Ratings

32_Shinagawa_open (Japan)
2007-02-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  4014, TOMINAGA, kenta, J, 6.0, 253
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 249
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 5.0, 228
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 223
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 248
  5591, SATAKE, yosuke, J, 4.0, 235
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.0, 216
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 214
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 205
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 4.0, 204
  5685, MAKOTO, naruya, J, 4.0, 203
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 196
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 4.0, 186
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 186
  5682, TODA, tomoya, J, 3.0, 231
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 221
 11096, KIKUKAWA, takamichi, J, 3.0, 216
  5630, TANAKA, shu, J, 3.0, 210
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 206
  5627, AKIYAMA, tatsumi, J, 3.0, 199
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 195
  5605, OZAWA, kou, J, 3.0, 187
  5620, KOBAYASHI, kasa, J, 3.0, 185
 12386, ITO, aya, J, 3.0, 184
 10145, OMODERA, osamu, J, 3.0, 183
 10073, KUKATSU, yutuka, J, 3.0, 172
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 3.0, 166
  5645, KIMURA, masashi, J, 2.0, 192
 10678, NAKANO, maseru, J, 2.0, 192
 10102, KANAI, ashizawa, J, 2.0, 189
  5533, SATO, kouichiro, J, 2.0, 188
  5542, KOIDE, satoshi, J, 2.0, 181
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 180
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 175
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 142
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 2.0, 123
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 1.0, 170
 12396, KOJIMA, aiko, J, 1.0, 134
 12381, MITSUHASHI, toshiyuki, J, 1.0, 124
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 1.0, 109
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 103
 12397, KOIZUMI, masa, J, 0.0, 69

 

Here are all results.

