Ratings

18_Shinagawa_open (Japan)
2005-10-15

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5530, NODA, bintatsu, J, 5.0, 232
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 5.0, 232
  5680, WATANABE, hajime, J, 5.0, 231
  5682, TODA, tomoya, J, 4.0, 224
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 223
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 221
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 207
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 206
 11159, MIYAKE, yasuo, J, 4.0, 205
 11044, ISHII, yasuhiro, J, 4.0, 204
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 202
  5504, KINOSHITA-HOSHI, Hisako, J, 4.0, 196
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 238
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 3.0, 217
 10797, FURUKAWA, kazuhiro, J, 3.0, 204
  6986, IZUMI, takashi, J, 3.0, 199
 10888, SHIMIZU, kouichi, J, 3.0, 196
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 196
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 191
 11081, KAWAGASHIRA, kuniharu, J, 3.0, 177
  5555, SATO, tetsuya, J, 3.0, 166
 11264, SAKAMOTO, hitoshi, J, 3.0, 165
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 2.0, 201
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 189
  6851, YASHIRO, miyabi, J, 2.0, 177
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 2.0, 166
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 165
 10033, TAKEUCHI, kazuya, J, 2.0, 162
  5609, MORI, takahiro, J, 2.0, 160
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 153
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 1.0, 168
 12414, HAMADA, keisuke, J, 1.0, 158
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 1.0, 129
 12405, AZUMA, kato, J, 1.0, 104

 

Here are all results.

