Ratings

76_Kanagawa_open (Japan)
2012-01-08

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  4014, TOMINAGA, kenta, J, 6.0, 234
 11319, TAKAJO, osamu, J, 5.0, 283
 12151, KADOKURA, taya, J, 5.0, 258
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 235
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 5.0, 229
  5569, OHMORI, keita, J, 5.0, 218
 12495, ARATAKE, yoshihiro, J, 5.0, 199
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.5, 237
 12492, WATAHIKI, yoshihiko, J, 4.0, 246
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 244
 10820, ASOU, daisuke, J, 4.0, 228
  6840, TANAKA, shuntarou, J, 4.0, 223
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 220
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 220
 12461, DEMACHI, koichiro, J, 4.0, 212
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 203
 10901, TANIZAWA, misato, J, 4.0, 202
 12197, TSUKAMOTO, shunsuke, J, 4.0, 200
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 4.0, 196
 10676, NAKANISHI, ryouta, J, 3.5, 239
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.5, 226
 10868, NAGAO, kazuki, J, 3.5, 219
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.5, 206
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 221
  5630, TANAKA, shu, J, 3.0, 210
 12200, KANEKO, takahiro, J, 3.0, 205
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 203
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 200
 12291, NISHIOKA, takamasa, J, 3.0, 198
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 191
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 189
 11201, NAKANISHI, ryuichiro, J, 3.0, 186
 12270, KUWAHARA, kento, J, 3.0, 181
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 3.0, 181
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 179
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 171
 12477, KIMURA, yuto, J, 2.5, 201
 11334, TAMAYA, gun, J, 2.5, 201
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 2.5, 192
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 2.5, 183
 12210, HONMA, yosuke, J, 2.5, 158
 12320, TAKAGI, yosuke, J, 2.0, 201
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 178
 12265, KUNIO, yukihiro, J, 2.0, 176
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 175
 12248, IWAZAWA, junya, J, 2.0, 158
  5694, INOUE, masaru, J, 2.0, 154
 11660, MIYAKOSHI, orita, J, 2.0, 151
 12462, KATO, yudai, J, 2.0, 136
 11695, NAGAO, ichiyo, J, 2.0, 130
 11540, KUNII, daisuke, J, 2.0, 119
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 1.5, 168
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 1.5, 136
 12497, SUGUWARA, kiyoshi, J, 1.0, 157
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 1.0, 149
 12219, ISHIZU, yuto, J, 1.0, 143
 10363, KOIKE, hiroto, J, 1.0, 140
 12456, NAKANO, mura, J, 1.0, 110
 10874, OGAWA, ami, J, 1.0, 109
 12484, WATANABE, asuka, J, 1.0, 108
 12474, YAMAGUCHI, megumi, J, 0.0, 95

 

Here are all results.

