Ratings

27_Shinagawa_open (Japan)
2006-08-05

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10751, TANAKA, irie, J, 5.0, 247
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 5.0, 239
  6838, YAMAGUCHI, yoshiaki, J, 5.0, 233
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 231
  5517, WATANABE, hideaki, J, 5.0, 222
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 247
  5591, SATAKE, yosuke, J, 4.0, 223
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 214
 10678, NAKANO, maseru, J, 4.0, 210
  5594, MASAYUKI, suko, J, 4.0, 209
 11044, ISHII, yasuhiro, J, 4.0, 194
  5555, SATO, tetsuya, J, 4.0, 193
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 220
  5596, OKAMOTO, akihiko, J, 3.0, 217
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 3.0, 206
 11096, KIKUKAWA, takamichi, J, 3.0, 198
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 196
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 195
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 191
  5653, KAWABATA, seiji, J, 3.0, 189
  5685, MAKOTO, naruya, J, 3.0, 189
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 182
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 179
  6986, IZUMI, takashi, J, 3.0, 177
 10033, TAKEUCHI, kazuya, J, 3.0, 169
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 3.0, 160
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 2.0, 197
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 193
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 2.0, 191
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 170
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 2.0, 168
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 156
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 2.0, 152
  5609, MORI, takahiro, J, 1.0, 162
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 1.0, 151
  5696, HAYAKAWA, shigeru, J, 1.0, 146
 10814, HATAKEYAMA, tomohiro, J, 1.0, 146
 10135, HARA, yuki, J, 1.0, 134

 

Here are all results.

