Ratings

9_Saitama_open (Japan)
2009-09-21

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 240
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 5.0, 239
  5538, ITO, jyunya, J, 5.0, 229
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 221
  6890, SAITO, masaki, J, 4.0, 232
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 216
 10467, KIUTI, daichi, J, 4.0, 205
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 198
  5547, HINO, atsuko, J, 4.0, 187
  5542, KEISUKE, yu, J, 4.0, 185
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 3.5, 233
  5591, SATAKE, yousuke, J, 3.5, 210
  5682, TODA, tomoya, J, 3.5, 207
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.5, 206
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.5, 199
  7002, KAGAWA, youichi, J, 3.0, 202
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 200
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 3.0, 199
 10561, KATO, ito, J, 3.0, 194
  5595, KURAMOCHI, yuta, J, 3.0, 189
  6986, IZUMI, takashi, J, 3.0, 179
  5593, YAMAMOTO, kunihiro, J, 3.0, 168
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.0, 164
  6820, OKAWA, kun, J, 2.0, 216
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 2.0, 197
  7064, KINOSHITA, tomohiro, J, 2.0, 196
  5678, KAMATA, takuaki, J, 2.0, 170
  5563, KURACHI, takayuki, J, 2.0, 165
  6865, KORE, hidenobu, J, 2.0, 161
 10064, KIMIMATSO, kirami, J, 2.0, 154
 10390, SUGAYA, akiyoshi, J, 2.0, 149
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.5, 158
  6862, KORE, ayati, J, 1.0, 167
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 1.0, 157
 10606, OHTAKE, kana, J, 1.0, 129
  5572, DOUJYUNN, makiko, J, 1.0, 127

 

Here are all results.