2012-01-08: 76_Kanagawa_open(Japan)
TOMINAGA Kenta41-23HONMA Yosuke
MURAKAMI Takeshi41-23YAMAZAKI Nobuyuki
ISHIKAWA Akira36-28MATSUYA Shinpei
IWATA Hiroyuki32-32IKEDA Atsuhiko
NAGANO Yasushi43-21OHMORI Keita
ASOU Daisuke41-23IWAZAWA Junya
TANAKA Shuntaro46-18WATANABE Keiichi
KOMAGATA Masayuki41-23HISHIYAMA Yuichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko50-14TAKIGAWA Mitsuaki
KOSHINO Kazuhiko52-12KOIKE Hiroto
TANIZAWA Misato44-20KAMIKURA Daisuke
NODA Bintatsu46-18MIYAKOSHI Orita
TANAKA Amane33-31SUGUWARA Kiyoshi
KANEKO Takahiro49-15IWAKURA Hiroaki
MITSUYA Nobuaki49-15KATO Yudai
GOTO Masahiro38-26KIMURA Yuto
IIJIMA Takamune45-19NAGASHIMA Kazuhito
TSUCHIYA Ryosuke36-28TAKAGI Yosuke
NARUMI Hisatoshi37-27HAYASAKA Toshie
TANAKA Atsushi33-31TAYAMA Tsubasa
OGAWA Ami33-31OCHIAI Naofumi
TAKAJO Osamu63-01KUNII Daisuke
KADOKURA Taya38-26KUNIO Yukihiro
ARATAKE Yoshihiro40-24WATANABE Asuka
WATAHIKI Yoshihiko48-16INOUE Masaru
DEMACHI Koichiro48-16YAMAGUCHI Megumi
TSUKAMOTO Shunsuke41-23KUWAHARA Kento
NAGAO Kazuki32-32NAKANISHI Ryouta
NISHIOKA Takamasa38-26NAKANISHI Ryuichiro
NAKANO Mura36-28ISHIZU Yuto
TOMINAGA Kenta42-22NAGANO Yasushi
MURAKAMI Takeshi35-29GOTO Masahiro
ISHIKAWA Akira49-15TANAKA Atsushi
OHMORI Keita41-23YAMAZAKI Nobuyuki
IWATA Hiroyuki60-04SUGUWARA Kiyoshi
ASOU Daisuke47-17KOMAGATA Masayuki
TANAKA Shuntaro38-26NODA Bintatsu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko39-25KOSHINO Kazuhiko
KAMIKURA Daisuke43-21NAGASHIMA Kazuhito
TANAKA Amane49-15OGAWA Ami
MITSUYA Nobuaki33-31KANEKO Takahiro
IIJIMA Takamune46-18TANIZAWA Misato
TSUCHIYA Ryosuke45-19NARUMI Hisatoshi
TAYAMA Tsubasa42-22IKEDA Atsuhiko
KIMURA Yuto32-32HONMA Yosuke
IWAKURA Hiroaki51-13KATO Yudai
HAYASAKA Toshie32-32MATSUYA Shinpei
WATANABE Keiichi49-15MIYAKOSHI Orita
IWAZAWA Junya49-15HISHIYAMA Yuichi
OCHIAI Naofumi35-29TAKAGI Yosuke
KOIKE Hiroto50-14TAKIGAWA Mitsuaki
TAKAJO Osamu48-16WATAHIKI Yoshihiko
KADOKURA Taya51-13ARATAKE Yoshihiro
TSUKAMOTO Shunsuke33-31DEMACHI Koichiro
NAKANISHI Ryouta56-08NAGAO Ichiyo
NAGAO Kazuki50-14ISHIZU Yuto
NISHIOKA Takamasa50-14NAKANO Mura
NAKANISHI Ryuichiro46-18KUNIO Yukihiro
KUWAHARA Kento59-05WATANABE Asuka
INOUE Masaru39-25YAMAGUCHI Megumi
TOMINAGA Kenta40-24TANAKA Shuntaro
MURAKAMI Takeshi53-11TSUCHIYA Ryosuke
OHMORI Keita39-25KOIKE Hiroto
IWATA Hiroyuki34-30KANEKO Takahiro
ASOU Daisuke41-23ISHIKAWA Akira
KOMAGATA Masayuki52-12TANIZAWA Misato
TATSUMI-IIJIMA Yukiko48-16IIJIMA Takamune
KOSHINO Kazuhiko33-31TAYAMA Tsubasa
KAMIKURA Daisuke38-26NAGANO Yasushi
MATSUYA Shinpei58-06OGAWA Ami
NODA Bintatsu50-14IWAZAWA Junya
MITSUYA Nobuaki43-21TANAKA Amane
GOTO Masahiro44-20WATANABE Keiichi
YAMAZAKI Nobuyuki40-24TAKAGI Yosuke
TANAKA Atsushi42-22NARUMI Hisatoshi
IWAKURA Hiroaki49-15OCHIAI Naofumi
HAYASAKA Toshie37-27KIMURA Yuto
HONMA Yosuke39-25IKEDA Atsuhiko
TAKIGAWA Mitsuaki44-20KATO Yudai
MIYAKOSHI Orita35-29SUGUWARA Kiyoshi
HISHIYAMA Yuichi32-32NAGASHIMA Kazuhito
TAKAJO Osamu38-26KADOKURA Taya
ARATAKE Yoshihiro36-28NAKANO Mura
WATAHIKI Yoshihiko48-16NAGAO Ichiyo
DEMACHI Koichiro40-24NAGAO Kazuki
TSUKAMOTO Shunsuke34-30NISHIOKA Takamasa
NAKANISHI Ryuichiro39-25INOUE Masaru
KUWAHARA Kento40-24NAKANISHI Ryouta
KUNII Daisuke36-28KUNIO Yukihiro
ISHIZU Yuto50-14YAMAGUCHI Megumi
