Ratings

19_King_state_Open (Japan)
2008-09-15

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 247
  5533, SATO, kouichiro, J, 5.0, 230
  5599, UETA, konya, J, 5.0, 229
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 5.0, 227
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 5.0, 203
  5538, ITO, jyunya, J, 4.0, 254
  6840, TANAKA, syuntaro, J, 4.0, 239
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 232
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 4.0, 227
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 217
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 215
  6924, HONDA, naoto, J, 4.0, 214
  5696, HAYAKAWA, shigeru, J, 4.0, 204
  6821, TESAKI, Satoru, J, 4.0, 199
  5555, SATO, tetsuya, J, 4.0, 196
  5543, WATANABE, keiichi, J, 4.0, 178
  5685, NARUYA, makoto, J, 3.0, 241
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 214
 10201, ARAKI, kentarou, J, 3.0, 209
  5547, HINO, atsuko, J, 3.0, 202
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 198
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 198
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 196
  6838, YAMAGUCHI, yosiaka, J, 3.0, 193
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 191
 10154, YAMADA, goro, J, 3.0, 191
  5542, KEISUKE, yu, J, 3.0, 189
  6984, SATO, takuma, J, 3.0, 187
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 180
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 199
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 2.0, 192
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 2.0, 191
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 188
  5608, MASUDA, letaka, J, 2.0, 186
  5691, TANIDA, keiko, J, 2.0, 182
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 179
  5517, WATANABE, hideaki, J, 2.0, 178
  6862, KORE, ayati, J, 2.0, 174
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 2.0, 155
  6864, MORITA, yutuka, J, 2.0, 153
 10032, KOBAYASHI, siyunzirou, J, 2.0, 138
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 2.0, 138
  5639, SHINOHARA CHIGIRA, ryo, J, 2.0, 131
  5623, TANAKA, kensuke, J, 2.0, 120
  5668, SHINOHARA CHIGIRA, chigira, J, 1.0, 136
  5656, NISHIYAMA, momoko , J, 1.0, 129
  7066, YAMANOUCHI, atsushi, J, 1.0, 110
  5640, SHINOHARA CHIGIRA, jun, J, 0.0, 109

 

Here are all results.