2006-08-05: 27_Shinagawa_open(Japan)
TANAKA Irie49-15IZUMI Takashi
YAMAGUCHI Yoshiaki40-24NAGASAKI Hidekazu
WATANABE Hideaki36-28HATAKEYAMA Tomohiro
NAKAJIMA Tetsuya53-11HARA Yuki
SATAKE Yosuke39-25OHNO Atsuko
KOSHINO Kazuhiko39-25SATO Tetsuya
NAKANO Maseru45-19MATSUZAWA Atsushi
SUKO Masayuki50-14ISHIHARA Makoto
IIJIMA Takamune52-12SHIMONOSONO Kozo
KIKUKAWA Takamichi35-29ENOMOTO Yasuhiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko48-16OHTAKE Kosuke
OHUCHI Yasuhiro42-22HAYAKAWA Shigeru
KOIDE Satoshi35-29SANO Yoko
NARIYA Makoto41-23NOGAMI Yoshiyuki
SATO Koichiro49-15HAMADA Kikue
TAKEUCHI Kazuya40-24OKAMOTO Akihiko
NISHIYAMA Momoko34-30KAWABATA Seiji
SAWAKI Yusuke33-31OKUDA Tsuyoshi
MORI Takahiro46-18ISHII Yasuhiro
TANAKA Irie40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ENOMOTO Yasuhiro56-08OKUDA Tsuyoshi
NAGASAKI Hidekazu36-28OKAMOTO Akihiko
WATANABE Hideaki42-22KOIDE Satoshi
NAKAJIMA Tetsuya41-23SATO Koichiro
SATAKE Yosuke44-20KOSHINO Kazuhiko
NAKANO Maseru43-21MORI Takahiro
SUKO Masayuki34-30IIJIMA Takamune
ISHII Yasuhiro41-23MATSUZAWA Atsushi
SATO Tetsuya42-22OHNO Atsuko
ISHIHARA Makoto52-12IZUMI Takashi
KIKUKAWA Takamichi58-06NISHIYAMA Momoko
OHUCHI Yasuhiro56-08NARIYA Makoto
TAKEUCHI Kazuya41-23YAMAGUCHI Yoshiaki
SANO Yoko48-16HATAKEYAMA Tomohiro
NOGAMI Yoshiyuki54-10HAYAKAWA Shigeru
SAWAKI Yusuke46-18KAWABATA Seiji
HAMADA Kikue38-26OHTAKE Kosuke
HARA Yuki33-31SHIMONOSONO Kozo
TANAKA Irie58-06NAKANO Maseru
ENOMOTO Yasuhiro36-28IIJIMA Takamune
YAMAGUCHI Yoshiaki48-16SANO Yoko
NAGASAKI Hidekazu33-31NARIYA Makoto
WATANABE Hideaki39-25SAWAKI Yusuke
NAKAJIMA Tetsuya36-28KIKUKAWA Takamichi
SATAKE Yosuke50-14TAKEUCHI Kazuya
KOSHINO Kazuhiko36-28ISHIHARA Makoto
SUKO Masayuki41-23OHUCHI Yasuhiro
ISHII Yasuhiro45-19HAMADA Kikue
SATO Tetsuya46-18KOIDE Satoshi
OKAMOTO Akihiko43-21KAWABATA Seiji
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31NOGAMI Yoshiyuki
SATO Koichiro34-30MORI Takahiro
SHIMONOSONO Kozo37-27OHTAKE Kosuke
IZUMI Takashi44-20HAYAKAWA Shigeru
NISHIYAMA Momoko34-30HARA Yuki
OKUDA Tsuyoshi57-07MATSUZAWA Atsushi
OHNO Atsukowon againstHATAKEYAMA Tomohiro
TANAKA Irie34-30SATAKE Yosuke
ENOMOTO Yasuhiro42-22OHUCHI Yasuhiro
YAMAGUCHI Yoshiaki50-14SATO Tetsuya
NAGASAKI Hidekazu48-16ISHII Yasuhiro
WATANABE Hideaki33-31KIKUKAWA Takamichi
NAKANO Maseru50-14SAWAKI Yusuke
SUKO Masayuki36-28NAKAJIMA Tetsuya
IIJIMA Takamune38-26NISHIYAMA Momoko
ISHIHARA Makoto34-30MORI Takahiro
KOIDE Satoshi47-17OKAMOTO Akihiko
KAWABATA Seiji34-30OHTAKE Kosuke
NARIYA Makoto50-14OHNO Atsuko
SATO Koichiro33-31KOSHINO Kazuhiko
IZUMI Takashi34-30HAMADA Kikue
TAKEUCHI Kazuya39-25TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SANO Yoko55-09HARA Yuki
NOGAMI Yoshiyuki37-27OKUDA Tsuyoshi
MATSUZAWA Atsushi34-30HAYAKAWA Shigeru
HATAKEYAMA Tomohiro40-24SHIMONOSONO Kozo
TANAKA Irie36-28WATANABE Hideaki
ENOMOTO Yasuhiro38-26NAKANO Maseru
YAMAGUCHI Yoshiaki38-26NAKAJIMA Tetsuya
NAGASAKI Hidekazu44-20TAKEUCHI Kazuya
SATAKE Yosuke34-30SUKO Masayuki
KOSHINO Kazuhiko39-25SANO Yoko
ISHII Yasuhiro40-24SAWAKI Yusuke
SATO Tetsuya34-30NOGAMI Yoshiyuki
IIJIMA Takamune52-12KIKUKAWA Takamichi
OKAMOTO Akihiko61-03HATAKEYAMA Tomohiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30ISHIHARA Makoto
OHUCHI Yasuhiro51-13SATO Koichiro
KOIDE Satoshi45-19NARIYA Makoto
KAWABATA Seiji43-21HARA Yuki
SHIMONOSONO Kozowon againstMATSUZAWA Atsushi
IZUMI Takashi42-22NISHIYAMA Momoko
OKUDA Tsuyoshi50-14MORI Takahiro
HAMADA Kikue33-31OHNO Atsuko
HAYAKAWA Shigeru46-18OHTAKE Kosuke
ENOMOTO Yasuhiro38-26SATAKE Yosuke
YAMAGUCHI Yoshiaki34-30TANAKA Irie
NAGASAKI Hidekazu46-18SUKO Masayuki
WATANABE Hideaki44-20IIJIMA Takamune
NAKAJIMA Tetsuya63-01OHUCHI Yasuhiro
KOSHINO Kazuhiko49-15TAKEUCHI Kazuya
NAKANO Maseru40-24KOIDE Satoshi
ISHII Yasuhiro34-30SATO Koichiro
SATO Tetsuyawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
OKAMOTO Akihiko44-20SANO Yoko
ISHIHARA Makoto48-16NOGAMI Yoshiyuki
KIKUKAWA Takamichi34-30IZUMI Takashi
KAWABATA Seiji43-21HAMADA Kikue
NARIYA Makoto40-24OKUDA Tsuyoshi
SHIMONOSONO Kozo43-21MORI Takahiro
NISHIYAMA Momoko38-26SAWAKI Yusuke
OHNO Atsuko46-18HAYAKAWA Shigeru
MATSUZAWA Atsushi37-27HATAKEYAMA Tomohiro
OHTAKE Kosuke34-30HARA Yuki