28AKAIKE Hide
NARUMI Hisatoshi37-27MATSUDO Kiyohiko
TAKIGAWA Mitsuaki42-22FURUKAWA Yuji
TANEDA Kazuki40-24HASHIKAWA Techine
MATSURA Satoshi38-26KAWARADA Seiji
MIURA Toshie42-22NITTA Yoshiko
KATO Yudai38-26TOMONO Aimi
NAKAJIMA Tetsuya36-28ABE Yura
KAMIKURA Daisuke43-21MABUCHI Yuta
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31MIYATA Toru
TAKAHASHI Hisashi41-23SATO Ryu
KIMURA Yuto33-31KANEKO Takahiro
IIJIMA Takamune39-25SHINAGAWA Yukinobu
ASANO Yoshiko44-20TANEDA Kazuki
ASAHINA Satoshi35-29TSUCHIYA Ryosuke
NAGAMATSU Ryota36-28NAGAO Hiroto
MATSUDA Shoma33-31TAKIGAWA Mitsuaki
KOSHINO Kazuhiko33-31HAYASHI Taka
SATO Yutaka36-28TASAKA Kanichiro
TAKAHASHI Shiu42-22MATSURA Satoshi
AKAIKE Hide36-28NARUMI Hisatoshi
SHIOYA Hiroyuki39-24MATSUDO Kiyohiko
OGATA Masa43-21MIURA Toshie
HASHIKAWA Techine40-24KATO Yudai
SHIROGANE Tetsuya33-31IMOTO Wataru
NITTA Yoshiko43-21FURUKAWA Yuji
TOMONO Aimi33-31KAWARADA Seiji
NAKAJIMA Tetsuya33-31TAKAHASHI Hisashi
KAMIKURA Daisuke38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ABE Yura34-30NAGAMATSU Ryota
MIYATA Toru38-26KIMURA Yuto
IIJIMA Takamune38-26MABUCHI Yuta
KANEKO Takahiro33-31KOSHINO Kazuhiko
ASANO Yoshiko41-23SATO Ryu
ASAHINA Satoshiwon againstSATO Yutaka
MATSUDA Shoma39-25HAYASHI Taka
NAGAO Hiroto34-30AKAIKE Hide
TSUCHIYA Ryosuke39-25SHINAGAWA Yukinobu
TASAKA Kanichirowon againstTAKAHASHI Shiu
SHIOYA Hiroyuki45-19TANEDA Kazuki
OGATA Masa33-31TAKIGAWA Mitsuaki
NARUMI Hisatoshi33-31SHIROGANE Tetsuya
HASHIKAWA Techine37-27MATSURA Satoshi
IMOTO Wataru33-31MIURA Toshie
NITTA Yoshiko34-30MATSUDO Kiyohiko
FURUKAWA Yuji38-25TOMONO Aimi
KAWARADA Seiji35-29KATO Yudai