Ratings

46_Shinagawa_open (Japan)
2008-06-07

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  299, MURAKAMI, takeshi, J, 6.0, 256
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 258
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 5.0, 228
  5596, OKAMOTO, akihiko, J, 5.0, 218
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 229
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 229
 10043, KITOU, shota, J, 4.0, 226
  5538, ITO, junya, J, 4.0, 225
  5584, OSHIMIZU, tadanori, J, 4.0, 222
  5542, KOIDE, satoshi, J, 4.0, 221
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 213
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 4.0, 213
  5680, WATANABE, hajime, J, 4.0, 212
  5609, MORI, takahiro, J, 4.0, 209
  5682, TODA, tomoya, J, 4.0, 206
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 205
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 180
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 227
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 221
  5569, OHMORI, keita, J, 3.0, 217
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 215
  6859, SUZUKI, yuta, J, 3.0, 208
  6960, NAMIKI, kazunari, J, 3.0, 206
  5517, WATANABE, hideaki, J, 3.0, 202
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 199
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 192
  6976, ASANO, yuki, J, 3.0, 180
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 174
 10032, KOBAYASHI, siyunzirou, J, 3.0, 167
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 3.0, 140
  5599, UEDA, mikiya, J, 2.0, 205
  5622, KAWAGUCHI, genki, J, 2.0, 193
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 179
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 178
  5668, SHINOHARA, chiaki, J, 2.0, 175
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 2.0, 175
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 175
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 166
  6865, TOKI, hidenobu, J, 2.0, 147
  600, TAKEDA, kyoko, J, 2.0, 140
 10035, SUZUKI, takuma, J, 2.0, 132
 10149, HINO, kazue, J, 1.0, 150
  6819, SATO, yuri, J, 1.0, 150
 10340, NAKANO, yasuhide, J, 1.0, 143
 10339, TSUYOSHI, furuoya, J, 1.0, 74
  5640, SHINOHARA, jun, J, 0.0, 118
 10341, AREOLA, shirakawa, J, 0.0, 34

 

Here are all results.

