Ratings

GURZHIY Fedos (Czech Republic)
25 tournaments
172 results
Rated 19 in Czech Republic and 294 in Europe and 1312 in the World
Latest rating: 849
2019-06-222019-06-23: EGP Prague and Czech championship(Czech Republic)
GURZHIY Fedos11-53FU Velma
RACEK Matyas54-10GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos59-05KOTIN Vladimir
GURZHIY Fedos40-24KRENEK Lukas
JORDANEK Jakub40-24GURZHIY Fedos
ZINCENKO Marina43-21GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos37-27RYBARIK Jan
STEENTOFT Benkt37-27GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos05-59ZINCENKO Nikita
SLADEK Vitek30-34GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos05-59TASTET Marc
2019-05-18: Czech GPO 5/2019(Czech Republic)
SLADEK Vitek48-16GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos10-54JORDANEK Jakub
RYBARIK Jan25-39GURZHIY Fedos
KRENEK Lukas32-32GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos17-47CERVENKA Karel
ZINCENKO Nikita35-29GURZHIY Fedos
2019-04-27: Czech GPO 4/2019(Czech Republic)
CERVENKA Karel37-27GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos33-31ZINCENKO Nikita
ZABRANOVA Eliska24-40GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos43-21GURZHIY Luka
RYBARIK Jan40-24GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos23-41SLADEK Vitek
KRENEK Lukas38-26GURZHIY Fedos
2019-03-30: Czech GPO 3/2019(Czech Republic)
ZINCENKO Nikita31-33GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos33-31ZINCENKO Marina
DOUDA Tomas59-05GURZHIY Fedos
SLADEK Vitek52-12GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos21-43VERNEROVA Andrea
GURZHIY Fedos21-43RYBARIK Jan
GURZHIY Luka30-34GURZHIY Fedos
2019-02-23: Czech GPO 2/2019(Czech Republic)
PROCHAZKA Antonin39-25GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos25-39ZINCENKO Marina
RABELOVA Marie33-31GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos25-39SLADEK Vitek
GURZHIY Luka03-61GURZHIY Fedos
RYBARIK Jan45-19GURZHIY Fedos
2018-06-16: Czech championship 2018(Czech Republic)
CERNY Filip46-18GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos12-52ZINCENKO Marina
TRAN David48-16GURZHIY Fedos
SLAVIKOVA Marie24-40GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos43-21KRENEK Lukas
GURZHIY Fedos33-31GURZHIY Luka
2018-05-26: Czech GPO 6/2018(Czech Republic)
GURZHIY Fedos21-43KRENEK Lukas
ZINCENKO Nikita52-12GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos15-49SLADEK Vitek
SVANDA Martin42-22GURZHIY Fedos
GURZHIY Luka12-52GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos27-37ZINCENKO Marina
GURZHIY Fedos14-50RACEK Matyas
2018-01-20: Czech GPO 1/2018(Czech Republic)
GURZHIY Fedos16-48TRAN David
CERNY Filip42-22GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos18-46NEUZIL Miroslav
KOTIN Vladimir07-57GURZHIY Fedos
KRENEK Lukas28-36GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos25-39NEUZIL Roman
2017-06-18: Czech championship 2017(Czech Republic)
GURZHIY Fedos15-49ZINCENKO Nikita
GURZHIY Luka20-44GURZHIY Fedos
ZINCENKO Marina13-51GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos01-63DOUDA Tomas
SLADEK Vitek31-33GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos26-38RYBARIK Ivo
2017-05-27: Czech GPO 6/2017(Czech Republic)
GURZHIY Fedos29-35RYBARIK Jan
ZINCENKO Marina45-19GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos38-26GURZHIY Luka
GURZHIY Fedos19-45VERNEROVA Andrea
SLADEK Vitek49-15GURZHIY Fedos
ZINCENKO Nikita64-00GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos16-48KRENEK Lukas
2017-03-25: Czech GPO 4/2017(Czech Republic)
CERNY Filip31-33GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos08-56VERNEROVA Andrea
GURZHIY Luka12-52GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos02-62VORACEK Miroslav
GURZHIY Fedos24-40RYBARIK Jan
ZINCENKO Nikita45-19GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos32-32SLADEK Vitek
2017-03-04: Czech GPO 3/2017(Czech Republic)
GURZHIY Fedos22-42RYBARIK Jan
KRENEK Lukas34-30GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos19-45ZINCENKO Marina
GURZHIY Luka11-53GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos17-47CERNY Filip
GURZHIY Fedos24-40VERNEROVA Andrea
SLADEK Vitek23-41GURZHIY Fedos
2017-02-182017-02-19: EGP Prague(Czech Republic)