2005-10-15: 18_Shinagawa_open(Japan)
KOMAGATA Masayuki43-21TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NODA Bintatsu50-14SATO Tetsuya
WATANABE Hajime33-31FURUKAWA Kazuhiro
TODA Tomoya40-24WATANABE Keiichi
NAGASHIMA Kazuhito41-23SAWAKI Yusuke
NAGASAKI Hidekazu36-28SUKO Masayuki
MIYAKE Yasuo45-19OHNO Atsuko
YAMAKAWA Takashi36-28OKUDA Tsuyoshi
SATO Koichiro46-18AZUMA Kato
KINOSHITA Hisako33-31SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya50-14MORI Takahiro
SAKAMOTO Hitoshi39-25KOBAYASHI Oh
KASHIWAGI Mitsuyoshi64-00NOGAMI Yoshiyuki
TAKEUCHI Kazuya38-26IZUMI Takashi
KOBAYASHI Manabu37-27SHIMIZU Kouichi
HAMADA Keisuke34-30YASHIRO Miyabi
ISHII Yasuhiro42-22NAKAJIMA Tetsuya
KOMAGATA Masayuki46-18NAGASHIMA Kazuhito
NODA Bintatsu49-15KASHIWAGI Mitsuyoshi
WATANABE Hajime42-22SHIMONOSONO Kozo
TODA Tomoya52-12SAKAMOTO Hitoshi
SAWAKI Yusuke47-17TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MIYAKE Yasuo39-25SATO Koichiro
YAMAKAWA Takashi38-26NAGASAKI Hidekazu
KINOSHITA Hisako50-14HAMADA Keisuke
IZUMI Takashi44-20SHIMIZU Kouichi
OKUDA Tsuyoshi34-30SUKO Masayuki
SATO Tetsuya55-09MORI Takahiro
WATANABE Keiichi61-03KOBAYASHI Oh
YASHIRO Miyabi41-23FURUKAWA Kazuhiro
NOGAMI Yoshiyuki34-30KAWAGASHIRA Kuniharu
TAKEUCHI Kazuya40-24KOBAYASHI Manabu
AZUMA Kato35-29OHNO Atsuko
ISHII Yasuhiro53-11KOMAGATA Masayuki
NODA Bintatsu38-26TODA Tomoya
NAGASHIMA Kazuhito49-15SATO Tetsuya
NAGASAKI Hidekazu45-19OKUDA Tsuyoshi
SAWAKI Yusuke34-30YASHIRO Miyabi
MIYAKE Yasuo44-20TAKEUCHI Kazuya
YAMAKAWA Takashi34-30KASHIWAGI Mitsuyoshi
SATO Koichiro34-30WATANABE Keiichi
KINOSHITA Hisako33-31WATANABE Hajime
SUKO Masayuki43-21SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya39-25IZUMI Takashi
FURUKAWA Kazuhirowon againstNOGAMI Yoshiyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko52-12KOBAYASHI Oh
SHIMIZU Kouichi47-17OHNO Atsuko
KAWAGASHIRA Kuniharu39-25MORI Takahiro
SAKAMOTO Hitoshi45-19AZUMA Kato
KOBAYASHI Manabu34-30HAMADA Keisuke
KOMAGATA Masayuki54-10SATO Koichiro
NODA Bintatsu36-28ISHII Yasuhiro
WATANABE Hajime49-15SAWAKI Yusuke
NAGASHIMA Kazuhito40-24NAGASAKI Hidekazu
YAMAKAWA Takashi53-11MIYAKE Yasuo
KINOSHITA Hisako34-30TODA Tomoya
SUKO Masayuki56-08YASHIRO Miyabi
NAKAJIMA Tetsuya48-16TAKEUCHI Kazuya
IZUMI Takashi33-31OKUDA Tsuyoshi
SHIMIZU Kouichi42-22HAMADA Keisuke
KAWAGASHIRA Kuniharu35-29FURUKAWA Kazuhiro
SATO Tetsuya34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SAKAMOTO Hitoshi33-31KOBAYASHI Manabu
KASHIWAGI Mitsuyoshi46-18WATANABE Keiichi
NOGAMI Yoshiyuki54-10AZUMA Kato
MORI Takahiro60-04KOBAYASHI Oh
SHIMONOSONO Kozo33-31OHNO Atsuko
ISHII Yasuhiro39-25YAMAKAWA Takashi
KOMAGATA Masayuki34-30NAKAJIMA Tetsuya
NODA Bintatsu39-25KINOSHITA Hisako
WATANABE Hajimewon againstNAGASHIMA Kazuhito
TODA Tomoya40-24KASHIWAGI Mitsuyoshi
NAGASAKI Hidekazu41-23IZUMI Takashi
SAWAKI Yusuke50-14SHIMIZU Kouichi
MIYAKE Yasuo44-20SAKAMOTO Hitoshi
SATO Koichiro39-25NOGAMI Yoshiyuki
SUKO Masayuki55-09KOBAYASHI Manabu
FURUKAWA Kazuhiro42-22WATANABE Keiichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31SHIMONOSONO Kozo
OKUDA Tsuyoshi37-27KAWAGASHIRA Kuniharu
SATO Tetsuya33-31TAKEUCHI Kazuya
YASHIRO Miyabi52-12AZUMA Kato
OHNO Atsuko33-31KOBAYASHI Oh
MORI Takahiro34-30HAMADA Keisuke
ISHII Yasuhiro42-22MIYAKE Yasuo
KOMAGATA Masayuki44-20NODA Bintatsu
WATANABE Hajime44-20YAMAKAWA Takashi
TODA Tomoya36-28NAKAJIMA Tetsuya
NAGASHIMA Kazuhito43-21KINOSHITA Hisako
NAGASAKI Hidekazu49-15SATO Tetsuya
SAWAKI Yusuke38-26SUKO Masayuki
SATO Koichiro48-16SAKAMOTO Hitoshi
FURUKAWA Kazuhiro47-17TAKEUCHI Kazuya
IZUMI Takashi48-16YASHIRO Miyabi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko43-21NOGAMI Yoshiyuki
SHIMIZU Kouichi46-18MORI Takahiro
OKUDA Tsuyoshi42-22KASHIWAGI Mitsuyoshi
KAWAGASHIRA Kuniharu46-18KOBAYASHI Manabu
WATANABE Keiichi34-30SHIMONOSONO Kozo
OHNO Atsuko36-28HAMADA Keisuke
KOBAYASHI Oh54-10AZUMA Kato