Ratings

39_Shinagawa_open (Japan)
2007-09-01

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 287
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 5.0, 232
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 5.0, 226
  4014, TOMINAGA, kenta, J, 5.0, 213
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 264
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 4.0, 230
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 229
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 227
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 227
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 226
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 219
 10495, SAKUSAI, yoshinari, J, 4.0, 210
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 208
  5538, ITO, junya, J, 3.0, 223
  5540, NAKANO, jyou, J, 3.0, 206
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 205
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 204
  5544, TANAKA, kazuo, J, 3.0, 198
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 3.0, 195
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 190
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 185
  5517, WATANABE, hideaki, J, 3.0, 184
  5546, NAGANO, yasushi, J, 3.0, 183
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 154
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 154
  5550, NAKANO, masaru, J, 2.0, 187
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 182
  5549, CYNTHIA, yasuto, J, 2.0, 176
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 174
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 172
  5551, SUGISAKI, harumi, J, 2.0, 156
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 2.0, 154
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 104
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 1.0, 157
  5555, SATO, tetsuya, J, 1.0, 136
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 135
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 1.0, 117
  5553, SUGIMOTO, yuki, J, 1.0, 97
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 0.0, 70

 

Here are all results.

2007-09-01: 39_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya46-18SHIROTA Yasuto
WATAHIKI Kenta42-22TAKIGAWA Mitsuaki
TANIDA Kunihiko46-18SUGIMOTO Yuki
TOMINAGA Kenta34-30ITO Junya
SATO Koichiro34-30MURAKAMI Takeshi
NAGASHIMA Kazuhito50-14IIJIMA Takamune
SAKUSAI Yoshinari42-22TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAKANO Jo46-18NAGANO Yasushi
KOIDE Satoshi34-30SATO Tetsuya
KOZUKA Katsuhiko38-26TAKANASHI Yusuke
WATANABE Hideaki45-19ISHIKAWA Akira
SHIMONOSONO Kozo52-12OHNO Atsuko
KOBAYASHI Manabu41-23WATANABE Keiichi
SANO Yoko47-17KOMAGATA Masayuki
KOSHINO Kazuhiko46-18ENOMOTO Yasuhiro
SUGISAKI Harumi42-22NAKANO Masaru
SAKURAI Takeuchi42-22HAMADA Kikue
OKUDA Tsuyoshi50-14TANAKA Kazuo
ISHIWATA Yoshikazu38-26NAGAMATSU Ryota
NAKAJIMA Tetsuya56-08SAKUSAI Yoshinari
WATAHIKI Kenta41-23WATANABE Hideaki
TANIDA Kunihiko41-23KOSHINO Kazuhiko
TOMINAGA Kenta36-28SATO Koichiro
MURAKAMI Takeshi62-02NAGAMATSU Ryota
ENOMOTO Yasuhiro44-20ISHIKAWA Akira
KOMAGATA Masayuki53-11SUGIMOTO Yuki
IIJIMA Takamune48-16TANAKA Kazuo
YAMAKAWA Takashi42-22KOIDE Satoshi