TOMINAGA Kenta37-27IWATA Hiroyuki
MURAKAMI Takeshi36-28MITSUYA Nobuaki
ISHIKAWA Akira46-18IIJIMA Takamune
OHMORI Keita50-14TSUCHIYA Ryosuke
NAGANO Yasushi64-00KOIKE Hiroto
TANAKA Shuntaro48-16KOSHINO Kazuhiko
KOMAGATA Masayuki42-22GOTO Masahiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28ASOU Daisuke
TANIZAWA Misato48-16NARUMI Hisatoshi
KAMIKURA Daisuke36-28TANAKA Amane
MATSUYA Shinpei39-25TANAKA Atsushi
NAGASHIMA Kazuhito41-23IKEDA Atsuhiko
NODA Bintatsu45-19IWAKURA Hiroaki
KANEKO Takahiro41-23TAYAMA Tsubasa
YAMAZAKI Nobuyuki42-22OCHIAI Naofumi
KIMURA Yuto45-19OGAWA Ami
HONMA Yosuke36-28HAYASAKA Toshie
TAKIGAWA Mitsuaki53-11MIYAKOSHI Orita
IWAZAWA Junya46-18WATANABE Keiichi
KATO Yudai34-30SUGUWARA Kiyoshi
HISHIYAMA Yuichi33-31TAKAGI Yosuke
TAKAJO Osamu50-14TSUKAMOTO Shunsuke
KADOKURA Taya46-18NISHIOKA Takamasa
ARATAKE Yoshihiro35-29NAKANISHI Ryouta
DEMACHI Koichiro46-18KUWAHARA Kento
NAGAO Kazuki56-08NAKANO Mura
NAKANISHI Ryuichiro43-21WATAHIKI Yoshihiko
KUNII Daisuke48-16WATANABE Asuka
KUNIO Yukihiro42-22NAGAO Ichiyo
INOUE Masaru36-28ISHIZU Yuto
TOMINAGA Kenta33-31NODA Bintatsu
MURAKAMI Takeshi47-17TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ISHIKAWA Akira41-23MITSUYA Nobuaki
OHMORI Keita33-31KOMAGATA Masayuki
IWATA Hiroyuki47-17HONMA Yosuke
NAGANO Yasushi48-16KANEKO Takahiro
TANAKA Shuntaro37-27ASOU Daisuke
KOSHINO Kazuhiko42-22YAMAZAKI Nobuyuki
TANIZAWA Misato45-19TANAKA Atsushi
MATSUYA Shinpei42-22KAMIKURA Daisuke
NAGASHIMA Kazuhito40-24HAYASAKA Toshie
TANAKA Amane59-05IWAZAWA Junya
GOTO Masahiro38-26IWAKURA Hiroaki
IIJIMA Takamune37-27TAKIGAWA Mitsuaki
TSUCHIYA Ryosuke46-18KIMURA Yuto
NARUMI Hisatoshi42-22KOIKE Hiroto
TAYAMA Tsubasa42-22HISHIYAMA Yuichi
TAKAGI Yosuke56-08SUGUWARA Kiyoshi
WATANABE Keiichi47-17OCHIAI Naofumi
MIYAKOSHI Orita45-19KATO Yudai
IKEDA Atsuhiko37-27OGAWA Ami
TAKAJO Osamu58-06DEMACHI Koichiro
KADOKURA Taya55-09NAKANISHI Ryuichiro
ARATAKE Yoshihiro37-27KUNII Daisuke
WATAHIKI Yoshihiko63-01KUWAHARA Kento
TSUKAMOTO Shunsuke56-08NAGAO Kazuki
NAKANISHI Ryouta41-23ISHIZU Yuto
NISHIOKA Takamasa48-16INOUE Masaru
NAGAO Ichiyo42-22WATANABE Asuka
KUNIO Yukihiro47-17YAMAGUCHI Megumi
TOMINAGA Kenta41-23MURAKAMI Takeshi
ISHIKAWA Akira34-30TANAKA Shuntaro
OHMORI Keita34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IWATA Hiroyuki37-27MATSUYA Shinpei
NAGANO Yasushi41-23NODA Bintatsu
ASOU Daisuke44-20TANAKA Amane
KOMAGATA Masayuki37-27MITSUYA Nobuaki
KOSHINO Kazuhiko35-29GOTO Masahiro
TANIZAWA Misato35-29TSUCHIYA Ryosuke
KAMIKURA Daisuke37-27IIJIMA Takamune
NAGASHIMA Kazuhito53-11HONMA Yosuke
KANEKO Takahiro38-26WATANABE Keiichi
YAMAZAKI Nobuyuki41-23TAKIGAWA Mitsuaki
NARUMI Hisatoshi43-21IWAZAWA Junya
TANAKA Atsushi37-27MIYAKOSHI Orita
TAYAMA Tsubasa32-32IWAKURA Hiroaki
KIMURA Yuto53-11HISHIYAMA Yuichi
HAYASAKA Toshie35-29IKEDA Atsuhiko
TAKAGI Yosuke33-31KOIKE Hiroto
KATO Yudai35-29OCHIAI Naofumi
SUGUWARA Kiyoshi55-09OGAWA Ami
KADOKURA Taya42-22TSUKAMOTO Shunsuke
ARATAKE Yoshihiro38-26TAKAJO Osamu
WATAHIKI Yoshihiko50-14NISHIOKA Takamasa
DEMACHI Koichiro41-23NAKANISHI Ryuichiro
NAKANISHI Ryouta57-07KUNII Daisuke
NAGAO Kazuki49-15KUNIO Yukihiro
KUWAHARA Kento40-24NAKANO Mura
NAGAO Ichiyo42-22INOUE Masaru
WATANABE Asuka41-23YAMAGUCHI Megumi