2008-06-07: 46_Shinagawa_open(Japan)
MURAKAMI Takeshi44-20KOBAYASHI Manabu
NAGASAKI Hidekazu41-23WATANABE Hideaki
NOBUKAWA Hiroki42-22NAGASHIMA Kazuhito
OKAMOTO Akihiko42-22KAWAGUCHI Genki
YAMAKAWA Takashi54-10SATO Koichiro
NAKAJIMA Tetsuya44-20OHNO Atsuko
KITOU Shota60-04EDA Masato
ITO Junya51-13MORI Takahiro
OSHIMIZU Takanori45-19HAMADA Kikue
KOIDE Satoshi53-11OHTAKE Kosuke
TATSUMI-IIJIMA Yukiko40-24SATO Tetsuya
WATANABE Hajime46-18KOBAYASHI Syunjiro
TODA Tomoya40-24SUZUKI Yuta
KOMAGATA Masayuki54-10TOKI Hidenobu
NAGAMATSU Ryota38-26UEDA Mikiya
MITSUYA Nobuaki50-14TAKEDA Kyoko
OHMORI Keita40-24ISHIKAWA Akira
YAMAZAKI Nobuyuki41-23NAMIKI Kazunari
ASANO Yuki35-29HINO Kazue
HISHIYAMA Yuichi41-23SHINOHARA Jun
SHINOHARA Ryo51-13KOMURO Satoshi
OKUDA Tsuyoshi37-27NAKANO Yasuhide
SATO Yuri43-21SHINOHARA Chiaki
MURAKAMI Takeshi50-14OSHIMIZU Takanori
NOBUKAWA Hiroki49-15OKAMOTO Akihiko
YAMAKAWA Takashi37-27KITOU Shota
NAKAJIMA Tetsuya46-18SATO Yuri
ITO Junya45-19SHINOHARA Ryo
OHTAKE Kosuke61-03KOMURO Satoshi
WATANABE Hajime42-22MITSUYA Nobuaki
MORI Takahiro38-26TAKEDA Kyoko
TODA Tomoya36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOMAGATA Masayuki39-25KOIDE Satoshi
NAGAMATSU Ryota37-27OKUDA Tsuyoshi
OHMORI Keita42-22YAMAZAKI Nobuyuki
SUZUKI Yuta35-29UEDA Mikiya
NAMIKI Kazunari44-20SHINOHARA Jun
NAGASHIMA Kazuhito33-31WATANABE Hideaki
ASANO Yuki36-28SUZUKI Takuma
HISHIYAMA Yuichi36-28NAGASAKI Hidekazu
KOBAYASHI Syunjiro48-16HAMADA Kikue
KAWAGUCHI Genki54-10SHINOHARA Chiaki
KOBAYASHI Manabu33-31OHNO Atsuko
SATO Tetsuya41-23ISHIKAWA Akira
TOKI Hidenobu42-22SATO Koichiro
NAKANO Yasuhide35-29HINO Kazue
MURAKAMI Takeshi40-24ITO Junya
NAGASAKI Hidekazu61-03SHINOHARA Ryo
NOBUKAWA Hiroki50-14KOMAGATA Masayuki
OKAMOTO Akihiko40-24OHTAKE Kosuke
NAKAJIMA Tetsuya36-28OHMORI Keita
KITOU Shota39-25KOIDE Satoshi
OSHIMIZU Takanori58-06SATO Tetsuya
WATANABE Hajime33-31YAMAKAWA Takashi
MORI Takahiro46-18TOKI Hidenobu
TODA Tomoya41-23HISHIYAMA Yuichi
NAGAMATSU Ryota39-25ASANO Yuki
SATO Koichiro63-01TAKEDA Kyoko
MITSUYA Nobuaki53-11TATSUMI-IIJIMA Yukiko
YAMAZAKI Nobuyuki60-04KOBAYASHI Syunjiro
SUZUKI Yuta50-14NAKANO Yasuhide
NAMIKI Kazunari38-26SATO Yuri
WATANABE Hideaki39-25OHNO Atsuko
ISHIKAWA Akira49-15SHINOHARA Jun
NAGASHIMA Kazuhito39-25KOBAYASHI Manabu
SHINOHARA Chiaki43-21HAMADA Kikue
OKUDA Tsuyoshi50-14KAWAGUCHI Genki
SUZUKI Takuma36-28EDA Masato
HINO Kazue36-28UEDA Mikiya
MURAKAMI Takeshi42-22NOBUKAWA Hiroki
NAGASAKI Hidekazu46-18YAMAZAKI Nobuyuki
OKAMOTO Akihiko46-18ASANO Yuki
NAKAJIMA Tetsuya57-07NAGAMATSU Ryota
KITOU Shota38-26MITSUYA Nobuaki
ITO Junya40-24YAMAKAWA Takashi
OSHIMIZU Takanori43-21KOMAGATA Masayuki
KOIDE Satoshi42-22SATO Yuri
TATSUMI-IIJIMA Yukiko46-18WATANABE Hideaki
OHTAKE Kosuke38-26KAWAGUCHI Genki
WATANABE Hajime41-23TODA Tomoya
MORI Takahiro42-22SUZUKI Takuma
OHMORI Keita53-11OKUDA Tsuyoshi
SUZUKI Yuta51-13HISHIYAMA Yuichi
ISHIKAWA Akirawon againstSATO Koichiro
NAGASHIMA Kazuhito46-18NAMIKI Kazunari
KOBAYASHI Syunjiro37-27TOKI Hidenobu
SHINOHARA Ryo35-29NAKANO Yasuhide
HAMADA Kikue51-13SHINOHARA Jun
KOBAYASHI Manabu56-08HINO Kazue
SATO Tetsuya64-00EDA Masato
SHINOHARA Chiaki46-18KOMURO Satoshi
OHNO Atsuko36-28UEDA Mikiya
MURAKAMI Takeshi35-29NAKAJIMA Tetsuya
NAGASAKI Hidekazu35-29OSHIMIZU Takanori
NOBUKAWA Hiroki33-31WATANABE Hajime
OKAMOTO Akihiko40-24SUZUKI Yuta
YAMAKAWA Takashi42-22NAGAMATSU Ryota
KITOU Shota33-31TODA Tomoya
ITO Junya33-31OHMORI Keita
KOIDE Satoshi36-28KOBAYASHI Manabu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23OKUDA Tsuyoshi
OHTAKE Kosuke41-23SHINOHARA Chiaki
MORI Takahiro39-25NAGASHIMA Kazuhito
KOMAGATA Masayuki40-24SATO Tetsuya
SATO Koichiro52-12OHNO Atsuko
MITSUYA Nobuaki41-23YAMAZAKI Nobuyuki
WATANABE Hideaki43-21SATO Yuri
ISHIKAWA Akira54-10SUZUKI Takuma
ASANO Yuki40-24HISHIYAMA Yuichi
KOBAYASHI Syunjiro33-31NAMIKI Kazunari
UEDA Mikiya48-16SHINOHARA Jun
KAWAGUCHI Genki64-00SHINOHARA Ryo
HAMADA Kikue44-20NAKANO Yasuhide
TAKEDA Kyoko55-09EDA Masato
TOKI Hidenobu38-26HINO Kazue
MURAKAMI Takeshi45-19WATANABE Hajime
NAGASAKI Hidekazu47-17NAKAJIMA Tetsuya
NOBUKAWA Hirokiwon againstITO Junya
OKAMOTO Akihiko35-29KITOU Shota
YAMAKAWA Takashi41-23OHMORI Keita
OSHIMIZU Takanori33-31MORI Takahiro
KOIDE Satoshi40-24SUZUKI Yuta
TATSUMI-IIJIMA Yukiko47-17ISHIKAWA Akira
OHTAKE Kosuke38-26ASANO Yuki
TODA Tomoya35-29MITSUYA Nobuaki
KOMAGATA Masayuki37-27NAGASHIMA Kazuhito
NAGAMATSU Ryota37-27KOBAYASHI Syunjiro
SATO Koichiro48-16KOBAYASHI Manabu
YAMAZAKI Nobuyuki51-13KAWAGUCHI Genki
NAMIKI Kazunari52-12TOKI Hidenobu
WATANABE Hideaki48-16SATO Tetsuya
HISHIYAMA Yuichi37-27OKUDA Tsuyoshi
SHINOHARA Ryowon againstSHINOHARA Chiaki
UEDA Mikiya46-18NAKANO Yasuhide
TAKEDA Kyoko44-20SATO Yuri
OHNO Atsuko42-22HINO Kazue
SUZUKI Takuma36-28HAMADA Kikue
EDA Masato33-31SHINOHARA Jun