2009-09-21: 9_Saitama_open(Japan)
IWATA Hiroyuki44-20WATANABE Keiichi
TAKANASHI Yusuke44-20SHINAGAWA Yukinobu
ITO Junya36-28KOIDE Satoshi
MIYAZAKI Yuji50-14KINOSHITA Tomohiro
KOMAGATA Masayuki43-21OHNO Atsuko
KIUCHI Hideyuki47-17KATO Ito
YAMAZAKI Nobuyuki54-10OHTAKE Kana
TODA Tomoya48-16IKEDA Atsuhiko
SUZUKI Yuta48-16YAMAMOTO Kunihiro
GOTO Masahiro57-07TOKI Hidenobu
KURAMOCHI Yuta34-30SATAKE Yosuke
IZUMI Takashi38-26KAGAWA Yoichi
OKAWA Akira53-11KIMIMATSO Rkirami
ITAGAKI Kenichi37-27KAWAGUCHI Hayato
TAKUAKI Kamata44-20DOJUN Makiko
KURACHI Takayuki47-17TAKIGAWA Mitsuaki
TOKI Yugo36-28SAITO Riki
IWATA Hiroyuki44-20TAKUAKI Kamata
TAKANASHI Yusuke36-28KOMAGATA Masayuki
ITO Junya45-19KURAMOCHI Yuta
MIYAZAKI Yuji33-31OKAWA Akira
SAITO Riki40-24KAGAWA Yoichi
ISHIKAWA Akira51-13SUGAYA Akiyoshi
KIUCHI Hideyuki49-15KURACHI Takayuki
KOIDE Satoshi33-31KAWAGUCHI Hayato
YAMAZAKI Nobuyuki32-32GOTO Masahiro
SATAKE Yosuke47-17TOKI Yugo
TODA Tomoya38-26SUZUKI Yuta
SHINAGAWA Yukinobu42-22DOJUN Makiko
IZUMI Takashi33-31ITAGAKI Kenichi
IKEDA Atsuhiko50-14YAMAMOTO Kunihiro
KINOSHITA Tomohiro46-18KIMIMATSO Rkirami
TOKI Hidenobu51-13OHTAKE Kana
WATANABE Keiichi51-13OHNO Atsuko
TAKIGAWA Mitsuaki37-27KATO Ito
IWATA Hiroyuki46-18KIUCHI Hideyuki
ITO Junya37-27TAKANASHI Yusuke
MIYAZAKI Yuji33-31TODA Tomoya
SAITO Riki57-07IKEDA Atsuhiko
ISHIKAWA Akira35-29SATAKE Yosuke
OHNO Atsuko42-22OHTAKE Kana
KOIDE Satoshi37-27TOKI Hidenobu
SUZUKI Yuta32-32WATANABE Keiichi
GOTO Masahiro35-29IZUMI Takashi
KAWAGUCHI Hayato43-21KAGAWA Yoichi
KATO Ito37-27DOJUN Makiko
KURAMOCHI Yuta35-29TAKIGAWA Mitsuaki
SUGAYA Akiyoshi41-23TOKI Yugo
YAMAMOTO Kunihiro33-31KIMIMATSO Rkirami
OKAWA Akira41-23YAMAZAKI Nobuyuki
ITAGAKI Kenichi43-21KOMAGATA Masayuki
TAKUAKI Kamata36-28SHINAGAWA Yukinobu
KURACHI Takayuki40-24KINOSHITA Tomohiro
TAKANASHI Yusuke45-19KURACHI Takayuki
ITO Junya48-16IWATA Hiroyuki
MIYAZAKI Yuji44-20GOTO Masahiro
SAITO Riki33-31OKAWA Akira
KOMAGATA Masayuki41-23SHINAGAWA Yukinobu
KIUCHI Hideyuki34-30ITAGAKI Kenichi
OHNO Atsuko42-22TAKIGAWA Mitsuaki
KOIDE Satoshi34-30KURAMOCHI Yuta
YAMAZAKI Nobuyuki54-10WATANABE Keiichi
SATAKE Yosuke39-25KAWAGUCHI Hayato
TODA Tomoya38-26ISHIKAWA Akira
SUZUKI Yuta41-23SUGAYA Akiyoshi
KAGAWA Yoichi52-12KIMIMATSO Rkirami
KATO Ito55-09IKEDA Atsuhiko
IZUMI Takashi36-28TAKUAKI Kamata
YAMAMOTO Kunihiro33-31TOKI Yugo
KINOSHITA Tomohiro54-10TOKI Hidenobu
DOJUN Makiko33-31OHTAKE Kana
IWATA Hiroyuki43-21IZUMI Takashi
TAKANASHI Yusuke49-15KIUCHI Hideyuki
MIYAZAKI Yuji35-29ITO Junya
SAITO Riki44-20TODA Tomoya
ISHIKAWA Akira39-25ITAGAKI Kenichi
KOMAGATA Masayuki41-23TAKUAKI Kamata
OHNO Atsuko36-28KURACHI Takayuki
KOIDE Satoshi36-28YAMAZAKI Nobuyuki
SATAKE Yosuke33-31OKAWA Akira
GOTO Masahiro38-26SUZUKI Yuta
KAGAWA Yoichi34-30TOKI Yugo
KAWAGUCHI Hayato39-25TAKIGAWA Mitsuaki
SHINAGAWA Yukinobu52-12TOKI Hidenobu
KATO Ito36-28KINOSHITA Tomohiro
SUGAYA Akiyoshi41-23KURAMOCHI Yuta
YAMAMOTO Kunihiro50-14WATANABE Keiichi
IKEDA Atsuhiko49-15DOJUN Makiko
KIMIMATSO Rkirami45-19OHTAKE Kana
IWATA Hiroyuki47-17KOIDE Satoshi
TAKANASHI Yusuke38-26MIYAZAKI Yuji
ITO Junya34-30SAITO Riki
ISHIKAWA Akira47-17GOTO Masahiro
KOMAGATA Masayuki42-22KATO Ito
KIUCHI Hideyuki42-22IZUMI Takashi
OHNO Atsuko33-31SUGAYA Akiyoshi
YAMAZAKI Nobuyuki42-22YAMAMOTO Kunihiro
TODA Tomoya32-32SATAKE Yosuke
SUZUKI Yuta33-31ITAGAKI Kenichi
KAGAWA Yoichi45-19TAKUAKI Kamata
KAWAGUCHI Hayato35-29OKAWA Akira
SHINAGAWA Yukinobu34-30KINOSHITA Tomohiro
KURAMOCHI Yuta48-16KURACHI Takayuki
IKEDA Atsuhiko33-31WATANABE Keiichi
TOKI Hidenobu54-10DOJUN Makiko
KIMIMATSO Rkirami37-27TAKIGAWA Mitsuaki
OHTAKE Kana34-30TOKI Yugo