Ratings

17_Shinagawa_open (Japan)
2005-09-17

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 251
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 5.0, 233
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 5.0, 208
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 5.0, 206
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.0, 252
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 4.0, 228
 10363, KOIKE, hiroto, J, 4.0, 227
  7002, KAGAWA, youichi, J, 4.0, 210
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.0, 208
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 204
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 4.0, 202
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 186
  5654, KANOU, eisuke, J, 3.0, 212
 11158, MIGAMO, shinya, J, 3.0, 207
  7000, MIYASHITA, naoto, J, 3.0, 199
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 198
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 196
 10995, HAYASHI, yusuke, J, 3.0, 192
  5572, DOJUN, makiko, J, 3.0, 191
 12416, WATANABE, yurie, J, 3.0, 188
 11896, NAKAJIMA, yukari, J, 3.0, 175
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 2.0, 209
 10870, NAKAMURA, keiko, J, 2.0, 205
  6986, IZUMI, takashi, J, 2.0, 194
 10888, SHIMIZU, kouichi, J, 2.0, 175
  5542, KOIDE, satoshi, J, 2.0, 175
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 159
  5591, SATAKE, yosuke, J, 2.0, 158
  5593, YAMAMOTO, kunisuke, J, 2.0, 146
  6823, SHUICHI, tsuda, J, 1.0, 167
 10448, HIKARU, hidemi, J, 1.0, 144
  6851, YASHIRO, miyabi, J, 1.0, 125
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 119
  5547, OHNO, atsuko, J, 1.0, 115

 

Here are all results.