HELMES Jiska46-18GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos16-48WIDMAN Linnea
KRENEK Lukas54-10GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos12-52VECCHI Maria Serena
NOVAKOVA Jirina49-15GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos51-13GURZHIY Luka
NEUZILOVA Jana42-22GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos19-45NEUZIL Miroslav
KOTINOVA Hana43-21GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos38-26KLEMENS Michal
2017-01-14: Czech GPO 1/2017(Czech Republic)
GURZHIY Fedos29-35RYBARIK Jan
ZINCENKO Marina45-19GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos38-26GURZHIY Luka
GURZHIY Fedos19-45VERNEROVA Andrea
SLADEK Vitek49-15GURZHIY Fedos
ZINCENKO Nikita64-00GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos16-48KRENEK Lukas
2016-05-21: Czech GPO 6/2016(Czech Republic)
GURZHIY Fedos25-39KOTINOVA Hana
KRENEK Lukas51-13GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos47-17SLADEK Vitek
ZINCENKO Nikita44-20GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos26-38BILY Adam
GURZHIY Fedos17-47CERNY Filip
BILY Petr53-11GURZHIY Fedos
2016-04-23: Czech GPO 5/2016(Czech Republic)
VERNEROVA Andrea56-08GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos21-43KRENEK Lukas
KARABA Yolanda24-40GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos30-34SLADEK Vitek
KARABA Marcela30-34GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos19-45CERNY Filip
RYBARIK Jan28-36GURZHIY Fedos
2016-04-02: Czech GPO 4/2016(Czech Republic)
BELOVSKY Ondrej43-21GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos26-38SLADEK Vitek
KRENEK Lukas37-27GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos41-23VUONG Bin
SPACILOVA Adela40-24GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos10-54VORACKOVA Sevara
2016-03-05: Czech GPO 3/2016(Czech Republic)
GURZHIY Fedos07-57RYBARIK Jan
GURZHIY Fedos10-54KRENEK Lukas
CERNY Filip37-27GURZHIY Fedos
2016-02-20: Czech GPO 2/2016(Czech Republic)
VERNEROVA Andrea51-13GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos38-26KRENEK Lukas
GURZHIY Luka31-33GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos05-59VORACEK Miroslav
GURZHIY Fedos22-42CERNY Filip
VORACKOVA Sevara52-12GURZHIY Fedos
SLADEK Vitek14-50GURZHIY Fedos
2016-01-23: Czech GPO 1/2016(Czech Republic)
GURZHIY Fedos07-57RYBARIK Ivo
GURZHIY Fedos25-39GURZHIY Luka
VERNEROVA Andrea43-21GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos21-43CERNY Filip
VORACEK Miroslav64-00GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos21-43VORACKOVA Sevara
KRENEK Lukas54-10GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos17-47RYBARIK Jan
DOUDA Tomas64-00GURZHIY Fedos
2015-09-12: Czech championship 2015(Czech Republic)
GURZHIY Fedos15-49RYBARIK Jan
VEITH Pavel49-15GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos22-42TRS Lukas
KRENEK Lukas50-14GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos23-41VERNEROVA Andrea
RYBARIK Ivo59-05GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos11-53VORACEK Miroslav
DOUDA Tomas64-00GURZHIY Fedos
2015-05-16: Czech GPO 5/2015(Czech Republic)
DOUDA Tomas62-02GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos12-52KRENEK Lukas
CERNY Filip41-23GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos01-63NEUZIL Miroslav
VERNEROVA Andrea47-17GURZHIY Fedos
RYBARIK Jan49-15GURZHIY Fedos
2015-04-25: Czech GPO 4/2015(Czech Republic)
RYBARIK Jan47-17GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos06-58KOTINOVA Hana
VERNEROVA Andrea44-20GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos25-39CERNY Filip
KRENEK Lukas46-18GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos08-56DOUDA Tomas
2015-03-21: Czech GPO 3/2015(Czech Republic)
NOVAKOVA Jirina53-11GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos10-54CERNY Filip
NEUZIL Roman53-11GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos10-54VEITH Pavel
RACEK Matyas60-04GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos27-37NEUZIL Miroslav
2015-02-142015-02-15: EGP Prague(Czech Republic)
PETEROVA Anita42-22GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos26-38FILIPOVA Veronika
HAMZA Jan36-28GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos18-46NGUYEN Marie
HOFMAN Petr33-31GURZHIY Fedos
GURZHIY Fedos32-32LUZA Matej
SPACILOVA Adela43-21GURZHIY Fedos