2007-02-03: 32_Shinagawa_open(Japan)
TOMINAGA Kenta43-21SATO Koichiro
TAKANASHI Yusuke49-15KOIZUMI Masa
SAWAKI Yusuke41-23WATANABE Keiichi
NAGASAKI Hidekazu53-11HAMADA Kikue
NAKAJIMA Tetsuya45-19KOBAYASHI Manabu
SATAKE Yosuke44-20KANAI Ashizawa
WATAHIKI Kenta42-22IIJIMA Takamune
ENOMOTO Yasuhiro47-17KIKUKAWA Takamichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29MITSUYA Nobuaki
KOZUKA Katsuhiko34-30NAKANO Maseru
NARIYA Makoto52-12KOJIMA Aiko
OKUDA Tsuyoshi43-21OZAWA Kou
TODA Tomoya46-18ITO Aya
TANAKA Amane40-24OHNO Atsuko
AKIYAMA Tatsumi42-22NISHIYAMA Momoko
NAGASHIMA Kazuhito37-27SHIMONOSONO Kozo
OMODERA Osamu44-20KOBAYASHI Kasa
KUKATSU Yutsuka45-19KOIDE Satoshi
SAKURAI Takeuchi33-31KIMURA Masashi
MITSUHASHI Toshiyuki36-28SUKO Masayuki
TOMINAGA Kenta55-09OKUDA Tsuyoshi
SAWAKI Yusuke42-22TANAKA Amane
NAKAJIMA Tetsuya61-03TAKIGAWA Mitsuaki
SATAKE Yosuke52-12OMODERA Osamu
WATAHIKI Kenta42-22AKIYAMA Tatsumi
ENOMOTO Yasuhiro36-28TAKANASHI Yusuke
KOZUKA Katsuhiko37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NARIYA Makoto34-30NAGASAKI Hidekazu
IIJIMA Takamune42-22NISHIYAMA Momoko
SHIMONOSONO Kozo36-28SUKO Masayuki
MITSUYA Nobuaki42-22KIMURA Masashi
NAGASHIMA Kazuhito51-13MITSUHASHI Toshiyuki
ITO Aya33-31KIKUKAWA Takamichi
KUKATSU Yutsukawon againstTODA Tomoya
NAKANO Maseru52-12SAKURAI Takeuchi
KANAI Ashizawa36-28KOBAYASHI Kasa
SATO Koichiro46-18OZAWA Kou
KOIDE Satoshi49-15KOBAYASHI Manabu
OHNO Atsuko45-19WATANABE Keiichi
KOJIMA Aiko43-21KOIZUMI Masa
TOMINAGA Kenta36-28NAKAJIMA Tetsuya
TAKANASHI Yusukewon againstTODA Tomoya
SAWAKI Yusuke48-16KUKATSU Yutsuka
NAGASAKI Hidekazu38-26NAKANO Maseru
SATAKE Yosuke60-04NAGASHIMA Kazuhito
ENOMOTO Yasuhiro35-29KOZUKA Katsuhiko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31SATO Koichiro
NARIYA Makoto41-23WATAHIKI Kenta
IIJIMA Takamune36-28OHNO Atsuko
SHIMONOSONO Kozo33-31KANAI Ashizawa
MITSUYA Nobuaki41-23AKIYAMA Tatsumi
SUKO Masayuki45-19KIKUKAWA Takamichi
OZAWA Kou40-24KOBAYASHI Manabu
KOBAYASHI Kasa39-25NISHIYAMA Momoko
ITO Aya37-27MITSUHASHI Toshiyuki
OMODERA Osamu52-12KOJIMA Aiko
KOIDE Satoshi35-29TANAKA Amane
WATANABE Keiichi40-24KIMURA Masashi
TAKIGAWA Mitsuaki45-19OKUDA Tsuyoshi
HAMADA Kikuewon againstSAKURAI Takeuchi
TOMINAGA Kenta46-18SATAKE Yosuke
TAKANASHI Yusuke44-20OMODERA Osamu
SAWAKI Yusuke37-27NARIYA Makoto
NAGASAKI Hidekazu33-31WATAHIKI Kenta
ENOMOTO Yasuhiro35-29NAKAJIMA Tetsuya
TATSUMI-IIJIMA Yukiko48-16KOIDE Satoshi
IIJIMA Takamune44-20SHIMONOSONO Kozo
OKUDA Tsuyoshiwon againstAKIYAMA Tatsumi
TODA Tomoya48-16HAMADA Kikue
MITSUYA Nobuaki49-15KOZUKA Katsuhiko
KIKUKAWA Takamichi55-09KOIZUMI Masa
TANAKA Amane38-26KANAI Ashizawa
SUKO Masayuki37-27OHNO Atsuko
NAGASHIMA Kazuhito47-17KUKATSU Yutsuka
OZAWA Kou52-12SAKURAI Takeuchi
KOBAYASHI Kasa44-20KOJIMA Aiko
ITO Aya55-09TAKIGAWA Mitsuaki
KIMURA Masashi42-22ISHIHARA Makoto
SATO Koichiro48-16NAKANO Maseru
WATANABE Keiichi50-14MITSUHASHI Toshiyuki
KOBAYASHI Manabu37-27NISHIYAMA Momoko
TOMINAGA Kentawon againstENOMOTO Yasuhiro
TAKANASHI Yusuke56-08NARIYA Makoto
SAWAKI Yusuke37-27SATAKE Yosuke
NAGASAKI Hidekazu34-30MITSUYA Nobuaki
NAKAJIMA Tetsuya33-31TODA Tomoya
WATAHIKI Kenta44-20SATO Koichiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26NAGASHIMA Kazuhito
KOZUKA Katsuhiko42-22OMODERA Osamu
IIJIMA Takamune40-24ITO Aya
SHIMONOSONO Kozo36-28WATANABE Keiichi
OKUDA Tsuyoshi33-31KOIDE Satoshi
KIKUKAWA Takamichi47-17NAKANO Maseru
SUKO Masayuki45-19OZAWA Kou
AKIYAMA Tatsumi36-28KANAI Ashizawa
KOBAYASHI Kasa40-24HAMADA Kikue
KUKATSU Yutsukawon againstTANAKA Amane
SAKURAI Takeuchi40-24KOIZUMI Masa
ISHIHARA Makoto54-10NISHIYAMA Momoko
KIMURA Masashi46-18MITSUHASHI Toshiyuki
OHNO Atsuko39-25TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Manabu34-30KOJIMA Aiko
TOMINAGA Kenta41-23SAWAKI Yusuke
TAKANASHI Yusuke40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASAKI Hidekazu35-29ENOMOTO Yasuhiro
NAKAJIMA Tetsuya52-12IIJIMA Takamune
SATAKE Yosuke34-30MITSUYA Nobuaki
WATAHIKI Kenta34-30NAGASHIMA Kazuhito
KOZUKA Katsuhiko47-17ITO Aya
NARIYA Makoto41-23SUKO Masayuki
SHIMONOSONO Kozo34-30KUKATSU Yutsuka
OKUDA Tsuyoshi50-14KOBAYASHI Kasa
TODA Tomoya42-22SATO Koichiro
KIKUKAWA Takamichi47-17OHNO Atsuko
TANAKA Amane49-15WATANABE Keiichi
AKIYAMA Tatsumi44-20HAMADA Kikue
OZAWA Kou37-27KIMURA Masashi
OMODERA Osamu33-31KOIDE Satoshi
SAKURAI Takeuchi37-27TAKIGAWA Mitsuaki
ISHIHARA Makoto47-17KOJIMA Aiko
NAKANO Maseru51-13KOBAYASHI Manabu
KANAI Ashizawa48-16MITSUHASHI Toshiyuki
NISHIYAMA Momoko64-00KOIZUMI Masa