2005-09-17: 17_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya43-21KOIKE Hiroto
OKUDA Tsuyoshi46-18WATANABE Keiichi
SAWADA Tomohiro39-25IZUMI Takashi
KURACHI Takayuki45-19YASHIRO Miyabi
NODA Bintatsu40-24TAKASHIMA Ryoji
NAGASAKI Hidekazu35-29NAKAMURA Keiko
SATO Koichiro33-31NOGAMI Yoshiyuki
KANOU Yuki58-06DOJUN Makiko
MIGAMO Shinya45-19KAGAWA Yoichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko53-11KOMAGATA Masayuki
KOZUKA Katsuhiko41-23NAKAJIMA Yukari
HAYASHI Yusuke47-17MIYASHITA Naoto
WATANABE Yurie40-24SHUICHI Tsuda
SHIMIZU Kouichi34-30KOIDE Satoshi
SATAKE Yosuke41-23KASHIWAGI Mitsuyoshi
HIKARU Hidemi37-27SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya46-18OHNO Atsuko
OKUDA Tsuyoshi51-13HAYASHI Yusuke
KOMAGATA Masayuki39-25KOIDE Satoshi
SAWADA Tomohiro34-30HIKARU Hidemi
KASHIWAGI Mitsuyoshi43-21SHUICHI Tsuda
KAGAWA Yoichi52-12YASHIRO Miyabi
NODA Bintatsu43-21WATANABE Yurie
NAGASAKI Hidekazu42-22SATO Koichiro
TAKASHIMA Ryoji33-31IZUMI Takashi
KANOU Yuki43-21TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MIGAMO Shinya39-25KURACHI Takayuki
MIYASHITA Naoto47-17WATANABE Keiichi
KOZUKA Katsuhiko40-24SATAKE Yosuke
DOJUN Makiko50-14YAMAMOTO Kunihiro
NAKAJIMA Yukari41-23KOIKE Hiroto
NAKAMURA Keiko57-07SATO Tetsuya
SHIMIZU Kouichi40-24NOGAMI Yoshiyuki
NAKAJIMA Tetsuya36-28MIGAMO Shinya
OKUDA Tsuyoshi36-28KANOU Yuki
KOMAGATA Masayuki36-28IZUMI Takashi
SAWADA Tomohiro39-25NAKAMURA Keiko
KURACHI Takayuki50-14SATAKE Yosuke
KASHIWAGI Mitsuyoshi57-07WATANABE Yurie
KOIKE Hiroto48-16SHUICHI Tsuda
KAGAWA Yoichi45-19TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NODA Bintatsu39-25KOZUKA Katsuhiko
NAGASAKI Hidekazu41-23SHIMIZU Kouichi
TAKASHIMA Ryoji34-30MIYASHITA Naoto
SATO Koichiro44-20DOJUN Makiko
HAYASHI Yusuke40-24HIKARU Hidemi
NOGAMI Yoshiyuki55-09KOIDE Satoshi
OHNO Atsuko51-13NAKAJIMA Yukari
SATO Tetsuya37-27WATANABE Keiichi
YASHIRO Miyabi40-24YAMAMOTO Kunihiro
NAKAJIMA Tetsuya36-28OKUDA Tsuyoshi
KOMAGATA Masayuki39-25SHIMIZU Kouichi
SAWADA Tomohiro38-26NODA Bintatsu
KURACHI Takayuki50-14KAGAWA Yoichi
KASHIWAGI Mitsuyoshi34-30KOZUKA Katsuhiko
KOIKE Hiroto45-19SATAKE Yosuke
NAGASAKI Hidekazu38-26KANOU Yuki
TAKASHIMA Ryoji39-25NOGAMI Yoshiyuki
MIGAMO Shinya56-08OHNO Atsuko
MIYASHITA Naoto51-13HIKARU Hidemi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko43-21NAKAMURA Keiko
HAYASHI Yusuke49-15SATO Koichiro
DOJUN Makiko47-17NAKAJIMA Yukari
WATANABE Yurie45-19YASHIRO Miyabi
IZUMI Takashi53-11WATANABE Keiichi
KOIDE Satoshi44-20SATO Tetsuya
YAMAMOTO Kunihiro38-26SHUICHI Tsuda
NAKAJIMA Tetsuya45-19NAGASAKI Hidekazu
OKUDA Tsuyoshi39-25NODA Bintatsu
KOMAGATA Masayuki46-18MIYASHITA Naoto
SAWADA Tomohiro37-27MIGAMO Shinya
KURACHI Takayuki51-13HAYASHI Yusuke
KOIKE Hiroto42-22OHNO Atsuko
KAGAWA Yoichi46-18KANOU Yuki
TAKASHIMA Ryoji45-19KASHIWAGI Mitsuyoshi
SATO Koichiro39-25SHIMIZU Kouichi
KOZUKA Katsuhiko44-20TATSUMI-IIJIMA Yukiko
WATANABE Yurie44-20DOJUN Makiko
NAKAJIMA Yukari42-22YASHIRO Miyabi
NOGAMI Yoshiyuki52-12HIKARU Hidemi
NAKAMURA Keiko48-16IZUMI Takashi
SATAKE Yosuke35-29KOIDE Satoshi
YAMAMOTO Kunihiro47-17SATO Tetsuya
SHUICHI Tsuda54-10WATANABE Keiichi
NAKAJIMA Tetsuya45-19SAWADA Tomohiro
OKUDA Tsuyoshi33-31KURACHI Takayuki
KOMAGATA Masayuki37-27TAKASHIMA Ryoji
KASHIWAGI Mitsuyoshi52-12MIGAMO Shinya
KOIKE Hiroto48-16KOZUKA Katsuhiko
KAGAWA Yoichi34-30HAYASHI Yusuke
NODA Bintatsu35-29NAGASAKI Hidekazu
SATO Koichiro33-31WATANABE Yurie
KANOU Yuki39-25NAKAMURA Keiko
MIYASHITA Naoto36-28SHIMIZU Kouichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22NOGAMI Yoshiyuki
DOJUN Makiko48-16OHNO Atsuko
NAKAJIMA Yukari39-25SATAKE Yosuke
IZUMI Takashi41-23YAMAMOTO Kunihiro
KOIDE Satoshi38-26SHUICHI Tsuda
SATO Tetsuya51-13YASHIRO Miyabi
WATANABE Keiichi36-28HIKARU Hidemi