ITO Junya45-19SATO Tetsuya
KOZUKA Katsuhiko47-17OKUDA Tsuyoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko51-13HAMADA Kikue
WATANABE Keiichi33-31TAKANASHI Yusuke
NAGANO Yasushi42-22SHIROTA Yasuto
SHIMONOSONO Kozo38-26NAGASHIMA Kazuhito
KOBAYASHI Manabu40-24ISHIWATA Yoshikazu
SANO Yoko37-27NAKANO Jo
TAKIGAWA Mitsuaki44-20NAKANO Masaru
SUGISAKI Harumi36-28SAKURAI Takeuchi
NAKAJIMA Tetsuya56-08SHIMONOSONO Kozo
WATAHIKI Kenta34-30SANO Yoko
TANIDA Kunihiko52-12KOBAYASHI Manabu
TOMINAGA Kenta41-23MURAKAMI Takeshi
TAKANASHI Yusuke45-19SATO Tetsuya
SATO Koichiro53-11WATANABE Hideaki
ENOMOTO Yasuhiro46-18NAGANO Yasushi
KOMAGATA Masayuki55-09SAKURAI Takeuchi
IIJIMA Takamune46-18WATANABE Keiichi
SAKUSAI Yoshinari44-20ISHIWATA Yoshikazu
ISHIKAWA Akira44-20HAMADA Kikue
YAMAKAWA Takashi50-14OKUDA Tsuyoshi
ITO Junya49-15KOSHINO Kazuhiko
NAKANO Jo43-21NAGASHIMA Kazuhito
KOIDE Satoshi62-02OHNO Atsuko
KOZUKA Katsuhiko50-14SUGISAKI Harumi
TANAKA Kazuo56-08SUGIMOTO Yuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko50-14TAKIGAWA Mitsuaki
SHIROTA Yasuto36-28NAKANO Masaru
NAKAJIMA Tetsuya44-20KOZUKA Katsuhiko
TANIDA Kunihiko33-31SANO Yoko
TOMINAGA Kenta37-27WATAHIKI Kenta
MURAKAMI Takeshi56-08KOSHINO Kazuhiko
TAKANASHI Yusuke44-20OKUDA Tsuyoshi
ENOMOTO Yasuhiro52-12SHIMONOSONO Kozo
NAGASHIMA Kazuhito43-21SUGISAKI Harumi
KOMAGATA Masayuki42-22YAMAKAWA Takashi
SAKUSAI Yoshinari39-25KOIDE Satoshi
ISHIKAWA Akira39-25SAKURAI Takeuchi
ITO Junya41-23SATO Koichiro
TANAKA Kazuo38-26WATANABE Keiichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26NAKANO Jo
WATANABE Hideaki46-18ISHIWATA Yoshikazu
NAGANO Yasushi33-31TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Manabu39-25IIJIMA Takamune
NAKANO Masaru37-27HAMADA Kikue
SHIROTA Yasuto64-00NAGAMATSU Ryota
SATO Tetsuya47-17OHNO Atsuko
NAKAJIMA Tetsuya48-16TANIDA Kunihiko
WATAHIKI Kenta52-12TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TOMINAGA Kenta38-26KOZUKA Katsuhiko
MURAKAMI Takeshi56-08KOBAYASHI Manabu
TAKANASHI Yusuke34-30YAMAKAWA Takashi
SATO Koichiro50-14SANO Yoko
ENOMOTO Yasuhiro39-25SAKUSAI Yoshinari
NAGASHIMA Kazuhito40-24KOIDE Satoshi
KOMAGATA Masayuki33-31ITO Junya
IIJIMA Takamune45-19WATANABE Hideaki
ISHIKAWA Akira45-19SUGISAKI Harumi
NAKANO Jo41-23SHIROTA Yasuto
WATANABE Keiichi48-16OKUDA Tsuyoshi
SHIMONOSONO Kozowon againstNAGANO Yasushi
OHNO Atsuko37-27NAGAMATSU Ryota
NAKANO Masaru53-11SUGIMOTO Yuki
TAKIGAWA Mitsuaki39-25TANAKA Kazuo
KOSHINO Kazuhiko54-10SATO Tetsuya
SAKURAI Takeuchi35-29ISHIWATA Yoshikazu
NAKAJIMA Tetsuya37-27TOMINAGA Kenta
WATAHIKI Kenta36-28ENOMOTO Yasuhiro
TANIDA Kunihiko38-26KOMAGATA Masayuki
MURAKAMI Takeshi37-27ITO Junya
TAKANASHI Yusuke50-14KOBAYASHI Manabu
SATO Koichiro41-23KOZUKA Katsuhiko
NAGASHIMA Kazuhito47-17TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IIJIMA Takamune41-23NAKANO Jo
SAKUSAI Yoshinari52-12SHIMONOSONO Kozo
ISHIKAWA Akira41-23SANO Yoko
YAMAKAWA Takashi51-13SHIROTA Yasuto
KOIDE Satoshi38-26KOSHINO Kazuhiko
TANAKA Kazuo49-15SAKURAI Takeuchi
WATANABE Keiichi37-27NAKANO Masaru
WATANABE Hideaki40-24TAKIGAWA Mitsuaki
NAGANO Yasushi40-24SUGISAKI Harumi
OHNO Atsuko36-28ISHIWATA Yoshikazu
HAMADA Kikue53-11SATO Tetsuya
SUGIMOTO Yuki49-15NAGAMATSU Ryota