2008-09-15: 19_King_state_Open(Japan)
ITO Junya56-08SUZUKI Yuta
NAGAMATSU Ryota64-00TANAKA Kensuke
ENOMOTO Yasuhiro42-22NAGANO Yasushi
IWATA Hiroyuki46-18HAMADA Kikue
MIYAZAKI Yuji53-11TANIDA Keiko
ARAKI Kentaro42-22SATO Takuma
SATO Koichiro37-27WATANABE Hideaki
SATO Tetsuya48-16MORITA Yutsuka
SANO Yoko37-27SHINOHARA Chiaki
TESAKI Satoru34-30MASUDA Letaka
KOIDE Satoshi47-17KOSHINO Kazuhiko
UEDA Mikiya35-29HISHIYAMA Yuichi
ISHIKAWA Akira38-26NARIYA Makoto
HAYAKAWA Shigeruwon againstHONDA Naoto
MURAKAMI Takeshi44-20ISHIWATA Yoshikazu
OHTAKE Kosuke47-17YAMADA Goro
TANIDA Kunihiko44-20KOBAYASHI Syunjiro
NAKAJIMA Tetsuya42-22NISHIYAMA Momoko
NAGASAKI Hidekazu47-17TOKI Yugo
TANAKA Shuntaro49-15YAMANOUCHI Atsushi
WATANABE Keiichi37-27OHNO Atsuko
IIJIMA Takamune38-26SHINOHARA Jun
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28YAMAGUCHI Yoshiaki
ITO Junya35-29NAGAMATSU Ryota
IWATA Hiroyuki45-19MURAKAMI Takeshi
MIYAZAKI Yuji37-27TANAKA Shuntaro
ARAKI Kentaro49-15ENOMOTO Yasuhiro
SATO Takuma42-22NARIYA Makoto
YAMAGUCHI Yoshiaki41-23HISHIYAMA Yuichi
YAMADA Goro36-28KOSHINO Kazuhiko
TOKI Yugo37-27HAMADA Kikue
SHINOHARA Chiaki51-13SHINOHARA Jun
SHINOHARA Ryowon againstSATO Koichiro
TESAKI Satoru46-18HAYAKAWA Shigeru
KOBAYASHI Syunjiro35-29ISHIWATA Yoshikazu
UEDA Mikiya33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MORITA Yutsuka51-13YAMANOUCHI Atsushi
OHTAKE Kosuke49-15SATO Tetsuya
OHNO Atsuko38-26WATANABE Hideaki
NAKAJIMA Tetsuya35-29TANIDA Kunihiko
NAGASAKI Hidekazu41-23KOIDE Satoshi
NAGANO Yasushi48-16NISHIYAMA Momoko
WATANABE Keiichi36-28SANO Yoko
IIJIMA Takamune56-08ISHIKAWA Akira
HONDA Naoto47-17MASUDA Letaka
SUZUKI Yuta47-17TANIDA Keiko
ITO Junya58-06OHTAKE Kosuke
NAGAMATSU Ryota38-26TANIDA Kunihiko
ENOMOTO Yasuhiro34-30YAMAGUCHI Yoshiaki
IWATA Hiroyuki34-30IIJIMA Takamune
SATO Koichiro52-12SATO Tetsuya
YAMADA Goro56-08KOBAYASHI Syunjiro
TESAKI Satoru38-26MIYAZAKI Yuji
KOIDE Satoshi34-30SANO Yoko
UEDA Mikiya44-20SHINOHARA Ryo
NARIYA Makoto57-07SHINOHARA Jun
NISHIYAMA Momoko46-18KOSHINO Kazuhiko
ISHIHARA Makoto33-31WATANABE Hideaki
ISHIWATA Yoshikazu34-30HAMADA Kikue
HAYAKAWA Shigeru49-15MORITA Yutsuka
MURAKAMI Takeshi43-21SATO Takuma
TANIDA Keiko42-22YAMANOUCHI Atsushi
NAKAJIMA Tetsuya52-12WATANABE Keiichi
NAGASAKI Hidekazu35-29ARAKI Kentaro
NAGANO Yasushi49-15OHNO Atsuko
TANAKA Kensuke36-28ISHIKAWA Akira
TANAKA Shuntaro56-08TATSUMI-IIJIMA Yukiko
HISHIYAMA Yuichi45-19MASUDA Letaka
HONDA Naoto39-25SHINOHARA Chiaki
SUZUKI Yuta33-31TOKI Yugo
ENOMOTO Yasuhiro36-28SUZUKI Yuta
MIYAZAKI Yuji52-12IIJIMA Takamune
ARAKI Kentaro45-19NAGAMATSU Ryota
KOSHINO Kazuhiko42-22MASUDA Letaka
SATO Takuma38-26TOKI Yugo
SATO Koichiro34-30OHTAKE Kosuke
SATO Tetsuyawon againstISHIHARA Makoto
SANO Yoko46-18HISHIYAMA Yuichi
YAMAGUCHI Yoshiaki37-27TANIDA Kunihiko
YAMADA Goro39-25SHINOHARA Ryo
YAMANOUCHI Atsushi42-22SHINOHARA Jun
TESAKI Satoru40-24UEDA Mikiya
KOBAYASHI Syunjiro33-31TANIDA Keiko
NARIYA Makoto64-00SHINOHARA Chiaki
ISHIWATA Yoshikazu51-13MORITA Yutsuka
HAYAKAWA Shigeru35-29KOIDE Satoshi
MURAKAMI Takeshi46-18HONDA Naoto
OHNO Atsuko43-21ISHIKAWA Akira
NAKAJIMA Tetsuya41-23IWATA Hiroyuki
NAGASAKI Hidekazu37-27ITO Junya
TANAKA Shuntaro39-25NAGANO Yasushi
WATANABE Hideaki45-19HAMADA Kikue
WATANABE Keiichi35-29TANAKA Kensuke
TATSUMI-IIJIMA Yukiko55-09NISHIYAMA Momoko
ITO Junya53-11TESAKI Satoru
MASUDA Letaka56-08YAMANOUCHI Atsushi
ENOMOTO Yasuhiro35-29HAYAKAWA Shigeru
MIYAZAKI Yuji36-28ARAKI Kentaro
KOSHINO Kazuhiko42-22SHINOHARA Chiaki
SATO Koichiro41-23IWATA Hiroyuki
SATO Tetsuya54-10KOBAYASHI Syunjiro
YAMAGUCHI Yoshiaki40-24IIJIMA Takamune
TOKI Yugo47-17WATANABE Hideaki
SHINOHARA Ryo33-31ISHIWATA Yoshikazu
UEDA Mikiya50-14YAMADA Goro
NARIYA Makoto52-12KOIDE Satoshi
ISHIKAWA Akira53-11MORITA Yutsuka
MURAKAMI Takeshi44-20TANAKA Shuntaro
OHNO Atsuko56-08SUZUKI Yuta
TANIDA Keiko50-14NISHIYAMA Momoko
TANIDA Kunihiko42-22TANAKA Kensuke
NAKAJIMA Tetsuya38-26NAGASAKI Hidekazu
NAGANO Yasushi41-23OHTAKE Kosuke
WATANABE Keiichi35-29NAGAMATSU Ryota
HISHIYAMA Yuichi44-20ISHIHARA Makoto
HAMADA Kikue40-24SHINOHARA Jun
HONDA Naoto40-24SATO Takuma
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29SANO Yoko
NAGAMATSU Ryota35-29SANO Yoko
MASUDA Letaka42-22NISHIYAMA Momoko
ENOMOTO Yasuhiro41-23WATANABE Keiichi
IWATA Hiroyuki44-20NARIYA Makoto
KOSHINO Kazuhiko33-31SUZUKI Yuta
SATO Takuma40-24TANIDA Kunihiko
SATO Koichiro34-30TESAKI Satoru
SATO Tetsuya35-29YAMADA Goro
KOIDE Satoshi44-20HISHIYAMA Yuichi
UEDA Mikiya43-21MURAKAMI Takeshi
MORITA Yutsuka47-17SHINOHARA Jun
ISHIHARA Makoto53-11SHINOHARA Chiaki
ISHIKAWA Akira48-16TOKI Yugo
HAYAKAWA Shigeru41-23OHNO Atsuko
OHTAKE Kosuke43-21SHINOHARA Ryo
NAKAJIMA Tetsuya39-25ITO Junya
NAGASAKI Hidekazu41-23MIYAZAKI Yuji
NAGANO Yasushi47-17YAMAGUCHI Yoshiaki
TANAKA Kensuke33-31TANIDA Keiko
TANAKA Shuntaro48-16ARAKI Kentaro
WATANABE Hideakiwon againstKOBAYASHI Syunjiro
IIJIMA Takamune38-26ISHIWATA Yoshikazu
HAMADA Kikue54-10YAMANOUCHI Atsushi
HONDA Naoto38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko